Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

Ma 15 Mei 2017 15:45 | Astrid Essed | 1137 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDAN
ZIE OOK
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN
TIJDSTIP EN DATUM UITZETTING
DINSDAG 16 MEI OM 12.50
Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van een
uit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.
Tijdstip en datum :
Dinsdag 16 mei, om 12.50
Vluchtnummer: KL0565
Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege de
extreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in het
algemeen en de extra risico's voor deze jongeman in het byzonder.
MENSENRECHTENSITUATIE SOEDAN/IN HET ALGEMEEN
De mensenrechtensituatie in Soedan is niet alleen decennialang
in verbijsterend slecht:
 Oneerlijke processen
Folteringen
Buitengerechtelijke ecexuties
Onderdrukking vrijheid van meningsuiting [1]
Het jarenlange conflict in Darfur, waarin oorlogsmisdaden,
massaverkrachtingen en etnische zuiveringen aan de orde
van de dag waren [2] en nog steeds zijn [3], heeft er zelfs toe geleid, dat het Internationaal
Strafhof in Den Haag, tegen president en dictator Omar Bashir
een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd met als aanklachten
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en genocide! [4]
Deze president is tot nu toe nog steeds niet uitgeleverd [5]
en gaat vrolijk door op de ingeslagen weg! [6]
Geen land dus waar een vluchteling naartoe moet worden
uitgezet, dat mag duidelijk zijn.
MENSENRECHTENSITUATIE UIT TE ZETTEN
VLUCHTELING/UW INZET
Nog los van de algemene gevaarlijke situatie, is
de specifieke mensenrechtensituatie van de uit te
zetten vluchteling zeer gevaarlijk:
Hij is namelijk afkomstig uit het Nuba Gebergte en
behoort tot het Nuba volk.
Het Nuba Gebergte ligt in Zuid-Kordofan.
Deze mensen waren en zijn nog steeds doelwit van
bombardementen door het Soedanese leger, wat
reeds vele slachtoffers heeft geeist en nog steeds doet. [7]
Ik hoef u, hopelijk, niet te vertellen, dat het bombarderen van
burgers en/of burgerdoelen, verboden is
en oorlogsmisdaden zijn. [8]
Dit alles [en zie de noten!]  moet voor u al reden genoeg zijn, niet mee
te werken aan de uitzetting van deze vluchteling naar Soedan.
Bovendien:
Ook het reisadvies van de Nederlandse Overheid naar
Soedan, en vooral het gebied waar de vluchteling
vandaan komt, is in een woord negatief:
Ik citeer
''

Niet reizen

Reis niet naar:
  • Darfur;
  • Abyei;
  • Zuid-Kordofan;
  • Blue Nile;
  • (delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
  • Het grensgebied met Libië.'' [9]
Weet u het nog?
Het Nuba volk woont grotendeels in
Zuid-Kordofan.........
Welnu, als het reizen voor reizigers aldaar zo gevaarlijk is, dat het dringend wordt afgeraden, mag
duidelijk zijn, hoe groot het veiligheidsrisico is
voor een vluchteling, afkomstig uit het gebied, 
waar men dagelijks blootstaat aan
bombardementen!
Ik vraag, nee EIS van u, dat u niet meewerkt
aan de uitzetting van deze vluchteling.
Anders bent u medeverantwoordelijk, ja, medeplichtig aan de eventuele mensenrechten
schendingen waaraan hij blootstaat!
UW VERANTWOORDELIJKHEID
In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [10]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [11]
Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:

Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [12]
Sterker nog:
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [13] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.
Kunt u daarmee leven?
EPILOOG
Ik heb u gewezen op de deplorabele mensenrechten
situatie in Soedan, zoals bevestigd door geren
nommeerde mensenrechtenorganisaties als
Amnesty International en Human Rights Watch. [14]
Dat de president, tegen wie door het Internationaal
Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel is uitgevaardigd,
nog steeds in functie is en vrolijk doorgaat op de
ingeslagen weg, bewijst eens te meer de gevaarlijke
situatie.
Het is daarom uw morele plicht, NIET mee te werken aan de uitzetting van iedere vluchteling,
die naar Soedan, maar ook andere gevaarlijke landen
als Afghanistan, Irak, Syrie etc [er zijn er natuurlijk
meer] wordt uitgezet.
Doet u dat toch, dan bent u moreel en politiek
medeverantwoordelijk aan het onrecht, dat hen daar
overkomt.
Daar kunt u zich niet uitpraten, want u hebt EN 
houdt uw eigen verantwoordelijkheid.
Ik reken op uw medewerking!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 

Meer van Astrid Essed