Sylvana Simons en de Amsterdamse Gemeenteraad/Sylvana spoke the truth!

Zo 24 Februari 2019 02:50 | Astrid Essed | 657 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
FATAAL SCHIETINCIDENT, SYLVANA SIMONS EN DE AMSTERDAMSE
GEMEENTERAAD/SYLVANA SPOKE THE TRUTH!
ZIE OOK

Er is in dit verhaal maar één persoon waarmee ik me kan identificeren. En dat is de moeder van een zoon.''

SYLVANA SIMONS, GEMEENTERAADSLID BIJ 1

https://amsterdam.bij1.org/reactie-bij1-op-schietincident/

First they ignore you

Then they laugh at you

Then they fight you

Then you win

Mahatma Gandhi

https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_103630

SOMMIGEN WEIGEREN TE ACCEPTEREN DAT WATER GEWOON WATER IS

Anoniem

''WALGELIJK!''

''BUITENSPORIG!''

''VERSCHRIKKELIJK'' [1]

Dat waren een aantal kreten, die Bij1 raadslid Sylvana Simons 

over zich heen kreeg, omdat zij het gewaagd had [als zwarte vrouw?

Dat kan ik niet hardmaken, maar heb een vermoeden, dat dat bij sommigen wel degelijk meespeelt....], zich kritische vragen te stellen bij

de fatale schietpartij bij de Nederlandse Bank, waarbij de politie

met 21 kogels een -zoals later bleek- verwarde man met een nepwapen [2]

neerschoot.

ZIJ vond haar uitlatingen, waarbij zij in eerste instantie sprak

over buitensporig politiegeweld [3], later ''te scherp'' [4], IK

helemaal niet, zoals ik in een fel artikel heb duidelijk gemaakt. [5]

Maar het gaat nu niet om mij, maar om de in mijn ogen en

niet in de mijne alleen [gelukkig] [6], WALGELIJKE, BUITENSPORIGE EN

RONDUIT BELACHELIJKE OPTREDEN VAN DE AMSTERDAMSE

GEMEENTERAAD ZELF! [7]

De schandelijke partijdigheid van burgemeester Halsema, die, ondanks

deze op een man afgevuurde kogelregen, het lef heeft, op zo'n moment

te spreken over ''trots zijn op de politie.'' [8]

SO WHERE THE HELL WAS ALL THE FUSS ABOUT?

Die vraag is meer dan gerechtvaardigd, als de woorden

''walgelijk'', ''verschrikkelijk'', een ''dieptepunt in mijn politieke

carriere'', ''u moet zich kapotschamen'' [9], de revu passeren.

Want waar waren de NIET Geachte Gemeenteraadsleden nu zo geschokt over.

NIET dus, zoals ik al zei, over het feit, dat de politie als

groep, met zijn allen, een verwarde man doodschoot met

21 kogels, iets, waarover normale mensen niet alleen 

verontwaardigd zouden moeten zijn, maar wat hen angst zou

moeten inboezemen.

NEEN, om het feit, dat Sylvana het had over het ''bovenmatige aantal

kogels'' [10], met andere woorden, dat zij het lef had, het politieoptreden

ter discussie te stellen, dat zij van mening was, dat een dergelijke

trigger happiness [woorden Astrid Essed, niet Sylvana Simons] juist

onveiligheid creeerde [11] 

Dat zij voorbarig sprak en niet de resultaten van het onderzoek

afwachtte en geen waardering zou hebben voor het werk

van de politie, die haar toch zo goed beschermd had

tegen haar bedreigers, aldus de hysterische reactie

van VVD Gemeenteraadslid Eric van der Burg, te uwer pleziere, lezers,

onder noot 12 vermeld.

MAAR

DAT was het grootste pijnpunt, dat zij het had over de relatie

jongeren van kleur en de politie [13] en dus het lef had, racisme

bij de politie te veronderstellen.....

Daarvoor wederom een stukje uit de tirade van VVD'er van der Burg, die trouwens

de woorden van Sylvana Simons [bewust?] verdraaide.

Dit was wat hij ervan maakte

''''En dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te

zijn voor politieagenten, is walgelijk!'' [14]

En hier wat zij in werkelijkheid gezegd heeft

'''Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.

Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zich
zorgen en schrikken hiervan'. [15]

JA, ik geef de Gemeenteraadsleden gelijk.

Wat een LEF van Sylvana, om de racisme kaart uit te spelen!

Hoe komt ze erbij!

GOED

Alle gekheid op een stokje

Resultaat was, dat Sylvana, nog voor ze haar betoog kon beginnen,

reeds onderbroken werd door SP Gemeenteraadslid Nicole Temmink,

die Sylvana's opmerkingen voorbarig vond en trouwens op haar

Twitter pagina leutert over het ''trauma'' bij de agenten [16], waarop

ik slechts kan zeggen

''WHO THE HELL IS IN THE COFFIN!''

Tijdens het debat zou Sylvana niet alleen door La Temmink, maar

in het geheel 31 keer worden geinterumpeerd, vaak op

zeer groffe en agressieve wijze:

SP 5x
D66 4x
PvdD 2x
GroenLinks 2x
VVD 9x
PvdA 4x
FvD 5x  [17] 

WIE TREKT HIER VOORBARIGE CONCLUSIES?

JUIST, JA.....

Tijdens het rampendebat werd er, naast de andere aantijgingen, voortdurend op gehamerd, dat Sylvana voorbarige conclusies trok, zelfs door de anti-racistische

partij Denk, die zelfs opmerkte, Sylvana's zorgen bij jongeren van

kleur niet te herkennen [dat viel tegen......] [18], gesuggereerd, dat het Sylvana was, zorgen in de samenleving aanwakkerde, wantrouwen ''injecteerde'' [19] en dat zij geen waardering voor de

politie zou hebben.

Om met het laatste te beginnen:

Dat is niet waar.

Tijdens het debat merkte Sylvana onder meer op

'''De afgelopen drie jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheid van politie en openbaar Ministerie in relatieve vrijheid kunnen leven. Ik waardeer het werk dat de politie doet, gelooft u mij' [20]

Maar om terug te komen op die zogenaamde ''voorbarige'' conclusies

van Sylvana:

Sylvana heeft niets anders gedaan om haar zorgen uit te spreken, zorgen

die ze in de samenleving gehoord heeft, met name van jongeren van kleur en

niet over zomaar iets"

Maar over het neermaaien van een verwarde man met een neppistool

met maar liefst 21 kogels.

De Gemeenteraadsleden moeten moreel wel totaal afgestompt zijn,

als ze niet begrijpen, hoe beangstigend dat voor een gewone burger is.

Hoe beangstigend voor jongeren van kleur, die -en dat willen

de dames/heren van de Gemeenteraad kennelijk niet horen,

maar het IS er wel, met politiegeweld [21], discriminatie en etnisch 

profileren! [22]

Ja, dat is geen sprookje, de politie geeft dat zelf toe! [23]

Sylvana heeft bezorgdheid geuit over dit extreme geweld van een groep

politiemensen tegenover een man, door met 21 kogels te reageren. [24]

Haar woorden ''te scherp'' gekozen?

Ik vind ze nog gematigd hoor!

En die bezorgdheid, die hadden de Gemeenteraadsleden, zeker de linkse,

moeten delen.

Over een mens, dat zo zijn leven verliest.

Maar nee hoor, termen als ''dieptepunt in mijn carriere'' [D'66] [25],

''verschrikkelijk....verschrikkelijk'' van de kant van het in Amsterdam

anders zo progressieve Groen Links [26] en meer van zulk gebalk.

LET WEL:

Verschrikkelijk slaat NIET op dat griezelge politieoptreden, maar

op Sylvana Simons, die het waagt, menselijkheid te tonen en dat aan

te klagen.

Die het waagt, vragen te stellen. [27]

Vragen, die zij niet heeft kunnen stellen door de voortdurende, soms

haast hysterische, interrupties.

Soms ronduit ridicuul, zoals Johnas van Lammeren van de Partij 

voor de Dieren, die vond, dat Sylvana ''nederig'' moest zijn. [28]

In welke eeuw leeft deze oud modische figuur?

VOORBARIGE CONCLUSIES EN PARTIJDIGHEID

Nergens trekt Sylvana in twijfel, dat we de resultaten van het onderzoek

van de Rijksrecherche niet moeten afwachten

Ik citeer haar

''Ik begrijp dat de burgemeester op veel vragen waarschijnlijk nog geen duidelijk antwoord heeft aangezien het onderzoek door de rijksrecherche nog loopt. Maar ik begrijp ook dat het niet te doen gebruikelijk is de resultaten van dat onderzoek te delen.'' [29]

Dus:

Sylvana heeft WEL respect voor de politie inzet naar haar toe,

ze trekt geen voorbarige conclusies, maar deelt haar zorgen.

Maar hoe zit dat met de burgemeester en de Gemeenteraad

Burgemeester Halsema maakt de onder deze omstandigheden

smakeloze opmerking ''trots'' te zijn op de politie

[30], ze bezoekt de schietende [killer] agenten, maar niet

de moeder van de doodgeschoten man [31]

VVD'er Eric van der Burg hemelt politie en Openbaar

Ministerie op, D'66 er van Dantzig noemt dit debat een

''dieptepunt'' in zijn politieke loopbaan [32], SPer Nicole

Temmink noemt Sylvana's opmerkingen ''smakeloos'' ,

terwijl zij jammert over 'de heftigheid'' van de ervaring

voor de schietende agenten. [33]

Dat vind IK pas smakeloos.

En zo kan ik nog even doorgaan.

Bovenstaande lieden en de andere partijen hebben

ZELF voorbarige conclusies getrokken door de uitkomst

van het onderzoek niet af te wachten, maar bij voorbaat

de politie te gaan prijzen.

Een beschamende en weerzinwekkende vertoning. [34]

BRIEF AGENT AAN SYLVANA

Daar komt bij de brief, die agent Joeri Sterringa aan Sylvana 

schreef, omdat bij haar woorden ''stoom uit zijn oren'' was gekomen.....[35]

Interessant zijn voor mij twee dingen.

Hij schrijft de brief alsof hij ooggetuige was, terwijl bij goed lezen

duidelijk wordt, dat hij pas ter plekke arriveerde, toen slachtoffer

Michael Fudge reeds was neergeschoten.

Fragment uit de brief waaruit dat blijkt

''Ik was zelf in dienst tijdens dit incident als officier van dienst van de politie. Ik was toevallig dicht in de buurt toen dit gebeurde en was daardoor erg snel bij de bank. Daar trof ik 2 collega’s, die helemaal van slag waren. Mijn eerste zorg was om te kijken of mijn collega’s gewond waren. Andere collega’s van mij hebben zich meteen om de neergeschoten man ontfermt.'' [36]

Interessant is de brief ook, omdat het een inkijkje geeft

in de mentaliteit van [kennelijk] veel politieagenten

Fragment uit brief:

''Als er iemand met een mes en vuurwapen op je af komt rennen, blijf je schieten totdat deze persoon is uitgeschakeld. Dat is het moment dat hij neer gaat, of zich overgeeft. '' [37]

Dus met zo'n mentaliteit is het niet verbazingwekkend,

dat men een pistool leegschiet op een verwarde man.

En bedenk, beste lezers, dat er een overvloed aan politie

aanwezig was tegenover een man.........

Dat je schiet als er op je wordt geschoten [of naar het leek,

want het bleek een neppistool] begrijp ik, maar niet dat

je als een dolle je magazijn leegschiet, zeker als je met

zovelen bent.

En dit is de politie, die ''onze trots verdient'' mevrouw de

burgemeester Halsema?

EPILOOG

Het is als in dat oeroude spreekwoord

''SOMMIGEN WEIGEREN TE ACCEPTEREN DAT WATER GEWOON WATER IS''

Er is een man doodgeschoten in een kogelregen van 21 kogels.

Dat heet dus een executie of zoals historicus Han ter Horst terecht

opmerkte ''liquidatie'' [38]

Maar als je dat benoemt, zoals Sylvana deed, schieten burgemeester

en Gemeenteraad in een kramp en is SYLVANA'S optreden WALGELIJK

en BUITENSPORIG.... [39]

Weet u wat IK walgelijk en buitensporig vind, niet Geachte burgemeester

en Gemeenteraadsleden, dat u alles omdraait, de menselijkheid onder

tafel veegt en niet meeleeft met het slachtoffer, maar met schietende en

dodende agenten.

Agenten getraumatiseerd

Ach kom OP nou?

WHO THE HELL IS IN THE COFFIN.

En uw andere SCHANDDAAD, Gemeenteraadsleden:

Als een zwarte vrouw met u haar zorg deelt over dit bovenmatig

politiegeweld, nog zo gek is om daarover min of meer excuses áan te bieden

[faux pas, opmerkingen te scherp], wordt ze toch door u massaal aangevallen, omdat zij het waagt te zeggen, hoe bedreigend zo'n Wild West Schietpartij

voor jongeren van kleur is, dan blaast u stoom, begint tirades, schreeuwt,

jammert en balkt en verwijt de boodschapper de vervelende Boodschap over

institutioneel racisme, dat zelfs door de politie wordt erkend. [40]

Heren en dames Gemeenteraadsleden, uw gedrag bij dit spoeddebat was

minderwaardig, laf, u hield als gekken schietende agenten de hand boven

het hoofd, u ontkende bestaand racisme en gedroeg zich als hooligans

tegenover een collega raadslid.

Dat haar waardigheid op voortreffelijke wijze bewaarde.

U moet zich schamen en u bent nog kortzichtig ook, omdat u weigert

water te zien voor wat het is.

WATER, dwazen!

Er IS racisme

Er IS politiegeweld.

Zolang u dat niet onder ogen wilt zien, houdt u het in stand.

Identificeert u zich maar met killing cops!

Sylvana heeft de enig juiste identificatie gemaakt:

Met de moeder van een zoon.......[41]

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/fataal-schietincident-sylvana-simons-en-de-amsterdamse-gemeenteraad-sylvana-spoke-the-truth/

OF

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2019/02/24/fataal-schietincident-sylvana-simons-en-de-amsterdamse-gemeenteraadsylvana-spoke-the-truth

Meer van Astrid Essed