Nederlandse Jihadisten zijn verraders/Gevaarlijk vijanddenken/Gedachtenpolitie en meten met twee mat

Ma 8 September 2014 00:40 | Astrid Essed | 3525 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS/GEVAARLIJK

VIJANDDENKEN, GEDACHTENPOLITIE EN METEN MET TWEE MATEN
 
Niet het Jihadisme is een sluipend gevaar, maar het net, dat zich
sluit om vrijheid van meningsuiting ende ontkenning van de terechte strijd tegen een bloedige dictatuur.
 
ZIE OOK
 
 
 
 
Als het niet zo ernstig was, zou het in het Theater van de Lach
of stupiditeit passen, die toenemende politieke en maatschappelijke
hysterie rond echt of vermeend ''Jihadisme'', een tot verzamelwoord
verworden term, die op alle mogelijke conflicten en strijdsituaties wordt
losgelaten.
In alle ernst wordt gesproken over ''Jihadgezinnen'', ''Jihadpredikers'',
''Jihadhuizen'',''Jihadjongeren'', gekker moet het niet worden. [1]
Het ontbreekt nog aan websites met als titel
''Hoe herken ik de Jihadist?'' ''Aan zijn grote oren?''
Je zou denken, dat het om een ernstige bedreiging van de Nationale
Veiligheid gaat [althans zo wordt het gepresenteerd], maar niets
is minder waar. [2]
Nadere analyse onthult een handjevol jongeren, die uit al dan
niet religieus geinspireerd idealisme, naar Syrie afreizen om te
strijden tegen de nog steeds bestaande bloedige dictatuur van  dictator 
Assad. 
Het zijn er een stuk of 100 [3] en volgens Elsevier, dat zich beroept
op een brief van minister van Binnenlandse Zaken Plaskerk aan de
Tweede Kamer [4 maart 2014] zouden een niet nader genoemd aantal 
actief zijn in 
Egypte, Jemen, Somalie en het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. [4]
Daarover later.
 
Nu het opiniestuk ''Djhadisten terecht hard aangepakt'', geschreven 
in Trouw door de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb en Joost Eerdmans,
wethouder van Veiligheid en Handhaving. [5]
 
Het stuk hangt aan elkaar van bangmakerij, hetzevorming, populistische
''harde lijn'' retoriek, gebrek aan zinnige argumentatie 
en het meten met twee maten.
Bovendien heeft burgemeester Aboutaleb in Eerdmans wel een
zeer merkwaardige co auteur gekozen, waarmee het stuk, nog
voor het is gelezen, al een kwalijke geur krijgt.
Namelijk Eerdmans, vertegenwoordiger van het rechts populistische Leefbaar
Rotterdam [6], die  een beduimelde reputatie heeft
als moslimbasher. 
Zo probeert Eerdmans in een onsmakelijk opiniestuk de lezer wijs
te maken, dat de Islam debet zou zijn aan de problematiek
rond de Ibn Ghaldounschool. [7]
Het grappige is dat hij in het mert Aboutaleb geschreven opiniestuk over ''Jihadisme'' spreekt over haatzaaierij, terwijl hij het zelf doet.[8]
 
 
 
HET STUK, NADER BESCHOUWD
VIJANDDENKEN
 
Een van de gevaarlijkste dingen in een samenleving is
het zwaaien met woorden als ''verraad'' als het om bepaalde
groepen gaat.
Iedere nuance of poging tot begrijpen valt dan weg en een groep
is ineens ''vijand'', met alle nare gevolgen van dien.
Behalve giftig is het ook nog eens onzin, want het zogenaamde
''verraad'' zou zijn aan ''(groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante 
Nederland gekomen of gevlucht zijn om hun kinderen een goede
toekomst te geven.'' [9]
Sinds wanneer ben je als jongere verplicht het gedachtegoed
of beweegredenen van je (groot) ouders te volgen?
Wordt juist in een democratie vrijheid van denken niet benadrukt?
De vrijheid om je een eigen mening te vormen over politieke,
maatschappelijke en religieuze verschijnselen?
 
HET STUK, NADER BESCHOUWD
REPRESSIEVE MAATREGELEN
 
Een van de belangrijke kernwaarden van de democratie,
waarmee Abolutaleb en Eerdmans schermen, is de Grondwet.
En artikel 90, Grondwet zegt:
Handhaving van de Internationale Rechtsorde. [10]
Daarbij horen mensenrechtenverdragen.
En een pleidooi houden voor het afpakken van paspoorten
van mensen, die misschien willen afreizen naar Syrie,het intrekken
van het Nederlanderschap, [11] het
opzetten van een kliklijn voor echte/vermeende Jihadgangers,
het lastigvallen van jongeren door scholen, welzijnswerkers
en wat dies meer zij, in hun denkproces, hoort niet thuis
in een werkelijk democratische samenleving.
Want vrijheid van meningsuiting is een recht.
Daarbij hoort ook het aanhangen van stromingen,
die de Overheid niet bevallen.
 
HET STUK NADER BESCHOUWD
METEN MET TWEE MATEN
 
 
Zoals wel vaker het geval is wanneer het echt/vermeend moslimradicalisme
betreft, wordt er met twee maten gemeten.
Want Aboutaleb en Eerdmans gaan tekeer over moslim jongeren, ''die
afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken'' [12]
maar ze reppen met geen woord over de honderden jongeren, die
zich bij het Israelische leger hebben aangesloten. [13]
Dat is meten met twee maten.
Natuurlijk is IS een misdadige groepering, wat methodiek
betreft [14] [ik laat het religieuze ideaal er buiten], maar what about
het Israelische bezettingsleger, dat sinds jaar dood en verderf zaait
in de bezette Palestijnse gebieden [15] en recentelijk nog in Gaza. [16]
Daarover hoor ik deze heren niet.
 
 
HET STUK NADER BESCHOUWD
STRIJD TEGEN DICTATOR ASSAD
 
Het is best mogelijk, dat moslimjongeren ook naar
andere gebieden afreizen, zoals minister Plaskerk
in een brief aan de Tweede Kamer beweert [17], maar
het zwaartepunt ligt bij de strijd tegen Syrie.
Wat Aboutaleb, Eerdmans en de Nederlandse politiek
doet, is de aandacht afleiden van deze gerechtvaardigde strijd tegen
 dictator Assad, door te hameren op ''radicalisme'' en ''Jihadisme''
Ook dat is een hypocriete opstelling, want toen de strijd tegen Assad nog 
werd gedomineerd door pro Westerse groeperingen, was er geen 
vuiltje aan de lucht.
Pas toen Islamistische groeperingen invloedrijker werden, werd de
''radicalisme'' kaart uitgespeeld. [18]
En zo worden jongeren, die vanuit een idealistische intentie een
dictatuur willen bestrijden, in een negatief daglicht gesteld.
Dat jongeren al dan niet met IS vechten, is niet de hoofdmoot en
leidt bewust de aandacht af van de strijd tegen  Assad. [19]
 
HET STUK NADER BESCHOUWD
HAATPREDIKERS EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
Over de zogenaamde ''haatpredikers'' of ''haatimams''
schrijven Aboutaleb en Eerdmans het volgende:
 
''Haatpredikers zijn niet welkom, we zullen er alles aan doen om hun
komst tegen te houden. Zij komen vooral uit de VS en Groot-Brittannie
en hebben geen visum nodig. Helaas ontbreekt het ons aan juridische
middelen. We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waarom
nodig je iemand uit, die haat zaait? Wat ons betreft kom je niet
weg met het argument vrijheid van meningsuiting.'' [20]
 
Daarmee sluiten ze naadloos aan bij de kabinetsplannen om
''haatimams'' te weren en reeds in Nederland wonende ''haatimams''
met repressie te dreigen. 
Ik citeer
''Imams met boze bedoelingen worden aangepakt. Moslimpredikers uit het buitenland die in Nederlandse moskeeën de terreurdaden van ISIS verheerlijken, worden tegengehouden of weggestuurd'' [21]

Nogal vergaand, wat Aboutaleb en Eerdmans hier schrijven.
Omdat ze juridisch nog weinig kunnen, vallen ze de uitnodigende
organisaties lastig en schenden ze zo de vrijheid van meningsuiting.
Want hoe hard zij en minister Asscher ook schreeuwen, wat voor maatregelen
het kabinet ook neemt, het is gewoon schending van de vrijheid van
meningsuiting.
Het verheerlijken van misdadige organisaties als IS is vanuit
mijn standpunt verwerpelijk, maar het staan achter IS is een
recht.
Enig criterium is, of je zelf strafbare feiten pleegt of anderen daartoe
aanzet en daarmee bedoel ik NIET, evt vechten voor IS, maar een daadwerkelijk
gepleegde oorlogsmisdaad of misdaad tegen de menselijkheid.
Dan wordt het een ander verhaal.
Maar daarvan is hier geen sprake, dus ja, er mag gezegd worden,
dat je achter IS staat.
Dat dat Aboutaleb, Eerdmans en het kabinet niet bevalt, is punt twee.
Het bevalt mij ook niet, dat Cidi de misdadige Israelische bezettingsstaat
steunt [22], maar het blijft vrijheid van meningsuiting.
 
WAT IS RADICAAL/WAT IS HAATZAAIEN?
 
Maar er is meer aan de hand.
Wat vaak ''haat''prediken wordt genoemd, dekt niet
altijd de lading.
Zo noemt minister Asscher het voorbeeld van een Syrische geestelijke,
die in Nederland wil komen preken en ''daar geen vredelievende
bedoelingen mee heeft'' [23]
Wat bedoeld hij daar precies mee.
Komt de man echt ''haatzaaien'' of neemt hij in zijn preek
het onrecht van de Syrische dictatuur of de Israelische 
bezetting mee?
Er wordt verwezen naar prediker Khalid Yassin, die
lijf en doodstraffen zou hebben bepleit. [24]
Niet fraai, maar zaait hij daarmee haat?
 
En dan de politieke drukte [25] , die werd gemaakt van de aanwezigheid
van een voormalige Taliban minister voor school en Onderwijs
en Said Khobaib Sadat bij de opening van een Moskee in Amsterdam,  volgens de media een ''radicale'' predikant, die in Duitsland  terecht stond vanwege ''radicalisering''
van jongeren, wat al een heel vage term is. [26]
Terecht merkte de Moskee op, dat de mannen nergens voor waren veroordeeld
en dus van harte welkom waren. ¨(27)
In geval van de Taliban minister nog ridiculer.
De voormalige VS president Bush, schuldig aan oorlogsmisdaden en
folterpraktijken [28 ] wordt toch ook in Nederland ontvangen.
Waarom degene, wiens landdoor de VS  is aangevallen en bezet, dan niet?
 
LET WEL, al die heisa rond deze zogenaamde ´´haatpredikers´´
was in 2011.
Lang voordat IS van zich liet horen.
 
´´ISIS´´ HYSTERIE
DE ´´ISIS´´ AMBTENAAR
 
Ter illustratie, hoever de  ´´IS´´ waanzin bij
Overheden al heeft toegeslagen.
Een ambtenaar van het Ministerie van Justitie (projectleider van
de sciencefiction-klinkende organisatie ´´Cyber Security Centrum) twitterde,
dat IS niets met de Islam te maken was, maar een zionistisch project
om de Islam in diskrediet te brengen. (29) 
Onzin natuurlijk. De zoveelste complottheorie,
maar vrijheid van meningsuiting.
Mis Poes.
Er werd een hoop drukte over gemaakt, de vrouw werd geschorst (30),
ten onrechte werd de ´´antisemitisme´´ kaart uitgespeeld (31)
en uiteindelijk volgde ontslag. (32)
Een belachelijk operette staaltje van gebrek aan vrijheid van meningsuiting.
Zover heeft de hysterie al toegeslagen.
 
 
 
HET STUK NADER BESCHOUWD
GEDACHTENPOLITIE
MOSLIMGEMEENSCHAP EN IS
 
Het belachelijkste van het  betoog van Aboutaleb en Eerdmans is wel
de oproep aan de moslimgemeenschap, om publiekelijk afstand
te nemen van IS. ¨(33)
In de eerste plaats doen ze dat al. Moslims hebben al zo
vaak afstand genomen van extremisme, dat je er een boek over
kan schrijven. (34)
Maar vooral
Waarom moet uberhaupt een groep ter verantwoording geroepen
worden voor de wandaden van ontspoorde organisaties en/of
individuen.
Worden trouwens de christenen ter verantwoording geroepen
voor de misdaden van massamoordenaar Breivik (35) en de Joden
voor de misdaden van massamoordenaar Baruch Goldstein. (36)
Neen dus, en terecht.
Waarom de moslims dan wel.
 
MOSLIMS HEBBEN HET RECHT, ACHTER IS TE STAAN
Want dat is hun recht op vrijheid van meningsuiting.
 
Dat ik vind (en dat deel ik met Aboutaleb en Eerdmans)
, dat  IS een misdadige club is, doet niets af aan het feit, dat
anderen het recht hebben, daarover anders te denken.
De pogingen van Aboutaleb en Eerdmans, om op
gemeentelijk niveau ´´radicalisering´´ onder jongeren
te ontmoedigen, komt gevaarlijk in de buurt van een
gedachtenpolitie en het hinderlijk lastigvallen
van jongeren (of ouderen), die een ander wereldbeeld
hebben dan Aboutaleb, Eerdmans en co.
 
En dat is hun recht.
Zolang ze zich niet aan daadwerkelijk strafbare
feiten, dus HANDELINGEN, schuldig maken.
 
 
EPILOOG
 
De Open Brief van Aboutaleb en Eerdmans is gevaarlijk.
Want het tot ´´verraders´´ bestempelen van jongeren, die
uit idealistische motieven gaan vechten tegen dictator Assad,
of willen kiezen voor IS, is haatzaaiend en tendentieus.
Evenals het ter verantwoording roepen van de hele
moslimgemeenschap.
 
De kabinetsmaatregelen, die paspoorten willen
afpakken, Nederlanderschap willen ontnemen, verklikkers
lijnen stimuleren, visa weigeren aan anti Westerse imams,
zonder dat er ook maar een
enkel strafbaar feit gepleegd is, zijn fout en
staan op gespannen voet met de rechtsstaat.
Bovendien negeren ze het recht op vrije meningsuiting.
 
Het kabinet, Aboutaleb en Eerdmans zullen moeten accepteren,
dat er mensen zijn, die achter IS staan. 
Dat is vrijheid van meningsuiting.
Ze kunnen pas door strafmaatregelen worden getroffen
als er ook daadwerkelijk strafbare feiten gepleegd zijn.
 
Vrijheid van meningsuiting en het recht, voor onschuldig
te worden gehouden, tot schuld bewezen.
Dat zijn de kernwaarden van de democratie.
 
Astrid Essed
 
OPEN BRIEF VAN AHMED. ABOUTALEB, BUJRGEMEESTER
VAN ROTTERDAM EN JOOST EERDMANS, WETHOUDER
VAN VEILIGHEID, HANDHAVING EN BUITENRUIMTE
 
 
TROUW
DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT
AHMED ABOUTALEB
EN JOOST EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
Burgemeester en wethouder van de Gemeente Rotterdam
 
Om het sluipende gevaar van dijhadstrijders in Nederland te 
beteugelen, presenteerde het kabinet onlangs de ''Integrale
Aanpak Djihadisme''. De repressieve maatregelen klinken
afschrikwekkend, en terecht.
Mensen, die oproepen tot een gewelddadige strijd of het afreizen
naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken, plegen
verraad. Niet alleen aan de kernwaarden van onze democratie, maar
ook aan hun (groot)ouders, die juist naar het vrije en tolerante 
Nederland gekomen of gevlucht zijn om hun kinderen een goede
toekomst te geven. Als je er bewust voor kiest om een gevaar te
vormen voor de vrede in de wereld, verdien je het om maximaal
geisoleerd te worden.
 
Naast een landelijke aanpak heeft ook de lokale overheid een
cruciale rol, zeker om radicalisering tijdig te signaleren en te
voorkomen. In Rotterdam gebeurt dit via een fijnmazig netwerk
van religieuze instellingen, scholen, buurtagenten en zorgverleners.
Bewoners kunnen met hun vragen en zorgen terecht bij vertrouwens
personen in de wijk.
Zo dring je door tot de haarvaten van de samenleving. Door de juiste
interventies zetten we radicaliserende jongeren weer op het goede spoor:
of isoleren hen zodat zij anderen niet beinvloeden.
 
Haatpredikers zijn niet welkom, we zullen er alles aan doen om hun
komst tegen te houden. Zij komen vooral uit de VS en Groot-Brittannie
en hebben geen visum nodig. Helaas ontbreekt het ons aan juridische
middelen. We gaan wel te rade bij de uitnodigende partij. Waarom
nodig je iemand uit, die haat zaait? Wat ons betreft kom je niet
weg met het argument vrijheid van meningsuiting.
 
Verreweg de meeste moslims staan niet achter het radicale gedachtegoed
van IS en het voeren van een gewapende religieuze strijd. Juist deze
meerderheid binnen de moslimgemeenschap mag zich vaker laten
horen. Juist zij zouden een megafoon in de hand moeten nemen.
 
In Rotterdam brengen we de dialoog op gang. Op straat, in de klas,
in de moskee en in het buurthuis: we zijn samen verantwoordelijk 
voor een veilige, vreedzame samenleving. De eerste stap is gezet.
Rotterdam organiseert eind september een conferentie over de invloed
van internationale conflicten op onze samenleving.
Daar mag het verbaal best stevig aan toe gaan.
Zonder wrijving, geen glans.
 
MOSLIMS, PAK DE MEGAFOON:
LAAT WETEN, DAT JE HET ONEENS BENT MET IS
 
ZIE OOK LINK
 
 
 
 

 

 
 
NOTEN
 
 
[1]
 
 
DEN HAAG FM
BEWONER ''JIHADHUIS'' ONTKENT TERRORISME
8 AUGUSTUS 2014
 
 
 
NOS
LOT ''JIHADGEZINNEN'' HUIZEN ONZEKER
4 SEPTEMBER 2014
 


ANGST VOOR ''JIHADPREDIKERS'' IN ACTIVITEITENCENTRUM
BERGPOLDER
11 FEBRUARI 2014

 
 
HET PAROOL
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS JIHADSTAD
3 APRIL 2014
 
 
 
 
VOLKSKRANT
WIE ZIJN DIE NEDERLANDSE JIHADJONGEREN PRECIES?
13 MAART 2013
 
 
 
 
 
[2]
 
 
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''/OVER TERREURHYSTERIE
EN HETZEVORMING
ASTRID ESSED
 


NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING
EN VEILIGHEID
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME
25 FEBRUARI 2014UITGESCHREVEN TEKST
SYRIE/NATIONAAL COORDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING
EN VEILIGHEID
NOTITIE LOKALE AANPAK JIHADISME 
[3]
 
 
ELSEVIER
NEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITEN
SYRIE VOOR JIHAD
5 MAART 2014
 


[4]

ELSEVIER
NEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITEN
SYRIE VOOR JIHAD
5 MAART 2014
  [5]

Zie voor transcriptie opiniestuk uit Trouw
Geheel onderin

Zie ook link op Leefbaar Rotterdam

 
 
 
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
6 SEPTEMBER 2014
 
 
 
BINNENLANDS BESTUUR
NEDERLANDSE JIHADISTEN PLEGEN VERRAAD
6 SEPTEMBER 2014
 
 
 
TELEGRAAF
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
6 SEPTEMBER 2014
 
 
 
NOS
ABOUTALEB: JIHADISTEN PLEGEN VERRAAD
6 SEPTEMBER 2014
 [6]

LEEFBAAR ROTTERDAMWIKIPEDIA
LEEFBAAR ROTTERDAM

 
 
[7]
 
NATUURLIJK IS DE ISLAM DEBET AAN 
HET FALEN VAN IBN GHALDOUN
JOOST EERDMANS EN RONALD BUIJT
30 JANUARI 2014
 
 
 
 
[8]
 
 
NATUURLIJK IS DE ISLAM DEBET AAN 
HET FALEN VAN IBN GHALDOUN
JOOST EERDMANS EN RONALD BUIJT
30 JANUARI 2014
 
 
 
[9]
 
 
LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
''DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT''
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
 


[10]


Artikel 90

De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_07-09-2014#Hoofdstuk5


[11]


RIJKSOVERHEID

KABINET VERSTERKT INTEGRALE AANPAK JIHADISME

EN RADICALISERING

29 AUGUSTUS 2014

 

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/08/29/kabinet-versterkt-integrale-aanpak-jihadisme-en-radicalisering.html


[12]

 

LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
''DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT''
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
 
 
 
[13]
 
 
TREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE LEGER
23 JULI 2014
 
 
 
WIJ BLIJVEN HIER
JIHAD IN DE NAAM VAN ISRAEL
 
 
 
 
[14]

 
AMNESTY INTERNATIONAL
DOCUMENT- IRAQ: ETHNIC CLEANSING ON HISTORIC
SCALE: THE ISLAMIC STATE'S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
2 SEPTEMBER 2014
 
 
 
[15]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
”TRIGGER HAPPY, ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK”
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[16]
 
ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[17]
 
 
ELSEVIER
NEDERLANDSE JONGEREN STRIJDEN OOK BUITEN
SYRIE VOOR JIHAD
5 MAART 2014
 
 
 
 
[18]
 
AMSTERDAM WORDT AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''
ASTRID ESSED
17 APRIL 2014
 
 
 
AMSTERDAM AANGEWEZEN ALS ''JIHADSTAD''/OVER TERREURHYSTERIE
EN HETZEVORMING
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[19]
 
 
VOLKSKRANT
EX-COMMANDANT VAN UHM: RESPECT VOOR SYRIEGANGERS
5 MEI 2014
 
 
 
[20]
 
LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
Burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte), gemeente Rotterdam.
Zaterdag 6 september 2014
 
 
 
 
[21]
 
 
TELEGRAAF
HAATIMAM IN DE BAN
25 AUGUSTUS 2014
 
 
 
NOS
HARDE AANPAK HAATIMAMS
25 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[22]
 
 
''ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN''/VIJF LEUGENS
VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
 
 

 
''DE TIJD, DAT JODEN ZICH DOMWEG LIETEN AFVOEREN, IS
VOORBIJ''/CIDI'S BLIKSEMAFLEIDER VAN DE ISRAELISCHE
BEZETTINGSTERREUR
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[23]
 
 
''Op welke gronden Asscher de imams wil weigeren is nog onduidelijk. Als voorbeeld noemt hij een Syrische geestelijke die hier wil komen preken en 'daar geen vredelievende bedoelingen mee heeft'. Bezoeken van buitenlandse radicale imams leiden vrijwel altijd tot controverse.''\


TROUW
HAATPREDIKERS ZIJN NIET MEER WELKOM
25 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[24]
 
''Yasin raakte in opspraak toen hij lijf- en doodstraffen leek te bepleiten.''

TROUW
HAATPREDIKERS ZIJN NIET MEER WELKOM
25 AUGUSTUS 2014
 
 
 
(25)
 
 
AT5
KAMERVRAGEN OVER OPENING MOSKEE
31 OCTOBER 2011
 
 
 
AANHANGSEL VAN DE HANDELINGEN TWEEDE KAMER
VAN DE STATEN GENERAAL
ANTWOORD OP VRAGEN VAN DE LEDEN VAN KLAVEREN 
EN WILDERS (PVV) OVER DE AANWEZIGHEID VAN HAATPREDIKERS
BIJ DE OPENING VAN EEN AMSTERDAMSE MOSKEE
 
 
 
[26]
 
 
TELEGRAAF
OMSTREDEN SPREKERS IN MOSKEE AMSTERDAM
29 OCTOBER 2011
 
 
 
AT5
HAATPREDIKERS IN AMSTERDAM
29 OCTOBER 2011
 
 
 
 
 
 
(27)
 
´´De moskee liet in een reactie weten dat beide heren 'zolang ze niet veroordeeld zijn van hart welkom zijn.'

AT5
KAMERVRAGEN OVER OPENING MOSKEE
31 OCTOBER 2011
 
(28)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
CANADA URGED TO ARREST AND PROSECUTE
GEORGE W. BUSH
12 OCTOBER 2011
 
 
 
(29)
 
 
JUSTITIE-AMBTENAAR/ISIS IS PROJECT
VAN ZIONISTEN
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
(30)
 
OMROEP WEST
MINISTERIE SCHORST AMBTENAAR YASMINA HAIFI
OM IS TWEET
13 AUGUSTUS 2014
 


´ISIS-AMBTENAAR´´ HAIFI MAG JUSTITIEGEBOUWEN
NIET MEER BINNEN
2 SEPTEMBER 2014

 
 
HAIFI IN BEDELBRIEF/ZIONISME GING OVER
ISRAELISCHE EXPANSIEPOLITIEK
26 AUGUSTUS 2014
 


´´ISIS-AMBTENAAR´´ HAIFI MAG JUSTITIEGEBOUWEN
NIET MEER BINNEN
2 SEPTEMBER 2014

 
 
OMROEP WEST
MINISTERIE SCHORST AMBTENAAR YASMINA HAIFI
OM IS TWEET
13 AUGUSTUS 2014
 
 
 
(31)
 
´´„Mijn maag draaide zich om toen ik er over hoorde”, zei Asscher (PvdA) vrijdag na afloop van de ministerraad over de „afgrijselijke” tweet. Yasmina Haifi, een partijgenote van Asscher, verwees afgelopen week naar artikelen op internet die haar punt zouden ondersteunen. Asscher noemde de complottheorie een klassieke vorm van antisemitisme en „buitengewoon schokkend”.

TELEGRAAF
ASSCHER/MAAG DRAAIDE ZICH OM NA TWEET
15 AUGUSTUS 2014

 
 
 
ANTISEMITISME GEEN ANTIZIONISME
 
De opmerking van Asscher is onzinnig en dat weet hij ook.
Antisemitisme is de haat/afkeer van Joden als religieus-etnische
groep.
Anti zionisme is de kritiek op het politieke zionisme,
de beweging (opgericht eind 19 e eeuw) die het stichten van
een Joodse Staat bepleitte in Palestina, dat sinds jaar en dag
door de Palestijnen werd bewoond, wier zelfbeschikkingsrecht
hiermee werd geschonden.
Bovendien zijn er vele antizionistische Joden,
die het daarmee niet eens zijn.
 
ZIE
 
AN INTERVIEW WITH HOLOCAUST SURVIVOR
DR. HAJO MEIJER
´´ZIONISM HAS NOTHING TO DO WITH JUDAISM´´
 
 
 
(32)
 
 
 
 
´´PVDA AMBTENAAR´´ DEFINITIEF FUNCTIE KWIJT
NA IS TWEET
15 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
 
(33)
 
 
LEEFBAAR ROTTERDAM
NEDERLANDSE JIHADISTEN ZIJN VERRADERS
''DJIHADISTEN TERECHT HARD AANGEPAKT''
OPINIEARTIKEL ABOUTALEB EN EERDMANS
6 SEPTEMBER 2014
 
 
 
(34)
 
 
REPUBLIEK ALLOCHTONIE
EUH.....NEDERLANDSE MOSLIMS NEMEN GEEN
AFSTAND. KIJKT U EVEN MEE.
21 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
(35)
 
 
 
 
(36)
 
WIKIPEDIA
BARUCH GOLDSTEIN
 
 

Meer van Astrid Essed