Extreem-rechtse Hetze tegen Kauthar Bouchallikht en de Slapheid van Links

Za 13 Maart 2021 06:35 | Astrid Essed | 112 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
EXTREEM-RECHTSE HETZE TEGEN KAUTHAR BOUCHALLIKHT EN
DE SLAPHEID VAN LINKS
Het waait niet over, Geen Stijl
Always ready to fight you!
ZIE OOK
VOORAF/
EEN UITSTAPJE NAAR DE BRONSTIJD
Het is altijd interessant,
een verfilming te zien van de aloude Griekse mythologisering over de Trojaanse
oorlog, althans over de gebeurtenissen in het laatste jaar, 1250 voor Christus, waarin de aanvoerder van de Griekse troepen, koning Agammemnon, heftige ruzie kreeg
met de grootste Griekse militaire held [Bronstijd like], Achilles, zoon van
koning Peleus en de Zeegodin Thetis. [1]
De ruzie draaide, o wonder, om een meisje en het is beschreven in het
prachtige heldendicht van de dichter en bard  Homerus
,de Ilias. [2]
Op zich is het al grappig te bedenken, dat de hele Europese literatuur is
begonnen, gebaseerd is, op een ordinaire ruzie om een in een oorlog geroofd meisje! [3]
Goed, ik heb er dus naar gekeken, die film Troy [4], en die had mooie,
ontroerende momenten [die ga ik niet verklappen], maar er waren heel
wat afwijkingen van het oorspronkelijke, prachtige heldendicht, waardoor
de film ook iets potsierlijks kreeg, wat niet heel verbazingwekkend is bij
een Hollywoodproductie.
Ik schrijf er zeker nog over, maar dan op mijn website.
Hou die dus in de gaten, als je een cultureel liefhebber bent en geinteresseerd bent in wat mensen in de Bronstijd bewoog, hoe de man/vrouw relatie was en
hoe de gezagsverhoudingen lagen. [5]
Maar waarom nu dat uitstapje naar een ver verleden?
Omdat de Great Hero, Achilles, ook wel ''aristos Achaion'' [beste van de
Grieken/Grieks] genoemd, in de film Troy, toen ze naar Troje zeilden, zijn
Myrmidonen [een soort elitetroepen], warm maakte voor de strijd, met
de volgende woorden:
''Do you know what's there, waiting, beyond that beach?
Immortality! Take it! It's yours!'' [6]
Nu heeft de idee van, en gedachten aan onsterfelijkheid,
het voortleven, miljoenen geinspireerd, vooral kunstenaars,
schrijvers en....ja, ook socalled ''warheroes''
De oude Verhalen staan er bol van.
Welnu, lezers, als er ooit een Achilles heeft bestaan [en dergelijke figuren waren er natuurlijk] dan heeft hij inderdaad
die ''immortality'' bereikt:
Kinderen leren er NOG over
TERUG NAAR HET HEDEN/KOUTHAR BOUCHALLIKHT
MAAR....en daar is het mij om begonnen:
Laten we hopen, dat wat zich ''parlementair links''
noemt, zich niet ''onsterfelijk'' maakt door zich tot in eeuwigheid te laten chanteren,
bullyen en bedreigen door extreem-rechts en zijn 
legioenen hele en halve racisten en Islamofoben, en nu eens
ophoudt excuses aan te bieden voor zaken, waarmee
zij niets te maken hebben.
Zie hieronder het Treurspel Kauthar Bouchallikht en
hoe ''Links'' voor de zoveelste keer slappe knieeen toonde......
DE HETZE
Het zal de lezer niet verbazen, dat de hele ellende rond
Kauthar Bouchallikth, klimaatactiviste en publicist en nummer
9 op de Groen Links kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen [7] begonnen is bij de [extreem] rechtse,
xenofobe webslite Geen Stijl en consorten. [8]
Wat verbazender is, dat ook media en anderen zich aansloten
bij die Geen Stijl hetze.
Daarover later meer. 
DE HETZE TEGEN KAUTHAR
CO PRODUCTIE VAN ONFRISSE, EXTREEM-RECHTSE ISLAMOFOBEN:
GEEN STIJL, CAREL BRENDEL EN WEIRD DUK
Wil je de Slang onschadelijk maken, dan moet je de Kop eraf hakken.
HET BEGON MET CAREL BRENDEL....
EN HET GING DOOR MET GEEN STIJL, WEIRD DUK.......
Carel Brendel, oud-journalist en berucht Islamofoob, geciteerd als
bron van Wijsheid door ''baarmoeder'' PVV Tweede Kamerlid Machiel de Graaf [9],
spuit zijn haat tegen Islam en moslims al jaren op zijn onfrisse
Vod, dat zich een Blog noemt. [10]
In november 2020 schreef hij twee artikelen, met als een doel:
Twijfels te zaaien over de integriteit van kandidaat Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht.[11]
Waar ging het over?
Kauthar Bouchallikht was in het verleden vice voorzitter geweest van FEMYSO
[Forum of European Muslim Youth and Students Organisations], die gelieerd zou zijn aan de Moslimbroederschap. [12]
Maar waar Grima is, is Saruman [slechterikken uit the Lord of the Rings!] nooit ver weg! [13]
Want al gauw roerde Geen Stijl zich en in hun kielzog Wierd Duk, ook
zo'n Islamofobe haatzaaier. [14]
Hun grootste grief was misschien nog niet eens Kauthar's verbinding met
Femyso, en in hun zieke wereldbeeld dus ook met de Moslimbroederschap, maar het feit, dat Groen Links dit zou hebben ''verzwegen''. [15]
Dus begonnen ze Groen Links onder druk te zetten en te bullyen.
Geen Stijl was hier de hoofdstalker.
Toen hun gebalk op hun eigen Bloggie [16] niets uithaalde, begonnen ze
Jesse Klaver op zijn werkplek, de Tweede Kamer op te wachten en
te attaqueren.
En helaas handelde Klaver niet als Denk collega Azarkan, die na
Wilders' zoveelste ''Marokkanenprobleem uitbarsting weigerde het
Geen Stijl schoelje te woord te staan [17], maar maakte hij de in
mijn ogen fout, door in te gaan op hun aantijgingen.
Daarover zo meer.
Want er was NOG een speler actief.
Namelijk Weird Duk, die openlijk onthulde, wat zijn Islamophobic
Brothers in Arms mogelijk het meest dwarszat:
Dat er een vrouw met een hoofddoek zitting zou kunnen
nemen in de Tweede Kamer. [18]
Gezamenlijk zetten zij dus de aanval in.
DE HETZE:
GEEN STIJL INTERVIEW MET JESSE KLAVER
MACHIEL DE GRAAF [PVV] OPGEVOERD
a
Een Vrouw met een Hoofddoek:
Ik gaf het al aan:
Een mogelijk Tweede Kamerlid met een hoofddoek [19],
een lidmaatschap van een organisatie, die wel of geen banden had
met de Moslimbroederschap [20], wat natuuuuurlijk dat kandidaat
Kamerlid tot een footsoldier van die Moslimbroederschap maakte [21],
dat Groen Links dat zou hebben ''verzwegen'' [22]
En nog meer, maar dat komt later.
Maar waar het in feite op neer kwam, was de zoveelste extreem-rechtse
hetze tegen  ''parlementair links'' in de Tweede Kamer en het onvermogen
van Links, deze extreem-rechtse kluppies op hun plaats te zetten.
b
Stalking Geen Stijl like
Want ja, na door een co productie van  Islamofoob gestook en allerlei
verdachtmakingen [23], besloot Geen Stijl Jesse Klaver te gaan lastigvallen en stalken op zijn werkplek, de Tweede Kamer door middel van wat zij een ''interview'' noemden, waarvan reeds de toon werd gezet door de openingszin:
'''Dagenlang wilden ze bij Groen Links niet of nauwelijks reageren
op de vermeende banden, die de nummer 9 op hun kieslijst
zou hebben met de Moslimbroederschap of althans de Stichting waarvoor ze werkt.
Vandaag hebben we bijna drie uur zitten wachten op Yasser, ik bedoel
Jesse Klaver en eindelijk hebben we dan een reactie........[24]
Zoals ik al schreef, na eerst zeuren en met modder gooien,
volgt het gestalk. 
Daar is ie........
''Blud und Boden PVV er Machiel de Graaf''
Tekenend voor Geen Stijl was
was het feit, dat er een specifiek Kamerlid om commentaar gevraagd werd en wel PVV Kamerlid Machiel de Graaf. [25]
Weet u nog lezers, de man, die commotie veroorzaakte in
de Tweede Kamer door zijn extreem-rechtse Blud und Boden
verhaal [26], waarbij hij onder andere opmerkte:
''De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur worden via
immigratie en de baarmoeder om zeep geholpen. [27]
Lekkere jongen en door hem om ''deskundig'' commentaar te
vragen over de Moslimbroederschap, liet Geen Stijl wederom hun
plek in het politieke Spel zien.
Overigens ''grappig'' dat de Graaf Geen Stijl's Islamofobe
Brother in Arms, Carel Brendel, nog aanhaalde om zijn gelijk 
te bevestigen......[28]
Comrades in arms.........
d
Geen Stijl/Agressief en provocerend
Öpvallend was ook de voor Geen
Stijl kenmerkende agressieve en provocerende toon, met
als doel verdachtmakingen en het in een hoek drijven
van de geinterviewde, tenminste als het ''parlementair
links'' betreft.
e
Slappe knieen van links:
En de belangrijkste fout die Jesse Klaver in dit hele treurspel rond Kauthar Bouchallikht gemaakt heeft, is 
Geen Stijl uberhaupt een interview toestaan.
Klaver is bepaald geen onbekende in de politieke arena [29], kent 
Geen Stijl door en door, was natuurlijk op de hoogte van hun
voorafgaande verdachtmakingen tegen nummer 9 op zijn
kandidatenlijst, Kauthar Bouchallikht en kon dus weten, dat dit
interview maar een doel diende:
Kauthar Bouchallikht modder toegooien en via haar, Groen Links.
Een dergelijk extreem-rechts medium weiger je dus een interview,
zoals eerder [heel verstandig] Klaver's collega van Denk, Farid Azarkan, WEL gedaan had. [30]
Trouwens, Jesse Klaver had al eerder bewezen, dat hij het WEL 
kon als hij maar zijn best doet:
Want naar aanleiding van dezelfde vraagstelling [over de
''Marokkanenprobleem'' uitspraak van Wilders], waarbij Azarkan
Geen Stijl een reactie geweigerd had [31], had Klaver dat ook gedaan! [32]
Hij kan het dus wel.
Waarom nu, nu Geen Stijl duidelijk uit was op provocatie,
persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen en het
Groen Links er dus alles aan gelegen moest zijn, de extreem-rechtse
hetze in de kiem te smoren, niet even stevig opgetreden tegen
Geen Stijl en co?
''Co productie Geen Stijl en Machiel de Graaf''
Hoe dan ook:
Deze keer ging Klaver er dus, helaas, WEL door de knieen:
Praten met dus Geen Stijl, dat hem op hoge toon ter verantwoording
riep, omdat zijn Tweede Kamerkandidaat zou werken voor de
moslimorganisatie Femyso, die banden zou hebben met de
Moslimbroederschap.
In hun eigen woorden:
'''Dagenlang wilden ze bij Groen Links niet of nauwelijks reageren
op de vermeende banden, die de nummer 9 op hun kieslijst
zou hebben met de Moslimbroederschap of althans de Stichting waarvoor ze werkt.'' [33]
Waarbij impliciet werd gesuggereerd, dat Kauthar ook banden zou
hebben met de Moslimbroederschap.
Die suggestie werd versterkt door [aan het eind van het interview]
de giftige opmerking van Machiel de Graaf [PVV], die nog even zijn zegje mocht doen:
''We weten, dat het intellect bij Groen Links niet heel dik gezaaid is, dus ik
vraag me af, of het nou een doelbewuste actie is om de Moslimbroederschap
hier een voet aan de grond te geven in de Tweede Kamer, in het hart van onze
parlementaire democratie, of dat het nou echt van herhaalde onnozelheid is 
van een marxistische, communistische club, die natuurlijk wederom niet
heeft geleerd van de geschiedenis'' [34]
Ik laat 's mans gebazel over ''leren van de geschiedenis'' [meer iets
voor zijn partij en aanverwanten] en het neo liberale Groen Links [35]
als ''marxistische, communistische club'' [leuk geprobeerd] voor
zijn rekening, maar ook hier weer:
Via Kauthar Bouchallikht [die banden heeft met Femyso, niet met
de Moslim Broederschap], via EEN Tweede Kamerlid, krijgt
de Moslim Broederschap in Nederland voeten aan de grond....
ZO gaan Geen Stijl en aanverwanten dus te werk.
En als je hen interview tijd geeft, zoals Klaver weinig slim was
te doen, geef je ze alleen maar gelegenheid hun hetze nog eens
op Youtube te kunnen zetten en herhalen!
WAAR GAAT HET NU OVER?
MOSLIMBROEDERSCHAP/FEMYSO/KAUTHAR
En dan nu naar de essentie:
De echte[vermeende] banden, die Kauthar Bouchallikht had [heeft]
met Femyso en de Moslimbroederschap.
Over dat laatste kan ik duidelijk zijn:
Lariekoek:
Door niemand is bewezen, ook door moslimjager Carel Brendel
niet [36] [laat ik hem nu even serieus een stem geven], dat Kauthar
Bouchallikht, in haar hoedanigheid van vrouw, mens, activiste,
enige directe banden zou hebben met de Moslimbroederschap.
Maar....dat wordt ook steeds alleen maar gesuggereerd:
Lees na, wat Blud und Boden PVV'er Machiel de Graaf hierover zei in zijn gesprek met Geen Stijl [37] en je ziet, dat hij doorgaat over Femyso, de Moslimbroederschap, die al dan niet gewelddadig zou
zijn, en suggereert, dat de Moslimbroederschap via Kauthar
een voet in de Tweede Kamer zouden krijgen [38] [baarlijke nonsens], maar nergens, dat zij persoonlijk banden met hen zou
hebben.
Dat is dan ook direct het sneaky aspect van deze hetze.
Is Kauthar dan wel bestuurslid van Femyso of geweest,
zoals door Brendel en anderen wordt beweerd? [39]
Dat klopt inderdaad, maar daarvan heeft zij zelf nooit een geheim gemaakt. [40]
En in tegenstelling tot wat de extreem-rechtse meute beweert [weer
maar even de Brendel artikelen, moeiteloos nagepapegaaid door
Geen Stijl Kuifje en hun vriendjes] [41], staat Femyso NIET
op een lijn met de Moslimbroederschap.
Trouwens, iedereen, die even doordenkt en begrijpend kan lezen, neemt er nota van, dat Femyso inhoudt: Forum voor Europese
Jeugd en Studentenorganisaties.
Daarvan zijn dus al diverse clubs lid, het is niet een monolitische
groep.
Dat Femyso vervolgens, dat al uit diverse clubs bestaat, is
weer een onderdeel, volgens Brendel en zijn vrienden [Brendel
kan mij er niet van beschuldigen, dat ik niet serieus op zijn stukkies
inga] van de Federation of Islamic Organizations in Europe
[FIOE, ook weer een aantal organisaties], dat [althans als we Brendel, ex minister Donner van Justitie
en de AIVD moeten geloven], dan weer een ''koepelorganisatie' is
van de Moslimbroederschap in Europa, wat ook op Wikipedia te lezen is..[42]
Dikke kans dus, dat er geen recht lijntje is tussen Kauthar en de
door Islamofobisch rechts zo gevreesde Moslimbroederschap.
Het leuke is trouwens, dat in de brief van minister Donner dd 11 april
2011, waarop Brendel zich baseert [43] over de in Nederland actieve
Moslimbroederschap het volgende wordt opgemerkt:
''De AIVD verricht onderzoek naar radicaliseringstendensen in Nederland. Binnen dit onderzoek is er aandacht voor radicale en ultraorthodoxe islamitische bewegingen die in potentie een bedreiging kunnen vormen voor de Nederlandse rechtsorde. In dat kader heeft de AIVD onderzoek gedaan naar de Moslimbroederschap in Nederland. In deze brief worden op basis van dat onderzoek de conclusies beschreven inzake de mogelijke dreiging die van deze beweging uitgaat ten aanzien van de democratische rechtsorde in Nederland. De Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal vertrouwelijk meer in detail worden geïnformeerd.
....
....
''De AIVD heeft geconstateerd dat de Egyptische Moslimbroederschap weinig invloed heeft op de beweging in Nederland. De Nederlandse Moslimbroeders streven naar de herislamisering van de moslimgemeenschap waarbij de islam leidend moet zijn in het dagelijks leven van de moslims. Zij richten zich daarbij vooral op het verspreiden van het religieuze gedachtegoed van de Moslimbroederschap en het vergroten van haar invloedssfeer. De Moslimbroeders in Nederland stellen zich gematigd op en streven een betere positie voor moslims in Nederland na. In hun discours zijn begrippen als integratie, democratie, burgerzin nadrukkelijk aanwezig.'' [44]
Nauwelijks een bedreiging te noemen, dus.
Ook over de in de rest van Europa actieve Moslimbroederschap laat
de minister/AIVD zich in zijn brief nogal gematigd uit. [45]
Kauthar was dus vicevoorzitter van een koepelorganisatie, die weer onderdeel
was van een andere koepelorganisatie, die weer banden had met de
Moslimbroederschap.
Dat staat er, in eenvoudig Nederlands.
Bovendien blijkt er nergens uit, dat zij persoonlijk contact had
met ''moslimbroeders'' en nog belangrijker, dat deze Beweging niet bepaald verre gevaarlijk te noemen is. [46]
Wel ziet de AIVD op de lange duur ''een risico''  [47], maar ja, inlichtingendiensten maken wel vaker prognoses op de lange termijn,
die ook maar prognoses zijn.
Ook werd het ''gevaar'' van de Moslimbroederschap door Islamoloog
Joas Wagemakers na onderzoek als ''flauwekul'' neergzet. [48]
FEMYSO
Terug naar Femyso:
Toegegeven, van Femyso zelf weet ik niet veel, maar toch wel WAT:
Want deze volgens de extreem-rechtse hetzers levensgevaarlijke
club werkt samen met de Europese Unie [49]Geen Stijl interview] en
dit zijn enkele tegen terrorisme aanliggende partners van Femyso
[Even in het Engels]
Advisory Council on Youth (Council of Europe)
Anti racism and diversity Intergroup (ARD)
Council of Europe
Ecumenical Youth Council in Europe
Erasmus
European Coalition Against Islamophobia
European Network Against Racism (ENAR)
European Parliament
European Student's Network
European Youth Foundation [50]
Dus kerkelijke clubs, het Europees Parlement,
de Raad van Europa, anti racisme clubs, een
organisatie tegen Islamofobie.... [51]
Daaruit blijkt wel het ''gevaarlijke''
karakter van Femyso.....
DE GROTE BOZE WOLF, DE MOSLIMBROEDERSCHAP
Over Roodkapje en de Boze Wolf.....[52]
Naast de extreem-rechtse, Islamofobe obsessie met Kauthar als
''de eerste vrouw met een hoofddoek'' in de Tweede Kamer [53],
heeft de Carel Brendel/Geen Stijl, Weird Duk etc Bende nog
een preoccupatie:
Het Moslimbroederschapsyndroom.
Op alle mogelijke wijzen proberen Machiel de Graaf [PVV], Brendel,
Geen Stijl en aanverwante companen aan te tonen, dat er een al dan
niet innig verband is [via het eveneens ''levensgevaarlijke'' Femyso [54] tussen Kauthar Bouchallikht en de Grote Boze Wolf, de Moslimbroederschap.
Tevergeefs, zoals de intelligente lezer heeft mogen constateren. [55]
Maar de vraag, die nu natuurlijk gesteld moet worden is:
Wat is de Moslimbroederschap eigenlijk en waarom zou die zo
gevaarlijk zijn:
Met andere woorden:
Waarom zou Kauthar in de Tweede Kamer zo gevaarlijk zijn,
gesteld, dat zij inderdaad banden met hen zou hebben.
Quod non erat  demonstrandum [Latijn: Wat niet is aangetoond] [56].
MOSLIMBROEDERSCHAP
Uit mijn research blijkt o.a. , dat de Moslimbroederschap, in Egypte opgericht
in 1928 door Islamitische geleerde Hassan al-Banna, begonnen
is als een religieuze organisatie met een sociaal-charitatieve kant. [57]
Ook verzet tegen het [toenmalige] Britse kolonialisme speelde een  belangrijke rol. [58]
En die anti-imperialistische kant [vaak vertaald als
''anti-Westers'' omdat veel van de Westerse politiek imperialistisch is] is er nog steeds. [59]
Wat waarschijnlijk de reden is van al dan niet verhitte ambtsberichten
van de AIVD of ministeriele antwoorden op vragen van Islamofobe
partijen, waarin de Moslimbroederschap, al dan niet op termijn, als
een gevaar voor ''democratische waarden'' [lees maar gerust:
Westerse belangen'', wordt beschouwd. [60]
Wat de lezer zich echter moet realiseren is, dat de Moslim
Broederschap niet EEN organisatie is:
Zij is een koepelorganisatie, met vertakkingen in een
groot aantal landen [61], waarbij vrij diverse clubs zijn aangesloten,
die ook weer van elkaar verschillen op bepaalde politiek-ideologische gebieden. [62]
Dus DE Moslimbroederschap als zodanig, bestaat niet.
En kan de ''Moslimbroederschap'' als zodanig in
verband worden gebracht met ''geweld''?
Internationaal gezien.
Ja
Bijvoorbeeld verzetsbeweging Hamas, die ''geweld'' gebruikt, maar
dan wel internationaalrechtelijk gerechtvaardigd geweld, in
het verzet tegen het bezettingsleger van bezettingsstaat Israel [63], dat buitengewoon gewelddadig tekeer gaat in de bezette Palestijnse gebieden! [64]
Een Bezettings en Apartheidsstaat [65], die nu eindelijk vervolgd
kan worden voor zijn vele oorlogsmisdaden. [66]
[En ja, om snel alle critici de pas af te snijden:
Geweld tegen Israelische burgers, wat ook door Hamas is gebezigd, mag niet [67], wat echter niets afdoet aan haar gerechtvaardigde strijd tegen de Israelische bezetter!]
Dus door alleen maar aangesloten organisaties van de Moslimbroederschap in verband te brengen
met ''geweld'' [68], maar te zwijgen over de context, ontstaat er een
heel vertekend beeld, dat natuurlijk bewust wordt gecreeerd door PVV en consorten. [69]
MOSLIMBROEDERSCHAP IN NEDERLAND
Wat echter de ''Nederlandse'' tak van de Moslimbroederschap
betreft, daarbij is van een ''gewelddadige ideologie'''geen sprake,
zoals zelfs de AIVD heeft moeten toegeven. [70]
De AIVD schrijft hierover:
''De AIVD komt tot de conclusie dat de Moslimbroederschap momenteel geen directe dreiging vormt voor Nederland. Die conclusie trekt de AIVD op basis van het volgende:
  • De AIVD schat in dat het aantal actieve moslimbroeders in Nederland zich beperkt tot enkele tientallen.
  • De beweging heeft een beperkte invloed op de moslimgemeenschap en het maatschappelijk middenveld.
  • De AIVD heeft geen aanwijzingen dat de onderkende doelstellingen en activiteiten van de Moslimbroederschap strijdig zijn met de democratische rechtsorde in Nederland.
  • De AIVD schat in dat de weerstand in Nederland dermate hoog is, dat het onwaarschijnlijk is dat de beweging eventueel verhulde doelstellingen in Nederland kan realiseren.'' [71]
  • WEL is er volgens de AIVD een mogelijk risico 
  • ''op termijn'' [72], maar dat is natuurlijk maar een prognose.
  • Het gaat om het NU, de Geen Stijl en co hysterie was/is van immers ook in het nu [2020] [73]en niet ''op termijn''
En wat alle verhitte ''complottheorieen'' rond de Moslimbroederschap
betreft:
Die worden door Islamoloog Joas Wagenaars naar het Rijk
der Fabelen verwezen. [74]
Of is hij soms ook een handlanger van de ''Broederschap''
[HAHAHAHA]
SLAPPE HOUDING JESSE KLAVER IN DE VERDEDIGING
VAN KAUTHAR BPOUCHALLIKHT
In EEN opzicht vinden Geen Stijl en Astrid Essed elkaar:
Beiden zijn wij het over eens, dat de reactie van Jesse Klaver op
alle aantijgingen van Geen Stijl en aanverwanten [75], byzonder slap was.
Kijk, je kunt voor twee strategieen kiezen.
Of je gaat nergens op in-en voor die lijn zou ik gaan, of Groen Links
hebben aangeraden, als ik iets met hen te maken had gehad, om
de simpele redenen, dat deze xenofoben hele en halve waarheden 
aangrijpen om moslims en mensen van kleur te lasteren of
verdacht te maken-
Of ALS je dan reageert, dan voluit met die confrontatie.
Ontmasker hun verdachtmakingen en halve waarheden [ik wijs op
reeds door Astrid Essed geschreven]
Het eerste wat ik van Jesse Klaver's weerwoord op de aantijgingen
van Geen Stijl [76] kon ontdekken, was een Verklaring, luidende:
''Mijn Boodschap aan Kauthar en alle andere jongeren van Nederland'' [77]
Hierin schreef Klaver o.a.
''Precies twee dagen heeft Kauthar Bouchallikht kunnen genieten
van haar plek op de kandidatenlijst van Groen Links.
Daarna kwam de eerste aanval en dat zal zeker niet de laatste zijn,''
En daarna
''Helaas is dit de realiteit voor veel jonge moslims in Nederland. Zij moeten voortdurend hun loyaliteit bewijzen en laten zien waar ze staan. Als je ook nog eens vrouw bent, wordt die bewijslast nog zwaarder. Ik wil dit zeggen: mensen reduceren tot één identiteit doet hen geen recht. Er is een jonge generatie die tegelijkertijd moslim, klimaatactivist, feminist, LHBTIQ+'er, Nederlander, en nog veel meer kan zijn. Al deze identiteiten zijn met elkaar verbonden. Zij maken hen tot wie zij zijn: Nederlanders met ontelbare identiteiten.'' [78]
Met alle respect Broeder Jesse, dit slaat nergens op.
Als je schrijft ''Daarna kwam de eerste aanval en dat zal zeker niet de laatste zijn'' [79], dan moet je op zijn minst toelichten, uit welke hoek die aanval
kwam, wat deze precies inhoudt, en waarom die aanval nergens op slaat,
overdreven is of ten onrechte.
Helaas, ik moet het zeggen, terecht schrijft Geen Stijl:
''Ja, luister maat. Zo werkt dit niet. Er is maar één aantijging aan Kauthars adres, en dat is dat zij bestuurslid is van een organisatie die aantoonbaar aan de Moslimbroederschap gelieerd is, en de Moslimbroederschap op zijn beurt weer unaniem erkend is als 'een mogelijk risico voor de Democratische rechtsorde in Nederland'.'' [80]
PRECIES!
DAAR moet je opin gaan, als je voor de aanval kiest.
DAARVAN moet je aantonen, dat het nergens op slaat.
Op hun INHOUD [of gebrek daaraan] moet je Geen Stijl en consorten pakken.
Niet komen met vage verklaringen [81], die in hun algemeenheid waar zijn,
maar waarmee je je in dit speciale geval niet kunt afmaken.
En als je dat niet kan of wil, geldt ook weer hier:
SPREKEN IS ZILVER, ZWIJGEN IS GOUD!
GEEN STIJL INTERVIEW
Maar goed!
Jesse Klaver heeft dus gekozen voor de confrontatie, wat ik hem,
nogmaals, zou hebben afgeraden, als ik iets met de Groen Links
club te maken gehad had [wie zou hun ''spin doctor'' zijn, by the way [82]
En ALS je dan kiest voor de confrontatie, kom dan goed beslagen ten ijs!
Dat deed Klaver dus niet in het hem opgedrongen Geen Stijl interview
op 17 november 2020!
In de eerste plaats liet hij zich bullyen:
Aan alles was te merken [let op zijn lichaamstaal], dat hij er totaal
geen zin in had, liet zelfs op een gegeven ogenblik duidelijk doorschemeren, 
weg te moeten [83], toch liet hij zich door de Geen Stijl verslaggever in een hoek drijven!
Dat was Klaver's zogezegde ''sociale interrelatie'' met Geen Stijl.
Maar ook inhoudelijk was hij zwak:
Want als je aangeeft ''niets met Femyso te hebben'' en ''Femyso op
geen enkele wijze te willen verdedigen'' [84], moet je ook uitleggen, wat voor
bezwaren je dan tegen deze organisatie hebt.
Ook dien je dan in te gaan op de Geen Stijl opmerking, dat Femyso al dan niet
banden zou hebben met de Moslimbroederschap.
IS dat dan zo, volgens Jesse Klaver
En zo ja, wat is dan het  eventuele bezwaar tegen de Moslimbroederschap?
Je kunt je er dus NIET vanaf maken met het Verhaaltje, dat je alleen naar
de activistenachtergrond van Kauthar gekeken hebt.
En als je enerzijds beweert, ''niets met Femyso te hebben'' en deze organisatie
niet te willen verdedigen, waarom dan wel later in het interview er de nadruk
op gelegd, dat er niets mis is met Femyso, aangezien zij EU subsidie ontvangen? [85]
Dat schept verwarring, je draait je steeds meer vast en je komt terecht waar
Geen Stijl je wil hebben:
In de Beklaagdenbank.
En moet je rekenschap en verantwoording afleggen aan xenofoob, populistisch
en extreem-rechts schoelje.
Het moet niet gekker worden!
En laat het maar aan Geen Stijl over, om er een rel van te maken , waarbij het mij verbaast, dat reguliere media zich inlaten met een xenofoob achteraf Bloggie als Geen Stijl en zich door ''WC Eend'' [86] laten ophitsen. [87], een
enkel verstandig artikel daargelaten. [88]
Maar ik ben hier niet om alle media reacties te vermelden,wel om een
indruk te geven.
Overigens ging Kauthar WEL op alle commotie in, op de site van Groen Links. en op Joop.nl, waar ze stelde, dat Femyso een legitieme organisatie is ''waarin allemaal verschillende moslims met verschillende opvattingen” zitten [89]
En Legitiem is Femyso in ieder geval, anders ontvingen ze geen EU subsidies. [90]
Over de MoslimBroederschap zegt Kauthar [op de site van Groen Links]:
''“Voor eens en voor altijd: ik ben geen lid van de moslimbroederschap en heb niets met hun gedachtegoed. Ik sta voor vrijheid en democratie en tegen uitsluiting en onderdrukking. En ik sta helemaal achter het programma van GroenLinks. Net als alle andere kandidaten op onze lijst. Zullen we het dan nu hebben over hoe we Nederland samen eerlijker, socialer en groener gaan maken?” [91]
In een interview met Trouw, het eerste interview, dat zij gaf nadat Geen Stijl en co los waren gegaan, verklaarde
zij onder andere [ik citeer Het Parool]:
''“Ik sta voor radicale gelijkwaardigheid,” en ''“Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.”
Ook merkte zij op:
''“Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met de Moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat ­gedachtengoed.” [92]
En over Femyso zei zij: [ik citeer weer Het Parool]
''Bovendien is het volgens haar niet zo dat Femyso het gedachtegoed onderkent van alle verbonden organisaties. “Het is andersom. Zij moeten onderschrijven waar Femyso voor staat. Wat ons bindt, is dat we moslims zijn en mee willen doen in het democratische proces.” [93]
Jammer is, dat zij te weinig inhoudelijk  werd gesteund door Jesse Klaver.
Zie nogmaals, Geen Stijl interview. [94]
SOLIDARITEEIT UIT HET BUITENLAND
Gaandeweg zou de Zaak tegen Kauthar nog verder escaleren [lees verder] en ook het buitenland zich ermee gaan bemoeien.
Zo plaatste de Arabische nieuwszender Al Jazeera p op 24 december 2020 een solidariteitsbesteuning voor Bouchallikht. In de betuiging werd uitgegaan van islamofobie en racisme rond de kanditatuur van Bouchallikht [95]
Deze solidariteitsverklaring was ondertekend door internationale
progressieve prominenten uitde anti racisme beweging, de klimaatbeweging, universitaire wereld, politici, vakbondskringen en anderen.. [96]
En ik denk, dat ze gelijk hebben, zoals uit bovenstaande is gebleken en uit hetgeen ik hieronder nog zal schrijven.
ZWAKTEBOD KAUTHAR BOUCHALLIKHT
Hoewel Kauthar enerzijds zich goed roerde [97], maakte
ze helaas ook haar eerste Fout, door te verklaren in het
Trouw interview ''Als Groen Linkser Milli Gorus niet meer
te zullen bezoeken.. [98]
Zoals ze zelf zegt, heeft ze in het verleden bij Milli Gorus als 
lid van Femyso een workshop gegeven. [99]
Ze kwam er dus.
Wat is daar fout aan, dat ze nu zegt, niet meer bij Milli Gorus te komen?
Wel, het foute zit daarin, dat Kauthar dit niet uit zichzelf heeft besloten,
maar onder druk van Kuifje Geen Stijl en co. [100]
En daarom is dat een  zwaktebod.
Kauthar is er vrij in, welke islamitische organisatie ook te bezoeken en
alleen als zij uit eigen beweging daarmee wil stoppen, is het sterk en
geloofwaardig.
Niet onder druk van onsmakelijk extreem-rechts.
Zij zou gedurende die Hetze Tijd meer fouten maken, meer slappe
knieen tonen, daarover aanstonds meer.
RUZIE MET IEDEREEN
Nu is het probleem nu eenmaal, dat je, als je slappe knieeen
toont, de rekening gepresenteerd krijgt.
De Hetze zoekers Geen Stijl en co vertrouwen je niet en zullen met hun
hetze niet stoppen, die ze eenmaal zijn begonnen [101], maar terecht
vertrouwen organisaties waarmee je eerst in een of andere vorm een
samenwerkingsverband had, je ook niet meer, omdat je niet om je eigen
redenen ze de wacht aanzegt [102], maar vanwege het hetze gedrag van
vijanden Geen Stijl en co. [103]
Moslimorganisaties vooral de Nederlandse Islamitische Organisatie en de
door Kauthar gewraakte Milli Gorus Nederland [maar ook anderen], toonden zich teleurgesteld
over haar uitlatingen:
Ik citeer Het Parool:
''De uitspraken van Bouchallikht dragen volgens beide organisaties bij aan de demonisering van de moslimgemeenschap. Bouchallikht nam maandag in een interview in Trouw afstand van bepaalde standpunten van Milli Görüs en van de moslimbroederschap.''
EN
''De islamitische organisaties zeggen het ook ‘ten zeerste te betreuren dat mevrouw Bouchallikht in deze casus een islamitische organisatie, geworteld in de Nederlandse samenleving, voor de bus gooit om haar positie binnen de partij te verstevigen.’ Tegelijk hopen ze dat ze straks ‘zal bijdragen aan de emancipatie van moslims door moslimorganisaties te betrekken in plaats van uit te sluiten.’ [104]
Ook andere islamitische organisaties hadden, zoals
reeds geschreven, moeite met Kauthar's uitlatingen, ook al omdat zij deze onder druk leek te hebben gedaan. [105]
Ex PVV'er en tot de Islam bekeerde Arnoud van Doorn
deed nog een pittig-kritische duit in het zakje richting
Kauthar. [106]
En natuurlijk deed Geen Stijl om de eigen, giftige wijze
verslag van het bij islamitische organisaties levende
ongenoegen over de uitlatingen van Kauthar. [107]
Genoemd moet en mag nog worden de solidariteitsverklaring [hier in Nederland] aan het adres van Kauthar, ondertekend door 120 organisaties. [108]
GEEN STIJL BEGON PAS!/VOORTZETTING HETZE
''Het waait niet over, Jesse'' [109]
GOED!/Er was eens Groen Links, die progressieve
Kauthar Bouchallikht, die haar sporen verdiend had in
de klimaatbeweging [110] als nummer 9 op haar
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen zette, waarna een ware bagger van Geen Stijl en andere
extreem-rechtse cluppies en ''publicisten'' over het hoofd van Kauthar en Groen Links werd uitgestort. [111]
Groen Links voorman Jesse Klaver liet zich verleiden tot een interview met Geen Stijl, dat meer weg had van
een politie ondervraging [112], in dat kader mocht
PVV'er ''baarmoeder'''Machiel de Graaf zijn giftige zegje doen.
En Klaver reageerde uiterst slap op de Geen Stijl 
interrogation.
Kauthar deed ook een duit in het zakje [113], maar maakte daarbij de fout zich te distancieren van moslim
organisaties, waar zij eerst WEL kwam [114], niet uit
overtuiging, maar omdat zij zich door de extreem-rechtsters in een hoek had laten  drukken, wat weer de
terechte verontwaardiging van betrokken organisaties
opwekte. [115]
Je zou dus denken:
Een Overwinningspuntje voor de extreem-rechtse hetzers en nu gaan we weer over tot de orde van de Dag?
Niets was minder waar.
Want Geen Stijl en aanverwanten bleken nog niet
klaar te zijn met Kauthar en Groen Links......
NA DE ''MOSLIMBROEDERSCHAPHETZE'':
THE PALESTINA DEMONSTRATION DRAMA
Als Geen Stijl en consorten in een Ding goed zijn, dan is het wel het vertellen van halve waarheden, het suggereren van zaken zonder ze expliciet te benoemen, het uit elkaar rukken van feiten en het blamen van anderen voor zaken, waarvoor zij niet
verantwoordelijk zijn.
En dat kwam allemaal samen in de aanwezigheid van Kauthar op een Palestina demonstratie in Den Haag,
anno Domini 2014 [ja, wie echt wil hetzen, moet diep graven he, dames en heren van Geen Stijl!]
U weet wel lezers, dat jaar waarin apartheids en bezettingsstaat Israel [116] zo leuk met de mensenrechten omsprong:
Bij de 2014 aanval op Gaza heeft Israel zich dus
schuldig gemaakt aan zware oorlogsmisdaden:
In twee maanden tijd werden 1391 Palestijnse burgers gedood, waaronder 526 kinderen, een VN school werd gebombardeerd, een ziekenhuis beschoten [117], ik geloof, dat u zo wel een Beeld hebt.
Een demonstratie tegen deze misdaden dus.
En Kauthar is als progressieve strijdster tegen het onrecht logischerwijs begaan met Gaza, zoals ze 
schreef [118] en was dus bij die demonstratie
aanwezig.
Goed, dat was wat achtergrondinformatie:
Maar wat wordt Kauthar door Geen Stijl NU weer
verweten:
Welnu, dames en heren, dat zij op een Palestina demonstratie in
Den Haag aanwezig was [2014 dus], waar enkele mensen met hakenkruisvlaggen liepen.
NEEN, GEEN neo-nazi's, maar mensen, die een
vergelijking trekken tussen het Israelische regime en
Nazi Duitsland. [119]
Let wel:
Het Israelische REGIME, de STAAT dus, en Nazi Duitsland, zoals te zien was aan de foto's [120]
En wat je daar ook van mag vinden [overeenkomsten
zijn er, hoe pijnlijk het ook mag klinken, zeker, beiden bezettingsregimes, beiden schuldig aan massaslachtingen en foltering onder de burgerbevolking, het tot minderwaardig verklaren van groepen [121],.
En alle hysterie ten spijt:
Een uiting van antisemitisme zijn deze vlaggen per definitie  NIET, omdat het hier gaat om de
oorlogs en bezettingspolitiek van een STAAT, NIET om
de stigmatisering van Joden, van wie, trouwens, velen,
het in het geheel niet eens zijn met de misdadige politiek van het Israelische apartheids en bezettingsregime. [122]
Maar hoe je er ook over denkt, het is natuurlijk van de 
zotte iemand verdacht te maken en in een kwaad daglicht te stellen, louter en alleen omdat zij aanwezig
is op een demonstratie waar, tussen de vele Palestijnse
vlaggen, ook een aantal niet al te kiese vlaggen stonden
met een hakenkruissymbool.
Ondergetekende heeft ook eens meegelopen in een
veelbesproken Palestina demonstratie in 2002,
waarbij in de media een beeld geschapen werd, alsof er sprake was van anti-semitisme omdat enkele lieden met hakenkruissymbolen [die ik tussen al die tienduizenden mensen niet eens heb opgemerkt] rondliepen. [123]
Ben ik dan daarvoor verantwoordelijk?
ONZIN natuurlijk.
Evenmin Kauthar, die alleen aan te spreken geweest was, als ze zelf met zo'n vlag had gelopen.
Natuurlijk sloeg deze nieuwe Geen Stijl hetze tegen 
Kauthar bij bepaalde groepen en individuen aan, net
zoals de ''Moslimbroederschap hetze'' en werd er
door Geen Stijl gelijkgevers over gepubliceerd. [124]
TWEEDE FOUT VAN KAUTHAR BOUCHALIKHT/EXCUSES
Ik heb geschreven over de eerste fout van Kauthar:
Zich onder druk van de Geen Stijl/Weird Duk/Carel Brendel cs,
distancieren van moslim organisaties als Mili Gorus [125]
De Tweede Fout van Kauthar was welhaast NOG pijnlijker:
In een aantal pathetische Tweets bood ze haar ''excuses'' aan
voor haar aanwezigheid op de gewraakte Palestina demonstratie
van 2014!
Onder andere zegt ze:
''"De vergelijking tussen Israël en Nazi Duitsland is walgelijk. Ik verafschuw antisemitisme, het gaat in tegen alles waar ik voor sta." [126]
Ik heb hierboven al beschreven, dat ik niet inzie,
waarom die vergelijking NIET gemaakt kan worden,
omdat er, helaas, wel degelijk overeenkomsten zijn [127],
en dat dit benoemen, niets met anti semitisme
te maken heeft.
Maar daarover kun je van mening verschillen:
Wat mij echter enorm stoort, is dat Kauthar excuses maakt voor iets waarvoor zij niet verantwoordelijk is.
En als dat nog uit eigen beweging is, was dat Een Ding.
Maar onder druk van een onfris cluppie als Geen Stijl?
Dat zelf antisemitisch is en niet zo'n beetje ook?
HET ANTISEMITISME VAN GEEN STIJL
Geen Stijl viel haar dus hierop aan.
Maar deze keer hadden ze hun hand overspeeld, want
als we over antisemitisme praten/schrijven, zijn het Geen Stijl en aanverwanten, die zich niet onbetuigd laten!
IK CITEER GEEN STIJL VALSE DIAMANTEN
[met dank aan Frontaal Naakt/Peter Breedveld,
die mij op het spoor bracht]: [128]
''De rijke en machtige Joden hebben van die lange tenen''
Uit hun wrochtsel:
''Zo. Begin 4 mei, tijd voor Dodenherdenking gezeik'' [129]
Een ander Voorbeeld:
''Jank Joden van het Cidi [een nare pro Israel Club [130], maar het deugt niet, Joden als groep denigrerend neer te zetten''
Uit het Geen Stijl Wrochtsel:
''Hoera! Geen Stijl genoemd in Cidi rapport!'' [131]
Dit trouwens naar aanleiding van het feit, dat Geen Stijl genoemd werd in Cidi Rapport
''Monitor antisemitische incidenten in Nederland  2013'' [132]
Over Geen Stijl wordt opgemerkt op bladzijde 34:
''3 september 2013 GeenStijl9 publiceert op 3 september een artikel over PVDA-er Robbert Baruch. Het artikel gaat over de manier waarop Baruch Europarlementariër wil worden. Volgens GeenStijl niet een eerlijke..''
En op bladzijde 35:
'' manier maar een ‘Jodenstreek’. ‘Dus wij weten dingen over de selfkicker Robbert Baruch, GSdoodsbedreiger en pleger van Jodenstreken.’ In een reactie aan de Joodse Omroep op de website laat Geenstijl weten: ‘Hallo (…). Klinkt ook een beetje alsof je boos bent om het stilistische gebruik van het archaïsche doch keurig Nederlandse woord 'Jodenstreek'. Dat werd gebruikt om terug te verwijzen naar een historisch artikel over hoe Baruch GeenStijl er ooit bij probeerde te naaien op een manier die op zuivere wijze voldoet aan de betekenis van het woord 'Jodenstreek'. (…) Taalnazi! Groetjes, Van Rossem.''
’ [133]
Dat is dus duidelijke taal.
Ik moet absoluut niets hebben van Cidi's verdediging van het misdadige
Israelische regime [134], maar daar gaat het hier niet om.
Hier wordt het antisemitische karakter van Geen Stijl aan de orde gesteld
en ontmaskerd!
Geen Stijl voorman Bart Nijman [135]  ''schittert'' met nazi
achtige opmerkingen als ''Gierige Jood''  en
Jodenfooi'' [136]
Oja, en vlak '' Opportunistische Brood-Jood'' [137] niet uit en een Gouwe Ouwe ''Jodenstreken'' [138]
Van notoir antisemitisme gesproken.....
ANNABEL, HET WORDT NIETS MET JOU ANNABEL
[Een ironische Persiflage op het Liedje ''Het wordt niets zonder jou, Annabel]
HET ANTI SEMITISME VAN ANNABEL NANNINGA
Een Grapje tussendoor moet kunnen, juist als het Bittere Ernst is:
Want naast de overduidelijk anti-semitische uitingen van Geen Stijlers zoals
Bart Nijman was er nog een andere Geen Stijl columnist, Annabel Nanninga,
voormalige voorvrouw van het fascistische Forum voor Democratie [139], heden
mede oprichter van de anti vluchtelingen en law and order uiterst Partei JA21 [140]
En onze ''Annabel'' ging zich te buiten aan de ene antisemitische opmerking
na de andere:
Laat ik wat voor de Lezer citeren om een indruk te geven:
[Annabel Nanninga]
''Waar blijft @2525 trouwens met zijn HumorEinsatzgruppe Magnietenpistel
op Jood.nl?
Sorry! Joop.nl! # auschwitzen [141]
''Gas geven, als je een Jood ziet, old habits die hard. #demjanjuk [142]
''Krijg toch allemaal de klere. Word voor mijn part allemaal Jood
#holocaustspektakel'' [143]
''Heil Hitler roepen is op zichzelf ook vol-komen- ongevaarlijk. [144]
Maar deze Dame heeft meer op haar Conto:
Zo geniet ze kennelijk van vergassingen:
Neen, dat verzin ik NIET
In een kennelijke Tweet discussie bracht zij te berde:
''Rot ff  op @ FransTraas,
moraalridders, die was Hitler vergeten in die mooie ovens van 'm [145]
Schokkend ja, iedere keer als ik het lees, moet ik er weer
even van bijkomen.....
Ook heeft zij kennelijk een grote hekel aan Dodenherdenking:
Daarover merkte zij op:
''Wat zijn jullie stil, is er iemand dood ofzo? [146]
Deze zelfde Annabel Nanninga bestond het dan nog, om in
een Geen Stijl Column mensen als dieren aan te duiden en Ebola
als een plausibele oplossing voor de vluchtelingencrisis te promoten.
Zie noot 147
Neo nazi opvattingen
EN WAT DOET GEEN STIJL?
Terwijl dit light fascistische, extreem-rechtse medium de ene
anti-semitische opmerking na de andere maakt, verwijten ze
een Groen Links kandidate, die terecht en legitiem protesteert tegen
de misdadige Israelische terreur in Gaza [148], dat ze op een demonstratie
aanwezig was, waar een aantal mensen die Israelische terreur met
Nazi Duitsland vergeleken [149], waarvoor, zoals ik al had opgemerkt,
voor een deel best wat voor te zeggen is! 
En wat heeft Kauthar dan wel helemaal gedaan?
Liep zij met zo'n Vlag of Spandoek.
Neen, ze was op zo'n demonstratie aanwezig.
Vlieg toch op Geen Stijl en onderzoek jullie eigen ECHTE antisemitisme! 
En trouwens pro Israel Club het Cidi, dat er altijd als de Kippen bij is
om Palestina activisten en verzetsorganisaties van anti semitisme te
beschuldigen, terwijl ze zich in werkelijkheid terecht keren tegen de
misdadige Israelische bezetting [150], was en is opvallend zwijgzaam
over het anti-semitisme van Annabel Nanninga en haar voormalige
Forum voor Democratie trawanten.
Waarom:
Omdat deze extreem-rechtse cluppies bezettingsstaat Israel verdedigen en
dat is voor het Cidi kennelijk belangrijker dan het virulente anti-semitisme
bij deze fascisten. [151]
En ondertussen geeft het ECHT anti-semitische Geen Stijl niet op en
blijft maar zeuren en hetzen richting Kauthar Bouchallikht en de Wereld lastigvallen over haar aanwezigheid op de genoemde en gewraakte demonstratie tegen Israel's zoveelste terreur in Gaza. [152]
Waarover je Geen Stijl NATUURLIJK niet hoort.....
EPILOOG
LINKS, ZWICHT NIET!
Antisemitisch, Islamofoob en extreem-rechts medium Geen Stijl en
trawanten hebben er in november/december een Heilige Levenstaak
van gemaakt om een frisse, progressieve Groen Links Tweede Kamer kandidate, Kauthar  Bouchallikht en Groen Links fractieleider Jesse Klaver zo in een hoek
te drijven, dat ze bijna smekend en stotterend zich tegenover deze rechtse
Schoeljes gingen verdedigen, in plaats van ferm en principieel hun principes
te verdedigen.
Wat ik Jesse Klaver verwijt is dat hij uberhaupt een dergelijke vunzige Club
te woord heeft gestaan, die hem in een interview attaqueerde alsof hij
een misdadiger was.
Ook verwijt ik hem [lees bovenstaande maar over] dat hij Kauthar te halfslachtig
heeft verdedigd.
Maar ook Kauthar verwijt ik zo een en ander.
Na aanvankelijk gezwegen te hebben [dat had ze moeten volhouden],
capituleerde zij direct voor dir RechtsTuig, door de verklaren Milli Gorus
[Turks Islamitische organisatie] niet meer te bezoeken.
Dat zij daarvoor kiest is een Ding.
Maar NIET op instigatie van Schoeljes als Geen Stijl, Carel Brendel
en Weird Duk [lees in bovenstaande over hen]
Weird Duk, die de hetze tegen Kauthar naar de essentie bracht:
De heren Islamofoben willen gewoon geen vrouw met een hoofddoek
in de Tweede Kamer! [153]
Het meest nam ik Kauthar nog kwalijk haar belachelijke excuses voor de
deelname aan een Palestina demonstratie, omdat anderen vlaggen met
hakenkruizen [vergelijking Israel-Nazi Duitsland] droegen. 
Dus excuses aanbieden voor iets, dat je niet hebt gedaan.
EEN DING MOET LINKS WEER LEREN:
Voor fascisten en hun mantelorganisaties is het nooit genoeg.
Zwicht je eenmaal voor hun hetze terreur, dan gaan ze door en door!
Het is erg genoeg, dat fascistenclubs als PVV en Forum voor Democratie
steeds meer genormaliseerd worden:
Het laatste wat zich nog links en progressief noemt, moet doen, is
voor hen zwichten, excuses gaan aanbieden voor dingen, die niet zijn
gedaan en sowieso met hen praten en verkeren.
Mijn Boodschap aan Links is:
Er is maar EEN contact met fascisten en hun trawanten
Dat is de strijd.
Niet het Gesprek.
Dat Station zijn we gepasseerd.
Ik hoop dat Jesse Klaver en Kauthar hiervan geleerd hebben en
weer met ruggegraat gaan staan voor hun principes.
De volgende Vier Jaar zal de strijd tegen het fascisme meer dan nodig zijn
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF
EN

Meer van Astrid Essed