Amsterdam Museum gebruikt term Gouden Eeuw niet meer/Ingezonden stuk aan media en hier gedeeld

Ma 30 September 2019 14:03 | Astrid Essed | 371 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
AMSTERDAM MUSEUM GEBRUIKT TERM GOUDEN EEUW NIET MEER/INGEZONDEN STUK AAN MEDIA
ZIE OOK

Beste lezers,
DAAR IS ZE WEER!
UW ''WREKER VAN HET ONRECHT''
Naar aanleiding van de hoog opgelopen discussie over het mi terechte besluit van het Amsterdam Museum, om afscheid te nemen van de term ''Gouden Eeuw'', heb ik naast een adhesiebrief aan conservator de heer T van der Molen [zie ook zijn reactie op mijn adhesiebrief], een Ingezonden stuk gestuurd naar een aantal Nederlandse en Belgische kranten/media.
Geen idee natuurlijk, of mijn ongetwijfeld omstreden, stuk ook wordt geplaatst, vandaar ook, dat ik het graag met u deel!
Zie direct hieronder mijn Ingezonden Stuk en geheel onderin de Verklaring van het Amsterdam Museum
ZIE OOK
MIJN ADHESIEBRIEF AAN DE HEER VAN DER MOLEN
EN
REACTIE HEER VAN DER MOLEN OP MIJN ADHESIEBRIEF
 
VEEL LEESPLEZIER!
Astrid Essed
MIJN INGEZONDEN STUK
INGEZONDEN STUK
Geachte Redactie,
Aangezien de gemoederen hoog oplopen bij het besluit van het Amsterdam Museum, de term ''Gouden Eeuw'' voortaan te vervangen door ''17e eeuw'', een discussie, waarin zelfs Neerlands premier Rutte zich gemengd heeft, heb ik besloten, ook een duit in het zakje te doen.
Naar mijn mening heeft het Amsterdam Museum een juist besluit genomen en het voorbeeld gegeven van hoe het wel moet.
Want ten onrechte heeft de 17e eeuw onder de noemer ''Gouden Eeuw'', eeuwenlang een positief imago gekregen.
De 17e eeuw was de eeuw, waarin Nederland [de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden] is uitgegroeid tot een handels en wereldmacht van niveau, waarvan de heersende klasse [de regenten, kooplieden, en andere aanzienlijken], rijkelijk profiteerde en vanuit hun gezichtspunt was het inderdaad een ''Gouden Eeuw''
Maar daarmee stopt het:
Voor de gewone bevolking in de Nederlanden was het de voortzetting van onderdrukking, armoede en bovendien zeer wrede straffen en werd foltering als verhoor en beken methode nog vrolijk toegepast.
Nog erger was wat die Republiek wereldwijd aanrichtte:
Het begin van de transatlantische slavenhandel, wat inluidde de roof en ontmenselijking van in totaal meer dan twaalf miljoen Afrikanen en de eeuwenlange slavernij, waardoor de mens tot Ding werd gemaakt en gekocht werd en verkocht.
Diegenen en de maatschappijen [VOC en WIC], die dik verdienden aan deze genadeloze vorm van mensenhandel, hadden bloed aan hun handen.
De Republiek der Verenigde Nederlanden had als Staat bloed aan haar handen.
Deze vernietigende aspecten van de 17e Eeuw, de extreme armoede en onderdrukking in de Nederlanden en slavenhandel en slavernij, zijn eeuwenlang praktisch weggewuifd ten gunste van het ten onrechte opgeplakte gunstige plaatje ''Gouden Eeuw''
Hoog tijd dus om daarmee af te rekenen.
Dat ik daartoe een bescheiden bijdrage heb mogen leveren in een discussie met Amsterdam Museum conservator de heer van der Molen, vervult mij met trots.
Astrid Essed
Amsterdam 
VERKLARING AMSTERDAM MUSEUM:
AMSTERDAM MUSEUM GEBRUIKT TERM ''GOUDEN EEUW'' NIET MEER
LINK
TEKST 

AMSTERDAM MUSEUM GEBRUIKT TERM ‘GOUDEN EEUW’ NIET MEER

12 SEPTEMBER 2019

Het Amsterdam Museum zal vanaf heden de term ‘Gouden Eeuw’ niet meer gebruiken om de periode van de 17e eeuw aan te duiden. Volgens het museum dekt de term de lading van de 17e eeuw niet. Het Amsterdam Museum is al geruime tijd actief om voor steeds meer mensen relevant te zijn en ziet het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ als stap om andere perspectieven op die tijd mogelijk te maken.

Het museum wijzigt de term in de komende tijd in al zijn uitingen op de diverse locaties waar het museum zijn collectie toont en past de titel van zijn permanente tentoonstelling ‘Hollanders van de Gouden Eeuw’ in de Amsterdam-vleugel in de Hermitage aan naar ‘Groepsportretten van de 17e eeuw’.

Het museum stelt dat ‘Gouden Eeuw’, een term die in heel Nederland decennialang routinematig wordt gebruikt als aanduiding van het tijdvak van de 17e eeuw waarin de Republiek een economische en militaire wereldmacht was, hun streven naar inclusiviteit en het tonen van meerdere perspectieven op de geschiedenis in de weg staat. Tom van der Molen (conservator 17e eeuw van het Amsterdam Museum): ‘’In de westerse geschiedschrijving neemt de ‘Gouden Eeuw’ een belangrijke plek in die sterk gekoppeld is aan nationale trots, maar positieve associaties met de term zoals voorspoed, vrede, weelde en onschuld dekken de lading van de historische werkelijkheid in deze periode niet. De term negeert de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.’’ Daarnaast draagt de term er volgens het Amsterdam Museum toe bij dat de geschiedenis van de Nederlandse 17e eeuw slechts vanuit het perspectief van de machthebbers wordt bezien en dat daardoor veel verhalen helemaal niet verteld worden. Van der Molen: ‘Iedere generatie en elk persoon moet in staat worden gesteld zijn of haar eigen verhaal over de geschiedenis te vormen. De dialoog daarover heeft ruimte nodig, de naam ‘Gouden Eeuw’ beperkt die ruimte.’’

Meer inclusief

Het museum benadrukt dat het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ een stap is in een proces om het Amsterdam Museum meerstemmig en inclusief te maken, waar het museum samen met mensen uit de stad, al jaren mee bezig is. Het museum wil een plek zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen. Daarom geeft het Amsterdam Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden.

Naast het afstand doen van de term ‘Gouden Eeuw’ doet het Amsterdam Museum ook aanpassingen in haar presentatie ‘Groepsportretten van de 17e eeuw’. Het Museum organiseert op 29 september een symposium voor vakgenoten en publiek over welke verhalen er over de 17e eeuw zouden moeten worden verteld, door wie, en hoe je dit op een zo inclusief mogelijke manier kunt doen. Op diezelfde dag opent het Amsterdam Museum de fototentoonstelling ‘HOLLANDSE MEESTERS HER-ZIEN’, over dertien Amsterdamse bewoners en bezoekers van kleur uit de 17e en 18e eeuw. Het is de eerste van een reeks nieuwe perspectieven door hedendaagse makers in het kader van Black Achievement Month. Directeur van het Amsterdam Museum, Judikje Kiers: ‘’Dit zijn belangrijke stappen in een lang proces. Maar we zijn er nog niet. Samen met mensen in de stad zullen we blijven werken om onderbelichten verhalen en perspectieven van onze gedeelde geschiedenis aan het licht brengen.’’

Heeft u vragen? Neem dan contact op met PR@amsterdammuseum.nl.

LEES MEER:

PERSBERICHT - Amsterdam Museum gebruikt term ‘Gouden Eeuw’ niet meer

OPINIE - Gouden Eeuw Herzien - Judikje Kiers (directeur), Imara Limon (conservator), Margriet Schavemaker (artistiek-directeur) & Jörgen Tjon A Fong (gastconservator)

OPINIE - Wiens Gouden Eeuw? - Tom van der Molen (conservator)

TENTOONSTELLING - HOLLANDSE MEESTERS HER-ZIEN

Meer van Astrid Essed