Excuses minister Blok/Too little, too late/Ingezonden Stuk

Ma 30 Juli 2018 03:01 | Astrid Essed | 739 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EXCUSES MINISTER BLOK/TOO LITTLE, TOO LATE/INGEZONDEN
STUK
ZIE OOK
Beste lezers,
Recentelijk, in the heath of the heath [POEFFFFF!] heb ik
een stuk geschreven over de xenofobe, haatzaaiende en 
denigrerende uitspraken van minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok
Nog eens op een rijtje?
A
''

”Over xenofobie ben ik, vrees ik, zeer pragmatisch.

Ik heb de vraag uitgezet op mijn Ministerie, maar die doe ik hier ook.
Noem mij een voorbeeld van een mulit etnische of multiculturele samenleving, waar de
oorspronkelijke bevolking nog woont -en dan vallen Australie en de
Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid-
Een multi etnische, multi culturele samenleving, waar de oorspronkelijke
bevolking nog woont en waar een vreedzaam samenlevingsverband is.
Ik ken hem niet. '' [1]
B
''
”Suriname als vreedzaam?
Courageous, die opmerking.
Dus de partijen in Suriname zijn niet
langs etnische lijnen opgedeeld?
Een functionnerende rechtsstaat en democratie

Eh, ja, ik bewonder je optimisme.

Suriname is a Failed State.
En dat heeft ernstig te maken met de etnische opdeling.” [2]
C
''
”Je loopt vrij snel tegen de grenzen aan van wat  de samenleving kan hebben.

En vandaar dat ik ook zeg, ik begrijp de mensen in Amsterdam West

en de Schilderswijk.
Want als je in Benoorderhout woont, is het hardstikke leuk om op
zondag naar de Turkse bakker te gaan.

Je hebt ook geen last van een aantal bijeffecten.

Maar als je er middenin woont, heb je enorm last” [3]
D
''
”Ik kan het verschil tussen een Hutu en Tutsi niet zien.
Ook niet tussen een Sjiiet en Soenniet.
Ze kunnen het helaas zelf wel.
‘Dat heeft niks te maken met blank of gekleurd.
Waarschijnlijk zit ergens diep in onze genen, dat wij een overzichtelijke groep
willen hebben om mee te jagen of om een dorpje te onderhouden.

En dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons

onbekende mensen.
Tenzij we zo rijk zijn, dat het ons allemaal niet zoveel meer
kan schelen.” [4]
Deze misselijke, a historische, xenofobe en onjuiste uitspraken
heb ik uitgebreid ontkracht in een stuk, waarvan ik
u nogmaals de link ga geven
UITSPRAKEN MINISTER BLOK/VRUCHTEN OP RACISTISCHE
TAART/SURINAME ALS ''FAILED STATE''/TURKSE BAKKER/
''ONZE GENEN''
ZIE OOK
In deze links dus uitgebreid mijn verweer, met als strekking, dat Blok's
uitspraken niet alleen gevaarlijk, historisch onjuist, denigrerend en haatzaaiend
zijn, maar dat hij dergelijke uitspraken niet had kunnen doen, als er geen
groeiend racistisch wordend politiek klimaat zou zijn. [5]
Gelukkig is hij fel bekritiseerd en loopt er ook een petitie,
die zijn aftreden eist [6], wat ik van harte ondersteun!
Aan de regering van Suriname, waar, in tegenstelling tot de ONZIN van Blok, wel
degelijk een multiculturele/multietnische samenleving in
vrede leeft en dat GEEN Failed State is [7], heeft Blok inmiddels
overigens zeer halfslachtige excuses aangeboden [8], die, terecht, NIET
zijn aanvaard, omdat Blok zijn woorden niet inhoudelijk
teruggenomen heeft. [9]
TOO LITTLE, TOO LATE, zeg ik daarop.
Want  het feit, dat Suriname een militaire dictatuur geweest is,
waarvan de gevolgen nog nazinderen [10] en waaraan Blok ook
refereert [11] staat los van het feit, dat Suriname GEEN ''Failed State'' is
en 10 bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven! [12]
In ieder geval besloot ik, dat alleen het schrijven van bovenstaand stuk
niet voldoende was.
Daarom heb ik onderstaand Ingezonden Stuk naar een aantal
kranteredacties opgestuurd.
Ik weet natuurlijk niet, of ze het publiceren, maar direct hieronder
mijn Ingezonden Stuk met u gedeeld.
En geheel onderin het notenapparaat.
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed
INGEZONDEN STUK

 
UITSPRAKEN MINISTER BLOK VRUCHTEN OP RACISTISCHE TAART  
Geachte Redactie,
De aanvallen van minister Blok op Suriname als ''Failed State'',
de multiculturele samenleving, de ''overlastgevende'' Turkse
bakker en zijn verwijzing naar vijandigheid jegens
vreemden ''diep in onze genen'', ademen gevaarlijke achterlijkheid en xenofobie.
Blok pretendeert geen ''vreedzame''multi etnische en multi culrurele
samenleving te kennen, waarin de oorspronkelijke bevolking nog leeft.
Ik heb nieuws voor hem:
[Historisch] het Middeleeuwse Spanje onder de Moorse heerschappij,
[hedendaags]. de Surinaamse samenleving,
waar maar liefst 10 bevolkingsgroepen vreedzaam samenleven!
Blok pretendeert, dat Suriname een ''Failed State'' [uit elkaar gevallen
Staat zonder centraal Gezag] is, terwijl de regering en instituties stevig overeind staan
en in tegenstelling tot  Blok's beweringen, de bevolkingsroepen vreedzaaam
samenleven.
Dit staat los van het feit, dat Suriname een militaire dictatuur geweest is
en dat de hoofdverdachte van de Decembermoorden, voormalig leger
bevelhebber D. Bouterse, helaas, president is.
Haatzaaiend en generaliserend
 beweert Blok, dat de ''Turkse bakker'' overlastgevend
zou zijn [zonder concreet te worden] en pretendeert de mensen
in Amsterdam West en de Schilderswijk te ''begrijpen'', terwijl
het merendeel van die mensen vreedzaam naast hun allochtone
wijkgenoten samenleeft, zoals ook uit boze ingezonden brieven blijkt.
Ook suggereert hij, dat rassenwaan ''diep in onze genen'' zit, alsof het
een natuurverschijnsel is, terwijl het hedendaagse racisme is ontstaan
met de 17e eeuwse transatlantische slavenhandel.
Hoe dan ook:
Met zijn racistische en a historische opmerkingen
heeft Blok haat gezaaid in een reeds
racistisch politiek klimaat.
Het zou hem sieren, als hij zo snel mogelijk zou aftreden!
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed