Hoe president Macron de heksenjacht op moslims opende

Vr 6 November 2020 07:47 | Astrid Essed | 101 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 
AANSLAGEN IN FRANKRIJK/HOE PRESIDENT MACRON DE 
HEKSENJACHT OP MOSLIMS OPENDE
De twee semiprofessionele MMA-vechters deden de dag na de aanslag een oproep: "Joden, Christenen en Moslims moeten hier in eenheid kunnen leven"
....
....
''"Wij zijn moslims van Turkse komaf"
"Wij haten elke vorm van terrorisme. Wij respecteren Oostenrijk." 
Aldus twee Oostenrijkse moslimjongeren, die tijdens de aanslag in Wenen
het leven van een politieagent redden
''People say I'm a hero but I'm not a hero. I'm Lassana," he said at the ceremony.

"I'll stay the same. I would do the same again, because I was following my heart."

Aldus Lassana Bathily, de Malinese moslim, die tijdens

de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo in een

Joodse winkel, die eveneens werd aangevallen, 6 klanten

het leven redde

https://www.bbc.com/news/world-europe-30905262

Frankrijk werd opgeschrikt door twee twee misdadige aanvallen op burgers.
Oostenrijk door een.
De eerste was-ik moet zeggen, dat ik nogal verbijsterd reageerde, toen ik
het op teletekst las-
de onthoofding van een leraar geschiedenis en maatschappelijke vorming,Samuel Paty,  die volgens de berichtgeving een karikatuur van
de Profeet Mohammed had getoond in de les en naar aanleiding daarvan zou zijn onthoofd dus, door een Tsjetsjeense moslim. [1]
Heftig dus.
De tweede aanval was mogelijk nog bizarrer:
Een 21 jarige Tunesier zou omstreeks 08.30 uur de Onze Lieve Vrouw basiliek binnengegaan zijn, waarbij drie mensen werden doodgestoken. [2]
In een Kerk dus.......
De derde aanval vond plaats in Wenen, waarbij het vuur werd
geopend op willekeurige voorbijgangers. [3]
Met als directe opmerking:
Er was ook een ANDERE gebeurtenis, die juist het leven beschermde:
Twee Turkse jongens redden tijdens deze anti menselijke
aanval in Wenen het leven van een politieagent! [4]
Daarover straks meer:
Maar duidelijk was, wat er in deze drie vreselijke gevallen
aan de hand is:
Een grove aanval op het recht op leven [5]  en in alle
opzichten te veroordelen. 
Laat dat dus duidelijk zijn.
Maar de Storm, die daarna losbrak, was, zoals vanaf 11 september 2001 zo vaak is gebeurd, niet zozeer gericht tegen
de individuen en hun eventuele handlangers, maar tegen
een hele groep:
De moslimgemeenschap.
Daarover zo meer.
Eerst waaraan ik mij ergerde en direct tegen het geweer ben gekomen.
Diverse nieuwsmedia spraken met betrekking tot de verdachten
van de aanvallen, van ''daders'' [6]
Daartegen trok ik fel van leer, niet omdat het misschien
wel duidelijk was, wie de aanvallen hadden gepleegd, maar
vanwege het feit, dat iedereen basisrechten heeft, ook echte/vermeende terroristen en dat iedereen, volgens nationaal en Internationaal Recht, voor onschuldig dient te worden gehouden, tot schuld bewezen in de rechtszaal. [7]
Want als dat principe door invloedrijke sociaal maatschappelijke
kaders als de media worden losgelaten worden mensen al
veroordeeld voor hun proces.
Dat is gevaarlijk en kan niet.
Daarom lanceerde ik protestaanvallen tegen een aantal
kranten en nieuwsmedia.
Ik richtte mij tegen NOS teletekst berichtgeving vanwege hun
''dader'' berichten over de dodelijke aanvallen op de kerkgangers in Nice en de willekeurige voorbijgangers in Wenen.
[8]
Tegen het AD en Trouw keerde ik mij vanwege hun
''dader'' berichtgeving over de dodelijke aanval in Wenen. [9]
Er waren wel meer kranten en media, die de ''dader' fout in
hun berichtgeving maakten, maar je kunt ze niet allemaal aanschrijven he.
STORM/FRANSE STAAT
Maar goed, of liever gezegd:
Slecht
Ik had het over de Storm, die opstak na die vreselijke aanvallen.
In Frankrijk.
Want de Franse president Macron opende vrijwel direct de aanval op een aantal moslimorganisaties, die werden verboden.
Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin zei daarover
volgens Het Parool:
'' “We gaan optreden tegen personen en verenigingen die als radicaal bekendstaan'' [10]
Er worden een aantal organisaties op korte termijn
verboden en 51 verenigingen krijgen ''bezoek'' van inspecteurs. [11]
Wat dat ''bezoek'' inhoudt is niet duidelijk, maar kennelijk
worden die verenigingen niet als ''gevaarlijk'' beschouwd,
anders kregen ze wel een verbod.
Maar er is meer:
Ook worden ''moslimextremisten'' met een buitenlands paspoort het land uitgezet. [12]
Het gaat hier om 230 mensen zonder geldige verblijfspapieren.
Wat hebben zij te maken met de onthoofding van leraar Samuel Paty?
Dit riekt duidelijk naar kwaadaardige willekeur
Dit wordt nog bevestigd door het idiote voornemen van Darmanin om ook het CCIF, het Collectief tegen Islamofobie, dus een organisatie, die vecht tegen moslimhaat, te willen ontbinden! [13]
Volgens Darmanin zou het Collectief banden hebben
met Salafisten. [14]
Ook al was dat waar:
Wat dan nog?
De meeste Salafisten zijn orthodox, maar vreedzaam [15] en bovendien geeft Frankrijk toch zo hoog op van de
Vrijheid van Meningsuiting?
Wat heeft dat Collectief met de aanval op leraar Samuel Paty te maken, of de aanval op de Kerk in Nice?
Al wat de meeste moslimorganisaties en ook imams gedaan hebben, is weer eens die aanslagen te veroordelen, waarbij imams leraar Samuel Paty zelfs ''martelaar voor de vrijheid'' noemden [je kunt ook overdrijven] [16], maar zoals ik
al vaker gezegd en geschreven heb:
Het is nooit genoeg en het heeft een aanval, van de kant
van de Franse Staat op een aantal van hen, niet voorkomen!
Naar mijn mening is het sowieso absurd, publiekelijk je afschuw uit te spreken van dergelijke aanvallen, alleen maar
omdat jij toevallig tot dezelfde religieuze stroming behoort.
Niemand, die niet betrokken was bij deze misdadige gebeurtenissen, hoeft zich te verontschuldigen voor iets, dat zij/hij niet gedaan heeft.
Destijds heb ik moslimorganisaties opgeroepen, zich niet
meer bij iedere aanslag publiekelijk ertegen uit te spreken. [17]
Zijn alle christenen soms verantwoordelijk voor Breivik's terreuraanslag, zijn massamoord? [18]
Natuurlijk NIET.
Dat is voor moslims precies hetzelfde en ze moeten
zich ook niet in die hoek laten duwen.
Want van moslims verwachten, dat ze iedere door moslims
gepleegde aanslag veroordelen, betekent in feite discriminatie, het over een kam scheren van een religieuze groep, die even divers is als christendom en Jodendom.
Verander ''moslims'' maar eens in ''Joden'' en iedereen bijna
ziet in, hoe gevaarlijk een dergelijke beschuldigingsredenatie, of liever gezegd ''verontschuldigingseis aan moslims is.
Moeten Joden zich als collectief verantwoorden voor
aanslagen op Palestijnen, gepleegd door lieden als 
de zelfs voor bezettingsstaat Israel als terrorist erkende Baruch Goldstein? [19]
Een collectieve straf is het, een hele groep verantwoordelijk
stellen voor de misdaden van enkelingen.
TROUWENS:
Wie heeft het nog over die moedige Turkse moslimjongeren, die in Wenen het leven van een politieagent hebben gered? [20]
En wie kent Lassana Bathily nog, de medewerker van een
Joodse winkel, die tijdens de aanslagen op de redactie
van Charlie Hebdo zes klanten het leven gered heeft? [21]
Granted:
De man is hiervoor door de Franse Staat beloond [terecht] [22], maar dit om aan te tonen, hoe ondankbaar en ongenuanceerd
dit discriminerende ''Pak Ze Aan'' Beleid van de Franse Overheid is.
Terecht is er van de zijde van kritische moslims felle kritiek
gekomen op dit discriminatoire anti moslim beleid
van de Franse Staat. [23]
EPILOOG
Ik heb gestreden en strijd tegen Onrecht op allerlei niveau's,
hier tegen Islamofobie.
In de loop der jaren heb ik bestreden Hirsi Ali, Wilders.
Ik heb ex-PVV er Joram van Klaveren aan een kruisverhoor onderworpen, naar aanleiding van zijn wonderbaarlijke
Bekering tot de Islam.
Ik heb aan de hand van de vervolging van Sharia4Belgium
de hypocrisie van de Belgische Staat ontmaskerd.
Ik heb twee geruchtmakende Nederlandse ''terreur''processen keihard bekritiseerd. [24]
En ik heb nog veel meer gedaan in de strijd tegen Islamofobie.
Waarom?
Omdat ik het onrechtvaardig vind, voortdurend op een
groep te focussen en andere religieuze groeperingen, zoals
christenfundamentalisten, ongemoeid te laten.
Omdat veel van het terrorisme, dat ik ook bestrijd, wel heel nauw samenhangt met de Westerse misdaden in Irak, Afghanistan, etc. [25]
Met de nog steeds voortdurende Westerse steun aan bezettingsstaat Israel. [26]
Nu de Franse Staat een dikke M vinger heeft uitgestoken naar de rechten van Franse moslims en een heksenjacht
heeft geopend op Islamitische organisaties, heb ik
de handschoen, die mij als Wreker van het Onrecht is
toegeworpen, weer opgenomen.
Dit is een artikel
Wordt Vervolgd.
Hou mijn website in de gaten
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed