KNVB deelname aan EK onder de 21 in Israel/Immoreel/Steun aan Israelisch bezettingsregime

Di 28 Mei 2013 03:55 | Astrid Essed | 2545 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

 
KNVB DEELNAME AAN EK ONDER DE 21 IN ISRAEL/IMMOREEL/STEUN AAN
ISRAELISCH BEZETTINGSREGIME
 
Zie ook
 
 
 
VOORAF:
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Zoals u waarschijnlijk weet neemt de KNVB dit jaar deel
aan de EK voetbalkampioenschappen voor jongeren onder de
21 jaar, dat in Israel zal plaatsvinden
 
Zie
 
 
Aangezien Israel met zijn onrechtmatige bezettingsregime sinds 1967 de
rechten van de Palestijnse bevolking systematisch schendt, waarvan ook voetballers 
slachtoffer worden [1] heb ik onderstaande brief aan de KNVB geschreven om ze
op te roepen, af te zien van deelname in Israel.
Zo niet, dan zijn zij moreel medeplichtig aan steun aan het Israelische bezettingsreguime.
 
Ook Europese voetballers hebben opgeroepen tot afzien van deelname in Israel [2]
 
Ondanks alle protesten zet de KNVB toch door en neemt deel aan de EK in Israel
 
Zie
 
AT5
DANNY HOESEN TOCH NAAR EK ONDER DE 21
 
 
Bij dezen roep ik u op, middels een schrijven bij de KNVB te protesteren
tegen deelname aan het EK in Israel
 
De KNVB is aan te schrijven op de volgemde emailadressen
 
bv@knvb.nl

nina.wallet@knvb.nl

Vriendelijk bedankt aan diegenen, die de moeite willen
nemen, te protesteren.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 

[1]

BBC

PALESTINIAN FOOTBALLER SARSAK ENDS HUNGERSTRIKE

19 JUNI 2012

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18497722

 

ELECTRONIC INTIFADA

MOVE FOOTBALL TOURNAMENT OUT OF ISRAEL,

SAY GROWING CAMPAIGN

 

18 APRIL 2013

 

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/move-football-tournament-out-israel-says-growing-campaign

 

 

[2]

 

 

IRISH TIMES
FOOTBALLERS CONDEMN ISRAEL AS FINALS VENUE
1 DECEMBER 2012
 
 
 
AAN:
 
DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN DE KNVB
NEDERLANDSW DEELNAME AAN UEFA KAMPIOENSCHAP IN ISRAEL
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
 
Met grote teleurstelling heb ik vernomen, dat de KNVB dit jaar, anno
Domini 2013, voornemens is, deel te nemen aan het UEFA Kampioenschap 
in Israel voor jongeren onder de 21 jaar.
Ik zeg met nadruk "'Anno Domini 2013"', omdat op 6 juni 2013 de 46 ''verjaardag''
van de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden wordt ''gevierd''
O bittere ironie 
 
Aan u dus het dringende verzoek, de KNVB deelname aan het EK voor jongeren
onder de 21 jaar alsnog te cancellen.
 
Toelichting
 
BEZETTING
 
Ik heb het reeds genoemd, de Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden,
die nu reeds 45 jaar [en vanaf 6 juni 46 jaar] voortduurt, ondanks de in
1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242, waarin
Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967]
veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse, de Westelijke Jordaanoever,
Oost-Jeruzalem en Gaza [1]
Aan iedere bezetting, overal ter wereld, dus ook de Israelische, 
is inherent onderdrukking, vernederingen,
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
 
Voor ik hierop gedetailleerder inga eerst de concrete gevolgen voor
Palestijnen naar aanleiding van het EK voetbal in Israel:
 
De voormalige administratieve detentie [detentie zonder vorm van proces]
van de Palestijnse voetballer Mahmoud
al Sarsak [2]
De huidige administratieve detentie van de Palestijnse voetballers Abu Omar
en Muhammed Nimr [3]
 
NEDERZETTINGEN
 
Een van de ernstigste gevolgen van de Israelische bezetting zijn de sinds
eind jaren zestig in de bezette Palestijnse gebieden gebouwde en nog steeds
gecontinueerde Israelische nederzettingen, die in strijd zijn met het
Internationaal Recht, namelijk volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve 
en het Haags Verdrag van 1907 [4]
Ook is de illegaliteit van de nederzettingen veroordeeld in de VN Veiligheidsraads
resoluties 446 en 452 [1979] [5]
Het meest trieste gevolg voor de Palestijnen is, dat die nederzettingenbouw
heeft geleid tot meer dan honderdduizend Palestijnse landonteigeningen
zonder enige financiele compensatie.
 
Desondanks bouwt Israel vrolijk door, tot op de dag van vandaag,
hetgeen nog vorig jaar is veroordeeld door minister van Buitenlandse
Zaken Timmermans [6]
 
 
FOLTERING/ADMINISTRATIEVE DETENTIE PALESTIJNSE GEVANGENEN
 
Als bekend mag worden verondersteld, dat Israel zich bij de detentie
van Palestijnse gevangenen schuldig maakt aan massale administratieve
detentie [7] en foltering.[8]
 
Administratieve detentie is detentie zonder vorm van proces, verboden 
volgens het Internationaal Recht [9]
 
Naar uw voorgenomen deelname aan het EK terug te leiden 
noemde ik reeds de administratieve detentie van de Palestijnse voetballers
Mahmoud al Sarsak, Abu Omar en Muhammed Nimr
 
 
Dat foltering verboden is, ga ik verder niet toelichten
Dat mag als genoegzaam bekend worden geacht en ieder
fatsoenlijk en humaan mens is het daarmee eens.
Foltering geldt trouwens als een misdaad tegen de menselijkheid [10]
 
 
 
MUURBOUW
 
Zoals u ongetwijfeld weet bouwt Israel een Muur door bezet Palestijns gebied,
die grote humanitaire schade veroorzaakt in het dagelijks leven van Palestijnen,
vooral wat vrijheid van beweging betreft [11]
Deze Muur is trouwens door een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof
in Den Haag dd 9 juli 2004 illegaal verklaard [12]
 
BLOKKADE GAZA
 
De  Gaza Blokkade [13] , waarbij een groot aantal levensmiddelen
en grondstoffen door het Israelische leger werden geblokkeerd en tegenwoordig,
ook door de Egyptische openstelling van de grens, ietwat is versoepeld, heeft
geleid tot een grote humanitaire catastrophe, die niet voor niets
misdaad tegen de menselijkheid is genoemd. [14]
En ondanks die relatieve versoepeling is de wurgende kracht van het
Israelische leger nog steeds voelbaar.
Immers bepaalt Israel, wat wel of niet Gaza binnenkomt, wie erin
of eruit mag.
Dat noemen wij in gewoon taalgebruik een gevangenis.

VUILE OORLOGEN TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

Over de destructieve gevolgen van de Israelische bezetting valt veel te zeggen, zoals
de etnische zuiveringen van de Bedouinen in de Negev [15]
Weer zo'n misdaad tegen de menselijkheid [16]
 
Nu wil ik nog noemen  de Israelische militaire expedities tegen met
name Gaza, waarbij meestal geen of nauwelijks onderscheid gemaakt
werd tussen combatanten [militairen en strijders] en non-combatanten [burgers]
wat een vereiste is volgens het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [17]
 
Concreet gezegd werden willekeurige militaire aanvallen gepleegd, waarbij in
de loop der jaren honderden burgers het leven verloren. 
Zo vielen bij Operatie Pillars of Defense [of Pillars of Cloud] van 14 november tot
21 november 2012 in de week van strijd meer dan 100 doden aan Palestijnse kant, waaronder 30 kinderen [18]
Bij Operation Cast Lead van 2008-2009 werden in drie weken tijd 1389 mensen gedood
waaronder 350 kinderen. [19]
 
Voor u is in het byzonder van belang het Israelische bombardement op het 
voetbalstadion in Gaza in november 2012, waartegen door een aantal
voetballers is geprotesteerd [20]
 
 
 
APPEL OP U
 
In bovenstaande heb ik u een beeld geschetst van de verwoestende
gevolgen van de Israelische bezetting, die dag in dag uit de mensenrechten
van de Palestijnse bevolking schetst.
 
Dat mensen ook op sportgebied te grazen worden genomen is gebleken uit
de administratieve detentie van de Palestijnse voetballers Mahmoud al Sarsak, Abu Omar en Muhammed Nimr en het Israelische bombardement op het voetbalstadion in Gaza.

Op de hoogte zijnde van deze feiten spoor ik u dan ook dringend aan, af te
zien van deelname aan het EK voor jongeren onder de 21 jaar in Israel.

In herinnering breng ik u de oproep van Europese voetballers die de keuze
van Israel als locatie voor het UEFA toernooi afkeuren [21]
 
 
 
 
Wanneer u besluit mijn appel naast zich neer te leggen, weet dan, dat u
moreel medeplichtig wordt aan de ondersteuning van het onrechtmatige Israelische 
bezettingsregime en vooral ook een gebgek aan loyaliteit en solidariteit toont tegenover
de Palestijnse medevoetballers.
 
Sport dient te verbroederen en daarom voorop te lopen in internationale solidariteit,
daar waar sporters en anderen worden onderdrukt.
 
Zolang Israel de onrechtmatige bezetting van de Palestijnse gebieden handhaaft
en daarmee de rechten van de Palestijnse bevolking met voeten treedt,
dienen er geen sportevenementen in Israel plaats te vinden, noch Israelische sportteams
uitgenodigd te worden voor Europese en Internationale evenementen
 
Ik hoop van harte, dat u  hierin sportief en solidair bent en de enige juiste beslissing
neemt door af te zien van deelname in Israel.
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
[1]
 
Volgens het Internationaal Recht is Gaza nog steeds bezet gebied,
aangezien Israel haar grenzen en het luchtruim controleert
 
Zie
 
''12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.''

 

VRAAG EN ANTWOORD: ISRAELS TERUGTREKKINGSPLAN UIT

DE GAZASTROOK

BRIGITTE HERREMANS

 

http://www.politics.be/duiding/596/#12

 

http://www.politics.be/duiding/596/

 

[2]

 

BBC

PALESTINIAN FOOTBALLER SARSAK ENDS HUNGERSTRIKE

19 JUNI 2012

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18497722

 

 

[3]

 

ELECTRONIC INTIFADA

MOVE FOOTBALL TOURNAMENT OUT OF ISRAEL,

SAY GROWING CAMPAIGN

 

18 APRIL 2013

 

http://electronicintifada.net/blogs/adri-nieuwhof/move-football-tournament-out-israel-says-growing-campaign

 

 

[4]
 
BTSELEM.ORG
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
WIKIPEDIA
VN RESOLUTIE 446
 
 
 
[6]
 
NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012
 
 
[7]
 
BTSELEM.ORG
ADMINISTRATIVE DETENTION
 
 
 
 
[8]
 
BTSELEM.ORG
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
 
 
 
[9]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
HABEAS CORPUS
 
''(Lat: dat u het lichaam heeft) Een bepaling ontstaan in Engeland al vóór de Magna Charta (1215), die in 1679 werd vastgelegd als een procedure voor controle op onwettige gevangenhouding. Zij houdt in dat gevangenschap moet worden erkend en een gevangene moet worden voorgeleid bij een rechter. Internationaal is het recht vastgelegd in o.m. het VN-verdrag (BuPo). Habeas corpus is een niet-opschortbaar recht en kan dus ook in een noodtoestand niet worden opgeheven.''
 
 
 
[10]
 
STATUUT VAN ROME
CRIMES AGAINST HUMANITY
Artikel 7, 1, f
 
 
 
 
 
[11]
 
 
BTSELEM
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
[12]
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION
OF A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004
 
 
 
[13]
 
BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
[14]
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008
 
 
 
[15]
 
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY
EVICT BEDOUIN
20 APRIL 2013
 
 
WERELDOMROEP
ISRAEL SLOOPT DORP BEDOUINEN
27 JULI 2010
 
 
 
[16]
 
 
STATUUT VAN ROME
Artikel 7, 1, d
 
 
 
[17]
 
 
 
''Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.''

 

ARTIKEL 7, INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT

 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

 

 

[18]

 

 
 
NOS
OFFENSIEF ISRAEL TEGEN TOP HAMAS
14 NOVEMBER 2012
 
DE WERELD MORGEN.BE
DE OORLOG IN GAZA: MYTHES EN REALITEIT
21 NOVEMBER 2012
 
 
 
BTSELEM.ORG
KILLING UNDER THE COVER OF CLOUDS
4 DECEMBER 2012
 
 
 
[19]
 
 
BTSELEM.ORG
GAZA STRIP
OPERATION CAST LEAD, 27 DEC '08 TO 18 JAN '09
 
 
 
[20]
 
 
CNN 
SOCCER STARS PROTEST GAZA BOMBING
7 DECEMBER 2012
 
 
 
[21]
 
 
IRISH TIMES
FOOTBALLERS CONDEMN ISRAEL AS FINALS VENUE
1 DECEMBER 2012
 

Meer van Astrid Essed