Forum voor Democratie Journaal/Tekst interview met slavernij en kolonialisme apologeet Robert Lemm

Wo 8 Juli 2020 04:18 | Astrid Essed | 283 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
FORUM VOOR DEMOCRATIE JOURNAAL/TEKST YOUTUBE FILMPJE MET INTERVIEW VAN KOLONIALISME EN SLAVERNIJ APOLOGEET ROBERT LEMM DOOR RASSENWAAN IDEOLOOG THIERRY BAUDET
ZIE OOK
VOORAF
AAN DE LEZERS
Wie mijn website[blog] goed heeft gelezen, heeft gezien, dat ik in een brief, gericht aan de Universiteit van Amsterdam, De Afdeling Geesteswetenschappen en het tijdschrift Folia, gehakt gemaakt heb van de beweringen van Forum voor Democratie voorman en zijn geestverwant en handlanger, ''historicus'' [althans volgens Baudet, ik heb er geen bewijzen voor kunnen vinden] Robert Lemm. [1]
Aanleiding vormde een op het Forum voor Democratie Journaal van 26 juni anno Domini 2020 gehouden interview met deze meneer Lemm, waarin werd ingegaan op het slavernij en koloniale verleden. 
Dit Forum voor Democratie Journaal, dat over meer onderwerpen ging, is te beluisteren via Youtube.com [2], maar eruit gelicht heb ik dus dat interview met Lemm.
Ook interessant is een Thierry Baudet uitspraak over het communisme, dat hij aanduidt als ''meest moorddadige ideologie uit de geschiedenis'' [3], waarop zeer deskundig, ook door middel van een brief aan de Universiteit aan Amsterdam, is ingegaan door activist en publicist Peter Storm. [4]
KOLONIALISME EN SLAVERNIJ
De reden, dat ik inging op het interview met Lemm en enkele opmerkingen hierover van Baudet is niet alleen de achterlijkheid [''”Je had goede slavenhouders en slechte slavenhouders. Zo is het ook nog eens een keer.''], maar vooral de geschiedvervalsing en de van minachting voor mensen van niet westerse komaf getuigende opmerkingen.
Zie onder noot 5, mijn brief aan de Universiteit van Amsterdam.
THIERRY BAUDET EN  DE UITSPRAKEN VAN ROBERT LEMM?
Maar, Thierry Baudet is toch niet verantwoordelijk voor de uitspraken van Robert Lemm'', zult u misschien opmerken.
Op zich natuurlijk niet, nee.
Maar in het door mij gewraakte interview heeft Baudet Lemm niet alleen uitgebreid aan het woord gelaten, maar nauwelijks enige kritische vragen gesteld.
Integendeel, hij gaf hem nog een voorzet voor zijn gevaarlijke onzin, door het interview als volgt te beginnen:
''Hoe bezie jij als historicus, maar ook kenner van het koloniale verleden, hoe bezie jij nou deze manie, deze hysterie, die door de Westerse Wereld golft van standbeelden naar beneden halen, in bepaalde bibliotheken worden nu ook al bepaalde boeken eruit gedrukt, ik heb dat gezien in Amerika bijvoorbeeld.

Hoe kijk jij daarnaar?'' [6]

Uit het interview blijkt, dat zowel Lemm niet alleen apologeet is van kolonialisme en slavernij, maar zich schuldig maakt aan geschiedvervalsing.

Iets, wat Baudet later in het Journaal met het ''communisme'' [alsof het een eenduidig verschijnsel is] zal doen. [7]

Trouwens, ook Baudet is niet vies van kolonialistische  verheerlijking en apologisme, waarmee hij en Lemm wat wereldbeeld betreft in elkaars vaarwater zitten:

Ik citeer uit een toespraak van Thierry Baudet:

''FVD IS HET VLAGGESCHIP VAN DE RENAISSANCEVLOOT''

''Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.

Hoe verder weg, hoe uitdagender. Xenofobie is ons wezensvreemd – geen enkele andere cultuur op aarde is ooit zo open en pluriform geweest als de onze altijd geweest is, en mede daardoor hebben wij ons, onder deze sterrenhemel, op het schiereiland van Azië, in de delta van continentale riviermondingen, altijd kunnen vernieuwen en ontwikkelen – heeft ons boreaal Europa steeds de bouwstenen gevonden voor kruisbestuiving, nieuwe vonken: wedergeboortes.” [8]
Zie voor gehele toespraak, helemaal onderaan

Verder is Thierry Baudet niet vrij van rassenwaan:

Ik citeer twee van zijn uitspraken:

''Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft, zoals het is.'' [9]

EN:

''”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij

hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse
bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren
van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak
en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.'' [10]
Meer hoef ik hieraan niet toe te voegen, dunkt mij
MAAR WAAROM EEN BRIEF AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM?
Welnu, omdat FvD voorman Thierry Baudet aan de Universiteit van Amsterdam de bachelorgraad geschiedenis gehaald heeft [11] en het mij zo lijkt, dat de Universiteit van Amsterdam een houder van een aan haar instituut behaalde Bachelorgraad, iemand bovendien met grote politieke invloed, die niet alleen een kolonialistisch verheerlijkend en racistisch wereldbeeld heeft, maar zowel zelf de geschiedenis vervalst [12], als een geschiedvervalser als Lemm aan het woord laat [13], wel mag aanspreken op zijn uitspraken en in ieder geval kan laten blijken, afstand van dit verderfelijk gedachtegoed te nemen.
Zeker een Universiteit, die er prat op gaat, zich in te zetten voor diversiteit [14], want dergelijke opvattingen zijn een klap in het gezicht van en een minachting voor mensen met een niet-westerse achtergrond. [15]
TEKST INTERVIEW
Om u als lezer te gerieven-beschouw het maar als een service van mijn kant, heb ik dan ook het gehele interview met Robert Lemm direct hieronder voor u uitgeschreven!
Toegegeven, het is ook verwerkt in noot 9 van mijn artikel [16], maar wie kijkt daar nou naar?
Dus, te uwer ''pleziere'', direct hieronder de tekst van het gehele interview met Robert Lemm [niet de tekst van het hele FvD Journaal, maar dat is als Youtube filmpje verwerkt, zie onder noot 17]
MAAR NU EERST:
THIERRY BAUDET EN ROBERT LEMM!
Daaronder:
Bovenstaand notenapparaat
En tenslotte: De tekst van de redevoering van Thierry Baudet uit 2017:
''FvD is het vlaggeschip van de Renaissancevloot''
VEEL LEESPLEZIER
Astrid Essed
ZIE VOOR 
TEKST YOUTUBE FILMPJE FORUM VOOR DEMOCRATIE JOURNAAL
MET INTERVIEW ROBERT LEMM
VOOR NOTENAPPARAAT
VOOR TOESPRAAK THIERRY BAUDET UIT 2017
OF

Meer van Astrid Essed