Wilders voor de vierde keer politicus van het jaar/Nederland is een gevaarlijk land geworden

Wo 21 December 2016 08:38 | Astrid Essed | 1265 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
WILDERS VOOR DE VIERDE KEER  POLITICUS VAN HET JAAR/NEDERLAND
IS EEN GEVAARLIJK LAND GEWORDEN
ZIE OOK
Opnieuw, voor de vierde keer, is PVV leider Geert Wilders gekozen
tot politicus van het jaar. [1]
Voor de vierde keer al, zoals ik in de media lees. [2]
Dit laat zien, hoe salonfahig het fascisme in Nederland geworden is. [3]
Hoezeer het gif al de samenleving, de politiek en media is ingeslopen.
Want deze man is de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist en
vluchtelingenhater. [4]
Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [5] en niet 
alleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens
''gedachtegoed'' door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steeds
meer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [6]
Enger is nog, dat een deel van zijn target scapegoat groepen
denkt met hem ''on speaking terms'' te kunnen staan.
Zoals de ''Mama's van Halal'', die hiervoor-en dat is maar goed ook''
zijn afgestraft [Wilders weigerde hun hand][ en nu hopelijk tot inzicht gekomen zijn. [7]
Voor wie nog niet doordrongen is van dit gevaar, nog maar weer
eens een inkijkje in het Wilderse:
INGREDIENTEN HAATBOODSCHAP WILDERS:
Ter attentie:
Wilders is de man, die in Goebbels achtige, ophitsende
taal heeft uitgekraaid voor zijn hysterische fans ”minder,
minder” [8], waarvoor hij, terecht, is veroordeeld. [9]
Wilders is de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in
beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [10]
Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [11]
Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [12]
en het land doorreisde om de mensen op te zetten
tegen vluchtelingen. [13]
Waardoor hij medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen
geweld. [14]
Die mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten
in AZC’s [15], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.
Die een verkiezingsvod heeft gepresenteerd [16], nog extremer dan
de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [17]
Die drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur
”drie beesten van Surinaamse afkomst” noemde. [18]
Wilders, de man, die een adhesiebetuiging deed aan de neo nazi
beweging Pegida [19] en daarmee goede betrekkingen onderhoudt.
Die hartelijke betrekkingen onderhoudt met Marine Le Pen, leider
van het extreem-rechtse Front National. [20]
Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.
Duidelijk mag zijn:
Wilders is een fascist. [21]
Niettemin wordt hij bejubeld als  politicus van het Jaar. [22]
en dreigt zijn partij volgend jaar de grootste te worden.
Nederland is een gevaarlijk land geworden.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR
19 DECEMBER 2016
NOS
WILDERS OPNIEUW POLITICUS VAN HET JAAR BIJ
EEN VANDAAG
RTL NIEUWS
GEERT WILDERS VOOR VIERDE KEER POLITICUS VAN
HET JAAR
19 DECEMBER 2016
[2]
RTL NIEUWS
GEERT WILDERS VOOR VIERDE KEER POLITICUS VAN
HET JAAR
19 DECEMBER 2016
[3]
TROUW
MAAK PVV NIET ALLEDAAGS
ROEL KUIPER
28 AUGUSTUS 2010
[4]
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN
EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20


ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[5]

INDYMEDIA
A TSUNAMI OF RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERS
ASTRID ESSED
30 APRIL 2007
A WARNING FROM 2007 AGAINST THE DUTCH POLITICIAN
”FUHRER” GEERT WILDERS, WHO IS AN IMMINENT TREATH
IN 2016
ASTRID ESSED
[6]

EEN GREEP [DE LIJST IS NIET COMPLEET!] UIT EEN AANTAL
XENOFOBE EN/OF  ANTI VLUCHTELINGEN UITSPRAKEN/
BELEIDSMAATREGELEN/VOORSTELLEN

TIMMERMAN’S ”BIJDRAGE AAN DE ANTI VLUCHTELINGENHETZE”
VERMELDT SCHATTINGEN OVER VLUCHTELINGEN, WAARBIJ VRAAGTEKENS
‘TE PLAATSEN ZIJN

TROUW
TIMMERMANS: 60 PROCENT VLUCHTELINGEN HEEFT
ECONOMISCH MOTIEF
25 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4232000/2016/01/25/Timmermans -60-procent-vluchtelingen-heef t-economisch-motief.dhtml

TROUW
VRAAGTEKENS BIJ SCHATTINGEN TIMMERMANS
27 JANUARI 2016

http://www.trouw.nl/tr/nl/3636 1/Vluchtelingen/article/detail /4233002/2016/01/27/Vraagteken s-bij-schattingen-Timmermans.d html

NOS
GOOCHELT FRANS TIMMERMANS MET CIJFERS?
27 JANUARI 2016

http://nos.nl/artikel/2083191- goochelt-frans-timmermans-met- cijfers.html

”Maar Frans Timmermans zou een goed PVV-er zijn. Diederik Samson eveneens. Geert, Frans en Diederik. Wat een treffend driemanschap.

Wat maakt Frans Timmermans geschikt? Zijn creatieve manier waarop hij met cijfers omspringt srpingt in het oog. Maandag kwam hij in het nieuws met een suggestieve uitspraak dat van recent aangekomen vluchtelingen zestig procent niet uit oorlogsgebieden zou komen. Dat zou blijken uit recente, nog niet openbare, cijfers van het Europese grensbewakingsbureau Frontex. Trouw keek naar de zaak  , ziet dat veertig procent uit de oorlogslanden Irak,Syrië en Afghanistan zegt te komen.“Wat Timmermans er echter niet bij vertelt is dat van een groot deel van de overige mensen (…) de nationaliteit nog helemaal niet is vastgesteld.” Dat maakt de uitspraak dat die mensen niet uit oorlogslanden komen en dus geen ‘echte vluchtelingen’ zijn dubbel fout. Eén, omdat het onderscheid tussen ‘echte ‘en ‘onechte’ vluchtelingen verkeerd is. En twee, omdat de suggestie dat de meerderheid van de vluchtelingen niet uit oorlogslanden komen, geen onderbouwing heeft en op suggestieve weergave is gebouwd.”

FRANS, DIEDERIK EN GEERT: WAT EEN PASSEND DRIEMANSCHAP
PETER STORM
28 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/2 8/frans-diederik-en-geert-wat- een-passend-driemanschap/

JOOP.NL
UITKERINGSVERDRAG MET MAROKKO VERDWIJNT
10 FEBRUARI 2016

http://www.joop.nl/nieuws/uitk eringsverdrag-met-marokko-verd wijnt

”Maar wat echter onze relatie met de PvdA volledig vertroebelt, is het feit dat uw eigen minister van sociale zaken, de heer Asscher, bezig is een asociaal wetsvoorstel dat afkomstig van Rutte I met hart en ziel te verdedigen in de Eerste Kamer. Dit, terwijl uw fractie in de Tweede Kamer dit wetsvoorstel principieel had afgewezen. Het gaat namelijk om het wetsvoorstel dat Rutte I – onder druk van Wilders – maakte om de kinderbijslag en de uitkeringen voor nabestaanden in Marokko stop te zetten.”

REPUBLIEK ALLOCHTONIE
MAROKAANSE ORGANISATIES DREIGEN STEUN AAN PVDA IN TE TREKKEN
9 MAART 2013

http://www.republiekallochtoni e.nl/marokkaanse-organisaties- dreigen-steun-aan-pvda-in-te-t rekken

WILDERS WINT WEDEROM
PETER STORM
11 JUNI 2014

http://www.ravotr.nl/2014/06/ 11/wilders-wint-wederom/

ISLAMOFOBE EN ANTI VLUCHTELINGENUITSPRAKEN VAN
ATTYIA GAMRI, VOORZITTER VROUWEN IN DE PVDA

HET PAROOL
ZE KOMEN VOOR ONZE VEILIGHEID, NIET VOOR ONZE
NORMEN EN WAARDEN
20 DECEMBER 2015

http://www.parool.nl/parool/nl /30700/OPINIE/article/detail/4 211423/2015/12/20/Ze-komen-voo r-onze-veiligheid-maar-niet-vo or-onze-normen-en-waarden.dhtm l

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/
TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN
ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/ antillianenwetover-racisme-en- neerlands-schandeterugkeer- naar-duistere-tijden/

”De reismogelijkheden naar Nederland blijven mogelijk, maar wanneer Nederlanders van Aruba, Curaçao dan wel Sint Maarten langer dan 6 maanden in Nederland verblijven, dan zijn zij verplicht zich in te schrijven bij de gemeente.
Dat is alleen mogelijk wanneer zij voldoen aan de volgende criteria:


  • het voldoende beheersen van de Nederlandse taal;

  • het hebben van aantoonbare middelen van bestaan in Nederland;

  • het hebben van een startkwalificatie die aansluit bij de Nederlandse arbeidsmarkt;

  • in het verleden niet in aanraking zijn geweest met justitie;

  • geen gevaar zijn voor de openbare orde, de publieke rust of veiligheid, de goede zeden of het algemeen belang;

  • in het bezit zijn van een bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van één van de eilanden.”

INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/
WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAO
EN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND
”ANTILLIANENWET” GENOEMD]

http://www.eerstekamer.nl/ wetsvoorstel/33325_ initiatiefvoorstel_bosman

DIT DISCRIMINERENDE VOORSTEL GING NIET DOOR:

NOS
KAMER KRAAKT ANTILLIANENWET
12 MAART 2014

http://nos.nl/artikel/622251- kamer-kraakt-antillianenwet. html

NIEUWS.NL
GEEN MEERDERHEID VOOR ANTILLIANENWET VVD
12 MAART 2014

http://nieuws.nl/algemeen/ 20140312/geen-meerderheid- voor-antillianenwet-vvd/
WIJ BLIJVEN HIER
SAMSOM HOUDT VOL: ”MAROKKANEN HEBBEN ETNISCH
MONOPOLIE OP OVERLAST”
24 APRIL 2014

https://wijblijvenhier.nl/ 22721/samsom-houdt-marokkanen- hebben-etnisch-monopolie- overlast/

METRONIEUWS
SAMSOM NIET VERVOLGD OM MAROKKANEN-UITSPRAKEN
12 APRIL 2016

http://www.metronieuws.nl/ nieuws/binnenland/2016/04/ samsom-niet-vervolgd-om- marokkanen-uitspraken

”Samsom
had in het interview onder meer gezegd: Het klopt dat het vooral Marokkanen zijn. Deze jongens hebben een etnisch monopolie op dit soort overlast gekregen.”

RECHTENNIEUWS.NL
KLAGERS NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD IN GEWENSTE
VERVOLGING D. SAMSOM EN H.SPEKMAN
12 APRIL 2016

http://rechtennieuws.nl/46699/ klagers-ontvankelijk- verklaard-gewenste-vervolging- d-samsom-en-h-spekman/

BMR NIEUWS
SPEKMAN STAAT NOG STEEDS ACHTER ”VERNEDEREN” OPMERKING
10 JULI 2014

http://www.bnr.nl/nieuws/10094 514/spekman-staat-nog-steeds-a chter-vernederen-opmerking

 ‘De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen.’ Dat zegt Spekman deze week in een interview in Vrij Nederland.”
…..
……
”PVV-leider Geert Wilders pleit al jaren voor een hardere aanpak van Marokkaanse probleemjongeren, onder andere door het instellen van werkstraffen op straat in boevenpak. ‘Daar heeft Wilders gelijk in,’ zegt Spekman in Vrij Nederland. ‘Je moet ze vernederen. ”

VRIJ NEDERLAND
PVDA-KAMERLID: ”WE MOETEN MAROKKAANSE
JONGEREN VERNEDEREN”

https://www.vn.nl/pvda-kamerli d-we-moeten-marokkaanse-jonger en-vernederen/

ZIE VOLLEDIG INTERVIEW MET SPEKMAN

 ‘De Marokkanen die niet willen deugen, moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen’

VRIJ NEDERLAND
HANS SPEKMAN LAAT ZICH NIET IN
HET PAK NAAIEN

https://www.vn.nl/hans-spekman -laat-zich-niet-in-het-pak-naa ien/

PVDA VOORMAN ROB OUDKERK SPREEKT VAN ”KUT MAROKKANEN”
19 MAART 2002

http://www.nu.nl/algemeen/3216 0/pvda-voorman-rob-oudkerk-spr eekt-van-kut-marokkanen.html

NOS
RUTTE OVER TURKSE JONGEREN IN ZOMERGASTEN
4 SEPTEMBER 2016

http://nos.nl/video/2129935-ru tte-over-turkse-jongeren-in-zo mergasten.html

TELEGRAAF
RUTTE BLIJFT BIJ ”PLEUR OP”
6 SEPTEMBER 2016

http://www.telegraaf.nl/binnen land/26554603/__Rutte_blijft_b ij__Pleur_op___.html

THE GRAPEVINE
PLEUR OP!
24 SEPTEMBER 2016

http://thegrapepub.com/?p=1915

[7]

KORTE VERSIE

YOUTUBE.COM

WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA

https://www.youtube.com/watch? v=WQlFL60G4KI

LANGE UITZENDING

WILDERS WEIGERT HAND VAN MOSLIMA
GEERT WILDERS WEIGERT HAND MOSLIMA TE SCHUDDEN/
MINDERWAARDIGE VERTONING MAMA'S VAN HALAL/
MET FASCISTEN PRAAT JE NIET
ASTRID ESSED
20 DECEMBER 2016
[8]
NOS
WILDERS: HOE MINDER MAROKKANEN, HOE BETER
14 MAART 2014
WILDERS NU OPENLIJK RACISTISCH
12 MAART 2014
[9]
VEROORDELING WILDERS/TEKST UITSPRAAK/
JUSTICE IS DONE
ASTRID ESSED
9 DECEMBER 2016
[10]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[11]

YOUTUBE.COM

WILDERS WIL POLITIE INZETTEN
OM MOSKEEEN TE SLUITEN EN KORANS IN BESLAG
TE NEMEN
IN BOTSING MET BUMA [FRACTIEVOORZITTER
CDA] TIJDENS DE ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2016

https://www.youtube.com/watch? v=ML992mtwuHo&list=PL0y2_MVq60 _ztvTDq9o3W8NbpbMDDK4E7&index= 20

[12]

VRIJ NEDERLAND
DE TESTOSTERONBOM BESTAAT NIET, WILDERS
CLARA VAN DE WIEL
16 SEPTEMBER 2015

https://www.vn.nl/de- testosteronbom-bestaat-niet- wilders/

[13]

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

YOUTUBE.COM
WILDERS VERKONDIGT EEN VERZETSTOERNEE

https://www.youtube.com/watch? v=kEwEVQQYd20
ONDER FOTO, HOREND BIJ ARTIKEL

”Geert Wilders op ‘verzetstournee’ in Purmerend. De PVV-leider gaat het land in voor fotomomentjes en flyeracties, roept op tot verzet tegen de komst van asielzoekerscentra en vertrekt weer.”

TROUW
DE ONGRIJPBARE INVLOED VAN GEERT WILDERS
2 NOVEMBER 2015

http://www.trouw.nl/tr/nl/4492 /Nederland/article/detail/4176 286/2015/11/02/De-ongrijpbare- invloed-van-Geert-Wilders.dhtm l

[14]

”Dat agressieve fascisme dat zich ter plekke ontplooit, is een symptoom van iets veel groters. We zagen eerdere soortgelijke manifestaties van fascistische hatelijkheid in Steenbergen en elders. Dat mensen de straat op gaan en hun racistische haat kenbaar maken, dat doen ze zelf. Maar het verspreiden van racistische haat, het aanmoedigen van agressieve uitingen van die haat, dat wordt systematisch aangewakkerd door een gigantische megafoon. Die megafoon is in de hand van Geert Wilders en zijn PVV. Hij roept al maanden ‘Kom in verzet’ tegen de vestiging van AZC’s. Ook aan de vooravond van de vechtpartijen in Geldermalsen liet hij zich gelden met een tweet“Geen AZC in Geldermalsen!”

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER
VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERS
PETER STORM
21 DECEMBER 2015
 
 
http://www.ravotr.nl/2015/12/2 1/fascisme-op-straat-geldermal sen-2-verantwoordelijkheid-en- de-rol-van-wilders/

[15]

WILDERS WIL CONCENTRATIEKAMPEN

PETER STORM

18 JANUARI 2016

http://www.ravotr.nl/2016/01/1 8/wilders-wil-concentratiekamp en/

[16]

Conceptverkiezingsprogrammma 2017 2021

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021

http://www.pvv.nl/index.php/ visie.html

[17]

NAZI-CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMA PVV

PETER STORM

30 AUGUSTUS 2016

http://www.ravotr.nl/2016/08/ 30/nazi-chef-wilders- presenteert-nazi-programma- pvv/

[18]

De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”.
AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS
29 JULI 2007
Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken”
PVV
CRIMINELE ALLOCHTONEN
27 JULI 2007

[19]

KAFKA
PEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

SOLIDARITEITSBOODSCHAP PVV LEIDER WILDERS, UITGESPROKEN
DOOR ED WAGENSVELD [VOORMAN PEGIDA NEDERLAND] OP
DE PEGIDA DEMONSTRATIE OP 25 JANUARI 2015
NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015
TEKST
Lieve vrienden in Dresden

Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.

In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.

Geert Wilders  

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSE KROMME
HUIS
ASTRID ESSED
21 APRIL 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-pvv-pegida-politiekhet-ned erlandse-kromme-huis/

[20]
MARINE LE PEN NAAR NEDERLAND VOOR OVERLEG MET WILDERS
14 OCTOBER 2013
LE PEN KOMT NAAR NEDERLAND
11 OCTOBER 2013
WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/
WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE
ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
ASTRID ESSED
13 NOVEMBER 2013
WILDERS: SPIL IN EUROPESE COALITIE VAN DE HAAT
8 NOVEMBER 2013
[21]
WILDERS WIL POLITIE INZETTEN BIJ SLUITEN MOSKEEEN
EN INBESLAGNEMEN KORANS/FASCISME MARCHEERT
ASTRID ESSED
18 OCTOBER 2016

WILDERS EN HITLER/VERGELIJKING GRIEZELIG JUIST
ASTRID ESSED
16 AUGUSTUS 2016

http://www.astridessed.nl/wild ers-en-hitlervergelijking-grie zelig-juist/

UIT DIE VERLAMMENDE LICHTBUNDEL! STAPPEN TEGEN HET
PVV FASCISME
PETER STORM
21 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2016/03/2 1/uit-die-verlammende-lichtbun del-stappen-tegen-het-pvv-fasc isme/

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLER’S

VOETSPOREN”

PETER STORM

16 MAART 2016

http://www.ravotr.nl/2014/03/ 16/open-brief-aan-geert- wilders-ja-staat-hitlers- voetsporen/

[22]
WILDERS VOOR DE VIERDE KEER POLITICUS VAN HET JAAR
19 DECEMBER 2016
NOS
WILDERS OPNIEUW POLITICUS VAN HET JAAR BIJ
EEN VANDAAG
RTL NIEUWS
GEERT WILDERS VOOR VIERDE KEER POLITICUS VAN
HET JAAR
19 DECEMBER 2016

Meer van Astrid Essed