Teeven reikt prijs uit bij symposium ''Grensdoden en Mensenrechten''/Brief aan VU

Di 9 December 2014 21:21 | Astrid Essed | 3219 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 TEEVEN REIKT PRIJS UIT BIJ SYMPOSIUM

GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN/BRIEF AAN VU
 
 
AAN HET BESTUUR VAN DE VU
UW UITNODIGING VAN STAATSSECRETARIS F. TEEVEN
OP UW SYMPOSIUM ''GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN''
DD 15 DECEMBER 2014
 
Geacht Bestuur,
 
Ik protesteer met klem tegen uw uitnodiging van Staatssecretaris
Teeven van Veiligheid en Justitie bij het Symposium op 15 december
''Grensdoden en Mensenrechten''.
Aangezien deze bijeenkomst juist gaat over die Grensdoden,
waarvoor Teeven met zijn asielbeleid medeverantwoordelijk is, vind
ik het van gotspe getuigen, dat hij niet alleen wordt
uitgenodigd en spreektijd krijgt, maar zelfs een prijs mag
uitreiken. [1]
Een klap in het gezicht van de slachtoffers van het inhumane asielbeleid.
 
TEEVEN/ASIELBELEID/IN NEDERLAND
 
Ik hoef geen bewijzen aan te dragen, dat het Nederlandse asielbeleid
inhumaan is, maar noem toch enkele aspecten.
Een oneerlijke kans in de asielprocedure, uitzettingen naar
onveilige gebieden, inhumane vreemdelingendetentiecentra en ga
zo maar door. [2]
Daarvoor is Teeven, als hoogste bewindsman, hoofdverantwoordelijk.
Wat echt een schanddaad van Teeven is, is de manier waarop hij
omspringt met uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen
[vanwege onveiligheid en oorlogsomstandigheden] naar hun land
van herkomst, maar in Nederland ook geen recht hebben op elementaire
voorzieningen [die normaal zouden moeten zijn] zoals eten, drinken,
een dak boven je hoofd.
Hij weigerde en weigert die opvang categorisch, ondanks de uitspraak
van de Raad van Europa, die Nederland nu verplicht tot de ''bed, bad
en brood'' regeling. [3]
Gelukkig zijn er een aantal Gemeenten, die zich hiervan niets aantrekken. [4]
 
Overigens een leuk detail voor u,
De ''Wij zijn hier'' vluchtelingen, [uitgeprocedeerden in Amsterdam, die sinds 2012
strijden voor verblijfsrecht] ontvangen op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, de Clara Wichmann penning, een mensenrechtenprijs. [5]
 
 
 
GRENSDODEN/FRONTEX/EU
 
Maar er is meer.
Het in 2004 opgerichte EU agentschap Frontex heeft als voornaamste 
taak de ''buitengrenzen'' van Europa te bewaken en er samen met  ''partners in crime'' zoals Noord Afrikaanse regimes en landen als Senegal en Mauretanie [ja, die Europese buitengrenzen reiken ver!], voor te zorgen, dat zo min mogelijk vluchtelingen Europa bereiken.[6]
Ze noemen het het tegenhouden van ''illegale immigratie'', terwijl dat natuurlijk
onzin is, want iemand is juridisch pas ''illegaal'' als zijn/haar asielverzoek
is afgewezen. Daarvoor moet je dan wel Europa hebben bereikt.
In de praktijk komt het erop neer, dat het recht op het vragen om 
asiel van vluchtelingen zwaar wordt geschonden, nog afgezien van het risico
op vervolging, als ze worden teruggestuurd ''terug naar af'' [7]
Nederland draagt aan deze Frontex operaties bij en is dus medeverantwoordelijk.
[8]
 
 
GRENSDODEN
 
Door die felle Frontex jacht op vluchtelingen is het steeds moeilijker
Europa te bereiken, waardoor men gedwongen is, met gammele bootjes
de Middellandse Zee over te steken met ontelbare menselijke slachtoffers
als resultaat.
Hoeveel weet men niet precies, maar aangenomen wordt, dat sinds 2000 22. 000
vluchtelingen in de loop der jaren in de Middellandse Zee zijn verdronken. [9]
Eind september waren er al 3000 Middellandse Zee doden, over 2014. [10]
Met deze schokkende cijfers zullen de onderzoekers Spijkerboer en Last
ook wel aankomen.
De manier waarop de EU is omgegaan met de problematiek
rond die grensdoden, is fel bekritiseerd,  door
mensenrechtenorganisaties, Artsen zonder Grenzen en anderen. [11]
 
Nederland draagt medeverantwoordelijkheid voor die Grensdoden.
Als bewindsman draagt Teeven medeverantwoordelijkheid voor die Grensdoden.
 
 
UW ARGUMENTEN OM TEEVEN TOCH UIT TE NODIGEN
 
Uw argumenten om Teeven uit te nodigen zijn lachwekkend, als 
ik dit al argumenten kan noemen.
Aan iemand, die evenals ik protesteerde tegen de uitnodiging van Teeven
schreef uw communicatiemedewerker wetenschapsprofilering, Martje Doeve
[aan wie copie  deze brief]
 
''De onderzoekers Thomas Spijkerboer en Tamara Last brengen de

vluchtelingensterfte sinds 1990 in kaart. Op het symposium presenteren zij....................
Staatssecretaris Teeven is de hoogste bewindspersoon op dit gebied, en
is daarom uitgenodigd om op de stelling te reageren. De VU-onderzoekers gaan het inhoudelijke debat graag met hem aan.
De prijsuitreiking na dit debat is een ceremoniële aangelegenheid die
losstaat van het inhoudelijke debat en het migratiebeleid. 

In eerdere jaren
is de scriptieprijs uitgereikt door zijn voorganger, staatssecretaris
Albayrak.

Wij zien geen reden om af te zien van de komst van staatssecretaris Teeven naar het symposium.


Zie geheel onderin voor uw volledige reactie

Ik vermeld deze hier, zodat u bij mij niet met dezelfde

non-reactie hoeft aan te komen.
 
 
Uw argumentatie is non valide. Hier is geen debating club
aan het woord.
Het gaat hier om duizenden mensenlevens, waarvoor in 
hoofdzaak het steeds restrictievere asielbeleid, dat tot de
buitengrenzen op mensen jaagt, verantwoordelijk is.
En Teeven is daarvan in Nederland hoofdverantwoordelijke.
 
Het uitnodigen van Teeven voor het debat en nota bene een
prijsuitreiking past evenmin als de uitnodiging van de beul
voor een herdenkingsdienst van zijn slachtoffer.
 
U bent fout en niet zo'n beetje ook.
 
TENSLOTTE
 
Daarom met nadruk mijn oproep, af te zien van de
uitnodiging van mensenrechtenschender Teeven bij
de bespreking van de schending van de mensenrechten
van zijn slachtoffers.
 
Geeft u hieraan geen gehoor, dan categoriseer ik uw
morele gehalte met nul comma nul.
 
Het geven van een podium aan een bewindsman, die
mensen eten en een dak boven het hoofd onthoudt
[de uitgeprocedeerden] en medeverantwoordelijk is
voor een massale dood op zee [Grensdoden], is
een morele schanddaad.
 
Maak u daaraan niet schuldig.
 
 
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
VU
PROGRAMMA GRENSDODEN EN MENSENRECHTEN
15 DECEMBER 2014
VU AMSTERDAM
 
 
 
[2]
 
NOS
INHOUDELIJKE ROL ASIELRECHTER
9 SEPTEMBER 2013
 
 
 
OVERHEID DREIGT GEVLUCHTE ACTIVISTEN
OVER TE LEVEREN AAN HUN BEULEN IN TURKIJE
12 NOVEMBER 2014
 
 
VOLKSKRANT
AFGHAAN, DIE IN 2006 WERD UITGEWEZEN IS DOOR TALIBAN VERMOORD
23 FEBRUARI 2011
 
 
 
 
 
DE NATIONALE OMBUDSMAN
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFMAATREGEL OF MAATREGEL OM UIT TE
ZETTEN
Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring
AUGUSTUS 2012
 

NEDERLANDS ASIELBELEID WORDT HUMANER/DE
ONDRAAGLIJKE INHUMANITEIT VAN HET BELEID
ASTRID ESSED

 
 
[3]
 
 
NRC
TEEVEN WIL GEMEENTEN GEEN GELD GEVEN VOOR 
OPVANG ILLEGALEN
22 NOVEMBER 2014
 
 
 
[4]
 
 
GEMEENTEN HEBBEN LAK AAN TEEVEN
8 DECEMBER 2014
 
 
 
[5]
 
 
WIJ ZIJN HIER ONTVANGT PRIJS VOOR
MENSENRECHTEN
 
 
 
LIGA VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS
 
 
 
 
[6]
 
 
FRONTEX
MISSION AND TASKS
 
 
MONDIAAL NIEUWS
FRONTEX VERDEDIGT EUROPA'S BUITENGRENZEN
26 MAART 2008
 
 
 
''Het beleid bleek het afgelopen jaar redelijk succesvol. De enorme toestroom naar de Canarische eilanden werd een stuk minder, deels doordat Frontex de grenspolitie in Senegal en Mauritanië heeft opgeleid.''

NRC
KRITIEK TIMMERMANS OP NEDERLANDSE DIENSTEN
FRONTEX
12 JANUARI 2008

 
 
''Rotterdam, 13 maart. Nederland stelt een fregat en een helikopter beschikbaar aan Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap dat de patrouilles op zee tegen illegale immigranten coördineert.''

NRC
NEDERLANDS FREGAT TEGEN MIGRANTEN
13 MAART 2008[7]''But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.''

HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN 
ON THE HIGH SEAS
6 JUNE 2013


[8]


KMAR MAGAZINE
NEDERLANDSE INZET FRONTEX PROFESSIONEEL
 

ALL INCLUDED
NEDERLAND DOET ACTIEF MEE AAN IMMIGRANTENJACHT

 
 
 
[9]
 
''Europa blijkt de gevaarlijkste bestemming voor vluchtelingen. 22.000 van hen hebben sinds 2000 de poging om het oude continent te bereiken met de dood moeten bekopen.''
 
 
40 000 MIGRANTEN OM HET LEVEN GEKOMEN
SINDS 2000
29 SEPTEMBER 2014
 
 
''Volgens het rapport vallen de meeste slachtoffers aan de Europese grens te betreuren. Met 22.000 doden is het continent goed voor meer dan de helft van het aantal omgekomen vluchtelingen. De meeste daarvan lieten het leven bij een poging om de Middellandse Zee over te steken.''
 
 
SINDS 2000 AL RUIM 40 000 MENSEN GESTORVEN
BIJ MIGRATIE
29 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
 
[10]
 
 
''Een recordaantal van meer dan drieduizend migranten is dit jaar om het leven gekomen tijdens de overtocht van de Middellandse Zee van Noord-Afrika naar Europa.''

NRC
RECORD AANTAL MIGRANTEN KOMT OM TIJDENS REIS
MIDDELLANDSE ZEE
29 SEPTEMBER 2014


''De UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, schat dat er in 2014 al 2.200 vluchtelingen zijn verdronken op de Middellandse Zee. De Internationale Organisatie voor Migratie denkt dat het er al bijna 3.000 zijn. ''

DE GELDERLANDER
VEEL DODEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE WORDEN NIET
GETELD
17 SEPTEMBER 2014
[11]

BRIEF AAN AMNESTY INTERNATIONAL AAN
STAATSSECRETARIS TEEVEN
''REDDING VAN MIGRANTEN OP ZEE''
30 SEPTEMBER 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
LIVES ADRIFT
REFUGEES AND
MIGRANTS IN PERIL IN
THE CENTRAL
MEDITERRANEAN
 
SEPTEMBER 2014
 


''But that is not enough. All EU institutions, including Frontex, are bound to respect the Charter of Fundamental Rights, which includes the right to seek asylum. These obligations apply where Frontex has jurisdiction, within EU territorial waters. But it also applies when it has control or custody—when there is physical contact of any sort, even in international waters. The high seas are not the place to be making snap judgments about who needs protection or otherwise deserves to be admitted to EU territory and who does not.''

HUMAN RIGHTS WATCH
FRONTEX SHOULD RESPECT RIGHTS, EVEN 
ON THE HIGH SEAS
6 JUNE 2013VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND
ZET REDDINGSOPEDRATIE MIDDELLANDSE ZEE VOORT
28 OCTOBER 2014


ARTSEN ZONDER GRENZEN
OPROEP AAN ITALIE EN DE EU: LAAT
VLUCHTELINGEN OP ZEE NIET IN DE STEEK
2 OCTOBER 2014

 
 
 
 
UW REACTIE OP EEN PROTESTERENDE BRIEFSCHRIJFSTER
Vanwege de privacy van betrokkene is haar naam veranderd
 

Geachte mevrouw Boomster,Bedankt voor uw e-mail. Namens de betrokken onderzoekers een reactie.De onderzoekers Thomas Spijkerboer en Tamara Last brengen de
vluchtelingensterfte sinds 1990 in kaart. Op het symposium presenteren zij
hun eerste onderzoeksresultaten. De stijging van het aantal doden kan een
onbedoeld neveneffect zijn van het steeds strengere migratiebeleid, stellen
zij. Staatssecretaris Teeven is de hoogste bewindspersoon op dit gebied, en
is daarom uitgenodigd om op de stelling te reageren. De VU-onderzoekers
gaan het inhoudelijke debat graag met hem aan.De prijsuitreiking na dit debat is een ceremoniële aangelegenheid die
losstaat van het inhoudelijke debat en het migratiebeleid. In eerdere jaren
is de scriptieprijs uitgereikt door zijn voorganger, staatssecretaris
Albayrak.Wij zien geen reden om af te zien van de komst van staatssecretaris Teeven
naar het symposium.Vriendelijke groet,Martje Doeve (MA, MSc.)

Communicatiemedewerker wetenschapsprofilering
*Rechtsgeleerdheid | Sociale Wetenschappen | Economische Wetenschappen en
Bedrijfskunde*

Meer van Astrid Essed