Dikke pot/Weerzinwekkend haatstuk Jan Dijkgraaf/Wilders riool open

Di 15 November 2016 10:23 | Astrid Essed | 1383 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DIKKE POT/WEERZINWEKKEND HAATSTUK VAN METRO COLUMNIST DIJKGRAAF/WILDERS RIOOL OPEN
ZIE OOK
''Of mag ik voortaan als democratisch denkend persoon, die nooit wegens een misdrijf is veroordeeld, verschoond blijven van de weerzinwekkende, denigrerende en racistische PVV bagger-stukken van beroepsracisten
als Dijkgraaf en consorten, die te kust en te keur haatzaaien in Nederland?
Zou me een lief ding waard zijn''
Astrid Essed
Bovenstaande volzin is niet helemaal van mijzelf, maar een variant op de slotzin
van het ronduit weerzinwekkende, walgelijke, door en door racistische en
denigrerende vuilnisbakkenstuk van Dijkgraaf, vaste columnist van de Metro.
Hij schrijft in de Metro in een haatstuk [23 october 2016], luisterend naar de naam ''Dikke pot''
de volgende enge slotzin
''Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?
Zou me een lief ding waard zijn.'' [1]
En hier zijn volledige schrijfsel, zodat de lezer zelf kan oordelen
''

Soms zou ik weleens een dikke, zwarte, islamitische pot in een rolstoel willen zijn.

Dan heb je geen last van je fatshaming, je white privilege, je islamofobie, je homofobie, je male privilege en je cultural appropriation (als je bukt en die gehandicapte in haar eigen kleutertaaltje aanspreekt, omdat de enige andere die je kent staatssecretaris Jetta Kleinsma is).

Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?

Zou me een lief ding waard zijn.'' [2]

WAT EEN WEERZINWEKKENDE, VERBALE BAGGER.

Ik hoop, dat de lezer van dit Dijkgraaf gewrochtsel net zo walgt 

als ik doe.

Waarom er dan toch aandacht aan besteed?

Omdat de schaamteloosheid, waarmee in deze steeds meer verwilderende

tijden racisme, Islamofobie, grofheid en een elementair respect voor

wat ''anders'' is [of als ''anders'' wordt beschouwd] wordt neergepend

alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, in mijn boek, ronduit

schokkend is.

RACISME IN NOG GEEN HONDERD WOORDEN

ELEMENTEN VAN NAZI IDEOLOGIE

In nog geen honderd woorden [op zich een prestatie] laat Dijkgraaf

zich racistisch uit tegenover zwarten, discriminerend tegenover moslims,

beledigt en discrimineert hij lesbiennes [''dikke pot''/pot,

denigrerende term voor lesbienne] en laat hij zich beledigend

uit tegenover gehandicapten.

[Bijna] alle ingredienten van de nazi propaganda.

De Untermensch theorie [zwarten waren ook untermenschen

voor de nazi's].

De  stigmatisering en zondebokkentheorie [

Joden zijn hier vervangen door moslims].

Het  neerkijken op

wat ''niet volwaardig'' zou zijn [gehandicapten werden door de nazi's

beschouwd als ''niet volwaardig'' leven en zelfs massaal gedood,

zowel lichamelijke als verstandelijk gehandicapten] [3]

De gay en ook lesbienne haat van de nazi's. [4]

WHITE PRIVILEGE, ISLAMOFOBIE, HOMOFOBIE,

MALE PRIVILEGE, CULTURAL APPROPRIATION/

BEGRIPPEN OM SERIEUS TE NEMEN

Maar dat is nog niet alles.

Op een misselijke manier probeert Dijkgraaf serieuze begrippen,

die staan voor respect en gelijkheid, belachelijk te maken.

Hij kwaakt en kwekt over deze begrippen zonder enig inzicht [5]

en tracht zo de PVV/goegemeente op zijn hand te krijgen en

aan hen aanverwante Pegida [en andere] neo nazi's. [6]

Even in het kort langs de begrippen:

Islamofobie en homofobie kent iedereen wel:

''WHITE PRIVILEGE'', de naam zegt het al, refereert aan de maatschappelijke

voordelen, die ''witte mensen'' hebben. [7]

Daarmee wordt bedoeld, dat witte mensen niet [op grond

van huidskleur] worden gediscrimineerd en als zodanig niet worden

bemoeilijkt op de arbeidsmarkt, geen last hebben van etnische profilering

en andere zaken, waaraan ''zwarte mensen'' en ''mensen van kleur''

wel blootstaan. 

MALE PRIVILEGE, weer, de naam zegt het al, zijn de maatschappelijke

voordelen, die mannen op grond van hun geslacht hebben. [8]

En je ziet het terug:

Vrouwen, die voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan

mannen [9], die in hun werk tegen allerlei vooroordelen aanlopen,

etc.

CULTURAL APPROPRIATION, een term, die door Dijkgraaf

in het belachelijke wordt betrokken [10], zal ik eens serieus

benoemen.

Omdat het dat meer dan verdient.

Cultural appropriation houdt in het gebruik [misbruik] van

culturele elementen van zwarte mensen of mensen van kleur

[bijvoorbeeld Indianen], zonder respect voor de mensen.

Een voorbeeld:

Het dragen van een Indianen-hoofdtooi is gebonden aan bepaalde

sociale codes, wat te maken heeft met leeftijd, ook hangt

het ervan af, wie welke veren mag dragen of tatoeageverf,

wat te maken heeft met bepaalde verworven verdiensten,

bijvoorbeeld in de strijd. [11]

Vergelijk het met een militaire onderscheiding, die wordt

gedragen door iemand, die zich niet ''militair heeft onderscheiden''

en het dus niet heeft verdiend. [12]

Wanneer dan mannequins [komt vaker voor] en anderen, die daarvan

geen benul hebben, als een olifant door de porseleinkast lopen

en maar verf en/of verentooi dragen, zonder enig

benul van achtergrond en betekenis, is dat respectloos.

Dat betekent de term ''cultural appropriation'' en daaraan is

niets belachelijks, zoals Dijkgraaf suggereert.

EPILOOG

''Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?''

Dit misselijke slotzinnetje van Dijkgraaf's stuk ''Dikke pot'', verraadt

veel.

Dat ''doodgewone Holllandse jongen'' zegt iets over zijn wereldbeeld

en onthult IN COMBINATIE MET ZIJN HAATTEKST [13] EN OOK EERDERE

HAATTEKSTEN [14], zijn racisme, zijn witte superioriteitswaan.

Dat blijkt ook uit het vervolg van de zin

''schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers''

Daarmee bedoelt hij mensen, die zich, terecht, verzetten tegen ongelijkheid,

die tot uitdrukking komt in ''White privilege'', ''Male privilege'' en

''cultural appropriation''

[De termen heb ik hierboven uitgelegd.

Zijn de lezers dus bekend.]

Dat gaat  over de slachtoffers van ongelijkheid, die respect

verdienen.

Dat gaat ook over hun bondgenoten in de strijd, die

geen ''slachtoffer'' zijn, maar wel solidair.

En, ''meneer'' Dijkgraaf, die slachtoffers van eeuwenlange slavernij

[15], kolonialisme, vrouwenonderdrukking, hebben het volste recht,

zich te verzetten tegen wat nog over is van die achterstelling en

misdaden.

Het is voor Dijkgraaf gemakkelijk, deze strijd [en de bijbehorende

termen] af te doen als ''belachelijk''

Hij ervaart er immers de narigheid en last niet van.

Het bevestigt ook zijn ware aard:

Een hardcore helper van het Wilders fascisme, die delen van

de nazi ideologie omhelst.

En daar nog trots op is, ook.

Minachting is de stukken van Dijkgraaf ten deel.

Minachting voor de Metro, die hem een podium blijft geven.

Astrid Essed

NOTEN

[1]
DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
TEKST
DIKKE POT

Soms zou ik weleens een dikke, zwarte, islamitische pot in een rolstoel willen zijn.

Dan heb je geen last van je fatshaming, je white privilege, je islamofobie, je homofobie, je male privilege en je cultural appropriation (als je bukt en die gehandicapte in haar eigen kleutertaaltje aanspreekt, omdat de enige andere die je kent staatssecretaris Jetta Kleinsma is).

Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?

Zou me een lief ding waard zijn.

[2]

DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
[3]
''Aktion T4 was een in 1939 opgezet programma om lichamelijk of verstandelijk gehandicapte Duitsers en Oostenrijkers om te brengen of te steriliseren.''
NIET-JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI-REGIME/
GEHANDICAPTEN
BRON:
WIKIPEDIA
NIET JOODSE SLACHTOFFERS VAN HET NAZI REGIME
[4]
Hoewel gay's structureel werden vervolgd door de nazi's en lesbiennes
niet, kwam vervolging van lesbiennes wel degelijk voor.
''Op 10 november 1940 werden Elli Smula en Margarete Rosenberg opgesloten in Ravensbruck. Als reden van hun arrestatie werd 'lesbisch' opgegeven.''
DE GROENE AMSTERDAMMER
''WE HEBBEN EEN LIJST VAN DAT SOORT VROUWEN''
21 JUNI 1995
''De zwarte driehoek werd verder gegeven aan lesbische vrouwen. Overigens bestond er, hoewel ze wel vervolgd werden, geen structureel vervolgingsbeleid tegen lesbiennes.
WIKIPEDIA
MERKTEKENS IN DUITSE CONCENTRATIEKAMPEN
ZWARTE DRIEHOEK
BRON:
WIKIPEDIA
MERKTEKENS IN DUITSE CONCENTRATIEKAMPEN
[5]
''Dan heb je geen last van je fatshaming, je white privilege, je islamofobie, je homofobie, je male privilege en je cultural appropriation (als je bukt en die gehandicapte in haar eigen kleutertaaltje aanspreekt, omdat de enige andere die je kent staatssecretaris Jetta Kleinsma is).''
''Of mag ik voortaan als hardwerkende, keurig belasting betalende en nooit wegens één misdrijf veroordeelde doodgewone Hollandse jongen verschoond blijven van die schreeuwende en sissende beroepsslachtoffers die eisen dat ik in de spiegel kijk?''
[6]
KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
[7]
''White privilege (or white skin privilege) is a term for societal privileges that benefit people identified as white in Western countries, beyond what is commonly experienced by non-white people under the same social, political, or economic circumstances.''
WIKIPEDIA
WHITE PRIVILEGE
[8]
''Male privilege is a concept used to examine the social, economic, and political advantages or rights that are made available to men solely on the basis of their sex.''
WIKIPEDIA
MALE PRIVILEGE
[9]
''Het zou niet zo mogen zijn dat een vrouw in dezelfde functie als een man bij dezelfde werkgever minder betaald krijgt. Het is zelfs bij de wet verboden. En toch gebeurt het. Zowel bij het gewone loon als bij de extra’s, zoals de smartphone, toeslagen of een leaseauto. Het College voor de Rechte van de Mens deed in 2015 onderzoek bij zes hogescholen. Het gemiddelde salarisverschil was 10,8 procent. Dat is niet allemaal verooorzaakt door beloningsdiscriminatie. Maar opvallend is dat in situaties waarin ten onrechte te weinig salaris is toegekend vrouwen daar twee maal zo vaak mee te maken hadden en dat het door hen misgelopen geld twee maal zo hoog was.''
WAAROM VERDIENEN VROUWEN GEMIDDELD MINDER DAN MANNEN?
BRON
''Vrouwen verdienen gemiddeld 19 procent minder dan mannen.''
WAAROM ZIJN ER BELONINGSVERSCHILLEN M/V?
[10]
''en je cultural appropriation (als je bukt en die gehandicapte in haar eigen kleutertaaltje aanspreekt, omdat de enige andere die je kent staatssecretaris Jetta Kleinsma is)''
DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
[11]
HERE IS WHY YOU SHOULDN'T WEAR A NATIVE AMERICAN
HEADDRESS
6 APRIL 2014
[12]
''"Both feathers and face paint have purpose and often spiritual significance depending on tribal protocol and individual interpretation. In Native cultures, both feathers and face paint are earned through actions and deeds that bring honor to both tribes and nations. Individuals [outside the community] who wear feathers or face paint were not given the rights or permissions to wear them. This is analogous to casually wearing a purple heart or medal of honor that was not earned."
HERE IS WHY YOU SHOULDN'T WEAR A NATIVE AMERICAN
HEADDRESS
6 APRIL 2014
[13]
DIKKE POT
JAN DIJKGRAAF
23 OCTOBER 2016
[14]
METRO
WARE GEZICHT
JAN DIJKGRAAF
5 FEBRUARI 2015
COMMENTAAR OP HAATSTUK ''WARE GEZICHT''
WARE GEZICHT/GIFTIG, HAATZAAIEND EN ISLAMOFOOB
METRO SCHOTSCHRIFT
ASTRID ESSED
9 FEBRUARI 2015
[15]
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/ MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013

Meer van Astrid Essed