Optreden Israelisch Tzahal legerorkest/Brief aan Liberaal Joodse Gemeente

Di 20 Oktober 2015 12:30 | Astrid Essed | 3158 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 OPTREDEN ISRAELISCH TZAHAL LEGERORKEST/BRIEF AAN LIBERAAL

JOODSE GEMEENTE EN COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 




 
 
VOORAF
Naar aanleiding van het optreden van de muzikale band van
het Israelische leger in het gebouw van de synagoge van
de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam op 22 october [1], heb ik aan
de Liberaal Joodse Gemeente, met een copie naar mede
organisator Collectieve Israel Actie, onderstaande brief geschreven.
 
Astrid Essed
 
 
NOOT
 
 
[1]
 
 
COLLECTIEVE ISRAEL ACTIE
TZAHAL CONCERT 22 OCTOBER
 
 
 
ABU PESSOPTIMIST
OPNIEUW VALSE KLANKEN BIJ DE LIBERAAL
JOODSE GEMEENTE AMSTERDAM
17 OCTOBER 2015
 
 
 
 
BRIEF AAN LIBERAAL JOODSE GEMEENTE:
 
 
 
 
AAN HET BESTUUR VAN DE LIBERAAL JOODSE GEMEENTE
AMSTERDAM
Onderwerp:
Optreden Israelische leger in uw Synagoge
 
 
Geacht Bestuur,
 
 
Middels dit schrijven protesteer ik met klem tegen het optreden van
het Israelische leger in uw Synagoge op 22 october aanstaande.
Reden:
Het Israelische leger maakt zich als bezettingsleger schuldig aan
ernstige mensenrechten en oorlogsmisdaden en houdt de bezetting
[onderdrukking dus] van de Palestijnse gebieden in stand.
Dus mijn dringende oproep aan u, van dit optreden af te zien.
Wat het nota bene nog schandaliger maakt, is dat dit optreden
plaatsvindt in een Godshuis, dat een plaats van Vrede, Menselijkheid
en naastenliefde hoort te zijn.
En niet moet worden besmet door het optreden van een leger des doods.
 
BEZETTING:
Ten overvloede aan u meegedeeld:
 
Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967,  wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [1]
Dat waren bepaald geen ''prachtige klanken'', nietwaar?
Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [2]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
En ook tot op de dag van vandaag:
Huisvernietigingen waaraan het Israelische leger
meedoet, het doodschieten van Palestijnse burgers
bij checkpoints, het geweld van kolonisten in
de illegale nederzettingen tegen de Palestijnse bevolking,
dat door het Israelische leger wordt gedoogd en soms wordt
aangemoedigd, noem de misdaden
en mensenrechtenschendingen maar op! [4]
 
Daarnaast speelt het Israelische leger een sleutelrol bij die
misdaad tegen de menselijkheid, de Blokkade van Gaza [5],
de bewaking van de illegale Israelische Muur, die niet
alleen door bezet Palestijns gebied loopt, maar ook qua
bewegingsvrijheid en toegang tot onderwijs en medische
zorg ernstige barrieres opwerpt voor de bezette Palestijnse
bevolking. [6]
 
 
TENSLOTTE
 
 
Ik vind het dan ook ronduit een schande, dat u een leger,
dat bloed aan zijn handen heeft en een nu reeds 48 jaar durende
bezetting en onderdrukking in stand houdt, laat optreden, nota
bene in een Synagoge.
Een schending van de religieuze Joodse humanitaire principes
en van de meest elementaire regels van beschaving en humaniteit
in het algemeen.
 
Daarom nogmaals en nadrukkelijk:
Cancelt het optreden van het Israelische leger met zijn klanken'
van dood en vernietiging!
 
Zo niet, dan gaat u accoord met bezetting, onderdrukking, oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid en plaatst u zich buiten ieder
kader van beschaving en fatsoen.
 
Aan u de keuze
Tussen beschaving, en het optreden cancelen

En barbarij: medewerking verlenen aan een bloedig bezettingsleger.

Ik hoop van harte dat u de juiste keuze maakt.

Anders wordt u erop afgerekend:
Moreel en anderszins.

Ik reken op u.


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam 

 



NOTEN
 
 
 
 
[1]
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[2]
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
VN RAPPORT:
 
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
6 JULY 2015
 
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 



[4]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
HOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN
26 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS
126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS
22 AUGUST 2015
 
 
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
THE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED
15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY
3 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
ALJAZEERA
YOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCES
DIES
22 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE 
8 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
DE GAZASTROOK
THE RIGHTS FORUM
 
 
 
 
 
 
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
 
 
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
THE SEPARATION BARRIER