Shirin Musa, Wolvin in Schaapskleren

Do 1 Februari 2018 09:39 | Astrid Essed | 1119 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

SHIRIN MUSA, WOLVIN IN SCHAAPSKLEREN
ZIE OOK
WIE MET PEK OMGAAT, WORDT ERMEE BESMET
Oud Spreekwoord
Nee, zo erg als Hirsi Ali, berucht Islamofobe en haatzaaier [1],
is Shirin Musa [nog?] niet, maar dat ze een stemmingmaakster is,
met dubieuze virtuele lijfwachten, zal jullie gewaar worden, lezers!
BAD NEWS, is zij, ook voor de Islamitische vrouwen
voor wiens rechten zij zich inzet. [2]
Ja, ondanks de nobele doelen, die zij zegt na te streven. [3]
Daar kom ik zo aan toe!
Eerst wat achtergrondinformatie over deze dame:
 
WIE IS SHIRIN MUSA?
Zij is in  1977 geboren in Quetta (Pakistan) en kwam als baby naar Nederland. 
Hier startte zij  een studie rechten en zij ontmoette in Rotterdam haar Pakistaanse echtgenoot. 
In 2002 trouwde het tweetal voor de Nederlandse wet en later trouwden ze op islamitische wijze. Na een aantal jaren wilde ze van haar man scheiden, maar dit kan dan enkel voor de Nederlandse wet. Een islamitisch erkende scheiding kreeg ze niet voor elkaar omdat haar man medewerking weigerde. 
Hierdoor ontstond voor Musa een situatie van huwelijkse gevangenschap (begrip door Musa geïntroduceerd en gedefinieerd) waar de Nederlandse wet in eerste instantie geen grip op lijkt te hebben. Na haar seculiere scheiding, pakte ze haar rechtenstudie weer op en begon een 
rechtszaak tegen haar man.
 Dit resulteerde in een ongebruikelijke gerechtelijke uitspraak: de rechter gaf haar gelijk en dwong haar man op straffe van een dwangsom mee te werken aan een religieuze scheiding 
Volgens de informatie op Wikipedia  is zij de eerste vrouw uit een moslimgemeenschap die zich heeft ontworsteld aan een islamitisch huwelijk door een religieuze scheiding via het Nederlands recht. [4]
So far, so good.
FEMMES FOR FREEDOM:
Door haar persoonlijke ervaring en haar daaruit voortvloeiende behoefte,
vrouwen te helpen, die zich in een soortgelijke situatie bevinden, heeft zij
in 2011 ''Femmes for Freedom'' opgericht. [5]
Deze organisatie richt zich op politiek lobbywerk en het juridisch en praktische ondersteuning van slachtoffers van huwelijkse gevangenschap en andere vormen van huwelijkse onvrijheid. 
Citerend uit ''MIssie en  Visie'' van de website ''Femmes for Freedom''
Femmes For Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Een belangrijk onderdeel daarvan is huwelijkse gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zij zet zich o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, huwelijkse gevangenschap (het tegen haar zin vasthouden van een vrouw in een huwelijk doordat de man een religieuze scheiding weigert), verborgen vrouwen en pleit voor betere vrouwenopvang.  [6]
EN:
''
In het kort strijdt Femmes for Freedom voor
''
  • Zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen.
  • Huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, kunnen scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie.
  • De volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.
  • De algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren.
  • Algehele bewustwording onder de samenleving over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse gevangenschap.
  • Femmes For Freedom wil gevangen vrouwen adviseren over de juridische wegen om uit huwelijkse gevangenschap te komen, en haar expertise delen met advocaten en hulpverleners.
  • Actief aandacht creeëren voor de onrechtvaardige situatie waarin vrouwen verkeren.
  • Femmes For Freedom wil dat gevangen vrouwen beter worden herkend en dat zij geholpen moeten worden!
  • Femmes For Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen, voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.
  • De definiëring van huwelijkse gevangenschap als een vorm van geweld tegen vrouwen en het strafbaar stellen ervan.'' [7]
SHIRIN MUSA/WHAT'S THE PROBLEM?
PRACHTIG, TOCH, ZULKE IDEALEN?
Dus waarom, zal de lezer zich afvragen, zit Astrid Essed, notoire
dwarsligger, deze brave, idealistische vrouw dan zo op de huid?
Waagt zij het te zeggen, dat deze Jeanne d'Arc [8] [HAHAHA] van onderdrukte
moslimvrouwen, BAD NEWS is!
ZET iemand zich met de beste intenties in tegen vrouwenonderdrukking:
Is het WEER niet goed!
Dat zal ik jullie, lezers, eens precies uit de doeken doen
ACTIES/POSTERCAMPAGNE ROTTERDAM
Acties onderneemt Shirin Musa genoeg:
Aan de bovenstaande lijst is te zien, hoever de actieradius
en activiteiten van Femmes for Freedom gaan.
Voor de goede zaak?
In 2017 startte de Gemeente Rotterdam een postercampagne,
waarbij de vrije partnerkeuze van vrouwen werd gepromoted.
De aftrap werd gedaan door Leefbaar Rotterdam [zittend in
het College B & W] in de persoon van haar wethouder Ronald
Schneider.
Hierin werkte Schneider nauw samen met Femmes for Freedom,
de organisatie van onze ''heldin'' Shirin Musa. [9]
Nu is er veel kritiek gekomen op de inhoud van de campagne
zelf [teveel eenzijdig gericht op vrouwen met een migranten
achtergrond, terwijl ook aan wit autochtone kant nogal
bezwaren kleven aan een partnerkeuze van hun dochter
met een moslim, etc] [10] en dat tussen haakjes
benoemde onderschrijf ik ook wel, maar voor
mij is belangrijker de vreemde ''bondgenoot'' van Shirin
Musa, het Islamofobe Leefbaar Rotterdam.
Wil iemand dat ontkennen?
Zie dan noot 11.
Nu kun je nog tegenwerpen:
Ja, maar die postercampagne was een actie van de Gemeente
Rotterdam, waarvan Leefbaar Rotterdam deel uitmaakt en je
kunt niet altijd je bondgenoten kiezen.
Okay, maar wat zo opvalt aan de bondgenootschappen
van Shirin Musa bij haar strijd is, dat zij komen uit
een bepaalde hoek.
Een hoek, die mij niet bevalt en de oprechte lezers van dit stuk
ongetwijfeld ook niet.
ALLIANTIES 
Kon haar alliantie met Leefbaar Rotterdam nog een toevalstreffer zijn
en ingegeven door de omstandigheden van die postercampagne,
dat geldt niet voor de andere dubieuze clubs, waarmee zij zich
verbond/verbindt/zaken mee doet:
The Lady is, naast ''Leefbaar Rotterdam'', involved with Geen Stijl, Powned, Forum voor Democratie [12],
stuk voor stuk onfrisse clubs.
Daarnaast zijn een aantal schrijvers op de website ''Femmes for Freedom''
op zijn zachtst gezegd, zeer dubieus.
Laten we met ''Geen Stijl'' beginnen:
De meeste weldenkende lezers weten, dat Geen Stijl Islamofoob, racistisch en
extreem sexistisch is.
Voor dat laatste verwijs ik naar noot 13.
Wie dan nog niet van overtuigd is, bezoekt de website van Geen Stijl zelf maar.
Veel ''plezier''
Goed, Geen Stijl:
Dat sexisme van Geen Stijl werd dus door ruim 100 mediavrouwen, nogmaals
terecht, aan de kaak gesteld. [14]
En wat doet Shirin Musa?
Joint ze deze vrouwen.
NEEN, deze Jeanne d'Arc [15] van de vrouwenrechten, NEEMT HET OP
VOOR GEEN STIJL! [16]
Reden? [En die geeft zij zelf toe]
Omdat Geen Stijl destijds een oproep aan lezers gedaan heeft om Femmes
for Freedom financiieel te ondersteunen in een kort geding waarin ze
was verwikkeld! [17]
Want, ja, Geen Stijl is natuurlijk bij uitstek een bondgenoot van
onderdrukte vrouwen.
LAAT ME NIET LACHEN!
De enige reden waarom Geen Stijl deze dame en haar organisatie steunt
is omdat zij naast sexisten ook Islamofoben zijn en het heerlijk vinden,
middels de organisatie van Shirin Musa te wijzen naar moslims en
de Islam!
Een ander voorbeeld is haar flirtation met Forum voor Democratie,
de fascistische partij van Thierry Baudet.
Weet u wel, de man, die tijdens een radiodebat had gezegd, dat hij niet
wilde dat Europa afkrikaniseert en zijn wens uitsprak, dat Europa
dominant en blank blijft. [18]
Voor de Jeugdafdeling van deze club hield Shirin Musa een toespraak. [19]
Zelf stapte ze daar heel makkelijk overheen:
Ze zegt daarover in een interview met de Groene Amsterdammer:
''  ‘Als ik iets voor die vrouwen kan doen dankzij rechtse partijen, wat is daar mis mee?’ vraagt Musa een paar keer. Met klem zegt ze dat GeenStijl en Forum voor Democratie meestal niet in haar stijl opereren. Maar als GeenStijl uit zichzelf een actie begint om haar te helpen bij een kort geding en Forum voor Democratie haar uitnodigt voor een praatje, waarom zou ze weigeren? ‘Ik word niet door ze gesteund en laat me voor geen enkel karretje spannen.’ [20]
Maar dat doe je juist wel, dame!
Je laat je voor het karretje van [extreem]
rechts spannen.
Want zij zijn geen werkelijke voorvechters van
vrouwengelijkheid.
Kom nou!
Van GeenStijl heb ik dat aangetoond en ook
de voorman van Forum voor Democratie, Thierry
Baudet, is sexistisch in zijn verdediging van
aanrandingsgoeroe Julian Le Blanc. [21]
EN de onderdrukking van islamitische vrouwen
wordt door hen slechts aangegrepen voor
hun racisme en Islamofobie!
Openlijk racistisch is de club van Baudet ook!
Ik verwijs naar de uitspraak van Baudet over
de ''homeopathische verdunning van de Nederlandse
bevolking'' [22] en de uitspraak van lijsttrekker
voor de Gemeenteraadsverkiezingen in
Amsterdam nummer 2, [23]
Yernaz Ramautarsing, die in een Brandpunt interview
in 2016 durfde beweren, dat het IQ van zwarte mensen
lager is dan dat van witte mensen. [24]
DAT zijn de racisten en niet de politieke partij
Bij1 van Sylvana Simons, waartegen Musa een
hysterische hetze begonnen is [25], gesteund
door haar virtuele lijfwachten en bondgenoten
uit bovenstaande onfrisse, [extreem]rechtse
clubs.
Daarover aanstonds.
Maar we zijn nog niet klaar met de dubieuze
bondgenoten waarmee Musa zich encanailleert!
Een bezoek aan de website van Femmes for Freedom
is, naast al die mooie idealen, [26], onthullend
en verbijsterend.
Want als je het thema ''Hommes for Freedom''
bezoekt, kom je de volgende namen tegen:
Frits Bolkestein
Eddy Terstal
Dick Verhofstadt
Meindert Fennema'
Kees Flinterman
Paul Cliteur [26]
Gaat er een lichtje op, lezers?
Bij MIJ in ieder geval wel!
Frits Bolkestein, Meindert Fennema en
Paul Cliteur [mij bekend], zijn Islamofoben,
hoewel Meindert Fennema meer een fellow
traveller is.
Zowel Fennema als Cliteur waren betrokken
bij het Debat in de Balie ''Waarom haten ze
ons eigenlijk'', waarbij openlijk vanuit de'
zaal werd opgeroepen tot etnische zuiveringen. [27]
Geen van beiden [en ook geen van de andere
panelleden/debaters] hebben hier afstand van genomen.
Ook het debat zelf was buitengewoon tendentieus
en Islamofoob.
Luister zelf maar! [28]
Of lees mijn verslag. [29]
Ik vind genoemde ''Hommes for Freedom'' maar
griezelige bondgenoten in de strijd voor rechten
van Islamitische vrouwen, die, zoals Anja Meulenbelt,
voorvrouw van Bij1 terecht opmerkte, juist ook worden
onderdrukt door dit soort Islamofobie. [30]
HETZE TEGEN BIJ1/''STEM NIET OP SYLVANA''
Aanleiding voor het schrijven van dit stuk was de hysterische hetze, die onze ''heldin'' Shirin Musa startte
tegen Bij1 [nieuwe politieke partij van Sylvana Simons]
Het begon met een kritische opmerking van Anja Meulenbelt, voorvrouw van Bij1, die Shirin Musa de
maat nam vanwege haar flirtations met de door
mij genoemde [extreem] rechtse clubs, wat bij
Musa in het verkeerde keelgat schoot,
Wat Meulenbelt voor kritiek geuit had, zie noot
30.
Ook Sylvana Simons, die wees op de alliantie
van Musa met canaille als Forum voor Democratie
[weet u nog: homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking, Geen Afrikanisering
van Europa en een lager IQ van zwarte mensen
dan van witte mensen] en de campagneposters
''aanmatigend'' vond [HOE DURFT ZIJ, HE] [31]
moest het ontgelden, hoewel minder dan Meulenbelt.
In een hetzerig, hysterisch Youtube.com
filmpje, ging Shirin Musa los, draaide alles om
en  beschuldigde de politieke partij Bij1
[en vooral Meulenbelt en Sylvana] van racisme
en dat ze tegenstanders zouden zijn van gelijke
rechten van islamitische vrouwen.
COMPLETE ONZIN!
Bij1 staat juist voor gelijkheid ongeacht afkomst,
lees zelf maar de standpunten erop na. [32]
Dat malle Youtube.com fimpje, waarbij
Musa trouwens werd geinterviewd door Powned,
ook zulk extreem-rechts canaille en waarbij Musa opriep, niet op Bij1 te stemmen en ook
dreigde, aangifte te doen tegen Meulenbelt
''wegens smaad en laster'' [ook op
Twitter te zien] [33], heb ik'gratis en
voor niets voor u getranscribeerd:
LEES:
'' ''
Mevrouw Musa, u strijdt onder andere voor de vrijheid
in partnerkeuze.
Daar is verleden jaar een postercampagne voor ontwikkeld, die redelijk wat stof deed opwaaien.
Ja, waarom  dat het IQ van zwarte mensen
Nu komt die postercampagne naar Amsterdam.
Ja, waarom reageren mensen daar zo verschillend op?
[Musa]
Nou ja, dat weet ik ook niet, want het gaat om
fundamentele mensenrechten, het recht om jezelf
te zijn, het recht om je eigen sexualiteit te beleven,
de normaalste dingen van de zaak.
Maar ja, er zijn mensen, die er niet mee kunnen
leven, dat moslimvrouwen hun sexualiteit
willen beleven, zoals heel wat andere mensen
dat doen.
[Interviewster]
Een van de partijen, die boos waren om deze poster
campagne is Bij1, geleid door Sylvana Simons.
Wat is daar gebeurd?
[Musa]
Nou ja, zij hebben kennelijk issues als het gaat om
de sexuele vrijheid van moslimvrouwen, daar hebben
zij ontzettend veel problemen mee, ja, zij vinden
het Islamofobisch, stigmatiserend, aanmatigend.
Ik heb de afgelopen maanden zoveel berichten
gelezen van Anja Meulenbelt, het prominente
lid van Bij1 en het is ook zo, dat zij zelfs
fondsen van Femmes for Freedom benadert en ik heb
het maandenlang aangekeken, maar nu is
het punt bereikt ''Genoeg is Genoeg''!
[Interviewster]
U overweegt ook aangifte te doen.
Wilt u dat gaan doen?
[Musa]
Nou, ik heb echt alles bewaard, ik heb een
gesprek gehad met de politie, ik wil er niet
al teveel over kwijt, maar het is echt smaad en laster,
waar ik echt helemaal klaar mee ben.
[Interviewster]
U heeft onlangs getwitterd, dat u vervolgens oproept
om vooral niet op Bij1 te stemmen.
Wat beweegt u om dat te twitteren?
[Musa]
Zij zetten aan tot polarisatie, discriminatie
en uitsluiting.
Ze komen alleen op voor de rechten van de gekleurde
Nederlanders en als andere mensen voor hun
rechten opkomen, zoals Islamitische en Hindoestaanse
vrouwen, die wij steunen, ja, daar kunnen ze gewoon
niet mee leven.
En als zij ons de rechten niet gunnen, waarvoor zij
vechten, ja, dan vind ik dat racistisch'' 
Zie Youtube filmpje onder noot 34
EINDE INTERVIEW
HAHAHA, Wat een aperte nonsens!
De wereld wordt hier op zijn kop gezet.
Want wie strijdt hier nu voor gelijkheid
en wie omringt zich met de vijanden
van die onderdrukte Islamitische
vrouwen,  Islamofoben
waaronder Powned, de interviewer van
Shirin Musa. [35]
Musa zegt in het filmpje, dat Bij1 alleen
opkomt voor de rechten van ''gekleurde
Nederlanders. [36]
Aperte nonsens, zoals ook blijkt
uit het programma van Bij1 [37]
Bovendien, wat zijn die Islamitische
en Hindoestaanse vrouwen anders
dan ''gekleurd''
Of ben ik soms kleurenblind?
 [Overigens is Hindoestaanse vrouwen
geen correcte
term: moet Hindoe vrouwen zijn.
Hindoestaanse vrouwen en mannen
zijn afstammelingen van Indiase contractarbeiders,
die begin 20ste eeuw naar Suriname zijn gehaald.
Hun religie is grotendeels, op een aantal
christenen na, Hindoe of Islamitisch]
Die Islamitische vrouwen
zijn ook gekleurde Nederlanders
Astrid Essed zou Astrid Essed niet geweest zijn
als zij geen Commentaar geplaatst op dat
malle Youtube filmpje had geplaatst op
Youtube!
Zie onder noot 38!
En ja hoor!
Op het geraas en getier van Shirin Musa op Youtube
en Twitter schoten haar extreem-rechtse vrienden/
bondgenoten te harer verdediging.
De hele brei canaille:
The Postonline, De Dagelijkse Standaard,
allerlei hele en halve extreem-rechtse personages
op haar Twitter account en natuurlijk Geen Stijl! [39]
Powned had zijn ''sporen'' al verdiend door de
dame te interviewen.......[40]
EPILOOG
''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''
Een wijs Spreekwoord uit lang vervlogen
tijden, maar nog het zo waar.
Aan de goede intenties van Shirin Musa,
zich in te zetten voor Islamitische vrouwen,
die slachtoffer geworden zijn van huwelijksdwang,
twijfel ik niet.
Wat ik WEL dubieus vind en op het randje
van suspect, zijn de zogenaamde
''bondgenoten'', die zij daarbij kiest:
Islamofoob, racistisch en extreem-rechts
canaille als Geen Stijl, de Dagelijkse Standaard,
Postonline, Forum voor Democratie, Leefbaar
Rotterdam, Powned en consorten.
Islamofoben als Paul Cliteur en Meindert Fennema,
panelleden bij een anti-Islam de Balie debat
''Waarom haten zij ons eigenlijk'' waar werd
opgeroepen tot etnische zuiveringen, zonder dat
deze ''heren'' daar afstand van namen. [41]
Deze clubs en personen zijn geen bondgenoten van
onderdrukte Islamitische vrouwen, maar door hun
Islamofobie en in de meeste gevallen sexisme,
hun vijanden.
Natuurlijke bondgenoten als Anja Meulenbelt en
Sylvana Simons, die onvoorwaardelijk staan
voor gelijkwaardigheid van alle vrouwen en
mannen en de strijd aanbinden tegen sexisme,
worden door Musa afgeserveerd als ''racisten''
en oproepen, niet op hen [Bij1] te stemmen. [42]
Nog twijfel ik niet aan de goede intenties
van Shirin Musa, maar zoals ik al schreef:
''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''
Als zij zich blijft afgeven met dergelijk extreem-rechts
canaille, zal zij op de lange duur geen betrouwbare
bondgenote meer zijn van de vrouwen, voor
wie zij zich nu inzet.
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF
 

Meer van Astrid Essed