Israelische kolonisten over vredesplan Trump/Volkskrant als spreekbuis kolonisten!

Za 25 April 2020 21:52 | Astrid Essed | 184 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAELISCHE KOLONISTEN OVER HET VREDESPLAN TRUMP/VOLKSKRANT ALS SPREEKBUIS KOLONISTEN/FELLE BRIEF!
ZIE OOK
AAN
VOLKSKRANT REDACTIE
Onderwerp:
Uw artikel ''Israelische kolonisten over het plan van Trump: ''We zijn hier al 3500 jaar''
[Het artikel is geschreven door uw journalist Sacha van Kester, maar ik richt mij tot u, omdat u uiteindelijk hoofdverantwoordelijkheid draagt]
Geachte Redactie,

'Fair is foul and foul is fair''
''Hover through the fog and filthy air''
SHAKESPEARE MACBETH
ACT ONE, SCENE ONE
Welke woorden begrijpt u niet uit het rijtje:
Bezetting, diefstal en etnische zuiveringen?
Hebt u sinds 1970 onder een steen geslapen en bent u op 21 april 2020 wakker geworden?
En waarom steek ik er eigenlijk nog tijd in, een  jankerig, propagandistisch en journalistiek als de uwe onder de maats artikel zoals door u geschreven, te debunken? [1]
Fair is foul and foul is fair.....[2]
JA:
Ik doel daarbij op uw verbazingwekkende [maar dan in het negatieve] kolonisten interview, getiteld: ''Israelische kolonisten over het plan van Trump: ''We zijn hier al 3500 jaar''
Transcriptie hiervan onder P/S
Het is, dat ik het zelf gelezen heb, anders zou ik het niet geloofd hebben van een redactie, die als ''eigentijds'' te boek staat.
UW ARTIKEL
Wat ik kwalijk vind aan uw artikel is niet, dat u een stel kolonisten interviewt over het zogenaamde ''vredesplan'' van de Amerikaanse president Trump [3], want ook hun gezichtspunt mag belicht worden.
Maar wat mij byzonder stoort en waarover ik mij echt heb opgewonden-dat mag u rustig weten- is, dat u dit niet alleen KRITIEKLOOS doet, maar dat u er nog een schepje bovenop gedaan hebt, door u partijdig te tonen.
Hoe durft u , anno 2020, met alle kennis over bezettings en kolonisatiepolitiek van de Staat Israel? [4]
Daarover zometeen
UW ARTIKEL
KRITIEKLOOS, FEITELIJK ONJUIST EN PARTIJDIG
Ik citeer eerst drie gedeelten uit uw artikel, dan ga ik ten aanval:
CITAAT 1
HET ''GEMOPPER'' VAN DE PALESTIJNEN''
''Palestijnse leiders. Trump had de eindstatus van alle gevoelige kwesties bij voorbaat al vastgelegd: hoe de grenzen moeten lopen, wat er met de Palestijnse vluchtelingen moet gebeuren, en wat de status van Jeruzalem wordt. Allemaal in het voordeel van Israël, mopperden de Palestijnen.''
EINDE CITAAT 1
CITAAT 2
DE ''ONVEILIGHEID'' VAN DE KOLONISTEN

De nederzetting Eli doet denken aan een Amerikaanse buitenwijk: keurige huizen met een tuin voor en een tuin achter. Rechte, overdag vrijwel verlaten straten, aangeharkte plantsoenen, en een klein winkelcentrum met een grote parkeerplaats. Het voelt ruim en schoon. Ideaal voor gezinnen.

Maar er zijn ook zaken die eraan herinneren dat dit geen slaperig dorpje in een vredige provincie is. Zo is de speelplaats van het kinderdagverblijf omgeven door een fors hek – alsof de kleintjes spelen in een grote kooi. De grenzen van het dorp zijn afgezet met prikkeldraad en warmtecamera’s. ‘Die zijn drie jaar geleden geplaatst’, zegt Passentin. ‘Palestijnse tieners probeerden bij iemand in te breken en hebben de vader aangevallen met messen en een honkbalknuppel.’

EINDE CITAAT 2

CITAAT 3

''TERUGKEER VAN HET JOODSE VOLK NAAR HET LAND ISRAEL''

Wij zijn hier. Het idee dat wij ooit naar dit land terug zouden keren, heeft het Joodse volk duizenden jaren op de been gehouden, en nu we er zijn, gaan we nergens anders heen.’ 

EINDE CITAAT 3

CITAAT 1

HET ''GEMOPPER'' VAN DE PALESTIJNEN

Hoe durft u, Volkskrant Redactie!

Want dit is niet een opmerking van een van de drie door u geinterviewde kolonisten-van wie ik dit nog zou kunnen volgen-maar van u als redactie!

WAT nou ''gemopper''!

Moet ik u er in 2020 aan herinneren, dat er sprake is van een 53 jaar durende bezetting, met als gevolg onderdrukking, mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden? [5]

Dat met dit onzalige plan liefst 30 procent van bezet land, waar de Palestijnen recht op hebben, wordt geannexeerd, ten behoeve van de ILLEGALE [dat moet voor u blijkbaar in hoofdletters worden afgedrukt] nederzettingen?

Ja, illegaal volgens het Internationaal Recht!! [6]

En dat weet u dondersgoed!

Overigens, ook door de EU werd het onzalige Trump vredesplan afgewezen [7], zoals u ongetwijfeld weet.

Dat zogenaamde Palestijnse ''gemopper'' is dus niets meer of minder dan meer dan terechte kritiek op het plan van een president, die van meet af aan uitverkoop hield met Palestijnse rechten, door de nederzettingen niet meer illegaal te verklaren [8] en daarna te komen met wat hij een ''vredesplan'' noemt.

CITAAT 2
DE ''ONVEILIGHEID'' VAN DE KOLONISTEN
Wat u onder dit citaat [zie boven] schreef, vind ik ronduit schunnig.
Eerst geeft u een idyllische beschrijving van de leefomgeving van de kolonisten en vervolgens hebt u het lef, te suggereren, dat de veiligheid van deze kolonisten, die hier al uberhaupt al niet horen te zitten, wordt bedreigd door de Palestijnen, die van hun land zijn gejaagd!
TOPPUNT!
Hebt u weleens gehoord van al het geweld, dat door Joods-Israelische kolonisten wordt gepleegd tegen de bezette Palestijnse bevolking?
Hier heb ik een ''leuk'' geval voor u:
Op 29 maart-niet zo lang geleden- werden drie families bedreigd en aangevallen door zeven kolonisten, die waren gewapend met honkbalknuppels en messen.
Twee families slaagden erin te vluchten, maar een derde familie was minder gelukkig:
Ik citeer de Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem
''The settlers started hurling stones at the car of the remaining family, Anwaar (27) and Munzar (34) Abu ‘Alia and their two children, while they were standing next to it. Anwaar, who is four months pregnant, fled on foot at her husband’s insistence. The settlers continued to hurl stones at the car, slashed its tires with knives and demanded the keys from Munzar. When he refused, they grabbed them by force. Abu ‘Alia and his two children fled the scene on foot, leaving car and mobile phone behind. The settlers started to chase them. Abu ‘Alia responded by throwing stones to fend them off and protect his children.'' [9]
Dit, Geachte Volkskrant Redactie, is geen incident, maar de dagelijkse realiteit waarmee het grootste deel van de Palestijnse bezette bevolking te maken krijgt!
Btselem monitort dit geregeld!
Zie onder noot 10
Daarmee zeg ik niet, dat er geen geweld onder Palestijnentegen kolonisten IS, maar niet alleen is dit vaak zelfverdediging, het geweld van kolonisten is schering en inslag en veel bedreigender, omdat het heel vaak wordt ondersteund door het Israelische bezettingsleger en de Staat! [11]

CITAAT 3

''TERUGKEER VAN HET JOODSE VOLK NAAR HET LAND ISRAEL''

''Wij zijn hier. Het idee dat wij ooit naar dit land terug zouden keren, heeft het Joodse volk duizenden jaren op de been gehouden, en nu we er zijn, gaan we nergens anders heen.'' [12]

Volkskrant redactie, houdt u toch op met die ONZIN!

Dat de kolonisten dit zeggen [het is een uitspraak van een van de geinterviewden] dat had ik niet anders verwacht, maar dat u dergelijke kwalijke Sprookjes kritiekloos laat passeren, slaat werkelijk alles.

De hierboven geinterviewde kolonisten zijn allen naar Israel/Palestina toegekomen, evenals alle nu aanwezige Israeli, terwijl de Palestijnen, die afstammen van de oorspronkelijke bevolking, al eeuwen en eeuwen in Israel/Palestina wonen!

HUN land is, ten gevolge van de [neo]kolonialistische machtspolitiek in 1947 verdeeld [Palestina, eerst onderdeel van het Ottomaanse Rijk, sinds 1922 Brits Mandaat gebied, in 1947 over de hoofden van de Palestijnen verdeeld in een Joods en Arabisch deel [13]

ZIJ zijn in de oorlog van 1947/48 etnisch gezuiverd [14]

HUN [resterende] land is in 1967 bezet door Israelische troepen en nog steeds bezet, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [15] en ik weet niet hoeveel opvolgende resoluties, allemaal door Israel genegeerd [16]

Land van de Palestijnen is gestolen door de Israelische Staat en verdeeld onder een stel kolonisten [17], dus wie is hier nu eigenlijk slachtoffer?

Wie hoorde, als er sprake van geweest van een normaal dekolonisatieproces zoals in andere delen van de wereld, het bestuur over een ONverdeeld Palestina te krijgen?

De Palestijnen, als oorspronkelijke bevolking?

Of vanuit Europa gekomen zionisten, die een Staat wilden stichten in andermans land?

Wat als na 2 of 3000 jaar de Batavieren terug zouden keren naar Nederland en de helft van Nederland zouden opeisen?

Ik verwacht niet, dat u dat allemaal in een artikel vermeldt, maar wel, dat u kolonisten, die leven op van de Palestijnen gestolen land [voorheen leefden daar Palestijnse families], niet kritiekloos aan het woord laat.

Misschien is mevrouw Eliana Passentin de ergste koloniste niet [hoewel ik niet in haar hart kan kijken], maar het is gewoon waar:

Zij is een dief.

En ja, daardoor in ieder geval moreel, verantwoordelijk is voor de pijn van onschuldige slachtoffers. [18]

Zij zegt zelf:

''Mocht iemand achteraf kunnen aantonen dat het toch zijn bezit is, wordt het huis weer afgebroken en het land teruggegeven'' [19]

Het zou haar sieren, als zij dat per direct deed!

EPILOOG

Het is een schande, redactie, dat onder uw verantwoordelijkheid een stuk is gepubliceerd, waarin kritiekloos de taal van de nederzettingen, een van de ergste kanten van de Israelische bezetting, pure landdiefstal en terreur, wordt gesproken.

En u draait alles om!

Fair is foul and foul is fair [20]

Vrij vertaald uit het Shakespeare van Macbeth:

Goed is bij u slecht en slecht is bij u goed.

Landdieven moeten zogenaamd vrezen voor hun ''veiligheid'' terwijl juist zij de bezette Palestijnse bevolking aanvallen.

En mensen, die niet langer dan vanaf het begin van de 20ste eeuw naar Palestina/Israel zijn toegekomen, zou  het land rechtens toebehoren, terwijl de Palestijnen, die er onafgebroken al eeuwenlang wonen, blij mogen zijn met de kruimels, die Israel en consorten [de Bende van Trump] hen willen toeschuiven.

In 1970 zou deze onzin in een Nederlandse krant niet hebben misstaan, vanwege het fanatiek pro Israel klimaat.

In 2020 zouden de media, uw krant voorop, beter moeten weten.

Daarom heb ik toch maar weer tijd en energie gestoken, uw pro Israelische en historisch onjuiste onzin te bestrijden.

PAS EROP!

Ik wil dergelijke onzin niet meer in uw krant tegenkomen!

Bedankt voor het lezen van deze brief en leer ervan!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

Amsterdam 

ZIE VOOR NOTEN EN TRANSCRIPTIE ARTIKEL VOLKSKRANT

https://www.astridessed.nl/israelische-kolonisten-over-vredesplan-trump-volkskrant-als-spreekbuis-kolonisten-felle-brief/ 

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/israelische-kolonisten-over-vredesplan-trump-volkskrant-als-spreekbuis-kolonisten-felle-brief/  

Meer van Astrid Essed