Politie Gouda bezorgd door mensen ''met een negroide uiterlijk''/Racisme in uitvoering

Di 18 Augustus 2015 03:54 | Astrid Essed | 2846 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

 
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN MET 
NEGROIDE UITERLIJK/RACISME IN UITVOERING
 
 
''
Steeds openlijker wordt racisme in dit land getoond en zeker door
de politie. Naast het etnisch profileren, het racistische optreden van
de Nederlandse en vooral Haagse politie, wat allochtone politiedoden
kost, nu de uitspraak van de politie in Gouda, tijdens het anti Zwarte Piet
protest bezorgd te zijn geweest door mensen ''met een negroide uiterlijk''
Racisme in uitvoering, met een venijnige blik naar een duister Europees verleden.''
 
 
ZIE OOK
 
 
 


 
 
 
''......
Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”Het gebeurt niet vaak, anno 2015 een uitspraak te lezen, die een zo
openlijk racistisch karakter draagt en lijkt weggelopen uit een tijd-
vanaf 1933 tot 1945- toen expansionistische oorlogspolitiek
gepaard gaande met gevaarlijke rassentheorieeen over ''De Jood''
en ''De Zigeuner'', door uitroeiing aan miljoenen het leven gekost heeft. [1]
Toen was ''de Jood'' de ''vijand'' van het Duitse volk [2], nu staat
anno 2015 in een politie proces verbaal te lezen, dat ''mensen
''met een negroide uiterlijk'', die nota
bene T shirts droegen tegen racisme, ''een onrustig gevoel
van veiligheid voor de aanwezige gezinnen vormden.'' [3]

Natuurlijk, de vergelijking is niet hetzelfde:
De dramatische en misdadige vervolgingen van Joden en zigeuners
tijdens de dertiger en veertiger jaren, is, gelukkig maar, niet
te vergelijken met de positie van allochtonen en hier gezegd/
''mensen met een negroide uiterlijk''
 
Maar de grondgedachte:
Een ''gevaar'' voor respectievelijk ''het Duitse volk'', en
''aanwezige gezinnen in Gouda'' is niet anders.
Een dergelijk door de politie in Gouda gemaakt proces
verbaal [waarbij trouwens ook gesproken werd over
''mensen met een links uiterlijk'', whatever that may mean]
verraad een verregaand racisme, een gevaar voor zwarte mensen
in het algemeen en de nog in Nederland aanwezige
democratische waarden in het byzonder.
 
 
 
ZWARTE PIET DEMONSTRATIE IN GOUDA
 
Wat kwamen die ''gevaarlijke mensen met een negroide
uiterlijk'', gesteund door die even gevaarlijke
mensen ''met een links uiterlijk'' [de politie
suggereeert, dat alle ''linksen'' blank waren, wat
natuurlijk onzin is] nou eigenlijk in Gouda doen.
''Onschuldige'''gezinnen terroriseren?
 
Welneen, protesteren tegen de intocht van Sinterklaas
met de daarbij behorende racistische karikatuur Zwarte Piet. [4]
Hoewel er vrijheid van demonstreren in dit land is,
lijkt die ineens weg te vallen als het om anti Zwarte Piet
demonstraties gaat.
Niet alleen werd door de burgemeester een locatie aangewezen,
waar het anti Zwarte Piet protest totaal geen effect had [ver van
de Intocht van Sinterklaas met Pieterbaas], waaraan de
demonstranten uiteraard geen gehoor gaven. [5]
Wat ook gebeurde was, dat door de politie werd gedreigd, mensen
aan te houden, wanneer ze een anti Zwarte Piet protest zouden uiten
. [6]
Ik citeer hier schrijver en activist Peter Storm, die bij het protest
aanwezig was:
''Er kwam nog wel een soort waarschuwing van politiekant. Die was onthutsend. ‘Als u gaat protesteren, op welke manier dan ook, zult u worden aangehouden aldus ongeveer een politiewoordvoerder.’Dus als je je mening uit, wordt je aangehouden?’ vroeg een van de mensen tegen wie de waarschuwing kennelijk was gericht. Ja, daar kwam het op neer.'' [7]
 
Dat was dus de door de politie aangezette sfeer in Gouda, ondanks
het feit, dat dit was aangekondigd als een rustig en stil anti Zwarte Piet 
protest [8] en dat zou het ook geworden zijn, als de politie niet
met grof geschut gewerkt had.
Ja, diezelfde politie, die in een proces verbaal [daarop kom
ik nog terug] sprak over het ''onrustig gevoel van veiligheid
voor de aanwezige gezinnen'' door de aanwezigheid van
mensen met een negroide uiterlijk. [9]
 
Hun agressief en gewelddadig optreden, want dat was het, verbaast
mij dus niet.
 
MISHANDELING KNO'LEDGE CESARE
 
Zo werd een van de leidende anti Zwarte Piet activisten, Kno'ledge
Cesare, door de politie op gewelddadige wijze gearresteerd. [10]
 
 
Het agressief optreden tegen Kno'legde Cesare [Jerry Afriyie] stond
niet op zichzelf.
De groep van anti Zwarte Piet activisten als zodanig was Kop van Jut. [11]
 
Zoals wel vaker gebeurt, werd dit door de media [waaronder het NOS
Journaal van 15 november, totaal verdraaid en werd de indruk gewekt,
alsof het de Zwarte Piet demonstranten waren, die agressief waren geweest. [12]
Niet alleen werd dit beeld ooggetuigen ontkracht, maar ook door
een aantal door NOS geinterviewde ouders, die bij de intocht aanwezig
waren. [13]
 
In totaal werden 90 demonstranten [pro en anti Zwarte Piet, maar
de meerderheid anti Zwarte Piet]  gearresteerd.
Niet tegen allen werd echter een proces verbaal opgemaakt, maar
van de 25 processen verbaal werden er 24 geseponeerd, op een na dus.[14]
Hierover straks meer.
 
KNO'LEDGE CESARE
DE WERELD OP ZIJN KOP/CRIMINEEL WORDT SLACHTOFFER,
SLACHTOFFER WORDT CRIMINEEL
 
 
Ik noemde al de gewelddadige arrestatie van Kno'ledge Cesare 
door de politie in Gouda tijdens het anti Zwarte Piet protest. [15]
Dat daarvoor de betrokken agenten niet zouden worden vervolgd,
ligt in de lijn van de straffeloosheid van de politie, die zelfs
met het neerschieten van mensen [lees Rishi Chadrikasing, 2013]
wegkomt [16].
Maar dat volgens Kno'ledge Cesare, het slachtoffer nota bene,
zou worden vervolgd, is het toppunt.
Toch gebeurde het:
Kno'legde Cesare werd beschuldigd van mishandeling van
een agent, terwijl hij het was, die was mishandeld! [17]
Op 26 augustus dient de rechtszaak tegen hem in Den Haag. [18]
Een klucht, ware het niet zo ernstig geweest.
 
 
Maar dat was nog niet alles:
Door de aangifte van een agent tegen hem, verloor
hij ook nog eens zijn baan als beveiliger, doordat zijn
vergunning werd ingetrokken. [19]
Dus voor het uiten van zijn mening werd hij gestraft
met een Berufsverbot , en aangegeven wegens mishandeling
terwijl hij slachtoffer was!
Dat is Nederland anno 2015. 
 
 
 
 
TEKENEN AAN DE WAND
 
 
 
 
De uitspraak over de mensen met het ''negroide uiterlijk''
staat te lezen in het proces verbaal op grond waarvan Jeffrey Afriyie
[Kno''ledge Cesare] bij de aanstaande rechtszaak op
26 augustus wordt vervolgd. [20]
Een grof stukje racisme, des te gevaarlijker, omdat, door
het steeds racistischer wordende politiek-maatschappelijke
klimaat [21], de politie in Gouda kennelijk denkt, hiermee weg te komen.
Deze racistische, mens-vijandige uitspraak staat niet op 
zichzelf, maar past in het wijder verspreide politionele
racisme, vanaf het etnisch profileren [22], tot het
structurele racisme bij de Nederlandse en vooral 
ook Haagse politie [23], waar 
niet wordt gekeken op een allochtone politiedode meer of
minder. [24]
 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in een dergelijk
door racisme vergiftigd klimaat rellen uitbreken om
te protesteren tegen het racistische politiegeweld. [25]
En die zullen doorgaan zolang  het racisme, dat slachtoffers eist, welig tiert.
Zei niet Martin Luther King:
Rellen zijn de stem van de niet gehoorden.[26]
 
En net als in de zaak Kno'ledge Cesare zien we ook hier
de omgekeerde wereld:
De politieagenten, die worden verdacht van de gewelddadige
dood van Mitch Henriquez [aanleiding van het uitbreken
van die rellen], zijn geschorst, maar lopen
nog vrij rond [27], terwijl een van de ''relschoppers'', ik
praat liever over ''opstandelingen'', Said Roustayar, na een
gewelddadige arrestatie, is veroordeeld tot
zes maanden gevangenisstraf. [28]
 
Reden voor het vonnis? “De man heeft geholpen bij het in brand steken van een bouwkeet tijdens de rellen (…) Daarnaast gooide hij meerdere stenen in de richting van politieagenten”, [29]
LET WEL:
Said heeft geen agent geraakt, geen enkel slachtoffer gemaakt, maar
wordt, na gewelddadig te zijn gearresteerd, tot zo'n absurde
straf veroordeeld, maar de agenten, die worden verdacht van de DOOD
van Mitch Henriquez, zijn niet eens gearresteerd, slechts geschorst.
 
 
EPILOOG
 
 
Een proces verbaal, waarbij de politie openlijk
vermeldt, dat ''mensen met een negroide uiterlijk''
een ''onrustig gevoel van veiligheid bij de aanwezige gezinnen''
veroorzaken. [30]
''Gevaarlijke'' mensen, gewapend met een rugzak en T shirts
tegen racisme.......[31]
Een samenleving waarin etnisch profileren gangbaar is
en politieagenten, verdacht van de dood van een Arubaanse man,
niet worden gearresteerd [alleen geschorst], terwijl een opstandeling tegen 
racistisch politiegeweld, 
vanwege het ''gooien met stenen'', die niet eens een politieagent
geraakt hebben, eerst gewelddadig wordt gearresteerd en dan tot zes maanden
gevangenisstraf wordt veroordeeld.
 
Kafka of Alice in Wonderland?
 
Neen, Nederland anno 2015
 
Een krachtig protest, een krachtig tegengeluid is
broodnodig.
Om te voorkomen dat de echo's uit 1933-1945, geen
echo's meer blijken te zijn. 
Toen was ''De Jood'' de vijand.
Nu mensen met een negroide uiterlijk? [32]
 
 
NO JUSTICE, NO PEACE!
 
 
Astrid Essed
 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]


THE HOLOCAUST


 
 
 
[2]
 
 
''Het was niet alleen rechtmatig. Het was ook rechtvaardig. Rechtmatig: de Joden waren de vijanden van Duitsland.............''

HOOFDSTUK
PLUNDERING [BLZ  187]


BRON

ONDERGANG
DE VERVOLGING EN VERDELGING VAN HET NEDERLANDSE
JODENDOM 1940-1945
J. PRESSER


WIKIPEDIA
JACQUES PRESSER[3]
 

 
NRC
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN
MET NEGROIDE UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[4]
 
 
 
 
AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET
ALS RACISTISCH FENOMEEN
ASTRID ESSED
19 OCTOBER 2013
 
 
 
[5]
 
 
 
 
''De burgemeester gaf aanvankelijk aan dat hij demonstraties in deze zin niet wenste te verbieden. Maar vrij kort voor de dag zelf bepaalde hij dat demonstreren weliswaar mocht, maar niet langs de route van de intocht en dus niet op de Mart ktt waar de actie was gepland. Die bepaling was al een grove inperking van demonstratie- en actievrijheid. Als je tegen wapenhandel wil protesteren, doe je dat bij een wapenhandelsbeurs, niet vijf kilometer verderop. Als de tegen zwarte Piet wilt demonstreren, doe je dat op een plaats en tijd waar die Zwarte Piet het straatbeeld mede domineert, dus bij uitstek tijdens de intocht. ''

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUN
MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
[6]

HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUN
MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014


[7]


HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA, HUN
MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014


[8]

''We roepen iedereen op om naar Gouda te komen om in de geest van Martin Luther King en Nelson Mandela kenbaar te maken dat de racistische karikatuur Zwarte Piet niet thuishoort in een beschaafd land. Onrechtvaardige maatregelen tegen de vrijheid van meningsuiting kunnen wij niet accepteren. De Ombudsman oordeelde onlangs dat de politie bij de arrestatie van anti-piet demonstranten in 2011 heeft gehandeld “in strijd met het vereiste van dat grondrechten moeten worden gerespecteerd”, waaronder de vrijheid van meningsuiting.''

15 NOVEMBER, GOUDA: ACTIE TEGEN ZWARTE PIET BIJ
LANDELIJKE SINTERKLAASINTOCHT


 
 
 
RTL NIEUWS
STIL PROTEST TEGEN ZWARTE PIET LANGS ROUTE GOUDA
14 NOVEMBER 2014
 
 [9]NRC
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN
MET NEGROIDE UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[10]
 
 
 
KNO'LEGDE CESARE SLACHTOFFER VAN
BUITENSPORIG POLITIEGEWELD
 
 
 
 
 
 
COLUMN: 
EEN HEET WEEKEND IN KOUD NEDERLAND
SANDEW HIRA
17 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
 
[11]
 
 
MEDIA VERTEKENEN PIET PROTEST
MERIJN OUDENAMPSEN
18 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[12]
 
 
 
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
 
 
 
 
 
ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA/BRIEF AAN
NOS JOURNAAL
ASTRID ESSED
20 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
ANTI ZWARTE PIET PROTEST IN GOUDA EN AMSTERDAM/
ZWARTE PIET IS RACISME/OVER HYPOCRISIE RUTTE/
VERDRAAIINGEN IN DE MEDIA EN SCHIJNHEILIGHEID VAN
DER LAAN
ASTRID ESSED
18 NOVEMBER 2014
 
 
 
[13]
 
 
 
 
MEDIA VERTEKENEN PIET PROTEST
MERIJN OUDENAMPSEN
18 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
HOONGELACH VOOR POLITIE EN BURGEMEESTER GOUDA/
HUN MACHTSVERTOON GAAT ZWARTE PIET NIET REDDEN
PETER STORM
16 NOVEMBER 2014
 
 
 
 
 
UITSPRAKEN OUDERS, DIE POLITIEGEWELD
BEVESTIGDEN
 
 
 
NOS JOURNAAL DD 15-11-2014
 
 
 
 
 
 
 
[14]
 
 
''In totaal zijn echter rond de negentig mensen – vooral maar niet uitsluitend tegenstanders van Zwarte Piet – opgepakt. Van het merendeel is dus niet eens proces verbaal opgemaakt?!''

GEEN GOEDE DAG VOOR HET GEZAG-MAAR HET SEIN GAAT NIET
OP VEILIG
PETER STORM
29 MEI 2015NOS
EEN BETOGER TEGEN ZWARTE PIET VERVOLGD, DE REST GAAT
VRIJUIT
28 MEI 2015
[15] 
 
KNO'LEGDE CESARE SLACHTOFFER VAN
BUITENSPORIG POLITIEGEWELD
 
 
 
 
 
 
[16]
 
 
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/
RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
[17]
 
 
 
 
''Eén man moet voor de rechter komen voor het opstootje vorig jaar bij de intocht van Sinterklaas in Gouda. Hij wordt verdacht van het mishandelen van een agent en verzet bij aanhouding.''
 
 
MEESTE ARRESTANTEN SINTERKLAASINTOCHT GOUDA NIET
VERVOLGD
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[18]
 
 
''Omdat een agent aangifte van mishandeling tegen Afriyie heeft gedaan, kan hij zijn baan als beveiliger op dit moment niet uitoefenen. Op 26 augustus dient de rechtszaak.''

VOLKSKRANT
POLITIE VREESDE MENSEN MET ''NEGROIDE''
EN ''LINKS'' UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
[19]


 
 
 
 
RTL NIEUWS
ZWARTE PIET ACTIVIST VERLIEST BAAN DOOR PROTEST
16 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
[20]
 
 
''De aanwezigheid van mensen met een “links georiënteerd” en “negroïde uiterlijk” gaf de politie bij de landelijke Sinterklaasintocht, vorig jaar in Gouda, “een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen”. Dat schrijven de agenten in het proces-verbaal op grond waarvan Jerry Afriyie volgende week woensdag wordt vervolgd.''
 
 
NRC
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN
MET NEGROIDE UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[21]
 
 
NRC
OMBUDSMAN: NEDERLANDSE POLITIEK IS RACISTISCH
20 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
[22]
 
 
 
 
ETNISCH PROFILEREN
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
 
 
 
RAPPORT
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR
MENSENRECHTEN
28 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
[23]
 
RACISME NEDERLANDSE POLITIE
 
”Nederlandse agenten maken zich op grote schaal schuldig aan discriminatie op basis van afkomst of ras. Dat komt volgens onderzoek door de grote mate van vrijheid die politiemensen in ons land hebben gekregen.

Die vrijheid wordt vaak niet volgens de regels gebruikt. Het onderzoek is gedaan door antropoloog Paul Mutsaers, die zijn bevindingen in Trouw toelicht.”

 
RTL NIEUWS
NEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL
9 JUNI 2015
 
 
 
 
 
TILBURG UNIVERSITY
ROEP OM MINDER ”BUREAUCRATIE” LEIDT
EERDER TOT POLITIEDISCRIMINATIE
PERSBERICHT 2 JUNI 2015
 
 
 
 
VOLKSKRANT
OMBUDSMAN: DISCRIMINATIE ZIT IN POLITIECULTUUR
28 OCTOBER 2013
 
 
 
 
 
 
RACISTISCH GEWELD HAAGSE POLITIE
 
OMROEP WEST
OUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIG
GEWELD TEGEN ALLOCHTONEN
16 OCTOBER 2013
 
 
 
 
OMROEP WEST
OUD AGENTEN BEVESTIGEN DISCRIMINATIE BIJ HAAGSE
POLITIE
24 JUNI 2014
 
 
 
DEN HAAG FM
OPNIEUW EX AGENT, DIE DISCRIMINATIE BEVESTIGT
24 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
23 JUNI 2014
 
 
 
 
 
DEN HAAG FM
EX POLITIEAGENT
WEL DEGELIJK DISCRIMINATIE BIJ HAAGS KORPS
23 JUNI 2014
 
 
 
 
 
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
22 JUNI 2014
 
 
 
 
 
[24]
 
 
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN
BEPAALD NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
 
 
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/
RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
[25]
 
 
RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN
DE NIET GEHOORDEN
ASTRID ESSED
5 JULI 2015
 
 
 
 
[26]
 
 

RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
Martin Luther King

http://quotationsbook.com/quote/34458/

 

 

 

[27]

 

 

''De betreffende agenten zijn op non-actief gezet.''

 

[28]

 

NOS
ACTIVIST KRIJGT ZES MAANDEN VOOR RELLEN
SCHILDERSWIJK
31 JULI 2015
 
 
 
 
 

''Op vrijdag 31 juli heeft de Haagse rechtbank activist en lid van de Internationale Socialisten Said Roustayar veroordeeld tot zes maanden cel voor ‘zijn aandeel’ in de rellen in de Schilderswijk.''

 
 
ZWARE STRAF WEGENS ACTIVISME
 
 
 
 
JULLIE ZIJN GEWAARSCHUWD, GEZAGSDRAGERS. EN SAID
MOET VRIJ.
PETER STORM
31 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[29]
 
 
 
 
 
 
CELSTRAF VOOR BRANDSTICHTING EN STENEN GOOIEN
NAAR POLITIE
 
 
 
 
 
[30]
 
 
 
 
NRC
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN
MET NEGROIDE UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
[31]
 
 
''’ Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”
 
NRC
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN
MET NEGROIDE UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
[32]
 
 
 
 
''Het was niet alleen rechtmatig. Het was ook rechtvaardig. Rechtmatig: de Joden waren de vijanden van Duitsland.............''

HOOFDSTUK
PLUNDERING [BLZ  187]


BRON

ONDERGANG
DE VERVOLGING EN VERDELGING VAN HET NEDERLANDSE
JODENDOM 1940-1945
J. PRESSER


WIKIPEDIA
JACQUES PRESSER

 
''’ Wij zagen ook meerdere mensen met een negroïde uiterlijk zich tussen het genoemde podium en de opstelling van de pers begonnen te verzamelen. Sommige van hun hadden grote rugzakken en andere droegen t-shirts met teksten tegen racisme. Dit beeld gaf ons een onrustig gevoel van veiligheid voor de aanwezige gezinnen.”
 
NRC
POLITIE GOUDA BEZORGD DOOR MENSEN
MET NEGROIDE UITERLIJK
17 AUGUSTUS 2015
 
 
 

Meer van Astrid Essed