Stop Israelische terreur in Gaza, Oost-Jeruzalem en West Bank/Brief aan Tweede Kamer

Wo 19 Mei 2021 00:17 | Astrid Essed | 126 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAELISCHE BOMBARDEMENTEN OP GAZA IN MEI 2021/TERREUR IN OOST-JERUZALEM EN DE WESTBANK/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN/
STOP ISRAELISCHE TERREUR!/STOP DE BEZETTING!
ZIE OOK
Naar aanleiding van de beestachtige Israelische aanval op Gaza [ik weet nog niet wat voor naam ze aan deze duivelse militaire operatie hebben gegeven]
heb ik de Tweede Kamerleden van alle politieke partijen aangeschreven, behalve
de [fascistische, PVV/Forum voor Democratie] en pro Israel partijen, de PVV, Forum voor Democratie en de SGP [Staatkundig Gereformeerde Partij]
ZIE MIJN BRIEF, LEZERS!
BRIEF!
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
Geachte dames en heren,
[Vooraf:
Mocht u in tijdnood zijn, lees dan alleen het stukje onderin:
OPROEP/EIS AAN U]
Onderwerp:
De voortdurende Israelische agressie tegen het Palestijnse volk
Geachte dames en heren,
[Een mail van gelijke strekking  is tevens verzonden aan al uw Tweede Kamer collegae,
met als uitzondering de fracties van de PVV, SGP en Forum voor Democratie]
De walrus sprak:
De tijd is daar
Om over allerlei te praten
”Een schoen, een schip, een kandelaar,
Of koningen ook liegen
En of de zee soms koken kan
En een biggetje kan vliegen.
Uit het Engels vertaald uit: 
THE WALRUS AND THE CARPENTER
LEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND
Zoals de Walrus sprak in het onvergetelijke ”Alice in Wonderland”[1]  sprak ,zeg ik:
”Het is tijd.”
Het is hoog tijd om spijkers met koppen te slaan en als Tweede Kamer,
binnen de mogelijkheden, die u daartoe heeft, ferm en fel op te treden
tegen de systematische Israelische onderdrukking en terreur jegens de
bezette Palestijnse bevolking!
En daarmee bedoel ik niet alleen ''het uiten van bezorgdheid'', maar 
ook echt het Israelische onrecht benoemen en ernaar handelen!
Want zoals ik al schreef:
Het is niet van vandaag.
Het is structureel!
En het Kwaad schuilt in de bezetting.
Daarover zo meer
Nu eerst dit:
AANLEIDING:
Natuurlijk kent u de aanleiding tot de huidige Ellende:
Dreigende [misschien is het nu zelfs al wel gebeurd] huisuitzetting
van Palestijnse families in het bezette Oost-Jeruzalem [2] om plaats
te maken voor een stel Israelische  kolonisten [3], ondanks het feit, dat dat
illegaal is, omdat nederzettingen in bezet gebied en dus de bewoning
door kolonisten aldaar, in strijd is met het Internationaal Recht. [4]
Terecht verzetten de Palestijnen zich daartegen, de Israelische politie
reageerde met grof geweld tegen de demonstranten en ook extreem-rechtse kolonisten vielen Palestijnse demonstranten aan [5], waarbij door
de Israelische politie zelfs de Al Aqsa Moskee werd bestormd! [6]
ESCALATIE
Zoals wel kon worden verwacht, escaleerde het geweld:
Door Israelische bombardementen op Gaza vielen tientallen doden, waarbij onder andere een huis van een Hamas leider is getargeted en een gebouw is aangevallen, waarin internationale media waren gevestigd. [7]
Om nog exacter te zijn over het aantal en u [hoewel u dat al dient te weten], een indruk te geven:
Op het moment van schrijven zijn er volgens berichtgeving uit de media
Stuk voor stuk oorlogsmisdaden, omdat voornamelijk  burgers en burgerdoelen zijn getarget en geraakt!
Lees het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht er maar op na. [8]
De media melden 197 Palestijnse doden en meer dan duizend  gewonden. [9]
Ook zijn er tenminste twee Israelische vrouwen zijn gedood door raketten,
die uit Gaza zijn afgevuurd. [10]
Later hebben de Israelische autoriteiten melding gemaakt van 10 Israelische slachtoffers, [zie media] [11]
Uiteraard even onacceptabel, omdat het om burgers gaat.
Zie ook verklaring Amnesty International [12]
Amnesty International heeft trouwens-en dat moet u bekend zijn, anders weet u het nu-in niet mis te verstane termen het Israelische geweld in bezet Oost-Jeruzalem veroordeeld. [13]
Verder melden de media, dat zo'n 42 duizend Palestijnen op de vlucht zijn geslagen vanwege Israelische bombardementen! [14]
Dat is niet niks, waarde Kamerleden.
Dat is een humanitaire ramp!
ISRAELISCHE AANVALLEN NIET NIEUW
Waarom ik het ook zo belangrijk vind, dat u ingrijpt, is omdat deze Israelische aanvallen op Gaza en de keiharde onderdrukking van de Palestijnen in bezet Oost-Jeruzalem en de bezette Westbank bepaald niet nieuw zijn, zoals u hoort te weten:
Neem alleen al de militaire aanval ''Protective Edge'' uit 2014:
In die specifieke Israelische militaire aanval op Gaza,  heeft Israel zich schuldig gemaakt aan zware oorlogsmisdaden:
In de aanval op Gaza in 2014 , zijn in twee maanden tijd meer dan 1400  Palestijnen gedood [voornamelijk burgers] [15] waaronder 526 kinderen [16], een VN school werd gebombardeerd [17], een ziekenhuis werd beschoten [18], moet ik doorgaan?
Ik denk, dat dit wel een Beeld geeft.
ROOTS OF THE EVIL:
BEZETTING EN ONDERDRUKKING
Maar hoe bizar het ook klinkt, deze herhaalde Israelische terreur en
oorlogsmisdaden zijn niet de wortel.
Hoe gruwelijk ook, zij zijn de Kippendoder niet.
Wat natuurlijk de bron van alle Kwaad is, is die nu al vanaf 1967 [reken zelf maar uit, hoe lang] durende Israelische bezetting is, die gebaard heeft:
Onderdrukking
Oorlogsmisdaden
De uithongeringsblokkade van Gaza [19] en misdaden tegen de menselijkheid, zoals de etnische zuiveringen van de Bedoeienen. [20]
Landddiefstal en terreur, middels die illegale nederzettingen
En zo meer
Zolang die bezetting doorgaat, zullen bestialiteiten als militaire aanvallen, die keer op keer mensenlevens als tol eisen, doorgaan
Lees meer onder noot 21
U hoort het trouwens te weten
OPROEP/EIS AAN U
Ik heb u een uitgebreid overzicht gegeven van aan u reeds bekende en/of 
onbekende feiten.
Maar wat u in ieder geval weet is de zoveelste tragedie, die zich hier en nu
over het Palestijnse volk voltrekt.
En daarom wordt het meer dan hoog tijd, dat u handelend optreedt en
zich voor de volgende zaken inzet:
Een onmiddellijk einde aan alle militaire  agressie tegen bezet Gaza [22], de Palestijnse bewoners in bezet Oost-Jeruzalem en de bezette Westbank.
Eisen, dat de Nederlandse regering Israel, zelfstandig of in EU verband,
oproept om zich per direct uit de Bezette Palestijnse gebieden terug te trekken.
Dat Israel stopt met uitbreiding van de nederzettingen en de reeds bestaande nederzettingen ontmantelt.
Dat Israel per direct de Gaza Blokkade opheft.
Ik verwacht geen moment, dat Israel daaraan gehoor geeft, daarom moet u, als parlement, aandringen op drukmiddelen, zoals het opschorten, dan
wel opzeggen van het EU Associatie Verdrag met Israel, dat immers een
mensenrechtenclausule heeft. [23]
En zo zijn er meer drukmiddelen, nationaal en internationaal, die u kunt
aanwenden.
Van u als parlementsleden, die trouw hebben gezworen aan de Grondwet
[of dat hebben beloofd], verwacht ik, dat u artikel 90 [de regering bevordert de Internationale Rechtsorde] [24] respecteert en uitvoert.
 
Nu zijn er fracties en partijen [dit is een algemene brief, zoals u begrepen hebt], die zich WEL consequent hebben ingezet voor de mensenrechten en het Internationaal Recht in dezen.
Dat is mooi:
Maar ook die roep ik op, zich nogmaals in te zetten voor bovenstaande doelen.
U mag niet toestaan, dat welk land dan ook zo grof de mensenrechten
met voeten treedt.
Doe uw best!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed