Museum doet term Gouden Eeuw in de ban/Goed zo!/Afrekening met bagatellisering slavernij!

Vr 13 September 2019 15:29 | Astrid Essed | 383 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
MUSEUM DOET TERM GOUDEN EEUW IN DE BAN/GOED ZO!/AFREKENING MET BAGATELLISERING SLAVERNIJ!//ADHESIEBETUIGING
ZIE OOK
AAN DE CONSERVATOR VAN HET AMSTERDAM MUSEUM
De heer T van der Molen,
 
 
Geachte heer van der Molen,
Er zijn momenten, dat je trots op jezelf bent en vindt, dat je, al is het nog zo beschieden, je footprint hebt gezet in de historische strijd om gerechtigheid.
Dat overkwam mij, toen ik gisteren, donderdag 12 september, op NOS Teletekst las
''Museum verklaart Gouden Eeuw taboe'' en daarvan een bevestiging vond op NOS. nl [1] en wat belangrijker is, de website van uw Museum! [2
Maar voordat ik dat toelicht:
Eerst een belangrijk compliment aan uw adres als conservator van het Amsterdam museum en de rest van de leiding/beslissers van het museum:
Want deze belangrijke, ik mag wel zeggen historische, beslissing van de kant van uw museum is tot stand gekomen, omdat u EN uw collegae bereid geweest zijn om te luisteren:
Te luisteren naar de ANDERE kant, de verhalen van slachtoffers van de bittere schaduwzijde van de ''Hollandse'' 17 eeuw:
De transatlantische slavenhandel met als gruwelijk gevolg de eeuwenlange slavernij, die nu eindelijk in Nederland ook jaarlijks wordt herdacht en ter nagedachtenis waarvan een indrukwekkend Monument is opgericht [3].
Maar ook de slachtoffers in de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden.
Slachtoffers van armoede, rechtsongelijkheid, vernedering en onderschatting.
Op uw website zegt u hier onder andere over:
''De term negeert de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.'' [4]
Dat is juist!
THAT'S WHERE I COME IN......
U zult zich waarschijnlijk -en terecht- afvragen:
Wat heeft Astrid Essed hier nu mee te maken?
Of misschien herinnert u zich er toch nog iets van?
Enkele jaren geleden, in januari/februari 2017, heb ik felle kritiek geuit op een door Museum Hermitage gepromote tentoonstelling [later bleek, dat ook het Amsterdam Museum er achter zat] ''Kijk ons nou in de Hermitage'Hollanders van de Gouden Eeuw'' [5]
Vervolgens [weet u het nog?] heeft de heer M van  Schieveen, coordinator Pers en Publiciteit van Hermitage Amsterdam mij de volgende reactie gestuurd
''

 
Geachte mevrouw Essed,
 
Dank u voor het bericht. Wij vinden het heel spijtig dat u kritiek heeft op een van de tentoonstellingen.
De Hermitage Amsterdam biedt sinds een paar jaar onderdak aan meerdere tentoonstellingen, die georganiseerd worden door andere musea. Zo hebben we het Outsider Art Museum, dat kunst tentoonstelt van mensen met een beperking; een expositie van de winnaar van een kunstprijs; en de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw, georganiseerd door het Amsterdam Museum. Deze musea zijn zelf verantwoordelijk voor de tentoonstelling, vragen en verzoeken worden dan ook door het betreffende museum zelf opgepakt.
 
Daarom heb ik uw bericht doorgestuurd aan de mensen van het Amsterdam Museum. Zij zullen uw bericht zo snel mogelijk oppakken en beantwoorden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Martijn van Schieveen
Coordinator Pers en Publiciteit''
Dit en de verdere correspondentie is allemaal te lezen op mijn website
[6]
Ook werd ik hierin ondersteund door de anti-racistische organisatie Doorbraak, die een fel en indrukwekkend commentaar plaatste. [7]
Maar wat vooral interessant voor u is,  is dat er daarna een correspondentie/gedachtewisseling tussen u en mij ontstond, waarbij mij al direct trof, dat u open stond voor mijn kritiek, die onder andere luidde [ik citeer mijzelf]
''Ik heb het hier over de meest grootschalige mensenroof uit
de geschiedenis, de transatlantische slavenhandel en de slavernij! (8)
Ik heb het hier over de bloedige onderdrukking van de bevolking van
wat later Indonesie heette, waar trouwens ook slavernij is geweest. (9)
SLAVERNIJ, DIE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
U verheerlijkt dus de Hollandse rijken, van wie een groot deel
betrokken geweest is bij de transatlantische slavenhandel
en slavernij (9), die misdaad tegen de menselijkheid.(10)
Beneden alle peil.'' 
[NOOT 8]
U ging daarin grotendeels met mij mee en nodigde mij vervolgens uit, samen met u de tentoonstelling te bekijken, waaraan ik helaas door omstandigheden geen gehoor aan kon geven.
Maar dat hindert niet.
U hebt geluisterd naar alternatieve stemmen en kritiek op het
eeuwenlange ''vaderlandse'' beeld van de 17e Eeuw en met u, uw collegae en daarom gaat het mij.
WAARDEVOLLE BIJDRAGE
Uw museum heeft een belangrijke stap gezet op het gebied van dekolonizing the history, the hearts and minds.
 In dat kader is het ook heel waardevol, dat uw Museum op 29 september een symposium 
houdt over de herziening van de 17e eeuw houdt en op diezelfde dag  de fototentoonstelling ‘HOLLANDSE MEESTERS HER-ZIEN’opent, over dertien Amsterdamse bewoners en bezoekers van kleur uit de 17e en 18e eeuw.'' [9]
Maar zijn we er daarmee?
NEEN!
Want zoals uw directeur Judikje Kiers terecht aangeeft, is er nog een lange Weg te gaan:
Ik citeer de woorden van de directeur op uw website
''‘’Dit zijn belangrijke stappen in een lang proces. Maar we zijn er nog niet. Samen met mensen in de stad zullen we blijven werken om onderbelichten verhalen en perspectieven van onze gedeelde geschiedenis aan het licht brengen.’’ [10]
Zo is dat.
Astrid Essed zou echter Astrid Essed niet zijn, als zij niet ook een paar kritische kanttekeningen maakt bij uw verklaring over het loslaten van de historische terminologie ''Gouden Eeuw'''
Zo schrijft u onder andere:
'' De term negeert de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel.'' [11]
Hoewel op zich juist, vind ik het toch van doorslaggevend belang, dat de term ''mensenhandel'' wordt vervangen door de veel duidelijker en expliciet enige juiste term ''transatlantische slavenhandel''
Mensenhandel is weliswaar een vorm van slavernij [12], maar wel een moderne vorm, die, als het wordt ontdekt, bestraft wordt, terwijl de transatlantische slavenhandel niet alleen in aard, omvang [meer dan 12 miljoen Afrikanen werden zo gestolen en tot slaaf gemaakt] [13] en in tijdsperiode [drie eeuwen lang] gruwelijker was, bovendien was deze slavenhandel in de 17e eeuw ''legaal'', aangezien een slaaf volgens de ''wetgeving'' in die tijd, niet als mens, maar als Ding werd beschouwd. [14]
Dus:
Vervang de term ''mensenhandel'' door ''transatlantische slavenhandel''!
Dan begrijpt het bezoekerspubliek ook beter, om welke veelomvattende misdaad het hier gaat.
Slavernij, een misdaad tegen de menselijkheid! [15]
Maar zoals uw directeur al aangaf:
''Stappen in een lang proces'' [16]
EPILOOG:
Strijd tegen ongelijkheid, raciale vooroordelen en herziening van een
historisch beeld, waarbij zetbazen van de slavenhandel en koloniale massamoordenaars als helden werden vereerd [17] en gruwelijk historisch onrecht als slavenhandel en slavernij werd gebagatelliseerd [18] zit in de lucht!
U hebt daaraan een bijdrage geleverd met de eerste stap: het ontmaskeren
van de ''Gouden Eeuw'' leugen.
En per toeval [hoewel ik niet in toeval geloof] is er, ook op 12 september, de dag van uw ''Gouden Eeuw'' ontmaskering, een andere belangrijke bijdrage geleverd:
Drie anti racistische onderzoekers van hoog kaliber, de heren Jules Rijssen, Roy Wijks en Andre Reeder hebben in het Bijlmerpark Theater een voor Suriname, maar zwarte bewustwording in het algemeen , belangrijk boek gepresenteerd [dat door hen is geschreven] ''Op zoek naar Papa Koenders'' [19]
Dit gaat over een Surinaamse onderwijzer, J.G.A, Koenders, die inging tegen het Nederlands-koloniale onderwijs in Suriname en vooral een lans heeft gebroken voor de promoting van het Sranang Tongo, de Surinaamse taal, die onder invloed van het kolonialisme als ''minderwaardig'' werd gezien. [20]
Uw bijdrage en die van de heren Rijssen, Wijks en Reeder zijn
van byzonder grote waarde en worden door mij als zodanig op hun merites beoordeeld als zeer waardevol.
Dat ik een bescheiden bijdrage heb kunnen leveren in uw besluit tot
uitbanning van de ''Gouden Eeuw'' mythe [en met mij ongetwijfeld anderen, die u van kritiek hebben voorzien], vervult mij met trots.
Waardering, nogmaals en laten wij voortgaan op het pad van het scheppen van een wereld waarin wordt afgerekend met ongelijkheid, discriminatie en uitsluiting.
Veel succes in dit proces.
  Zie voor het overzicht van de mailcorrespondentie tussen en mij, maar ook die [daaraan voorafgaande] tussen mij en het Hermitage Museum, geheel onderaan.  
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN CORRESPONDENTIE MET DE HEER VAN DER MOLEN EN MUSEUM HERMITAGE
OF

Meer van Astrid Essed