Hermitage ''Hollanders van de Gouden Eeuw''/Tentoonstelling wist slavernij uit de geschiedenis

Di 31 Januari 2017 00:57 | Astrid Essed | 1218 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
HERMITAGE ''HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW''/TENTOONSTELLING
WIST SLAVERNIJ IN HET CARAIBISCH GEBIED EN DE OOST UIT DE GESCHIEDENIS/BRIEF AAN DIRECTIE HERMITAGE
ZIE OOK
AAN DE DIRECTIE VAN
HET MUSEUM DE HERMITAGE
Onderwerp:
Uw tentoonstelling over de Zeventiende Eeuw [de zogenaamde
''Gouden Eeuw'']  ''Kijk Ons Nou in de Hermitage''
Uw verheerlijking van rovers en massamoordenaars.
Geachte dames en heren,
''Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.'' [1]
Dit lees ik op uw website, waarop u reclame maakt
voor de tentoonstelling ''Kijk ons Nou'',
over de ''Gouden Eeuw''
U durft ook nog te schrijven
''Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.'' [2]
En ik moet u eerlijk zeggen:
Ik kon mijn ogen niet geloven!
Hoe is het mogelijk, dat u bij een tentoonstelling over de Gouden
Eeuw en de Hollandse rijken [over wie het hier gaat] [3], de
woorden ''vrijheid'' en ''gelijkheid'', in de mond
durft te nemen?
Dat u een dergelijke tentoonstelling durft aan te kondigen met
de volzin ''Kijk ons Nou'' [4], alsof het gaat om mensen,
op wie je trots kunt zijn?
Als het niet zo ernstig was, zou het the joke of the year zijn!
Want deze ''Kijk Ons Nou'' helden, die u zo de hemel in prijst,
hebben niet alleen de mensen in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden op
schandalige wijze onderdrukt en wrede straffen uitgevoerd
 [5], maar zich bovendien schuldig
gemaakt aan massaontvoeringen, massaverkrachtingen,
massaslachtingen en ontmenselijking van aardbewoners op
verbijsterende schaal.
Zaken, die in de geschiedenis te boek staan als MISDADEN
TEGEN DE MENSELIJKHEID.
Nog niet duidelijk?
Ik heb het hier over de meest grootschalige mensenroof uit
de geschiedenis, de transatlantische slavenhandel en de slavernij! (6)
Ik heb het hier over de bloedige onderdrukking van de bevolking van
wat later Indonesie heette, waar trouwens ook slavernij is geweest. (7)
SLAVERNIJ, DIE MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
U verheerlijkt dus de Hollandse rijken, van wie een groot deel
betrokken geweest is bij de transatlantische slavenhandel
en slavernij (8), die misdaad tegen de menselijkheid.(9)
Beneden alle peil.
Toegegeven, op de website van uw tentoonstelling vermeldt u ook
(u verbeeldt hier de gedachtenwereld van die Hollandse rijken)
´´'Maar op zee en in onze kolonieen deinzen we niet terug voor geweld''  (10)
Dat is tenminste iets, maar veel, veel te weinig!
Vandaar voor u nog even een college in het kort
Die slavernij, die trouwens van alle tijden is (11), was een misdadig
systeem, waarbij mensen als ´´dingen´´ werden beschouwd, die je mocht
verhandelen, kopen en verkopen en die -en dat is belangrijk -
als gratis arbeidskrachten anderen (waaronder die Kijk Ons Nou
helden van u) rijk gemaakt hebben, ergo een grote bijdrage hebben gegeven
aan economische ontwikkelingen (hier de welvaart van de Republiek,
waarvan trouwens maar een kleine groep profiteerde), aan welke
voordelen zij part noch deel hadden! (12)
Die transatlantische slavenhandel, waaraan uw Kijk Ons Nou
lieden zo veel verdiend hebben, was dus de handel in
Afrikanen, die werden gestolen, gekidkanpt en verhandeld
van Afrika naar
de beide Amerika’s Noord en Zuid-Amerika.
12 miljoen Afrikanen waren dat. (13)
Het aandeel van de Nederlandse betrokkenheid wordt 
geschat van 500 000 tot 600 000. (14)
SAMENVATTEND
Dat u een tentoonstelling houdt over de Gouden Eeuw, de
17e eeuw dus, is prima, wat mij betreft.
Tenslotte is het van belang, welke periode in de geschiedenis
ook te belichten, zeker de 17e eeuw, die de bloeiperiode
is geweest voor de Republiek der Verenigde Nederlanden, op
handelsgebied en de basis gelegd heeft voor de Nederlandse
expansie in de wereld.
Maar dan bent u dan ook zowel vanuit moreel als
historisch oogpunt verplicht, voor het voetlicht
te brengen wat de basis is geweest van die Nederlandse
expansie, althans in het Caraibisch gebied:
De transatlantische slavenhandel en slavernij.
Want op het bloed van de slaven is de gestolen
rijkdom uit de Caraibische gebieden gebouwd.
Geroofd door de WIC. [15]
En op het bloed van de bevolking in het toenmalige
''Indie'' viel de rijkdom uit ''De Oost'' de happy few
in de Republiek ten deel.
Geroofd door de VOC. [16]
Dit niet noemen, zoals u in uw tentoonstelling
gedaan hebt, leidt tot geschiedvervalsing.
Het zich in verheerlijkende, bewonderende zin
uitlaten over de rijke Hollandse 17e eeuwers getuigt
bovendien van een stuitend disrespect tegenover
hun slachtoffers:
De slaven in de West en de onderdrukte bevolking
in de Oost.
Ik weet niet, of er ook een schilderij hangt van een
van de beruchtste massamoordenaars, Jan Pieterszoon
Coen [17]
Weet u wat hij gedaan heeft bij een opstand op de
Banda-eilanden?
''Hij liet de hele bevolking op de Banda-eilanden uitroeien: 15.000 mannen, vrouwen en kinderen.'' [18]
Dat is genocide en ook in die tijd kwam het hem op stevige
kritiek te staan, ook van de kant van de ''Heeren Zeventien'' [VOC] [19],
al was dat voor de VOC geen reden, de barbaarse politiek
van Coen te wijzigen. [20]
Dat u hiervoor geen oog heeft gehad, vind ik een schande!
SHAME ON YOU!
EIS AAN U:
Verander die malle aanhef van uw tentoonstelling ''Kijk ons Nou'',
alsof het hier om mensen mer een positieve verdienste gaat [quod
non] en belicht op overtuigende manier de bloed-kant
van de door u bejubelde Gouden Eeuw, de transatlantische
slavenhandel en slavernij EN de bloedige onderdrukking
in ''Indie'' [Indonesie dus]
Zo niet, dan zal het consequenties hebben.
U zult belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.
Dus word integer en willig deze eis in.
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
[1]
''Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.''
[2]
''Samen illustreren zij het verhaal van het voor Nederland zo typerende collectieve burgerschap.''
HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW/
[3]
''Dertig reusachtige groepsportretten uit de 17e eeuw afkomstig uit de collecties van het Amsterdam Museum en het Rijksmuseum zijn sinds november 2014 voor het eerst verzameld in de Hermitage Amsterdam. Deze ‘broers en zussen’ van De Nachtwacht zijn uniek in de wereld en vanwege hun formaat zelden te zien. Ze tonen ons regenten, schutters en kooplieden van allerlei rangen, standen en religies, gebroederlijk naast elkaar. Rembrandts ‘Anatomische Les van Dr. Deijman’ en schuttersportretten van onder meer Govert Flinck en Nicolaes Pickenoy zijn slechts enkele voorbeelden van topstukken die in de Portrait Gallery of the Golden Age te zien zijn''
IS GESCHIEDENIS
(6)
 
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
(7)
KENNISLINK
DE NEDERLANDSE SLAVERNIJGESCHIEDENIS IN DE OOST
(8)
WIKIPEDIA
TRANSATLANTISCHE SLAVENHANDEL
(9)
 
In het Statuut van het Internationaal Strafhof zijn misdrijven tegen de menselijkheid gedefinieerd als 'moord, uitroeiing, slavernijdeportatie, willekeurige gevangenneming, martelingverkrachting, vervolging op politieke, raciale of religieuze gronden en andere onmenselijke daden, indien deel uitmakend van een wijdverbreid of stelselmatig patroon'.
AMNESTY INTERNATIONAL
MISDRIJVEN TEGEN DE MENSELIJKHEID
Commentaar op De Slavernij, aflevering 4
Het absolute dieptepunt in de bagatellisering van een misdaad tegen de menselijkheid
COMMENTAAR OP NTR SERIE DE SLAVERNIJ/
AFLEVERING 4
SANDEW HIRA
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
(10)
´'Maar op zee en in onze kolonieen deinzen we niet terug voor geweld''
HOLLANDERS VAN DE GOUDEN EEUW
(11)
´´Slavernij is van alle tijden. Zowel in de klassieke oudheid als in de moderne tijd komen we slavernij tegen. Buitengewoon opvallend is dus de weerbarstigheid van dit instituut. Het is zowel een oud- als een modern instituut, dat is de paradox van slavernij.´´
NINSEE
SLAVERNIJ
(12)
NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/
GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN
IN NEDERLAND ANNO 2013
ASTRID ESSED
10 JULI 2013
(13)
 
´´Ongeveer twaalf miljoen Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen worden per schip over de Atlantische Oceaan vervoerd naar Noord- en Zuid-Amerika. Zij komen uit het gebied tussen Angola en Senegal. Slavenhalers hebben ze daar geronseld, gekocht of geroofd en ze vervolgens naar de kust gebracht.´´
SLAVERNIJ EN JIJ
DE ZEEREIS
 
(14)
´´Het aandeel van de Republiek der Nederlanden in deze handel bedroeg 5 procent van het totaal: zo'n 600.000 mensenlevens´´
DE SLAVERNIJ
MENSENHANDEL VAN DE KOLONIALE TIJD TOT NU
[15]
WIKIPEDIA
WIKIPEDIA
WIKIPEDIA
JAN PIETERSZOON COEN
[18]
'' Hij liet de hele bevolking op de Banda-eilanden uitroeien: 15.000 mannen, vrouwen en kinderen.''
KENNISLINK
WIKIPEDIA
BRON
WIKIPEDIA
GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE
GENOCIDE ONDER LEIDING VAN COEN
8 MAART 2012
[19]
''Coens politiek wekte grote weerstand op bij zijn voorganger Laurens Reaal. Deze probeerde de leiding van de compagnie – de ‘Heeren Zeventien’ – ervan te overtuigen dat Coens voorstellen onmenselijk waren en de Compagnie geen goed zouden doen. " We kunnen niet verwachten dat lieden die Indië kennen daarheen zullen gaan om zich te laten gebruiken als beulen en bewakers van een kudde slaven", argumenteerde Reaal. “Door het vermoorden en martelen van de bevolking zullen we Nederland berucht maken als de wreedste natie ter wereld. De Indiërs zullen doodhongeren en aan dode mensen zal weinig zijn te verdienen.” 
KENNISLINK
''Dit optreden van Coen heeft veel kritiek uitgelokt; zelfs de Heren XVII hebben het onbewimpeld afgekeurd''
WIKIPEDIA
BRON
WIKIPEDIA
VOC OP DE BANDA EILANDEN
[20]
Coens politiek wekte grote weerstand op bij zijn voorganger Laurens Reaal. Deze probeerde de leiding van de compagnie – de ‘Heeren Zeventien’ – ervan te overtuigen dat Coens voorstellen onmenselijk waren en de Compagnie geen goed zouden doen. " We kunnen niet verwachten dat lieden die Indië kennen daarheen zullen gaan om zich te laten gebruiken als beulen en bewakers van een kudde slaven", argumenteerde Reaal. “Door het vermoorden en martelen van de bevolking zullen we Nederland berucht maken als de wreedste natie ter wereld. De Indiërs zullen doodhongeren en aan dode mensen zal weinig zijn te verdienen.” Reaals bezwaren werden weggewimpeld. De Heeren Zeventien beslisten dat Coens politiek de meest winstgevende was en moest worden doorgevoerd.
KENNISLINK
VOLLEDIGE TEKST
''De invloed van vroegere tijden
Heb je je ooit afgevraagd waarom de Nederlander vrijheid en gelijkheid zo hoog in het vaandel heeft staan? Het antwoord hangt levensgroot aan de muur in de vorm van dertig reusachtige groepsportretten in de Hermitage Amsterdam. Het museum wijdt een tentoonstelling aan de Hollanders van de Gouden Eeuw. De onderlinge verhoudingen van toen liggen aan de basis van de hedendaagse normen en omgangsvormen.
In de grote benedenzaal gaat het over de invloedrijke burgers van de 17de eeuw. Vier personages worden geïntroduceerd die telkens opnieuw terugkomen: Frans Banninck Cocq (1605-1655), Elizabeth Reael (1582-1644), Isaac Commelin (1598-1676) en Pieter Hasselaer (1582-1651). Zij waren vooraanstaande burgers die een belangrijke rol speelden in de schutterijen en besturen van zorginstellingen, maar ook in ambachtsgilden, het stadsbestuur en handelsorganisaties. Opvallend is dat de schilderijen tonen dat het bestuur van een liefdadigheidsinstelling niet alleen weg was gelegd voor mannen. Ook vrouwen worden geportretteerd want zij waren verantwoordelijk voor de dagelijkse routine in de tehuizen. De bezigheden van zowel de mannen als de vrouwen vormen de rode draad van de expositie.
In het tweede gedeelte van de tentoonstelling wordt dieper ingegaan op de Hollandse stedelijke samenleving. Door samenwerkingen met het Rijksmuseum en het Amsterdam Museum zijn er werken te zien die illustreren hoe de stad Amsterdam er in de 17de eeuw uitzag en welke grote ontwikkeling deze doormaakte. Tevens wordt er een verbinding gelegd naar het heden, onder meer door het fotoproject ‘Overleg – Nederland bestuurt zichzelf’ (Taco Anema). Hier worden begrippen als tolerantie en vrijheid in verkend en daardoor kan er een parallel getrokken worden met het Nederland van vandaag.
Lara Tanke
www.hermitage.nlwww.hollandersvandegoudeneeuw.nl

Meer van Astrid Essed