Jitse Akse vervolgd voor doden IS strijders/Ridder zonder vrees of blaam of moordenaar?

Vr 19 Februari 2016 07:38 | Astrid Essed | 2517 keer bekeken | 0 reacties | 1 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
 
 
 
JITSE AKSE VERVOLGD VOOR DODEN IS STRIJDERS/RIDDER ZONDER VREES OF BLAAM OF MOORDENAAR?
 
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 
  
 
Het begon allemaal met de Amerikaanse aanval op Irak, onwettig, om
nog even in herinnering te brengen. [1]
Die aanval baarde de bezetting van Irak, die bezetting schonk het levenslicht
aan de criminele organisatie IS [ISIS]. [2]
ISIS, nu dus IS genoemd, zaaide/zaait dood en verderf in Irak en Syrie
[3] en helpt druk mee aan het verder ontwrichten van de regio en verschilt
daarin in niets van de dodelijke  Amerikaanse machtspolitiek en de jarenlange
terreur van de Syrische dictator Assad, [4] ook al staan IS en de VS, maar ook IS
en de Syrische dictatuur, tegenover elkaar.
Om een lang verhaal kort te maken, IS voerde een dodelijke belegering
uit van de Koerdische stad Kobani, die nu afgeslagen is, [5]
 
And that's where Jistse Akse comes in:
 
 
I
 
 
 
AND OUT OF THE BLUE: DAAR WAS JITSE AKSE,
SOLIDAIR MET DE KOERDEN EN IS KILLER FIGHTER
 
Wie is Jitse Akse?
Een Nederlandse militair van Dutchbat, die
bij de Luchtmobiele Brigade in Joegoslavie zat,
 rond de tijd dat Srebrenica in Servische handen viel. [6],
de ontwikkelingen in Syrie volgde en het niet meer trok, toen
Kobani door IS strijders werd belegerd.
Naar eigen zeggen
'',Tsja, waarom... Ik volgde de berichten over de opmars van IS al. Kobani was de trigger. De Koerden voerden om die stad een felle strijd en ik wilde helpen. Ik vond ook dat we IS moeten stoppen.'' [7]
Tot dusver lijkt dat nobel te klinken
Maar er is ook minder fraais
Ik citeer
'' “Als je ziet wat zij uitvreten. Met het omleggen van een IS” er redt ik waarschijnlijk tientallen levens” [8]
 
Geen taalgebruik, geen mentaliteit, die mij kan bekoren.
Natuurlijk komt het daarop neer  in ''het militaire'', maar 
je zo uiten wijst op een wel heel makkelijk denken
over doden.
Op zich hoeft dat nog geen misdaad te zijn, als je geen misdaden
PLEEGT.
Daarover straks meer, omdat dat de spil is, waar ik mijn betoog
omheen bouw.
En wel op meer.

Maar nu eerst, de houding van Justitie.


II


JITSE AKSE'S TERUGKEER/JUSTITIE ''NOT AMUSED''/
AANHOUDING/VERVOLGING
ARGUMENTEN

Jitse Akse mag zich dan wel als een bevlogen strijder tegen het
onrecht beschouwen, Justitie denkt daar heel anders over:
Bij terugkomst in Nederland werd Akse aangehouden wegens
''betrokkenheid bij het doden van IS strijders in Syrie.'' [9]

Daarover verklaart het OM het volgende

''Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.'' [10]

En ook

''Er is een belangrijk verschil tussen Nederlanders die op eigen houtje naar Syrië afreizen om tegen IS te strijden en Nederlandse militairen die Iraakse en Koerdische strijdkrachten, waaronder de Peshmerga, trainen. Deze inzet en training gebeurt op verzoek van de Iraakse regering. Dat verzoek vormt een rechtsgrond voor de inzet van de Nederlandse militairen in Irak. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak.'' [11]

En ook


''De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.'' [12]

Op die overwegingen kom ik terug.

En lees ook de slotzin van de verklaring van het OM

''Verder onderzoek naar de betrokkenheid van de oud-militair bij de strijd tegen IS moet uitwijzen of hij ook inderdaad strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het OM zal een beslissing daarover nemen na afronding van het politieonderzoek.'' [13]

Van die slotzin vraag ik mij af, of het OM het nu heeft over de
gewapende strijd tegen gewapende IS strijders as such, of
oorlogsmisdaden, die Akse wellicht zou hebben gepleegd.

III

JITSE AKSE'S AANHOUDING/VERVOLGING
ARGUMENT NUMMER EEN VAN HET OM:
RECHT IN EIGEN HAND
 
 
 
 
Nog eens het eerst aangehaalde argument van het OM:
 
''''Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.'' [14]

Met dit argument zijn verschillende dingen aan de hand.
Ten eerste is het in het algemeen, een goede zaak, dat burgers
niet het recht in eigen hand mogen nemen.
Willekeur en bloedvetes zouden het gevolg zijn.

Maar is dat hier ook het geval?
Het gaat hier namelijk niet om het ''recht in eigen hand
nemen'', zoals meestal geinterpreteerd, namelijk het persoonlijk
vereffenen van rekeningen, maar om het vechten tegen
strijders, door een ander, of meerdere, gewapende individuen.
En ja, het strijden van gewapende groepen/mensen tegen 
elkaar, komt neer op ''doden''.
Betreurenswaardig, maar is dat strafbaar?

Volgens het Internationaal Recht NIET, omdat het
een strijd is tussen ''combatanten'' 
Het zijn non combatanten [burgers]], van wie het doden
strafbaar is, evenals het doden van krijgsgevangen combatanten [15]


JITSE AKSE'S AANHOUDING/VERVOLGING
ARGUMENT TWEE VAN HET OM:
HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN

Er wordt ook gesproken over ''het plegen van misdrijven''

Citaat

''Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen.'' [16]
Dat is correct, maar als we het over ''misdrijven'' hebben, dan is
dat niet het schieten op combatanten, maar het plegen van
oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid en
eventueel, genocide. [17]
Maar dat geldt ook voor Nederlandse militairen, die, door
de Nederlandse Staat gesteund, strijden tegen IS. [18]
Of voor strijders in het Israelische leger, die zich
hebben schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven. 
Op die groep kom ik nog terug, om aan te tonen, hoe krom
de redenering van Justitie is. [19]

 

JITSE AKSE'S AANHOUDING/VERVOLGING:
ARGUMENT DRIE VAN HET OM:
''OP EIGEN HOUTJE'' AFREIZEN OF IN DIENST
VAN DE NEDERLANDSE STAAT.
WAT IS HET VERSCHIL?

''''Er is een belangrijk verschil tussen Nederlanders die op eigen houtje naar Syrië afreizen om tegen IS te strijden en Nederlandse militairen die Iraakse en Koerdische strijdkrachten, waaronder de Peshmerga, trainen. Deze inzet en training gebeurt op verzoek van de Iraakse regering. Dat verzoek vormt een rechtsgrond voor de inzet van de Nederlandse militairen in Irak. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak.'' [20]


 
 
Ik zie de meerwaarde van dat argument niet echt in.
Want feitelijk wordt er gezegd:
Het is wel dezelfde militaire inzet, maar in het ene geval gaat
men zelf, in het andere geval is er een zogenaamde ''rechtsgrond''
is deze ''inzet''' op verzoek van de Iraakse regering.
Dit onderscheid tussen ''eigen houtje'' en door de Staat georganiseerde
inzet vind ik kunstmatig, omdat het in beide gevallen gaat om combatanten
tegen combatanten.
Weliswaar is volgens jurist Frederycke Haijer het ''combatantenprincipe''
alleen van toepassing op ''statelijke actoren'' [militairen
in dienst van de Staat] en niet in gevallen als Jitse Akse,
maar dat beschouw ik als een kunstmatig onderscheid. [21]
Bovendien zou naar mijn mening die ''op eigen houtje''inzet alleen strafbaar
moeten zijn als er ook verdenking is van oorlogsmisdaden.
Dat van die strafbaarheid op verdenking van oorlogsmisdaden geldt
trouwens ook voor de militaire inzet van Nederlandse Staatswege.
 
Dat argument ''op verzoek van de Iraakse regering'' vind ik trouwens
behoorlijk hypocriet, omdat ook die Iraakse regering [oorlogs]misdaden
pleegt, vooral door het onderdrukken van de soennitische minderheid. [22]
Dus nauwelijks een geloofwaardig verzoek te noemen.
Bovendien is juist die onderdrukking van de soennieten in Irak een belangrijke
oorzaak voor het ontstaan/ontwikkeling van IS. [23]
 
 
IV

GELIJKE MONNIKKEN, GELIJKE KAPPEN
VERVOLGING JIHAD STRIJDERS?/DAN OOK
JITSE AKSE
MAAR HOE ZIT DAT MET ISRAEL STRIJDERS?

''Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.'' [24]

Hierboven heb ik al aangegeven, dat het strijden van de ene
gewapende groep tegen de andere, ook al zijn daar individuen
onder, die op ''eigen houtje'' [dus niet in Staats/legerverband]
aan de strijd deelnemen, een zaak is van combatanten tegen
combatanten, dus niet strafbaar volgens de rechtsbeginselen.
Vanuit het ''combatanten'' oogpunt vind ik de vervolging 
van Jitse Akse dus onzinnig.
Even onzinnig als ik de vervolging van de zogenaamde
Syriestrijders of ''Jihadstrijders'' vind [25] , die al dan niet
met ISIS meevechten, tenzij zij daadwerkelijk
worden verdacht van [oorlogs]misdrijven.

Aan de andere kant vind ik het WEL zo eerlijk, dat als
Jihadstrijders worden vervolgd vanwege [individuele] deelname
aan de gewapende strijd, dat ook voor Jitse Akse geldt.
Gelijke monnikken, gelijke kappen.
 
Maar waarom geldt dit ''gelijkheids'' principe dan niet
voor Nederlandse Israelgangers?
Voor hen geldt volgens de Officier van Justitie, dat niet
aantoonbaar is, dat zij betrokken zijn bij misdrijven. [26]
Maar dat is bij Jihadstrijders en Jitse Akse ook het geval.
Om bij Jitse Akse te blijven, hij wordt onder andere aangeklaagd,
omdat de gewapende groep, waarmee hij streed, zich volgens
internationale mensenrechtenorganisaties zou hebben schuldig
gemaakt aan oorlogsmisdaden.

Daarover zegt het OM:

''
''De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.'' [27]

Maar dat dat geldt voor die gewapende groep,
betekent nog niet, net zomin als bij de Jihadstrijders,
dat Akse ook PERSOONLIJK verantwoordelijk zou zijn voor
oorlogsmisdaden.

Trouwens, deze redenatie doortrekkend, dan zouden de Israelgangers ook vervolgd moeten worden, omdat uit zowel
Gaza militaire operatie's zoals Protective Edge [2014]
als talrijke rapporten, waaronder van Amnesty International,
is komen vast te staan, dat het Israelische leger zich schuldig
gemaakt heeft aan oorlogsmisdaden. [28]

 

HYPOCRISIE
''MOORDEN'' IN GEVAL VAN JITSE AKSE 
HOE ZIT HET MET HET DODEN VAN IS STRIJDERS DOOR HET
NEDERLANDSE LEGER


Die hele aanhouding van Jitse Akse is doorspekt van hypocrisie.
Ik heb het verschil in de behandeling van Israelstrijders al aangehaald.
Maar hoe zit het met de activiteiten van het Nederlandse leger?
In de persverklaring van het OM over de aanhouding van Jitse Akse
staat:
 
''Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.'' [29]

Nu even los van dat ''op eigen houtje'' en het ''recht in eigen
handen nemen'' argument, dat ik al heb ontzenuwd:
Wat is oorlog anders dan de tegenstanders doden, of dat nu
door het Nederlandse leger, in adellijke burgeroorlogen in een
strijd om de troon [30], of door Jitse Akse gebeurt? 

Resumerend:

Als Jitse Akse alleen op grond van het VECHTEN tegen IS
strijders kan worden vervolgd voor moord, dan geldt dat
ook alle Nederlandse militairen, die in dat gebied actief zijn.

Bovendien, hoe zit het met Nederlandse oorlogsmisdaden
in Irak?
Er kan dan wel worden opgeschept, dat die F'16's, die Nederland
bij bombardementen inzet, de allernieuwste precisiewapens
aan boord hebben [31], maar bij ruim duizend bommen in
Irak -wat Nederland een van de actiefste oorlogvoerende
mogendheden in de Midden Oosten regio maakt [32]
en in het geheel 1300 wapeninzetten [zie AD 7 februari 2016] [33]
is de kans op burgerslachtoffers, dus oorlogsmisdaden [34], groot.

Op het moment van schrijven [17 februari 2016], zijn er mogelijk
twee gevallen van burgerslachtoffers door de Nederlandse bombardementen in Irak. [35]
 
En dit is wat we weten.......
 
JITSE AKSE/VERVOLGING OF NIET?
 
 
Ben ik nu voor of tegen vervolging van Jitse Akse?
 
Op een rijtje heb ik gezet de hypocrisie van het OM;
 
Over de vervolging wegens ''moord'', terwijl het Nederlandse
leger, die dezelfde strijd tegen IS voert, dan eveneens van ''moord''
kan worden beschuldigd.
Over het feit, dat een combatanten versus combatanten strijd sowieso geen
''misdrijf'' is en niet anders is dan wat het Nederlandse leger in Irak/Syrie
uitvoert. [36]
Weliswaar is volgens jurist Frederycke Haijer het ''combatantenprincipe''
alleen van toepassing op ''statelijke actoren'' [militairen
in dienst van de Staat] en niet in gevallen als Jitse Akse,
maar dat beschouw ik als een kunstmatig onderscheid.  [37]
Over het feit, dat Jitse Akse wordt beschuldigd, alleen al omdat
hij vocht aan de zijde van de Koerdische YPG met een slechte
reputatie op het gebied van mensenrechten, tewrijl Israelstrijders
NIET worden vervolgd, terwijl ook het Israelische leger bloed aan
zijn handen heeft.
 
Alle reden dus om te zeggen:
Geen vervolging voor Jitse Akse.
Een aantal hele en halve racisten/Islamofoben is eveneens
tegen vervolging, maar op heel andere, namelijk racistische en
Islamofobe gronden. [38]
 
Daarmee heb ik, en andere progressieven en democraten, niets te
maken, zoals treffend verwoord door de schrijver en activist Peter Storm [39], 
die overigens, in tegenstelling tot ik, sowieso op de lijn zit
van niet vervolging. [40]
 
 
VERVOLGING BIJ OORLOGSMISDADEN

Een argument van het OM is, gedeeltelijk, zinnig.

Ik citeer
 
''''De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.'' [41]

Kijk, hieruit blijkt, dat het OM weliswaar op de lijn zit van vervolging wegens oorlogsmisdaden [zinnig],
maar de fout ingaat, door Akse bij voorbaat mensenrechtenschendingen door YPG aan te rekenen, zonder te
weten, of hij daaraan deel heeft gehad [onzinnig]

Mijn lijn is:

Als er sprake is van echte/vermeende oorlogsmisdaden,
moet Jitse Akse vervolgd worden.
Maar dat moet dan voor alle strijdende groepen
gelden, ook voor het Nederlandse leger.


EPILOOG


Het feit, dat Jitse Akse de wapens opnam om te
strijden tegen IS, maakt hem geen moordenaar,
of het hele Nederlandse leger, dat daar strijdt, 
is dat ook.
Hij is een idealist en in hem is te prijzen,
dat hij de Koerden wilde helpen bij zijn
vrijheidsstrijd. [42]
Maar dat betekent niet op voorhand, dat hij dan
maar vrijuit moet gaan en  weer in Syrie
moet gaan vechten, zoals schrijver/activist Peter Storm
voorstaat. [43]

Wanneer zou blijken, dat hij zich heeft schuldig gemaakt
aan oorlogsmisdaden, moet hij wel vervolgd
en berecht worden, hoe idealistisch ook zijn intenties.

Maar dat moet dan voor iedereen gelden, niet
alleen voor Jihadstrijders en Akse, maar ook voor
de Nederlandse militaire inzet en andere vreemde strijders,
zoals Israelgangers.


De kwestie rond Jitse Akse laat echter op pijnlijke manier
het meten met verschillende maatbekers zien.
Daaraan moet een einde komen.


Astrid Essed


REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM/BOODSCHAP AAN
JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST

ARTIKEL PETER STORM
BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016
 
 
 
 
REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM
 
 
 


NOTEN
 
[1]
 
 
''VN-secretaris-generaal Kofi Annan is er steeds helder over geweest: ,,Door Amerikanen geleide militaire actie tegen Irak, zonder toestemming van de Veiligheidsraad is in strijd met het Handvest van de VN.''

Vele volkenrechtsdeskundigen zijn het daar mee eens en gaan nog een stap verder: handelen in strijd met het Handvest van de VN is handelen in strijd met het internationale recht. Volgens het VN-Handvest is de inzet van militair geweld alleen legaal als dat uit zelfverdediging gebeurt of als de V-raad het sanctioneert.''

 

TROUW

VEILIGHEIDSRAAD LIJKT EERSTE SLACHTOFFER TE WORDEN VAN

CRISIS ROND IRAK

18 MAART 2003

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1770848/2003/03/18/Veiligheidsraad-lijkt-eerste-slachtoffer-te-worden-van-de-crisis-rond-Irak.dhtmlKATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

DE IRAK OORLOG EN HET INTERNATIONAAL RECHT


https://www.law.kuleuven.be/iir/nl/onderzoek/opinies/JWopinieIrakjk.pdf[2]


''Maar hoe is dit nu allemaal zo gekomen? Want het is duidelijk, dat ISIS niet uit de lucht is komen te vallen. Een van de belangrijkste oorzaken is de onderdrukking, door het huidige Iraakse Sjiietische regime, van de Soenitische minderheid. (16) Terecht was daar veel verzet tegen, vanuit diverse groeperingen, en een van die groeperingen, ISIS, heeft zich dus nu in rap tempo op succesvolle wijze (17) van een groot deel van Irak en Syrie meester gemaakt.''

UITPERS.BE

AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS

ASTRID ESSED

20 AUGUSTUS 2014

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/573-amerikaanse-luchtaanvallen-op-isis

 

''Die steun is in de hand gewerkt door de wijze waarop de regering omspringt met die regio. Het gaat om gebieden waar veelal Soennitische moslims wonen. De regering wordt gedomineerd door Sjiitische partijen en politici. Eerder protesteerden Soennitische bewoners voor meer autonomie. De regering behandelde protesterende mensen zo ongeveer alsof het allemaal sympathisanten van Al Qaeda betrof. Dat maakte het sympathisanten van het gedachtegoed van Al Qaeda natuurlijk eenvoudiger om zich op te werpen als verdedigers van Soennitische belangen tegen Sjiitische suprematie. “Niet iedereen ziet ISIS als een meedogenloos terreurnetwerk, of beter: het wordt door sommigen als een noodzakelijk terreurnetwerk gezien. Zij zien de beweging als een groep die het opneemt voor de soennitische minderheid in het land, die zich sinds de verdrijving van Saddam Hoessein door de Amerikanen als tweederangsburgers behandeld voelt”. Daar mag aan toegevoegd: omdat ze ook daadwerkelijk door Maliki en zijn regering zo behandeld worden. Soennitische grieven tegen de regering zijn reëel en legio: discriminatie in werk, onterechte vervolging van activisten, mensenrechtenschendingen door de politie, kortingen op uitkeringen die Soennieten ‘bestraffen’ voor hun collaborerende rol in eerdere dictaturen”, aldus een hoogst informatief stuk op website The Arabist.''

 

IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE

PETER STORM

12 JUNI 2014


http://www.ravotr.nl/2014/06/12/irak-burgeroorlog-en-dreigende-escalatie/

 

 

[3]

 

 

 

 

HUMAN RIGHTS WATCH
SLAVERY: THE ISIS RULES
5 SEPTEMBER 2015
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
SYRIA: DELIBERATE KILLING OF CIVILIANS BY
ISIS
3 JULY 2015
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISIS EXECUTED HUNDREDS OF PRISON
INMATES
30 OCTOBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ETNIC CLEANSING ON A HISTORIC SCALE
ISLAMIC STATE’S SYSTEMATIC TARGETING
OF MINORITIES IN NORTHERN IRAQ
SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
KILLING OF STEVEN SLOTOFF IS ”TIP OF THE ICEBERG” OF
IS WARCRIMES IN SYRIA AND IRAQ
3 SEPTEMBER 2014

 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: FORCED MARRIAGE, CONVERSION FOR
YEZIDI’S
12 OCTOBER 2014
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
IRAQ: ISLAMIC STATE EXECUTIONS IN TIKRIT
2 SEPTEMBER 2014
 

 

OBAMA'S NIEUWE OORLOG (4): MISDADIGE LUCHTAANVALLEN OP MISDADIGE GROEPERING

PETER STORM

8 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/08/obama-s-nieuwe-oorlog-4-misdadige-luchtaanvallen-op-misdadige-groepering/

 

 

 

[4]

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL
AFGHANISTAN
NO JUSTICE FOR THOUSANDS OF
CIVILIANS KILLED IN US/NATO OPERATIONS
11 AUGUST 2014
 
 
 
 
IRAQ BODY COUNT
CIVILIAN DEATHS FROM VIOLENCE: 2003-2011
 
 
 
 
 
 
CIVILIAN DEATHS IN ´´NOBLE´´ IRAQ
MISSION PASS 10 000
7 FEBRUARY 2004
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ASSAD THE SOLUTION? NOT AS HE ATTACKS
CIVILIANS
28 SEPTEMBER 2015
 


HUMAN RIGHTS WATCH
BARREL BOMBS, NOT ISIS, ARE THE GREATEST THREAT TO SYRIANS
5 AUGUST 2015

[5]


WIKIPEDIA
SIEGE OF KOBANIELSEVIER
IN BEELD: ZO ZIET KOBANI ERUIT NA GEWONNEN STRIJD
TEGEN IS
2 FEBRUARI 2015

[6]


''Een enorme overgang voor Akse, die lange tijd in het Nederlandse leger diende, deel uitmaakte van Dutchbat en bij de Luchtmobiele Brigade zat, een eenheid die bestaat uit militairen die een uitzonderlijk zware opleiding hebben doorstaan. ''


AD
JITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ''LEGER OP GYMPIES''
15 JANUARI 2016
''Wat staat er op het spel? Jitse Akse was een Nederlandse militair in de Luchtmobiele Brigade, die onder meer in Joegoslavië actief is geweest, rond de tijd dat Srebrenica in handen van Servische militairen viel.''

BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016[7]


AD
JITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ''LEGER OP GYMPIES''
15 JANUARI 2016
[8]


'' "Als je ziet wat zij uitvreten. Met het omleggen van een IS'er, red ik waarschijnlijk tientallen levens"


NOS
''IK WIL IETS BETEKENEN VOOR DE KOERDEN''
15 JANUARI 2015

'',,Als je ziet wat zij uitvreten… Met het omleggen van één IS'er red ik waarschijnlijk tientallen levens.''

LEEUWARDER COURANT
FRIES BIJ OPRICHTING BRIGADE TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[9]
 
 
''De politie heeft woensdag in Arnhem een 47-jarige Nederlandse man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië. De man is een voormalig militair die eind vorig jaar in de media en op Facebook uitgebreid verslag deed van zijn deelname aan de strijd tegen IS.''

OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016

 
 
''Op  de site van de Volkskrant heette Jitse Akse ruim een dag Jitse A., nadat het Openbaar Ministerie op 15 januari bekendmaakte dat een 47-jarige oud militair was aangehouden wegens betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië. ''

VOLKSKRANT
JITSE AKSE WERD A. EN DAARNA WEER AKSE
23 JANUARI 2016NEDERLANDER OPGEPAKT OM DODEN IS STRIJDERS
15 JANUARI 2016NOS
NEDERLANDSE OUD MILITAIR OPGEPAKT VOOR
DODEN IS STRIJDERS[10]


OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[11]


OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[12]


OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[13]OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[14]

 OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
 
[15]
 
 
'' It is forbidden to kill or injure an enemy who surrenders or who is hors de combat .''
 
 
ARTIKEL 2
 
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
 
 
 
 
 
''- Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

 
ARTIKEL 7
 
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
 
 
 
 
 
[16]
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[17]
 
 
IN HET STATUUT VAN ROME STAAN GENOCIDE,
 MISDADEN TEGEN DE MENSELIJKHEID EN
OORLOGSMISDADEN BESCHREVEN:
 
 
Article 6 Genocide 
 
For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:
 
 (a) Killing members of the group;
 
 (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group; 
 
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; 
 
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group. 
 
 
Article 7 Crimes against humanity 
 
1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack:
 
 (a) Murder;
 
 (b) Extermination; 
 
(c) Enslavement; 
 
(d) Deportation or forcible transfer of population; (e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; 
 
 
(f) Torture;
 
 (g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity; 
 
(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court; 
 
(i) Enforced disappearance of persons;
 
 (j) The crime of apartheid;
 
(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.
 
 
 
Article 8
 
War crimes 1. The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes. 
 
2. For the purpose of this Statute, "war crimes" means: 
 
(a) Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:
 
 (i) Wilful killing;
 
 (ii) Torture or inhuman treatment, including biological experiments;
 
 (iii) Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health; 
 
(iv) Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;
 
 (v) Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power; 
 
(vi) Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial; 
 
(vii) Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement; 
 
(viii) Taking of hostages. 
 
ZIE VERDER
.........
 
 
 
ROME STATUTE
 
 
 
 
 
 
 
[18]
 
 
 
MINISTERRAAD STEMT IN MET MILITAIRE MISSIE
TEGEN IS
24 SEPTEMBER 2014
 
 
 
 
MILITAIRE BIJDRAGE NEDERLAND IN IRAK
 
 


NRC
KABINET AKKOORD MET BOMBARDEMENTEN OP IS IN SYRIE
29 JANUARI 2016


 
 
 
KABINET AKKOORD: OOK NEDERLAND GAAT IS BOMBARDEREN
IN SYRIE
29 JANUARI 2016
 
 
 
 
 
 
 
[19]
 
 
TREK NEDERLANDSE JONGEREN TERUG UIT ISRAELISCHE
LEGER 
23 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
OVJ: GEEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK NAAR
NEDERLANDSE ISRAELGANGERS
6 FEBRUARI 2016
 
 
 
 
 
[20]
 
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016 
 
[21]
 
 
 
 
 
'' “Burgers die in een niet-internationaal gewapend conflict deelnemen aan de vijandelijkheden (al dan niet als lid van een georganiseerde gewapende groep) genieten geen status vergelijkbaar met het combattantenprivilege, ofwel zij hebben geen recht om met inachtneming van de geweldsregels zoals neergelegd in het internationaal humanitair recht geweld te gebruiken. Zij genieten dan ook geen immuniteit van strafvervolging voor hun deelname aan de vijandelijkheden en kunnen derhalve worden vervolgd en berecht” 


OOK HELDEN KUNNEN STRAFBAAR ZIJN-DE ZAAK JITSE AKSE
UNIVERSITEIT UTRECHT
FREDERYCKE HAIJER


[22] 
IRAK: BURGEROORLOG EN DREIGENDE ESCALATIE
PETER STORM
12 JUNI 2014
 
 
 
 
 
 
[23]
 
 
 
''Een p[aar maanden geleden had het een bevolking van 200.000 maar nu zijn er nog maar 50.000. Dit is een stad van verschrikking. Volgens Human Rights Watch executeren Islamistische milities mensen (…)Mensen worden uit hun auto Å? ghehaald, hen wordt bevolen op de stoep te knielen, en dan in het hoofd geschoten. Op 11 juni werden 137 mannen gegrepen op de markt van Um Weilha, de markt van de stad. Dertig lichamen zijn tot dusver teruggevonden; het lot van de anderen blijft een mysterie.” Maar deze Islamistische moordbrigades zijn geen IS-eenheden, zo zet Owen fijntjes uiteen. Het zijn Sjiitische milities die de Iraakse regering hielpen verdedigen. Juist dit soort terreur heeft veel Soennieten in Irak in de armen van IS gedreven.''
 
 
FOUTE OORLOG TEGEN FOUTE CLUB: LINKS ONGEMAK EN
WESTERSE MEDEPLICHTIGHEID
PETER STORM
11 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
OBAMA’S NIEUWE OORLOG (4): MISDADIGE LUCHTAANVALLEN
OP MISDADIGE GROEPERING
PETER STORM
 
 THE GUARDIAN
ISIS IS TURNING US ALL INTO ITS RECRUITING SERGEANTS
5 OCTOBER 2014


 
 
''Een tweede oorzaak van die snelle opmars ligt in de steun,
die ISIS wel degelijk heeft (of had) van delen van de Soennitische
gemeenschap (20) en begrijpelijk is dat wel, sinds zij na de
val van Saddam Hoessein (onder het nare mom van stuivertje
verwisselen), tot tweederangsburgers waren verworden (21) (wat ik
hierboven al schreef), nadat onder Saddam Hoessein juist de Sjiietische
meerderheid door de Soennitische minderheid (waartoe Saddam
Hoessein behoorde) werd onderdrukt.
Vandaar.
 
Op deze terechte Soennitische grieven (22) is ISIS meegelift.''
 
AMERIKAANSE LUCHTAANVALLEN OP ISIS/ISIS NEE/VS LUCHTAANVALLEN/NEE
ASTRID ESSED
17 AUGUSTUS 2014
 [24]


OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016[25]


OM EIST TWEE JAAR TEGEN SYRIEGANGER/STRIUJD TEGEN
DICTATUUR WORDT ''TERRORISTISCH MISDRIJF''/GEVAARLIJKE
WESTERSE TRENDS
ASTRID ESSED
20 DECEMBER 2014
NOS
OM VERVOLGT JIHADSTRIJDERS BIJ VERSTEK
12 FEBRUARI 2015 
[26]
 
 
 


[27]
OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016

 
AMNESTY INTERNATIONAL
SYRIA: US ALLY'S RAZING OF VILLAGES
AMOUNTS TO WAR CRIMES
13 OCTOBER 2015
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
''WE HAD NOWHERE TO GO''/
FORCED DISPLACEMENT AND DEMOLITIONS
IN NORTHERN SYRIA
12 OCTOBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
[28]
 
 
MISDADEN ISRAELISCHE LEGER
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[29]
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016

 [30]
 
 
WIKIPEDIA
WARS OF THE ROSES
 
 
 
 
THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THE WARS OF
THE ROSES/A TRAVEL TO THE PAST
ASTRID ESSED
 
 
 
 
 
[31]
 
 
 
''Ook is de F-16 voortdurend uitgerust met de nieuwste technologie. Het is de op één na modernste versie die bestaat. De jachtvliegtuigen kunnen daardoor ook de allernieuwste precisie-bommen meenemen.''
 
 
AD
NEDERLANDSE F-16'S WERPEN RUIM DUIZEND BOMMEN
IN IRAK
26 JANUARI 2016
 
 
 
 
 
[32]
 
 
''Door de vele bombardementen staat ons land hoog in de ranglijst van landen die het meest actief zijn in de strijd tegen IS.''

 
 
AD
NEDERLANDSE F-16'S WERPEN RUIM DUIZEND BOMMEN
IN IRAK
26 JANUARI 2016
 
 
 
 
[33]
 
 
'''Van de inmiddels ruim 1.300 wapeninzetten van Nederland worden twee gevallen van mogelijke burgerslachtoffers onderzocht''


AD
MOGELIJK BURGERSLACHTOFFERS BIJ NEDERLANDSE
MISSIE IS
7 FEBRUARI 2016


 


 
 
 
[34]
 
 
 
''- Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

 
ARTIKEL 7
 
BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED
CONFLICTS
 
 
 
 
 
 
[35]
 
 
 
 
 
 
 
[36]
 
 
 
''Ik vecht tégen IS, net als Nederland''

AD
JITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ''LEGER OP GYMPIES''
15 JANUARI 2016
 
 
 
 
[37]
 
 
'' “Burgers die in een niet-internationaal gewapend conflict deelnemen aan de vijandelijkheden (al dan niet als lid van een georganiseerde gewapende groep) genieten geen status vergelijkbaar met het combattantenprivilege, ofwel zij hebben geen recht om met inachtneming van de geweldsregels zoals neergelegd in het internationaal humanitair recht geweld te gebruiken. Zij genieten dan ook geen immuniteit van strafvervolging voor hun deelname aan de vijandelijkheden en kunnen derhalve worden vervolgd en berecht” 


OOK HELDEN KUNNEN STRAFBAAR ZIJN-DE ZAAK JITSE AKSE
UNIVERSITEIT UTRECHT
FREDERYCKE HAIJER 
[38]
 
 
 
POWNED
RUIM 52K HANDTEKENINGEN VOOR AKSE
18 JANUARI 2016
 
 
 
 
 
 
[39]''

En inderdaad, tot dat kamp wil ik niet horen. Op Powned kun je onder een stuk over de zaak een indruk krijgen om wat voor supporters het gaat.. Een enkel citaat. Over het doden van IS)mensen, waarvan Jitse Akse wordt beschuldigd: “Ik noem het geen moorden, hij is meer een soort vuilnisman geweest die de troep opruimt. Alles wat een mens mens maakt kennen ze daar niet, het zijn gewoon dolle honden.” Een andere: “Duidelijk dat de elite steeds banger wordt voor assertieve burgers, of het nu rotte-eieren gooiers zijn in Heesch of een militair die moslimterroristen om zeep heeft geholpen.” Nog eentje: “Als het OM onze Jitse aanklaagt mogen ze nog wel ruim 60.000 mensen die zich momenteel in Nederland bevinden arresteren zodra ze één of andere status krijgen.” Nogal wat mensen zijn van het type dat tussen het vuurwerk afsteken in Geldermalsen en het opsturen van een kogelbrief in Heesch ook nog even een petitie tekent. Het gaat immers allemaal tegen de moslims, dat is de toonzetting. Jitse vereren tegenover ‘de elite’ en het ‘gevaar’ van de islam, het is PVV-taal. Deze taal verdient bestrijding, degenen die deze taal bezigen, gebruiken de zaak van Jitse Akse voor hun eigen uiterst-rechtse doeleinden. Het zijn onze tegenstanders. De verleiding om precies om die reden Jitse niet te verdedigen tegen de staat, is voelbaar.''


BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016


[40]
BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016


MIJN REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM/BOODSCHAP
AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
ASTRID ESSED
 
 
 
 
[41]
 
 
 
 
OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016
[42]


AD
JITSE KNOKT TEGEN IS IN EEN ''LEGER OP GYMPIES''
15 JANUARI 2016
 
 
 
 
 
 
[43]
 
 
 
BOODSCHAP AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
PETER STORM
26 JANUARI 2016
MIJN REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM/BOODSCHAP
AAN JUSTITIE: LAAT JITSE AKSE MET RUST
ASTRID ESSED
 
 
 


OPENBAAR MINISTERIE
AANHOUDING VANWEGE STRIJD TEGEN IS
15 JANUARI 2016

LINKTEKST


15 januari 2016 - Landelijk Parket

 

De politie heeft woensdag in Arnhem een 47-jarige Nederlandse man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doden van IS-strijders in Syrië. De man is een voormalig militair die eind vorig jaar in de media en op Facebook uitgebreid verslag deed van zijn deelname aan de strijd tegen IS.

 

De man is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam en in bewaring gesteld. Op verzoek van hetOpenbaar Ministerie (OM) is de voorlopige hechtenis door derechter-commissaris geschorst, op voorwaarde dat deverdachte zijn paspoort inlevert, het land niet verlaat en zich elke week meldt bij de politie. Dit om te voorkomen dat hij opnieuw afreist naar Syrië om deel te nemen aan het gewapende conflict.

De man zou in Syrië hebben gestreden aan de zijde van de Koerdische volksmilitie YPG. Deze militie is onder mensenrechten organisaties niet onomstreden. Volgens Amnesty International zou de YPG vorig jaar in het noorden van Syrië betrokken zijn geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd.

Nederlandse strafrecht

Nederlandse strijders tegen IS vallen gewoon onder het Nederlandse strafrecht en kunnen vervolgd worden wanneer zij misdrijven plegen. De Nederlandse wetgeving geeft – afgezien van hele uitzonderlijke situaties zoals zelfverdediging – burgers niet het recht om zelf over te gaan tot gebruik van geweld en zeker geen dodelijk geweld. Het doden van IS-strijders kan daarom leiden tot een strafrechtelijke vervolging voor moord.

Er is een belangrijk verschil tussen Nederlanders die op eigen houtje naar Syrië afreizen om tegen IS te strijden en Nederlandse militairen die Iraakse en Koerdische strijdkrachten, waaronder de Peshmerga, trainen. Deze inzet en training gebeurt op verzoek van de Iraakse regering. Dat verzoek vormt een rechtsgrond voor de inzet van de Nederlandse militairen in Irak. Dat geldt ook voor de inzet van Nederlandse F-16’s boven Irak.

Verder onderzoek naar de betrokkenheid van de oud-militair bij de strijd tegen IS moet uitwijzen of hij ook inderdaad strafrechtelijk vervolgd zal worden. Het OM zal een beslissing daarover nemen na afronding van het politieonderzoek.

Meer van Astrid Essed