Nederland, luister naar de Derde Wereld

Ma 14 Maart 2022 13:49 | Astrid Essed | 92 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 
RUTTE GEVAARLIJKE GEK, DEEL TIEN/PERSCONFERENTIE CORONAMAATREGELEN 15 FEBRUARI 2022/NEDERLAND, LUISTER
NAAR DE DERDE WERELD!
ZIE OOK
Het heeft even geduurd, vanwege alle Perikelen rond de door oorlog
verscheurde Oekraine [1], maar nu ten lange leste Astrid's commentaar op
de laatste Coronamaatregelen [of liever gezegd het gebrek daaraan], genoemd
in de Persconferentie op 15 februari 2022.
En als ik zo kijk naar de meeste maatregelen, die hieraan voorafgingen,
dan wil ik nog duidelijker uitroepen ''Rutte, Gevaarlijke Gek'' [2],
omdat er vaak onnodig en onverantwoord werd versoepeld, er te
weinig werd opgetreden tegen lieden, die bewust lak hadden aan
de maatregelen [bijv de ''strand en parkgekkies] [3] en dat het kabinet
[demissionair en missionair] vaak van de Hak op de Tak sprong,
met soms gevaarlijke gevolgen.
Want wie herinnert zich niet toenmalig minister de Jonge's [van Volksgezondheid] gevaarlijke uitglijder ''Dansen met Jansen'' [4], wat
een niet onaanzienlijk deel van dansende jongeren opzadelde met
Corona [5] en de absolute idiotie van het [demissionaire] kabinet Rutte,
dat september vorig jaar de anderhalve meter en de mondkapjesplicht
[behalve voor het OV] afschafte om het bij de daaropvolgende Persconferentie
opnieuw in te voeren vanwege de oplopende besmettingen! [6]
PERSCONFERENTIE 15 FEBRUARI
En nu dan deze alweer een maand geleden gehouden persconferentie
[lijkt veel langer, doordat onze wereld toch een beetje op zijn kop is
gezet door alle Ellende rond Oekraine] [7], te weten op 15 februari, twee maanden nadat Rutte op 18 december 2021 een totale lockdown had afgekondigd. [8]
Nu kun je over die Lockdown denken, hoe je wil, maar
op dat moment leek de Omikron dreiging zeer substantieel, vooral vanwege de hoge besmettelijkheidsgraad [9], al bleek later het gevaarlijkheidskarakter mee te vallen [10]
Maar is dat wel zo?
Daarover straks meer
Eerst naar de meest recente Persconferentie op 15 februari, die weer eens
het Land op zijn Kop zette
PERSCONFERENTIE 15 FEBRUARI 2022/FREE FOR ALL/BIJNA ALLE MAATREGELEN OPGEHEVEN.....
Ik sla even de persconferenties van 14 januari en 25 januari over [11] en 
skip direct door naar de Persconferentie waar het mij om gaat, de meest
recente, van 15 februari 2021, die ik tegen het Licht wil houden [12]
[Zie ook Persconferentie in Eenvoudige Taal, noot 13]
GOED!
Als we die Persconferentie [14] beschouwen, dan zien we, dat Rutte, Gevaarlijke Gek [en met hem uiteraard het hele kabinet] heeft besloten,
vrijwel alles weer open te gooien.
Bezoekers ontvangen zoveel als je wilt.
Uitgaansgelegenheden open tot 1 uur [vanaf 18 februari]
1,5 meter vervalt, een mondkapje hoeft op de meeste plaatsen, bijvoorbeeld in
winkels, niet meer op [vanaf 25 februari], ook niet in cafe's, en ga zo maar door,
behalve dan in het Openbaar Vervoer.
Het is allemaal na te lezen op Rijksoverheid, waar de Persconferentie is
gepubliceerd. [15]
En ik heb het al eerder gezegd:
Waarom nu die 1.5 meter afgeschaft?
Waarom niet gewacht tot het laatste ogenblik, aangezien het een van
de eerste maatregelen was, die werd ingevoerd?
En wie herinnert zich nog, dat Rutte reeds eerder, in september 2021, de 1.5 meter en het mondkapje in de ban had gedaan, om ze in november opnieuw in te voeren......  [16]
Bovendien:
Winkels,. cafe's zijn drukke locaties.
Het is toch van de gekke om daar de mondkapjes niet meer verplicht te
stellen?
En dan die idiotie om het Carnaval toch door te laten gaan? [17]
Geen wonder, dat daarna de besmettingscijfers opnieuw opliepen, vooral onder jongeren....[18]
EN OP 8 MAART STOND HET R GETAL OP 1! [19]
Daarover schrijft Het Parool:
''Het zogeheten reproductiegetal staat nu precies op 1. Dat is het hoogste niveau sinds eind januari. Het cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Als het onder de 1 is, daalt het aantal besmettingen. Hoe verder het erboven komt, hoe sneller het aantal positieve tests stijgt.'' [20]
Ziet dat er gunstig uit?
IK vind van niet.
Toch wil, naar ik vernomen heb, dit idiote kabinet hoogstwaarschijnlijk alle Coronamaatregelen afschaffen! [21]
WAT LOERT ER?
CORONA LOERT ER!
Ondanks het opgewonden Euforiegekletter van het kabinet
wordt er van  verschillende kanten gewaarschuwd, dat de
toekomst nog erg onzeker is, dat er nieuwere en gevaarlijkere varianten kunnen opduiken en dat voorzichtigheid geboden is [22]
Maar niet luisteren en maar stug doorgaan, dat lijkt het
motto van het kabinet te zijn, dat kennelijk teveel het
oor te luisteren legt bij anti Coronaschreeuwers, die,
niet gehinderd door enige werkelijke kennis, het
hoogste woord hebben [hoe luidt het spreekwoord
ook alweer? Holle Vaten Klinken het Hardst]
Trouwens, volgens de RIVM bron, is het laatst bekende
reproductiegetal nog hoger dan in Het Parool artikel
werd aangegeven [zie hierboven], namelijk 1.29! [23]
Daarbij staat:
''

Reproductiegetal

1,29
0,29 hoger dan de waarde van 21 februari

Aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon.''

[24]

Ziet er niet best uit, naar mijn oordeel, ook al was het een cijfer

van donderdag 24 februari [zie voor Uitleg, noot 25]

DERDE WERELD
YOU BETTER LISTEN!
HET GEVAAR VAN EGOISME
En dan de Derde Wereld,.
Die versmade Derde Wereld.
Die Derde Wereldlanden hebben geen geld voor
dure Coronavaccins en beschermingsmiddelen, daarom
is via het programma COVAX toegezegd, dat die arme
landen met vaccins etc geholpen zouden worden door
de rijke landen. [26]
Maar ja, theorie en praktijk he.
Want in de praktijk komen al die mooie beloften
lang niet altijd uit:
De leveranties aan Derde Wereld landen [vooral Afrika]
werden vertraagd, het zijn er te weinig [27] en in een NOS
artikel staat te lezen:
''In het onderzoek, A Dose of Reality, worden toezeggingen die farmaceuten en wereldleiders sinds het begin van de pandemie hebben gedaan tegen het licht gehouden. Het blijkt dat sinds het begin van de pandemie maar 0,7 procent van alle geproduceerde vaccindoses naar lage-inkomenslanden is gegaan, aldus het rapport.''
[28]
Ook wordt er bericht, dat in Afrika slechts 2,6 procent van  de gehele bevolking is gevaccineerd. [29]
Dat is gevaarlijk en kwaadaardig egoisme en
tekent wel de relatie tussen de Rijke landen en de Derde
Wereld, waarbij ook nog gevaarlijke desinformatie verspreid wordt, als zouden Afrikaanse landen
geen vaccins willen?
Nonsens en ontkracht door Oxfam-Novib [30]
Ik noem die vaccin houding tegenover de Derde Wereld
landen gevaarlijk en kwaadaardig egoisme, maar het
is nog dom en kortzichtig ook, zoals de intelligente
lezer zal aanvoelen:
Want als in grote delen van de wereld zo'n klein percentage van de bevolking is ingeent, blijft Corona
voortwoeden, kunnen mutaties, de een gevaarlijk, de ander wellicht minder, zich blijven vermenigvuldigen
en verspreiden en is het een kwestie van tijd, of het
bereikt Europa.
Er hoeft maar een reiziger/vakantieganger daar besmet
te worden en hier, in Europa, hebben we de Poppen aan het dansen!
Dat alleen al zou een reden moeten zijn, om als de wiedeweerga voor voldoende vaccins in arme landen
te zorgen.
En zolang dat niet het geval is, zijn verregaande versoepelingen hier en wel helemaal het afschaffen
van ALLE Coronamaatregelen, een levensgevaarlijke
Gok.
WEER spelen Rutte, Gevaarlijke Gek en zijn kabinet
Russische Roulette met de volksgezondheid!
En daarom zeg ik:
''Nederland, luister naar de Derde Wereld''
tekent wel de relatie tussen de Rijke landen versus Derde
Wereld, het is nog dom en kortzichtig ook:
Want wanneer de pandemie nog in andere delen
van de wereld woedt [en dat woedt zij, wanneer nog
geen 3 procent van een bevolking is gevaccineerd], hoe
lang duurt het dan, voordat een reiziger of een vakantieganger een nieuwe variant van het Coronavirus
meeneemt naar Europa?
Met andere woorden:
Inwoners in Europa zijn niet veilig, als de rest van de
wereld dat niet ook is.
Niet voor niets zegt de Wereldgezondheidsorganisatie:
''

With a fast-moving pandemic, no one is safe, unless everyone is safe'' 

[31]
Dat zou Europa, dat zou Nederland ter harte moeten nemen
Met andere woorden:
Nu vrijwel geheel versoepelen of zelfs afschaffing van alle
Coronamaatregelen is een Gevaarlijk Spel!
EPILOOG
Het Verhaal gaat dus, dat het kabinet voornemens is,
per 23 maart alle coronamaatregelen af te schaffen [32]
Het enige, dat dan nog overblijft is een mondkapje in het vliegtuig
[lijkt me nogal benauwd, zeker op een lange vlucht] en alleen de elementaire basisregels gelden dan nog, zoals handen wassen en hoesten in de elleboog [33] [ook iets, dat je zo lekker kunt controleren op naleving]
Een Persconferentie zou dan as dinsdag 15 maart niet komen:
Het is bedoeling dat minister Kuipers van VWS een korte toelichting geeft na het kabinetsberaad. [34]
Zo gaat het Verhaal
Wel zou het OMT nog met een advies komen, maar dat
is op het moment. dat ik dit neerschrijf, al gebeurd [35]
en het is sowieso de Vraag, of het kabinet dat advies zou
opvolgen, ook al zou dat afradend zijn.
Opvallend is ook, dat alle maatregelen worden afgeschaft, ondanks het oplopende aantal besmettingen,
omdat de zorg niet lijkt te worden overbelast [36]
Wat voor een regering is dat, die zich kennelijk niet
druk maakt om het gevaar van en leed door besmettingen, zolang de zorg maar niet wordt
belast?
Asociaal, inhumaan en onacceptabel naar de eigen
bevolking, zo noem ik dat!
Boodschap dus:
Coronazieken kunnen BARSTEN, zolang de zorg
maar niet wordt overbelast!!
Ja.....bij het scheiden van de markt leert men de
Koopman kennen......
Nog minder verbaast dan het Egoisme naar de Derde
Wereld toe!
Ik heb al aangetoond, waarom deze afschaffing van
alle maatregelen, in deze Corona onzekere tijden
[mogelijk nog gevaarlijke varianten, een groot deel van de Derde Wereld niet of nauwelijks gevaccineerd], spelen
met Vuur is.
De Tijd zal het leren, maar we hebben hier niet met dossiers te doen, maar levende mensen, met wie geen
regering een dergelijk risico zou moeten willen nemen.
En het Egoisme, dat het Westen voor de zoveelste keer
heeft getoond tav de Derde Wereld, hier door het
gebrek aan bereidwilligheid om deze van voldoende
vaccins te voorzien, zou nog weleens gevaarlijk
kunnen blijken.
We hebben elkaar nodig, in deze Wereld:

''With a fast-moving pandemic, no one is safe, unless everyone is safe'' 

[37]
Hoe waar is dat
NEDERLAND, LUISTER NAAR DE DERDE WERELD!
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed