Hulpbisschop Rob Mutsaerts zwaar in de fout!

Zo 30 April 2023 15:29 | Astrid Essed | 72 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

MEDEWERKING HULPBISSCHOP ROB MUTSAERTS AAN

''KROEGCOLLEGE'' JONGERENORGANISATIE FORUM
VOOR DEMOCRATIE IN FLAGRANTE STRIJD MET PRINCIPES
CHRISTENDOM!/EEN BRIEF!
ZIE OOK
  1. En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.
  2. Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
  3. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;
  4. Ik was een vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.
  5. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
  6. Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan
MATTHEUS 25: 31-46
AAN
Hulpbisschop R Mutsaerts
[Mocht u in tijdnood zijn, dan adviseer ik u, slechts de Epiloog
te lezen.
Daarin staat alles samengevat, kort en krachtig!]
Onderwerp:
Uw medewerking aan het JFVD ''kroegcollege''
Monseigneur de Hulpbisschop
Broeder in het Geloof
GEGROET!
Langs deze Weg wil ik graag een kort [ik hoop, dat het kort blijft en
ik mij niet teveel laat meeslepen] Woord tot u richten
Want OF verdwazing heeft u bevangen, OF u bent aanhanger van
een verderfelijk gedachtegoed.
En omdat ik dat laatste niet kan geloven, deze Brief.
Want naar ik vernomen heb via diverse kanalen, waaronder die
van een zeer goede en gewaardeerde bekende, die u trouwens ook
heeft aangeschreven [1], bent u voornemens, uw medewerking te verlenen
aan een ''kroegcollege'' van de Jongeren Organisatie van Forum voor Democratie op zaterdag 6 mei aanstaande [2]
Ik citeer van de FVD website
''JFVD organiseert een kroegcollege met monseigneur Rob Mutsaerts, de hulpbisschop van Den Bosch! Voor de gelegenheid trekken we naar een gezellig cafeetje in Breda, op loopafstand van het station. Is dat even handig!

Ben je benieuwd naar de leer van het katholicisme en wil je dieper in de stof duiken?'' [3]

Welnu, een dringende Oproep aan u, af te zien van deelname aan dit onzalige Evenement

FORUM VOOR DEMOCRATIE

Zoals u weet, of althans hoort te weten, is de politieke

club, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, waartoe

deze jongerenorganisatie behoort, een extreem-rechtse, fascistische groepering,

Enkele voorbeelden?

Enkele uitspraken van Thierry Baudet, leider en voorman van

Forum voor Democratie:

”’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”
EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [4]
Baudet  over de ”homeopathische verdunning van
de Nederlandse bevolking.
Ik citeer hem :
””Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij
hebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandse
bevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkeren
van de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,
zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaak
en die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”[5]
Ook is Baudet niet vies van de ophemeling van een  besmet
Nederlands koloniaal verleden:
Laat ik hem citeren:
''Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.
Hoe verder weg, hoe uitdagender. [6]
Ik hoef u hopelijk niet uit te leggen, dat bovenstaande uitspraken
getuigen van racistisch superioriteitsdenken, waarbij koloniale
onderdrukking en uitbuiting nog worden verheerlijkt ook.
Zie daarvoor ook noot 7!
JONGERENORGANISATIE FORUM VOOR DEMOCRATIE
ANTISEMITISME EN RACISME
Maar het is nog veel erger!
Want de jongerentak van Forum voor Democratie,
waarvoor u uw ''kroegcollege'' voornemens bent te houden,
is in het zeer recente verleden in besmette opspraak
gekomen door verderfelijke racistische en antisemitische
uitingen!
Leest u de berichten maar na in noot 8, voor zover u niet
zelf op de hoogte bent.
En voor een dergelijke Club wilt u een Kroegcollege houden?
EPILOOG
Racisme, fascisme, anti-semitisme, verdefelijke ideologieen,
standpunten en stromingen, die allemaal in flagrante strijd
zijn met de Leer van het Christendom, de Leer van  het
Katholicisme!
Dat hoef ik een Voorman van de Katholieke kerk, die
Voorbeeld in Christendom te zijn, toch niet te vertellen?
Door medewerking te verlenen aan een lezing bij een dergelijke
Club, schendt u de voornaamste principes van het Christendom.
Hebt u niets begrepen van waar ik mee begon:

MATTHEUS 25: 31-46 
Lees nog maar eens over.
Wilt u als werkelijk christelijk voorman serieus genomen worden, dan rest u maar een Ding
Met de Snelheid van Zoef de Haas [9] af te zien van uw medewerking
aan dit antisemitisch en fascistisch Rapaille EN hen voorhouden wat de werkelijke Leer van het Christendom inhoudt, waarbij verwijzing
naar Mattheus 25: 31-46 [10] mij een Goed Begin lijkt.
Ik waarschuw u wel:
Werkt u toch mee aan deze onzalige Kroeglezing zonder deze
Lieden de Oren  te Wassen over hun antisemitische en racistische
rassenwaan [en dan direct de Zaal te verlaten], dan wordt u
besmet en medeplichtig aan medewerking aan een fascistische
Club!
Aan u de Keus!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF