Protestschip naar Gaza onderschept door Israelisch leger/Commentaar op NOS berichtgeving

Zo 11 November 2012 14:44 | Astrid Essed | 2651 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
PROTESTSCHIP GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING 


VOORAF 

Geachte Redactie en lezers van Yayabla

Uiteraard bent u op de hoogte van het Israelische legeroptreden in internationale 
wateren tegen het Gaza hulpschip de Estelle, dat vergeefs heeft geprobeerd, de Israelische 
Gaza blokkade, die de Gazaanse bevolking langzaam uithongert, te doorbreken 

Zie 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti... .UIJuW_gGsGc.twitter 


Aangezien ik de NOS teletekstberichtgeving incompleet en tendentieus pro Israel vond, heb ik haar 
onderstaand commentaar doen toekomen 

Zie NOS berichtgeving en tekst voor het notenapparaat 

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt... 


Vriendelijke groeten 
Astrid Essed AAN DE NOS TELETEKSTREDACTIE 
UW BERICHTGEVING DD 20 OCTOBER ''ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP'' 


Geachte Redactie 
In uw berichtgeving ''Leger Israel stopt activistenschip'' dd 20 october vermeldt u, 
dat de Israelische marine aan boord is gegaan euphemisme voor ''schip geenterd van 
een schip met activisten, dat op weg was naar Gaza 
Na enige informatie te hebben gegeven over schip en opvarenden bericht u, dat zij 
volgens het Israelische leger de Gaza blokkade wilden doorbreken. 
Vervolgens vermeldt u, dat de blokkade van Gaza van kracht is vanaf 2007, nadat de 
''terreurgroep'' uw karakterisering Hamas aan de macht kwam en dat Israel wil 
voorkomen, dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld. 
In uw slotzin vermeldt u, dat ''Israelische mariniers in 2010 aan boord van een Turks schip gingen'' uw berichtgeving en dat daarbij negen Turken om het leven kwamen 

Einde van uw berichtgeving 1 

Uw berichtgeving schendt niet alleen de journalistieke principes van hoor en wederhoor 
Zij is bovendien tendentieus en incompleet en bagatelliseert zowel het recente als eerdere 
Israelische marine en commando optreden 
Bovendien bagatelliseert u de ernst en de aard van de Gaza blokkade 

HOOR EN WEDERHOOR 

Volgens goede journalistieke principes dient bij nieuwsfeiten de lezing van beide partijen gehoord te worden 
U hebt in uw teletekstberichtgeving de neiging, slechts de Israelische lezing van gebeurtenissen te vermelden 2, hetgeen helaas ook hier het geval is 
U vermeldt de Israelische legeractie tegen het schip ''De Estelle'', maar vermeldt er niet bij, dat volgens de lezing van de opvarenden, Israel de actie in internationale wateren zou 
hebben verricht 3 
Zoals u weet is een militaire aanval in internationale wateren verboden volgens het Zeerecht 
Dat deze lezing van de gebeurtenissen door de opvarenden/demonstranten 
was genoemd, had u moeten vermelden 

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET 
ISRAELISCHE MILITAIRE ACTIES TEGEN GAZA SCHEPEN 

Uw incomplete berichtgeving over de recente Israelische legeracties is al besproken 
Wanneer er echter doden vallen, zoals op de Gaza Flotilla, is uw falen nog ernstiger 
U vermeldt namelijk in de laatste zin van uw berichtgeving als volgt: 
''In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven.'' 4 
Ten eerste vermeldt u niet, dat dit toegegeven door de Israelische autoriteiten een aanval was in internationale 
wateren 5 
Ten tweede zijn er geen negen, maar negentien Turken om het leven gekomen 6 
Ten derde wordt uit uw berichtgeving niet duidelijk, dat het een commando aanval was op 
ongewapende mensen, wat dus een oorlogsmisdaad is. 7 

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/HAMAS ALS ''TERREURGROEP'' 

Ik citeer u opnieuw 
''De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. '' 

Ten eerste 

Hamas is een verzetsorganisatie tegen de nu reeds 45 jaar durende Israelische bezetting, 
ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 1967, die Israel opriep. zich terug te trekken 
uit de in de juni-oorlog veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse 
Inherent aan deze bezetting zoals iedere ter wereld zijn onderdrukking, vernederingen, 
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden 8 
Verder is nog een destructief gevolg de sinds 1967 plaatsvindende bouw van in bezet Palestijns gebied gebouwde 
Israelisch-Joodse nederzettingen, die in strijd zijn met het Internationaal Recht 9 
Daartegen is uiteraard al decennia;ang verzet, legaal tegen het Israelische leger en illegaal aanslagen/raketaanvallen op Israelische burgers/dorpen 
Hamas heeft zich van zowel legale als illegale verzetsacties bediend, maar ook in 
Gaza een infrastructuur gecreeerd met medische zorg, onderwijs etc, taken, die Israel als 
bezettende macht had moeten vervullen 
HAMAS IS DUS GEEN TERREURGROEP, MAAR EEN LEGITIEME VERZETSORGANISATIE 

Ten tweede 

Hamas is begin 2007 via eerlijke verkiezingen aan de macht gekomen en heeft een regering gevormd, die van meet afaan werd geboycot door het Westen en Israel, omdat de verkiezingsuitslag ze niet beviel 
Na een machtsstrijd met Fatah vormde Hamas inderdaad de enige autoriteit in Gaza, 
maar sinds wanneer is dat een rechtvaardiging voor de uithongering van een burgerbevolking 
Want dat is die Gaza Blokkade 

TENDENTIEUS EN INCOMPLEET/GAZA BLOKKADE 

De in 2008 door de Israelische autoriteiten ingevoerde Blokkade van Gaza betekende een 
totale afsluiting van Gaza voor de buitenwereld 
De grenzen werden gecontroleerd door het Israelische leger 
Voedsel, medicijnen en andere noodzakelijke levensbehoeften werden niet of met mondjesmaat doorgelaten 
Deze situatie is niet nieuw, want al eerder werd door het Israelische leger naar willekeur de toevoer van producten als 
brandstof en electriciteit tegengehouden10 
Het blokkeren van voedsel, medicijnen en andere eerste levensbehoeften treft bewust de burgerbevolking 
en is daarom als collectieve straf artikel 33, 4e Conventie van Geneve verboden 
Terecht wordt hiertegen consequent geprotesteerd door Amnesty International, 
Human Rights Watch, het Internationale Rode Kruis en anderen 
11 

In uw berichtgeving is het onacceptabele en inhumane van een dergelijke blokkade niet terug te vinden en dat vind 
ik zeer kwalijk 

GAZA SCHEPEN 

Tegen het onrecht van deze blokkade protesteren de Gaza schepen, die, dat heeft het Israelische 
leger goed gezien, proberen de blokkade te breken door medicijnen en andere hulpgoederen 
naar Gaza te brengen 
Maar ook, om zo aandacht te vragen voor deze onmenselijke blokkade, die een misdaad is tegen de menselijkheid 
volgens Internationaal Recht 12 


TENSLOTTE 

Uit bovenstaande hebt u kunnen opmaken, wat mijn bezwaren zijn tegen uw incomplete en tendentieuze berichtgeving 
die zoals gezegd, niet van vandaag dateert, al zijn er soms verbeteringen merkbaar 
Dat was echter deze keer allerminst het geval 

Ik hoop, dat u uit bovenstaande lering mag trekken en ook uit onderstaande noten, het 
principe van hoor en wederhoor zal laten gelden in uw Israel/Palestina berichtgeving en oog 
zuly hebben voor de internationaalrechtelijke aspecten van het conflict, zoals de Israelische bezetting, 
de illegale nederzettingenpolitiek, die maar doorgaat en doorgaat, de even illegale Muurbouw en de inhumane 
uithongering van de Gazaanse burgerbevolking, de zogenaamde blokkade Gaza 

Uw taak is het immers het teletekstlezende publiek juist te informeren 
Niet om de Israelische bezetting te bagatelliseren 

Vriendelijke groeten 
Astrid Essed 
Amsterdam 

ZIE VOOR NOTEN ONDER NOS BERICHTGEVING 

NOS BERICHTGEVING 

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt... Leger Israël stopt activisten-schip 


Een foto van het activisten-schip, uitgegeven door het Israëlische leger 
EPA 
Toegevoegd: zaterdag 20 okt 2012, 12:47 
Update: zaterdag 20 okt 2012, 12:53 
De Israëlische marine is aan boord gegaan van een schip met activisten dat op weg was naar Gaza. Volgens een woordvoerder van het leger zijn er geen gewonden gevallen. 

Het schip Estelle vertrok op 7 oktober uit Napels en vaart onder Finse vlag. Aan boord zijn 20 mensen uit acht verschillende landen. Volgens het leger wilden ze de Gaza-blokkade doorbreken. 

Het schip is naar de haven van Ashdod gebracht. Het Israëlische leger zegt dat de opvarenden worden overgedragen aan de immigratiedienst. 

Wapens 
De blokkade is van kracht sinds de terreurgroep Hamas in 2007 in Gaza aan de macht kwam. Israël zegt dat het wil voorkomen dat er via zee wapens naar het gebied worden gesmokkeld. 

In 2010 gingen Israëlische mariniers aan boord van een Turks schip dat de blokkade van Gaza wilde doorbreken. Daarbij kwamen negen Turken om het leven. 


P/S NOS 
LEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP 
20 OCTOBER 2012 

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt... EKUDOS 
ISRAELISCHE OUD PREMIER SHAMIR OVERLEDEN/COMMENTAAR OP NOS BERICHTGEVING 
ASTRID ESSED 

http://www.ekudos.nl/artikel/359325/israelische... 

'' De demonstranten spraken zelf van een 'aanval' en berichtten dat hun schip is geënterd in internationale wateren.'' 

VOLKSKRANT 
PROTESTSCHIP NAAR GAZA ONDERSCHEPT DOOR ISRAELISCH LEGER 
20 OCTOBER 2012 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/arti... .UIJuW_gGsGc.twitter 

''According to Dror Feiler, spokesperson for Ship to Gaza Sweden, Estelle was attacked at 10.15 AM CET. Five or six military vessels surrounded Estelle. Soldiers wearing masks are now trying to board the ship. The attack took place on international waters: N31 26 E33 45'' 


ESTELLE IS BEING ATTACKED 
20 OCTOBER 2012 

http://shiptogaza.se/Pressrum/Pressmeddelanden/... NOS 
LEGER ISRAEL STOPT ACTIVISTENSCHIP 
20 OCTOBER 2012 

http://nos.nl/artikel/431424-leger-israel-stopt... 
BBC 
ISRAELI NAVY STORMS GAZA AID SHIP 
31 MEI 2010 

http://www.bbc.co.uk/news/10195997 NU.NL 
ISRAEL VALT HULPVLOOT GAZA AAN 
31 MEI 2012 

http://www.nu.nl/buitenland/2258658/israel-valt... 
REUTERS 
''ISRAEL FLOTILLA ACTION CRITICIZED BY FRIENDS AND FOES'' 
May 31, 2010 

http://www.reuters.com/article/2010/05/31/us-pa... 


HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL: FULL,IMPARTIAL INVESTIGATION OF FLOTILLA KILLINGS ESSENTIAL 
May 31, 2010 


http://www.hrw.org/en/news/2010/05/31/israel-fu... 


AMNESTY INTERNATIONAL 
ISRAELI KILLINGS OF GAZA SHIP MUST BE INVESTIGATED'' 
31 May 2010 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/isra... EKUDOS 
ISRAELISCHE AANVAL OP HULPKONVOOI GAZA/BARBARISME OP ZEE 
ASTRID ESSED 

http://www.ekudos.nl/artikel/250367/israelische... 
GAZA/VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING 
ASTRID ESSED 

http://www.stopdebezetting.com/artikelen/gaza-v... 
BTSELEM.ORG 
SETTLEMENTS AND LAND 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW 

http://www.btselem.org/settlements/internationa... 


10 

HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL'S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR 
29 OCTOBER 2007 

http://www.hrw.org/news/2007/10/28/gaza-israel-... 


11 

AMNESTY INTERNATIONAL 
ISRAEL GAZA BLOCKADE MUST BE COMPLETELY LIFTED 
17 JUNI 2010 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/isra... 


THE INTERNATIONAL RED CROSS 
ISRAEL AND THE OCCUPIED TERRITORIES: PROVIDING SUPPORT 
IN GAZA AND MONITORING DETAINEES IN HUNGER STRIKE 
15 AUGUSTUS 2012 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/upd... 


HUMAN RIGHTS WATCH 
ISRAEL/GAZA/EASING BLOCAKDE OF IMPORT A FIRST STEP 
21 JUNI 2010 

http://www.hrw.org/news/2010/06/21/israelgaza-e... 


12 

BBC NEWS 
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES 
10 December 2008 


''The UN special rapporteur on human rights in the Palestinian territories has said Israel's policies there amount to a crime against humanity. 
Richard Falk's statement came as UN human rights delegates urged Israel to take nearly 100 measures including ending its blockade of the Gaza Strip. '' 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7774988.stm

Meer van Astrid Essed