Stichting Rainbow faciliteert samenwerking met Israelische theatermakers/Brief aan Directrice Sticht

Wo 10 September 2014 04:49 | Astrid Essed | 3536 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

STICHTING RAINBOW FACILITEERT SAMENWERKING
MET ISRAELISCHE THEATERMAKERS/SPOT ON ISRAELI
THEATRE/
BRIEF AAN DIRECTRICE STICHTING RAINBOW
 
ZIE OOK
 
 

 
SPOT ON ISRAELI THEATRE/BRIEF AAN DIRECTRICE E NETZ/STICHTING
RAINBOW
 
AAN DE DIRECTRICE VAN STICHTING RAINBOW
MEVROUW E NETZ
 
ONDERWERP:
 
UW FACILITERING EN ORGANISATIE
VAN HET WEEKENDEVENEMENT ''SPOT
ON ISRAELI THEATRE''
 
Zie
 
 
 
 
 
ZIE GEHEEL ONDER ENGELSE VERTALING
 
 
Geachte mevrouw Netz,
 
Zoals u hebt kunnen lezen in bovenstaande, is uit mijn 
informatie gebleken, dat het aanstaande weekend [vrijdag 12, zaterdag 13
en zondag 14 september] in de Theaterzaal Doelen te
Amsterdam, een door uw Stichting georganiseerd optreden zal zijn van SPOT ON
Israeli Theatre met workshops en het optreden van enkele Israelische
theaterkunstenaars. [1]
Uw verderliggend doel is toekomstige samenwerking tussen
Nederlandse en Israelische theatermakers te stimuleren. [2]
 
Ik vraag u dringend, dit weekendevenement te annuleren en
ook in de toekomst geen enkele samenwerking tussen Nederlandse
en Israelische theatermakers of artiesten te stimuleren.
 
Reden:
 
De voortdurende en structurele mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden van de Israelische bezettingsstaat.
 
TOELICHTING
DE ISRAELISCHE BEZETTING VAN DE PALESTIJNSE GEBIEDEN
 
Ik zou het niet eens behoeven uit te leggen, maar voor u en uw
Stichting is dat kennelijk nodig.
Sinds 1967 is Israel bezetter in de Palestijnse gebieden de Westelijke
Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [3] ondanks VN Veiligheidsraads
resolutie 242 [1967], die Israel opriep, zich uit de in de juni oorlog [1967]
veroverde gebieden terug te trekken, waaronder de Palestijnse.
Dit is tot op de dag van vandaag niet gebeurd, waardoor er nu al
sprake is van een 47 jaar durende bezetting.
 
ONDERDRUKKING
 
Aan iedere bezetting zijn inherent onderdrukking, mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden.
Bezetting is terreur.
In Israel heeft dit geleid tot structurele mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdaden, 
vaak voortkomend uit militaire operaties, zowel in de Westelijke
Jordaanoever als de Gazastrook. ¨(4)
Recentelijk nog heeft de Israelische militaire operatie in Gaza
´´Protective Edge´´ tot 2137 dodelijke Palestijnse slachtoffers
geleid, van wie 80 procent burgers. (5)
Huizen zijn verwoest, scholen en ziekenhuizen gebombardeerd
en medisch personeel onder vuur genomen. (6)
 
Amnesty International heeft in januari van dit jaar
scherpe kritiek geuit
op het optreden van het Israelische leger in een rapport
´´Trigger Happy. Israel´s use of excessive force in the
Westbank. ´´ (7)
 
En dan heb ik het nog niet eens gehad over de voortgaande annexatie
van de bezette Westbank door uitbreiding van de sinds eind zestiger
jaren gebouwde nederzettingen, die, zoals u zou moeten weten,
in strijd zijn met het Internationaal Recht en
hebben geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen. (8)
Daarbij is er ook nog eens officiele discriminatie, omdat de
kolonisten vallen onder het Israelische recht, terwijl voor
Palestijnen het Militaire Recht (met minder rechtsgaranties) 
geldt. (9)
 
De door bezet Palestijns gebied lopende illegale Israelische
Muur, die de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking
en de toegang tot scholen en medische voorzieningen
in ernstige mate beperkt. (10)
 
Ook wil ik u wijzen op de wurgende Gaza Blokkade, waarvan
sinds 2007 de gehele Gazaanse bevolking slachtoffer is geworden. (11)
 
EPILOOG
 
Israel schendt sinds jaar en dag het Internationaal Recht, door
de bezetting te continueren, de in bezet gebied gebouwde illegale
nederzettingen te blijven uitbreiden, door te gaan met de illegale
Muurbouw en de wurgende Gaza Blokkade voort te zetten.
Daarbij maakt het zich schuldig aan systematische mensenrechten
schendingen en oorlogsmisdaden.
 
Dit is weerzinwekkend, verwerpelijk en onacceptabel en verdient
internationale consequenties in de vorm van economische sancties,
totdat Israel bereid is, het Internationaal Recht na te leven en een einde
te maken aan de politiek van bezetting, onderdrukking en mensenrechten
schendingen.
 
Maar economische sancties zijn niet voldoende.
Ook moet worden geboycot op cultureel en sportgebied.
 
U zult misschien tegenwerpen
´´Maar culturele uitwisseling heeft niets met politiek
te maken´´
 
Wel, Geachte Mevrouw Netz, dat heeft het wel en vrij direct.
 
Door de culturele banden met Israel en zijn culturele
vertegenwoordigers aan te halen, komt Israel in een sympathiek
of op zijn minst respectabel daglicht te staan.
 
Zo wordt de Israelische bezetting, met al zijn misdaden,
gebagatelliseerd.
 
Door daaraan mee te werken, wordt u moreel verantwoordelijk
voor het toedekken van bezetting, onderdrukking en oorlogsmisdaden.
 
Ik ga er vanuit, dat u dat niet op uw geweten wilt hebben en roep
u dringend op, dit weekend event te cancelen.
Er is nog tijd.
 
Ik eindig met woorden, die diepe indruk op mij
gemaakt hebben.
Die van de meer dan 350 Holocaust overlevenden en hun nazaten, die
de Israelische aanval ´´Protective Edge´´ veroordeeld
hebben en zich richten tegen de Israelische bezetting en
kolonisatie.
 
´´We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!´´ ¨(12)

Spiegel u daaraan.

Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 

ZIE ONDER DE NOTEN ENGELSE VERTALING

 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
VOORDEKUNST
SPOT ON- ISRAELI THEATRE DOOR STICHTING RAINBOW
 
 
SPOT ON ISRAEL
 
 
[2]
 
''SPOT ON Israëli Theatre is een weekendevenement dat de rijke cultuur van het Israëlische theater presenteert aan het Nederlandse publiek, en dat Nederlandse en Israëlische theatermakers samenbrengt om toekomstige samenwerking te stimuleren.''
 
VOORDEKUNST
SPOT ON- ISRAELI THEATRE DOOR STICHTING RAINBOW
 
 
 
(3)
 
GAZA IS NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS
HET INTERNATIONAAL RECHT
ZIE
 
 
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
 
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
 
(4)
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ”CAST LEAD”
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
RAIN OF FIRE
ISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
25 MARCH 2009
 
 
 
 
(5)
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
URGENT ACTION
DOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK
4 AUGUST 2014
 
 
 
GAZA STRIP
DEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOME
OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA
12 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014
 
 
 
 
BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL
3 AUGUSTUS 2014
 
 
 

De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt ‘geschokt’ te zijn door de ‘schandelijke beschieting van de VN-school’.

 
”HUMANITAIR” BESTAND GAZA
4 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
(7)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN
THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
(8)
 
 
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
 
 
 
 
 
NOS
ISRAEL BREIDT NEDERZETTINGEN UIT
5 JUNI 2014
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
ISRAEL DEFIANT ON SETTLEMENTS EXPANSION
AFTER EUROPEAN CONDEMNATION
3 DECEMBER 2012
 
 
 
 
(9)
 
´´Although the West Bank is not part of Israel's sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ´´

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

 
 
(10)
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION
OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
 
 
´´The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´

THE SEPARATION BARRIER

 
 
(11)
 
 
GAZA BLOKKADE
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
 
 
 
 
 
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008
 
 
 
(12)
 
MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OF
SURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE 
CONDEMN ISRAEL´S ASSAULT ON GAZA
 

ZIE OOK

PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE-AUGUST 24TH, 2014
JEWISH HOLOCAUST SURVIVORS FROM AROUND THE WORLD
CALL FOR JUSTICE IN GAZAENGLISH TRANSLATION
 
 
TO THE DIRECTOR OF THE RAINBOW FOUNDATION
MRS E NETZ
 
SUBJECT
YOUR FACILITATION  AND ORGANISATION
OF THE WEEKEND EVENT ´´SPOT ON
ISRAELI THEATRE´´
 
See
 
 
 
 
 
 
Dear Mrs Netz,
 
As you have read above, according to my information
your Foundation is organizing the next weekend (12,13,14 september)
SPOT ON Israeli Theatre with workshops and performances of
Israeli theatre artists. (1)
Your goal in the future is a collaboration between Dutch and
Israeli theatre artists. (2)
 
I urgently plead with you to cancel this cultural event and not 
to cooperate with Israeli artists in the future.
 
Reason
 
The continuing and structural warcrimes and human rights
violations of the Israeli occupying State.
 
THE ISRAELI OCCUPATION OF THE PALESTINIAN TERRITORIES
 
Since 1967, Israel is the occupying Power in the Palestinian territories
the Westbank, East Jerusalem and Gaza (3), despite UN Security
Resolution 242, calling on Israel to withdraw from the territories
it had conquered during the june war (1967), among which
the Palestinian.
That has not happened untill today, with as a consequence a
47 years occupation.
 
OPPRESSION
 
Inherent to every occupation are oppression, human rights violations
and war crimes.
Occupation is terror.
In Israel it has lead to structural human rights violations
and war crimes because of military operations as in the
Westbank as in Gaza. (4)
Recently the Israeli military operation in Gaza 
´´Protective Edge´´has caused  2137 Palestinian deadly victims
from who 80 percent civilians. (5)
 
Houses have been destroyed, schools and hospitals 
have been bombed and medical workers have been 
attacked. (6)
 
In january of this year, Amnesty International has
uttered a sharp condemnation of Israeli
military conduct in a report
´´Trigger Happy. Israel´s use of excessive force in the
Westbank. ´´ (7)
 
To go further
The continuing annexation of the occupied Westbank by expansion
of the settlements, which are illegal to International Law and have led 
to mass Palestinian land expropriations.(8)
 
Discrimination is official, since the settlers enjoy the benefits of
Israeli Law and the Palestinians are subjected to martial Law,
with less rights. (9)
 
Then there is the Israeli Wall, illegal since the route is within
the Westbankl, not along the Green Line. (10)
Moreover, the Palestinian population is often cut off
from schools, hospitals and their farm lands. (11)
 
I want to point out to you also the strangling Gaza Blockade,
since 2007, from which the whole population in Gaza became victim,
which makes it a collective punishment, prohibited according
International Law. [12]
 
 
EPILOGUE
 
Since year and day, Israel is violating International Law
by continuing the occupation, expanding the illegal settlements,
continuing the construction of the Illegal Wall and not ending the
Gaza Blockade.
And systematically Israel is committing war crimes.
 
That's disgustable and unacceptable, so it deserves a strong answer 
of the International Community by taking economic sanctions, untill
Israel is prepared to fulfill International Law and end the
policy of occupation, oppression and human rights violations.
 
But economic sanctions are not enough.
There must follow a sport and cultural boycot too.
 
Perhaps you will say
''But cultural colloberation has nothing to do
with politics'.''
 
Then, dear Mrs Netz, you are wrong, because there is a close
connection.
 
By connecting the cultural ties with Israel and its cultural 
representatives, Israel gets a positive upgrading, which means
bagatellising the Israeli occupation and its crimes.
 
By giving your cooperation to that, you become morally
responsible for covering Israeli occupation, oppression and
war crimes.
 
Since I assume that you will not have that on your conscience,
I appeal to you, to cancel this weekend event.
 
There is still time for that.
 
I will end with words, which have made a deep; impression
on me.
It are the words of more than 350 Holocaust survivors and their
descendents, who have condemned the recednt Israeli attack on 
Gaza ''Protective Edge''  and also fight the Israeli occupation
and colonization of Palestine.
 
 
´´We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. We call for an immediate end to the siege against and blockade of Gaza. We call for the full economic, cultural and academic boycott of Israel. “Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!´´ ¨(13)

Take that as your moral guidance.

Kind greetings
Astrid Essed
Amsterdam 
 
NOTES
 
 
[1]
 
 
SPOT ON ISRAEL
 
 
 
(2)
 
SPOT ON ISRAEL
 
 
 
(3)
 
GAZA IS STILL OCCUPIED TERRITORY
SEE
 
 
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
 
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
 
 
(4)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
OPERATION ”CAST LEAD”
22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
RAIN OF FIRE
ISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUS
IN GAZA
25 MARCH 2009
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN
THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
(5)
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6)
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
URGENT ACTION
DOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK
4 AUGUST 2014
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
URGENT ACTION
DOCTORS, PATIENTS AND HOSPITALS UNDER ATTACK
4 AUGUST 2014
 
 
 
GAZA STRIP
DEATH FORETOLD: THE INEVITABLE OUTCOME
OF BOMBING HOMES AND INHABITED AREAS IN GAZA
12 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
GAZA, ISRAEL AND THE WESTBANK
NO END IN SIGHT TO OVERWHELMING
HUMAN COST OF CONFLICT
19 AUGUST 2014
 
 
 
[7]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY
ISRAEL’S USE OF EXCESSIVE FORCE IN
THE WEST BANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
[8]
 
 
 
 
LAND EXPROPRIATIONS AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
(9)
 
´´Although the West Bank is not part of Israel's sovereign territory, the settlements and the settlers are generally subject to Israeli law. As a result, the settlers enjoy all the rights of citizens in a democratic state, just as Israeli citizens living within the Green Line do. Meanwhile, Palestinians continue to live under martial law and are thereby systematically deprived of their rights and denied the ability to have any real impact on policymaking with respect to the territory in which they live. ´´

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS

 
 
[10]
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE INSTRUCTION
OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
 
 
 
 
 
[11]
 
 
´´The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.´´

THE SEPARATION BARRIER

 
 
[12]
 
 
 
GAZA BLOCKADE
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
 
 
 
 
 
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
 
 
THE SIEGE ON GAZA
 


GAZA BLOCKADE IS A COLLECTIVE PUNISHMENT
AND THEREFORE PROHIBITED ACCORDING TO
INTERNATIONAL LAW

ARTICLE 33, 4TH GENEVA CONVENTION

''No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.[13]

MORE THAN 350 SURVIVORS AND DESCENDANTS OF
SURVIVORS AND VICTIMS OF THE NAZI GENOCIDE 
CONDEMN ISRAEL´S ASSAULT ON GAZA
 

SEE ALSO

PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE-AUGUST 24TH, 2014
JEWISH HOLOCAUST SURVIVORS FROM AROUND THE WORLD
CALL FOR JUSTICE IN GAZA

Meer van Astrid Essed