Brokobaka/De Bouterse Hira show/Hira's verraad aan het recht op leven

Zo 6 December 2015 23:45 | Astrid Essed | 2663 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
BROKOBAKA/BOUTERSE HIRA SHOW/HIRA'S VERRAAD AAN HET RECHT
OP LEVEN EN VRIJWARING VAN FOLTERING
 
 
 
ZIE OOK
 
  
In zijn column: ''Brokobaka'' [1] beschrijft econoom, journalist,
columnist en onderzoeker Sandew Hira zijn ontmoeting op Brokobaka
[buitenverblijf van president Bouterse] met de Surinaamse
president Bouterse, hoofdverdachte Decembermoorden
en werpt alvast een licht op zijn met Bouterse gevoerde 
gesprekken.
Een beschrijving van een pleidooi voor straffeloosheid:
 
Hira's ontmoeting met hoofdverdachte in het Decembermoorden
proces, de huidige president D. Bouterse in diens buitenverblijf
''Brokobaka'' en de aansluitende gesprekken tussen hen, is de trieste
finale van zijn beduimelde project ''Getuigenis van President
Bouterse'', met als doel: straffeloosheid voor [oorlogs] misdaden en
misdaden tegen de menselijkheid.
 
Op bijna gezellige manier beschrijft Hira zijn tocht naar Brokobaka
en aansluitend de ontmoeting
met ex-dictator en legerbevelhebber D. Bouterse, hoofd verantwoordelijke
voor de foltering en buitengerechtelijke executie van 15 vooraanstaande critici op zijn regime in 1982 [Decembermoorden], waaronder de BROER van Sandew Hira
[nom de plume voor Dew Baboeram], advocaat John Baboeram.
 
 
Hoe men vanuit psychologisch oogpunt uberhaupt het gesprek vrijwillig kan aangaan met de hoofdverdachte van de foltering/executie
van zijn eigen broer en dat dan nog in de, ik heb het reeds gezegd, ''gezellige''
sfeer, als hieronder beschreven, is mij een raadsel.
 
 
Een voorbeeld
In Hira's eigen woorden:
 
''We stapten uit de auto en liepen de hut binnen. Ik stak mijn hand uit naar president Bouterse die me ontving met een hartelijke handdruk en warme woorden van welkom. Het leek alsof een last van mijn schouders viel omdat er geen spanning was. We kregen wat te drinken en spraken over koetjes en kalfjes. De president stelde voor om een wandeling te maken door het bos. Brokobaka ligt in de jungle. Tijdens de wandeling legde hij me uit hoe het bos werkt. Hij vertelt over de bomen, de planten en het fruit. Op een bepaald moment gingen we op een boomstronk zitten om te praten over hoe we het gesprek zouden gaan voeren. '' [2]
 

Een ander voorbeeld:

''De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel. We hebben afgesproken dat hij zijn volledige medewerking zal blijven geven aan een nader diepgaand onderzoek om zijn versie te toetsen aan een breed scala aan getuigenissen. 
We zijn toen doorgegaan naar de Binnenlandse Oorlog.'' [3]

Tsja
''De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel'' [4]

Bijna hilarisch, als het in een film is.
Helaas is het de bittere werkelijkheid.

Maar de in overwegend ''gezellige sfeer'' [Hira schrijft zelf, bij de ''hartelijke ontvangst''
door de president, geen spanning te hebben gevoeld, zat met de president
's avonds te praten bij het kampvuur....] met soms wat ''harde confrontaties'' gevoerde gesprekken met de hoofdverantwoordelijke voor de dood van zijn broer
is wel heel apart, maar  laat ik verder bij Hira om mee te dealen.


Wat mij bezighoudt, omdat het funest is voor het democratische proces in
Suriname, is de straffeloosheid, die Hira met zijn ''Project Getuigenis 
van President Bouterse'' promoot.


STRAFFELOOSHEID

Hira is afgestapt van de gerechtelijke procedure ter vervolging van de
Decembermoorden en wil nu, via een op een gesprekken met president
D. Bouterse [mee beluisterd door zijn vrouw en medewerkers van de
president] een Getuigenis van Bouterse loskrijgen over, ''de gebeurtenissen
waarbij Bouterse betrokken geweest is en waarbij geweld een bepalende factor geweest is.'' [5]


A Testimony
Just like that

Afstappen van het model gerechtelijke vervolging, die eerst de nek was
omgedraaid door de aanname van de amnestiewet [6] en nu nog eens
versterkt door Hira's hulpvaardigheid bij straffeloosheid.


DECEMBERMOORDEN, MOIWANA EN ANDERE [OORLOGS]
MISDADEN

Want een ding moge duidelijk zijn.
Of het nu de Decembermoorden, de massaslachting door het Surinaamse leger in
Moiwana tijdens
de Binnenlandse Oorlog of de misdaden van het Jungle Commando
in diezelfde Binnenlandse Oorlog betreft, of de voor de Decembermoorden
door het militaire regime gepleegde misdrijven, de verantwoordelijken
moeten via een rechtszaak vervolgd worden.

Alle ''getuigenissen'', een op een gesprekken, ''samenkomsten'' of
onderonsjes, zonder gerechtelijke consequenties, zijn uit den boze!

Het gaat hier niet om het stelen van een fiets, maar om foltering,
buitengerechtelijke executies, massamoord, gewelddadige arrestaties,
het vernietigen van de vrije pers [dat was het in brand schieten van radiostations
en krante redacties tijdens de arrestaties en executies van de 8 Decemberslachtoffers].

Dat moet juridisch vervolgd worden, verantwoordelijken na een eerlijk proces
veroordeeld worden.

Zo gaat dat in een rechtsstaat.

Al het andere is het promoten van straffeloosheid.


DE HIRA AND BOUTERSE SHOW
DIVERSIONARY TACTICS/ELLENLANGE BESCHOUWINGEN
EN INTIMIDATIE/ LASTER JEGENS CRITICI
HIRA DE ZELFVERKLAARDE ''NATIONALE VERZOENER''Onder diversionary tactics wordt verstaan het gebruiken van allerhande
trucs om de aandacht af te leiden van waar het werkelijk om gaat.
Zijn Straffeloosheidsproject of te wel ''De Hira and Bouterse show''
En daar is Hira goed in!
 
DIVERSIONARY TACTICS/ELLENLANGE BESCHOUWINGEN
IN HIRA'S ''PERSCONFERENTIES''

Ellenlange uitweidingen in zijn ''persconferenties'' over alle mogelijke
zaken, die niet direct met zijn straffeloosheidsproject te maken
hebben EN intimidatie/laster tegenover critici, die WEL berechting
van de Decembermoorden/verantwoordelijken en anderen voorop
blijven stellen IN EEN RECHTSZAAL, GEEN GELEUTER IN
ACHTERKAMERTJES OF GESPREKKEN BIJ HET KAMPVUUR! [7]

DIVERSIONARY TACTICS/LASTER EN INTIMIDATIE
JEGENS CRITICI

Zo gaf hij advocaat Essed, die hem wilde waarschuwen voor
het gevaarlijke pad, dat hij bewandelt in zijn encaillanering met
iemand als president Bouterse [8], aan bij de veiligheidsdienst. [9]
Theo Para, voorvechter voor de berechting van de Decembermoorden
van het eerste uur, die Hira terecht bekritiseerde, werd ervan beschuldigd,
samen met anderen, een ''coup'' tegen Bram Behr [radicaal links
activist en criticus militair regime, Decembermoorden
slachtoffer] te hebben beraamd [10] en wat dies meer zij.

Ook suggereert hij sluw, dat zijn critici slechts gericht zijn op de vervolging
van slachtoffers van de Decembermoorden en Moiwana, maar het eventueel
aan krijgsgevangen genomen militairen aangedane onrecht, door
het Junglecommando gepleegd, negeren.

Iets wat pertinente nonsens is.
Ik, een van Hira's critici en ik weet ook anderen, staan voor vervolging
van ALLE misdaden, door welke partij ook gepleegd in de aanloop tot en tijdens de militaire
periode [ruim genomen 1980-1992, toen Bouterse als bevelhebber van het
toneel verdween], met de Binnenlandse Oorlog dus meegerekend. 

DIVERSIONARY TACTICS
NATIONALE VERZOENER/HIRA GOOIT ALLES OP EEN HOOP

Maar Hira benoemt zichzelf tot een soort Nationale Verzoener, door
bijeenkomsten te willen beleggen of te beleggen met nabestaanden
van slachtoffers, van welke partij ook [hij heeft dat in
ieder geval gedaan met nabestaanden van militaire slachtoffers tijdens
de Binnenlandse oorlog], of getuigenissen te verzamelen over
''al het geweld in de aanloop tot 1980, daarna''

Zoals hij dat formuleert in zijn ''Project de Getuigenis van
President Bouterse''

''De Getuigenis is een traject om de Surinaamse gemeenschap in staat te stellen om traumatische gebeurtenissen met betrekking tot geweld in de aanloop naar 25 februari 1980 en daarna te verwerken.'' [11]

 

Ziet u, lezer, hoe sluw deze man is.
Hij leidt met zijn formulering ''De Surinaamse Gemeenschap'', de
aandacht af van BERECHTING VAN VERANTWOORDELIJKEN voor mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid!

Door het Project zo te presenteren en alleen maar de PRATEN met Bouterse
en in dat verlengde, zoveel mogelijk nabestaanden en slachtoffers van
het ''geweld'' in het algemeen, te willen horen en/of te laten getuigen,
psychologiseert hij deze periode [als niet deskundige bovendien] en,
wat erger is, depolitiseeert hij deze en laat hij er oorlogsmisdadigers
en misdadigers tegen de menselijkheid mee wegkomen.

Bovendien:
Hira creeert zo geen Nationale Verzoening, maar een schijnverzoening,
omdat de veranwoordelijken voor de ergste internationale misdaden
niet worden vervolgd en berecht.
En zolang er geen recht gedaan is, kan Suriname niet uitgroeien
tot een ware democratische rechtsstaat.
Want dan geldt immers nog steeds:
Het recht van de sterkste.

MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID/[OORLOGS]
MISDADEN/MENSENRECHTENSCHENDINGEN


Het gaat hier niet om het stelen van een TV of een fiets:
Het gaat hier om oorlogsmisdaden, mensenrechtenschendingen, 
misdaden tegen de menselijkheid.

Misdaden, die strafrechtelijk vervolgd dienen te worden en niet
kunnen worden afgedaan met ''gesprekken'' met hoofdverdachten
of ''samenkomsten'' met nabestaanden.

Zulke strapatzen leiden niet tot Nationale Verzoening, maar laten
de verdeeldheid en bitterheid alleen maar groeien.

Daarnaast:
Het is een principe van gerechtigheid, dat verdachten van ernstige
misdaden een gang naar de rechter maken.

Daarom noemde ik Hira in de titel van dit stuk ook
een verrader van het recht op leven en vrijwaring van foltering.

Het recht op leven en vrijwaring van foltering is een van de
grondregels van menselijkheid en beschaving.
Schending hiervan fundamenteel verwerpelijk.

Niet voor niets worden het recht op leven en vrijwaring van foltering
in het Internationaal Recht beschouwd als niet opschortbare
rechten, ook niet bij oorlog of noodtoestand. [12]

Het verkondigen van straffeloosheid voor de schending van
die rechten, door de berechting van de Decembermoorden
te willen omzetten in een een op een ''getuigenis'' conversatie
tussen in casu Hira en Bouterse [13], is verraad aan de diepste
beginselen van menselijkheid.

Dit ook nog eens brengen in een gezellig verslag van een uitstapje
naar Brokobaka en benadrukken, dat de sfeer ook in een
''harde confrontatie'' tussen Hira en Bouterse ''niet is
verpest. Integendeel'' [14], vind ik schokkend.

Ik wacht de resultaten van het eindrapport, dat Hira op 8 December
[hoe smakeloos, de doodsdag/nacht van 15 critici tegen Bouterse, waaronder
zijn eigen broer!] aan de voorzitter van de Nationale Assemblee Suriname [het Parlement dus], zal presenteren, af.
En zal het zeker becommentarieren.

TENSLOTTE

Laat Hira maar doorgaan met zijn vernietiging van fundamentele rechten.
Het zal hem, noch zijn nieuwe contacten/bondgenoten, of wat ze dan ook
mogen zijn [Bouterse en co] baten.

Hun misdaden zijn internationaal uitgebreid gedocumenteerd [15] en
niet vergeten!

En de strijd voor bestraffing van de boosdoeners gaat door!

RECHT EN WAARHEID MAKEN VRIJ!


Astrid EssedNOTEN
 
 
[1]
 
 
 
COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[2]
 
''

We stapten uit de auto en liepen de hut binnen. Ik stak mijn hand uit naar president Bouterse die me ontving met een hartelijke handdruk en warme woorden van welkom. Het leek alsof een last van mijn schouders viel omdat er geen spanning was. We kregen wat te drinken en spraken over koetjes en kalfjes. De president stelde voor om een wandeling te maken door het bos. Brokobaka ligt in de jungle. Tijdens de wandeling legde hij me uit hoe het bos werkt. Hij vertelt over de bomen, de planten en het fruit. Op een bepaald moment gingen we op een boomstronk zitten om te praten over hoe we het gesprek zouden gaan voeren.''
 
 
COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
[3]
 
 
''''De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel. We hebben afgesproken dat hij zijn volledige medewerking zal blijven geven aan een nader diepgaand onderzoek om zijn versie te toetsen aan een breed scala aan getuigenissen. 
We zijn toen doorgegaan naar de Binnenlandse Oorlog.''
 
 
COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
[4]
 
 
'''De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel'' COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
''1. U legt in een uitgebreid en diepgaand interview met mij een getuigenis af van de gebeurtenissen waarbij u betrokken bent geweest en waarbij geweld een bepalende factor is geweest.''

COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
[6]
 
 
NOS
SURINAME NEEMT AMNESTIEWET AAN
5 APRIL 2015
 
 [7]

''We begonnen zaterdagmiddag en gingen door in de avonduren. We zaten onder een boom voor een kreek. In de avond werden enkele grote lampen werden aangezet en op de achtergrond achter de kreek werd een groot kampvuur aangestoken voor een mooier achtergrondbeeld.''


COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 [8]


”Persoonlijk maak ik mij – na de mededeling van de heer Baboeram dat hij als reactie op deze bedreigingen van zijn leven, bewaakt wordt door een militair die onderdeel is van de ‘veiligheidsdienst” en voorzien is’ van alle logistieke faciliteiten in geval van problemen” – nog meer zorgen dan ik reeds had.

Ik heb namelijk reeds op 6 augustus 2015, op strikt persoonlijke titel, mijn bezorgdheid aan de heer Baboeram kenbaar gemaakt in verband met zijn veiligheid. Ik heb hem toen in een persoonlijk onderhoud voorgehouden dat naar mijn mening de heer Bouterse hem gebruikt en dat de recente geschiedenis van Suriname geleerd heeft dat ook personen die hand- en spandiensten aan de heer Bouterse hebben verleend, er soms niet goed vanaf zijn gekomen.

Ik heb de heer Baboeram erop gewezen dat Roy Horb, die deel uitmaakte van het tribunaal dat de 15 mannen ter dood heeft veroordeeld, niet lang na de decembermoorden hangend aan een koortje van zijn onderbroek werd aangetroffen in een cel en dat anderen in de schaduw een dodelijk zonnesteek hebben opgelopen en weer een andere bij een gezellig partijtje pootje baden, de verdrinkingsdood stierf. Zelfs verdwenen inheemse jongemannen geheel van de aardbodem na een forensische reconstructie onder leiding van de militaire politie”

 
 
 
ESSED BEZORGD OVER VEILIGHEID
DEW BABOERAM/SANDEW HIRA
15 AUGUSTUS 2015
 
 [9]


''Toen ik aanstalten maakte om te vertrekken, vroeg hij me om even te wachten omdat hij drie zaken onder mijn aandacht wilde brengen.

Ten eerste, de andere nabestaanden vinden het beledigend dat ik de cijfers heb verschaft over het totaal aantal doden in relatie tot de doden van 8 December. Dat nemen ze me kwalijk.

Ten tweede, 8 december is de dag waarop de andere nabestaanden hun doden herdenken en ik zou daarom mijn rapport niet op 8 december mogen presenteren. Hij sprak alsof ik geen nabestaande was en geen rechten kon claimen als nabestaande.

Ten derde, zei hij tot twee keer in het gesprek letterlijk tegen me: “Ik waarschuw je. Je speelt met je leven.”

Als een vriend dat tegen me zegt, beschouw ik het als een waarschuwing. Als een opponent dat tegen me zegt, beschouw ik het als een bedreiging.
Maar ik heb het luchtig opgenomen en hoop dat het een verspreking was, ook al werd die verspreking tweemaal geuit. Ik heb het voor de zekerheid gemeld bij de veiligheidsdienst.''

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 15 AUGUSTUS 2015
 
 
 
 
 
 
[10]
 
Opmerking Astrid Essed
Theo Para is nom de plum voor de door Hira genoemde Henry Does
 
In Hira's woorden:
 
 
''Mijn oproep om naast de getuigenis van Bouterse ook anderen een getuigenis te laten afleggen over hun betrokkenheid bij processen van geweld heeft ertoe geleid dat allerlei mensen zich aanmelden om geïnterviewd te worden. Een voorbeeld is Remond Overman die het tragische verhaal van Bram Behr uit de doeken heeft gedaan. Overman heeft als jongeman nauw samengewerkt met Bram Behr.

Behr stond bekend als een links-radikale anti-imperialistische strijder. Voor de coup van 25 februari 1980 heeft hij een blad uitgegeven getiteld verzet om de militairen te steunen die bezig waren met een vakbondsactie. Na de coup onderscheidde Bram Behr twee stromingen in het politieke krachtenveld: rechts en links. Zijn bezorgdheid was dat in de kritiek op de militairen hij zich moest onderscheiden van de rechtse krachten en niet zomaar achter rechts moest aanlopen. Hij gaf de krant Mokro uit en iedereen kende hem als de man achter Mokro. Maar binnen zijn partij had zich een groep gevormd onder leiding van Henry Does, alias Theo Para, gesteund door Bimla Gajadien, Ida Does en Ernestine Comvalius. Zij slaagden erin om Bram af te zetten als partijleider en bepaalden vervolgens de koers van Mokro die zich volledig aansloot bij de rechtse oppositie, zeer tot verdriet van Bram Behr. Maar voordat hij een nieuwe partij kon oprichten om zich te kunnen onderscheiden van de groep van Does werd hij gearresteerd en vermoord door militairen die hem in het rechtse kamp plaatsen terwijl die lijn niet door hem maar door Does werd gepropageerd in Mokro.

Deze getuigenis laat de tragiek zien van Bram Behr maar ook de noodzaak dat anderen zoals Does hun getuigenis afleggen zodat een compleet beeld ontstaat met verschillende visies op dezelfde gebeurtenissen.´´

 

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
TEKST PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA 17 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
PERSCONFERENTIE SANDEW HIRA/HIRA'S MISDADIGE
GEGOOCHEL/AANTIJGINGEN TEGEN THEO PARA/ERNESTINE
COMVALIUS
ASTRID ESSED
4 DECEMBER 2015
 [11]''
Hier kunt u alle informatie en documenten vinden over de Getuigenis van President Bouterse. De Getuigenis is een traject om de Surinaamse gemeenschap in staat te stellen om traumatische gebeurtenissen met betrekking tot geweld in de aanloop naar 25 februari 1980 en daarna te verwerken.''


INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SCIENTIFIC RESEARCH
DE GETUIGENIS VAN PRESIDENT BOUTERSE
[12]NIET OPSCHORTBARE RECHTEN

''(Du: notstandsfest, Eng: non-derogable) Rechten die nooit buiten werking kunnen worden gesteld, ook niet in tijd van oorlog of noodtoestand. Volgens het VN-verdrag (BuPo) zijn dat de rechten op leven, vrijheid van geweten en geloof, erkenning als persoon voor de wet (habeas corpus), vrijwaring vanslavernij, vrijwaring van marteling en wrede behandeling, vrijwaring van gevangenneming wegens schulden en vrijwaring van twee maal bestraffing voor hetzelfde misdrijf (ne bis in idem). De vrijheid vanmeningsuiting is geen niet-opschortbaar recht. In de prakijk zijn beperkingen aan vooral het verstrekken van informatie een van de eerste maatregelen die een overheid of militair apparaat in tijden van crisis neemt, zoals door militaire censuur.''

AMNESTY INTERNATIONAL

[13]
COLUMN: DE WAARHEID MAAKT ONS VRIJ
SANDEW HIRA
20 JULI 2015
 
 
 


COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
[14]
 
 
''De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel.''COLUMN: BROKOBAKA
SANDEW HIRA
30 NOVEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
[15]
 
 
DECEMBERMOORDEN, MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
THEO PARA
20 OCTOBER 2015
 
 
HERDENKING DECEMBERMOORDEN OP WATERLOOPLEIN/2014/
VERMOORD, MAAR NIET VERGETEN/SLECHTS IN GERECHTIGHEID BERUSTEN
ASTRID ESSED
12 DECEMBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
DECEMBERMOORDEN EN MOIWANA
 
 
 
 
 
RAPPORT VAN HET NEDERLANDS JURISTEN COMITE VOOR DE MENSENRECHTEN
”DE GEBEURTENISSEN IN PARAMARIBO, SURINAME 8-13 DECEMBER 1982: DE GEWELDDADIGE DOOD VAN 14 SURINAMERS EN I NEDERLANDERRapport van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (N.J.C.M), Leiden, 14 februari 1983 – De gebeurtenissen in Paramaribo, Suriname, 8-13 december 1982: de gewelddadige dood van 14 Surinamers en 1 Nederlander 
 
 
WIKIPEDIA
DE DECEMBERMOORDEN
 
 
 
 
 
 
”Op 15 augustus 2005 werd bekend dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de regering van Suriname heeft veroordeeld inzake de massamoord. De regering moet nabestaanden van de slachtoffers een vergoeding uitkeren; moet smartengeld en schadevergoeding uitkeren aan de overlevenden; moet de daders vervolgen; en moet fondsen ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van het dorp. De regering van Suriname is ook veroordeeld in de kosten van het proces.”
 
WIKIPEDIA
MOIWANA
 
 
 

Meer van Astrid Essed