Israelisch parlement neemt omstreden kolonisatiewet aan/Opschorting EU Associatieverdrag het antwoor

Vr 24 Februari 2017 01:27 | Astrid Essed | 1109 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ISRAELISCH PARLEMENT NEEMT OMSTREDEN KOLONISATIEWET
AAN/OPSCHORTING EU ASSOCIATIEVERDRAG HET ANTWOORD
ZIE OOK
AAN DE FRACTIELEIDERS VAN DE TWEEDE KAMERPARTIJEN
EN BUITENLANDWOORDVOERDERS
Onderwerp
Israelische ´´regularisatiewet´´ met betrekking tot de
nederzettingen
Uw inzet
Opschorting van het Associatieverdrag totdat Israel het Internationaal
Recht respecteert
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
Artikel 2, EU-Israel Associatieverdrag
Geachte dames en heren,
Vorig jaar, december, nam de VN Veiligheidsraad VN Resolutie 2334 aan,
waarin, loud and clear, de illegaliteit van de in bezet Palestijns gebied
gebouwde Israelische nederzettingen is bevestigd EN, even loud and
clear, van Israel werd geeeist, alle uitbreiding van die nederzettingen  te stoppen. ¨(1)
De reactie van Israel kent u inmiddels
De parlementaire aanname van de zogenaamde ´´regularisatiewet´´ (2),
ook wel (en terecht) ´´landroofwet´´ (3) genoemd.
Ook de Israelische krant ´´The Haaretz´´ duidt de wet als zodanig
aan! (4)
Want wat houdt die wet in:
U weet het neem ik aan al, maar ik herhaal het nog maar eens,
om u, voor zover nodig, te doordringen van het schaamteloze ervan:
De wet autoriseert (delen van) Israëlische nederzettingen en “buitenposten” die gebouwd zijn zonder toestemming van de Israëlische autoriteiten op privegrond van Palestijnen.
Met deze wet kan die grond met terugwerkende kracht
worden onteigend. (5)
In gewone mensentaal gezegd:
Gelegaliseerde diefstal.
De Israelische mensenrechtenorganisatie Btselem drukt
het mooi uit
´´A semblance of legality to ongoing plunder´´ (6)
Natuurlijk was de hele nederzettingenpolitiek al diefstal
to begin with, maar nu nogeens gelegaliseerd, dus. (7)
Veroordelingen
Gelukkig zijn deze keer de veroordelingen niet van de lucht:
Zo stelde de EU de voor 28 februari geplande bijeenkomst van de Europees-Israëlische Associatieraad uit, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini leverde harde kritiek op Israel,
de VN coördinator voor het Vredesproces in het Midden-Oosten,
Nicolai Mladenov leverde felle kritiek, kritiek kwam van VN Secretaris-Generaal Antonio Guteress. (8)
Mensenrechtenorganisaties Amnesty International, Human Rights Watch, Btselem en een koepel van Palestijnse mensenrechtenorganisaties veroordeelden de landroofwet fel. (9)
Bondskanselier Merkel annuleerde de Duits Israelische top uit protest.
(10)
Zelfs de Israelische krant The Haaretz protesteerde in een redactioneel commentaar. (11)
Een storm van protest dus, met name van de zijde van de EU
en haar politici, die doorgaans aan kritiek op Israel geen
consequenties verbinden.
Een goed begin dus.
Maar lang niet genoeg!
NU IS HET TIJD OM TE HANDELEN!
En dat ligt voor een belangrijk deel in uw handen!
Het wordt u zelfs makkelijk gemaakt door al die protesten:
Geachte buitenlandwoordvoerders en fractieleiders:
Dring er fel  bij de regering op aan, er in de EU voor te pleiten
en met NADRUK, dat de EU  meer doet dan het opschorten 
van de voor 28 februari geplande bijeenkomst van de Europees-Israëlische Associatieraad.
De enige aanvaardbare stap is, na deze openlijke,
gelegaliseerde Israelische landroof, is het OPSCHORTEN van het
Associatieverdrag met Israel!
Immers, dit Associatieverdrag heeft een mensenrechtenclausule
in artikel 2 [12], waarvan dankbaar gebruik kan worden gemaakt.
TENSLOTTE
Deze ''landroofwet'', hoe ernstig ook, staat niet op zichzelf,
maar is de resultante van [dit jaar] 50 jaar keiharde Israelische
bezetting, waaraan inherent onderdrukking, bloedige militaire invallen
in Gaza met een tol aan mensenlevens [13] en die jarenlange landdiefstal,
die ''nederzettingenpolitiek heet.
Talloze keren in VN Resoluties en EU statements [14] veroordeeld
als illegaal, in strijd met artikel 49 van de 4e Conventie van Geneve en
het Haags Verdrag van 1907! [15]
En iedere keer komt Israel ermee weg, veroordeelt de EU wel verbaal,
maar heeft het geen consequenties!
Iedere keer toont  Israel opnieuw, lak te hebben aan het Internationaal
Recht, aan de VN Resoluties[16], nu ook weer aan VN Veiligheidsraadsresolutie 2334.
Hoe lang gaat dat nog door.
Hoe lang kan Israel nog ongestraft zijn gang gaan?
Laat dat nu de laatste keer zijn, treedt nu eindelijk
op en dring er bij de regering op aan, Geachte parlementariers,
het Associatieverdrag met Israel op te schorten!
En wanneer Israel blijft persisteren het Internationaal Recht te schenden,
en daar heeft het wel veel van weg, dan is het aan u, erop aan
te dringen, dat Associatieverdrag definitief op te zeggen.
En zich hard te maken voor economische sancties.
Dat eis ik van u!
En deze sancties moeten voortduren, zolang Israel de bezetting niet
opheft, de illegale nederzettingen [ALLE nederzettingen dus] niet
ontmantelt, de illegale Muur [17] niet afbreekt en het Palestijnse
recht op terugkeer niet erkent.
Zet u niet in op deze druk op Israel, dan  beschouw ik u zowel
politiek als moreel, medeplichtig aan en medeverantwoordelijk
voor de Israelische onderdrukking van het Palestijnse volk.
Ik reken op u!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
(1)
 
UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2334
TEXT
United Nations S/RES/2334 (2016) Security Council Distr.: General 23 December 2016 
 Resolution 2334 (2016)
 Adopted by the Security Council at its 7853rd meeting, on 23 December 2016
 The Security Council, 
Reaffirming its relevant resolutions, including resolutions 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), and 1850 (2008), 
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and reaffirming, inter alia, the inadmissibility of the acquisition of territory by force, 
Reaffirming the obligation of Israel, the occupying Power, to abide scrupulously by its legal obligations and responsibilities under the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 12 August 1949, and recalling the advisory opinion rendered on 9 July 2004 by the International Court of Justice, 
Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions, 
Expressing grave concern that continuing Israeli settlement activities are dangerously imperilling the viability of the two-State solution based on the 1967 lines, 
Recalling the obligation under the Quartet Roadmap, endorsed by its resolution 1515 (2003), for a freeze by Israel of all settlement activity, including “natural growth”, and the dismantlement of all settlement outposts erected since March 2001, 
Recalling also the obligation under the Quartet roadmap for the Palestinian Authority Security Forces to maintain effective operations aimed at confronting all those engaged in terror and dismantling terrorist capabilities, including the confiscation of illegal weapons, 2/3 
Condemning all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation, incitement and destruction, 
Reiterating its vision of a region where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace within secure and recognized borders, 
Stressing that the status quo is not sustainable and that significant steps, consistent with the transition contemplated by prior agreements, are urgently needed in order to (i) stabilize the situation and to reverse negative trends on the ground, which are steadily eroding the two-State solution and entrenching a one-State reality, and (ii) to create the conditions for successful final status negotiations and for advancing the two-State solution through those negotiations and on the ground,
1. 
Reaffirms that the establishment by Israel of settlements in the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, has no legal validity and constitutes a flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of the two-State solution and a just, lasting and comprehensive peace; 
2. 
Reiterates its demand that Israel immediately and completely cease all settlement activities in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and that it fully respect all of its legal obligations in this regard; 
3. 
Underlines that it will not recognize any changes to the 4 June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties through negotiations; 
 4. 
Stresses that the cessation of all Israeli settlement activities is essential for salvaging the two-State solution, and calls for affirmative steps to be taken immediately to reverse the negative trends on the ground that are imperilling the two-State solution; 
 5.
 Calls upon all States, bearing in mind paragraph 1 of this resolution, to distinguish, in their relevant dealings, between the territory of the State of Israel and the territories occupied since 1967; 
 6. 
Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction, calls for accountability in this regard, and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including through existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism; 
7. 
Calls upon both parties to act on the basis of international law, including international humanitarian law, and their previous agreements and obligations, to observe calm and restraint, and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric, with the aim, inter alia, of de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-State solution, and creating the conditions necessary for promoting peace; 
8. 
Calls upon all parties to continue, in the interest of the promotion of peace and security, to exert collective efforts to launch credible negotiations on all final status issues in the Middle East peace process and within the time frame specified by the Quartet in its statement of 21 September 2010; 3/3 
9. 
Urges in this regard the intensification and acceleration of international and regional diplomatic efforts and support aimed at achieving, without delay a comprehensive, just and lasting peace in the Middle East on the basis of the relevant United Nations resolutions, the Madrid terms of reference, including the principle of land for peace, the Arab Peace Initiative and the Quartet Roadmap and an end to the Israeli occupation that began in 1967; and underscores in this regard the importance of the ongoing efforts to advance the Arab Peace Initiative, the initiative of France for the convening of an international peace conference, the recent efforts of the Quartet, as well as the efforts of Egypt and the Russian Federation; 
10. 
Confirms its determination to support the parties throughout the negotiations and in the implementation of an agreement; 
11. 
Reaffirms its determination to examine practical ways and means to secure the full implementation of its relevant resolutions; 
12. Requests the Secretary-General to report to the Council every three months on the implementation of the provisions of the present resolution; 
13. 
Decides to remain seized of the matter.  
WIKIPEDIA
UN SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2334
(2)
WIKIPEDIA
REGULATION LAW
THE TIMES OF ISRAEL
IN HISTORIC FIRST, ISRAEL LEGALIZES WEST BANK
OUTPOST WITH SWEEPING LEGISLATION
6 FEBRUARI 2017
(3)
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT
7 FEBRUARI 2017
(4)
ISRAEL'S NEW PALESTINIAN
LAND-GRAB LAW AND WHY IT
MATTERS
(5)
THE RIGHTS FORUM
ISRAEL GEEFT ´´LANDROOFWET´´ GROEN LICHT
7 FEBRUARI 2017
(6)
BTSELEM'S RESPONSE TO REGULATION BILL: A SEMBLANCE
OF LEGALITY TO ONGOING PLUNDER
6 FEBRUARY 2017
TEXT:
''
Published: 
 6 Feb 2017

The law passed by the Knesset today proves yet again that Israel has no intention of ending its control over the Palestinians or its theft of their land. Lending a semblance of legality to this ongoing act of plunder is a disgrace for the state and its legislature. Passing the bill mere weeks after UN Security Council Resolution 2334 is a slap in the face of the international community. While enshrining the dispossession in law is a new development, in practice it is another facet of the massive land grab carried out openly for decades by declaring "state land".

(7)

´´The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.´´

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

http://www.btselem.org/settlem ents

(8)
THE IRISH NEWS
EU CANCELS MEETING WITH ISRAEL AFTER SETTLEMENTS
VOTE
7 FEBRUARY 2017
STATEMENT BY HIGH REPRESENTATIVE-VICE PRESIDENT
FREDERICA MOGHERINI ON THE ´´REGULARISATION LAW´´<
ADOPTED BY THE ISRAELI KNESSET
BRUXELLES, 7 FEBRUARY 2017
´´TEXT´´
The European Union condemns the recent adoption of the "Regularisation Law" by the Israeli Knesset on 6 February. This law crosses a new and dangerous threshold by legalising under Israeli law the seizure of Palestinian property rights and effectively authorising the confiscation of privately owned Palestinian land in occupied territory. The law may provide for "legalising" numerous settlements and outposts previously considered as illegal even under Israeli law, which would be contrary to previous commitments by Israeli governments and illegal under international law.

In passing this new law, the Israeli parliament has legislated on the legal status of land within occupied territory, which is an issue that remains beyond its jurisdiction.

Should it be implemented, the law would further entrench a one-state reality of unequal rights, perpetual occupation and conflict.

The EU, also in line with recently adopted UN Security Council resolution 2334, considers Israeli settlements in the occupied Palestinian territory to be illegal under international law and condemns the recent settlement announcements. As identified in the recommendations of the report by the Middle East Quartet, such settlements constitute an obstacle to peace and threaten the viability of a two-state solution.

The EU urges the Israeli leadership to refrain from implementing the law and to avoid measures that further raise tensions and endanger the prospects for a peaceful solution to the conflict, so as to reaffirm unequivocally through actions and policy its continued commitment to a two-state solution in order to rebuild mutual trust and create conditions for direct and meaningful negotiations.
TIMES OF ISRAEL
UN PEACE ENVOY WARNS ISRAEL OF FAR/REACHING
CONSEQUENCES TO OUTPOST BILL
6 FEBRUARY 2017
´´Antonio Guterres, de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft in een persbericht de nieuwe Israëlische kolonistenwet scherp veroordeeld. De wet, die de kolonisering van privaat terrein op de Westelijke Jordaanoever legaliseert, is volgens Guterres ‘een schending van het internationaal recht.’
DE STANDAARD
ISRAELISCHE KOLONISTENWET ´´SCHENDT INTERNATIONAAL RECHT´´
7 FEBRUARI 2017
(9)
AMNESTY INTERNATIONAL
TRUMP MUST PUSH FOR END TO ILLEGAL ISRAELI SETTLEMENTS
DURING MEETING WITH NETANYAHU
14 FEBRUARY 2017
 
''Instead of implementing Resolution 2334, the Israeli government has authorized more than 6,000 settlement units and passed a law that effectively legalizes the confiscation of land from Palestinian owners for settlement construction in the West Bank.''
HUMAN RIGHTS WATCH
TRUMP SHOULD PRESS NETANYAHU ON SETTLEMENTS
15 FEBRUARY 2017
BTSELEM'S RESPONSE TO REGULATION BILL: A SEMBLANCE
OF LEGALITY TO ONGOING PLUNDER
6 FEBRUARY 2017
THE RIGHTS FORUM
PALESTIJNSE MENSENRECHTENORGANISATIES DRINGEN AAN
OP SANCTIES TEGEN ISRAEL
13 FEBRUARI 2017
(10)
THE RIGHTS FORUM
ANGELA MERKEL ANNULEERT DUITS-ISRAELISCHE TOP
UIT PROTEST TEGEN ´´LANDROOFWET´´
14 FEBRUARI 2017
THE HAARETZ
GERMANY'S MERKEL CANCELS SUMMIT
WITH ISRAEL IN WAKE OF PALESTINIAN
LAND-GRAB LAW
(11)
THE HAARETZ
EDITORIAL: VOTING ''YES''
FOR THEFT
TEXT
''
 
Assuming that the Knesset vote takes place today as scheduled, the state legislature is going to stain itself dreadfully when it approves what’s been dubbed the “regularization law,” meant to retroactively legalize illegally built homes in the West Bank.
 The name of the bill is misleading, and not by coincidence. The bill doesn’t aim to “regularize” but to steal.
If the vote takes place, the majority of our lawmakers will raise their hands to approve a bill that will steal land from Palestinians. The theft will come after the fact; to accommodate settlements and outposts that were built on private land, the land will be expropriated from its owners, while the thieves living on it will be granted “the presumption of innocence.”
To grant this theft a veil of equitableness, Palestinians who can prove ownership will receive increased financial compensation.
The proud leader of this thievery is the Habayit Hayehudi party. As far as the members of this nationalist religious party are concerned, there is no area in the Land of Israel that belongs to non-Jews. That’s also why there’s no point in talking in terms of theft, stealing or expropriation; all we have here is a “misunderstanding” that needs to be “regularized.”
Heading this band of thieves is Habayit Hayehudi chairman Naftali Bennett. The education minister tried to bow and scrape last week before the Amona evacuees, who complained about his inability to prevent their eviction, by promising that the expropriation law would be voted on today, thus “putting an end to the method of legal displacement.”
Bennett is not alone in his struggle against the “method of legal displacement.” He is backed by party colleague Justice Minister Ayelet Shaked, who won’t let trivialities stop the robbery convoy from barreling forward.
The fact that Attorney General Avichai Mendelblit refuses to defend such theft if it gets challenged in court doesn’t deter her. Shaked has found a solution: a private attorney will represent the government.
So that’s how it is. To authorize land theft in the occupied territories the justice minister is prepared to smash the country’s legal norms with her own hands.
And as if to threaten the High Court of Justice, which will probably be asked to rule on this unconstitutional law, the woman meant to defend it delivered the following warning: “If the regularization law is invalidated, there is a series of administrative decisions that the attorney general has already made and stands behind that regularizes most of the settlements.”
Prime Minister Benjamin Netanyahu knows that this bill is immoral, unconstitutional and will certainly do Israel great damage internationally. Netanyahu also knows that the law will be struck down by the High Court of Justice, which will then be smeared mercilessly by the settler right and its Knesset representatives.
Netanyahu is trapped; he knows that the good of the country requires that the bill be buried for good, but on the other hand, he hears MK Betzalel Smotrich declare that “if the regularization bill doesn’t come up [for a vote] on Monday, there will be no government.”
And if there’s one thing that Netanyahu’s long years at the helm have proven, it’s that when asked to choose between the good of the country and his political survival, the country will always come second.''
[12]
”Relations between the Parties, as well as all the provisions of the Agreement itself, shall be based on respect for human rights and democratic principles, which guides their internal and international policy and constitutes an essential element of this Agreement.”
ARTICLE 2, EURO MEDITERRIAN AGREEMENT
ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE
EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES OF THE
ONE PART, AND THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART
21 JUNE 2000
[13]

MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014

1492 BURGERDODEN

FRAGMENTED LIVES

HUMANITARIAN OVERVIEW 2014

MARCH 2015

http://reliefweb.int/sites/rel iefweb.int/files/resources/ann ual_humanitarian_overview_2014 _english_final.pdf

[14]
''The EU considers that settlement building anywhere in the occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, is illegal under international law, constitutes an obstacle to peace and threatens to make a two-state solution impossible. ''
EUROPEAN UNION
MIDDLE EAST PEACE PROCESS
15 JUNE 2016
[15]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN

”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).

The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”

BTSELEM.ORG

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL

LAW

http://www.btselem.org/settlem ents/international_law

”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION

https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0

HET HAAGS VERDRAG VAN 1907

HAGUE CONVENTION 1907

http://www.opbw.org/int_inst/s ec_docs/1907HC-TEXT.pdf

[16]

DE WERELD MORGEN.BE
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN - RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
[17]

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF

A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

9 JULY 2004

http://www.icj-cij.org/docket/ files/131/1677.pdf

Meer van Astrid Essed