Kerstbrief aan de Vries en Verburg, medeplichtige deportaties vluchtelingen

dinsdag 27 december 2016 07:04 | Astrid Essed | 1017 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen
MEDEPLICHTIGHEID DE VRIES EN VERBURG AAN DEPORTATIES
VLUCHTELINGEN/KERSTBRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG
ZIE OOK
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Uw voltooide bouw van de gesloten gezinslocaties op
Kamp Zeist
Reden:
Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,
dood en ellende.
'' En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.''
LUCAS 2: 1-7
''”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.
De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,
dus krijgt ze haar Kind in een stal.
Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdacht
met Kerstmis.
Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koning
het Kind dreigt te doden.
Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.
In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarin
het Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurd
naar gevaar en ellende.
Met fatale gevolgen.
Na te hebben verbleven in bewoningen, die door lieden
als u waren gebouwd.”
Geacht Bestuur,
Fijne Kerst met de familie gehad?
Lekker uw geweten gesust over het door u aan
gedeporteerde of nog te deporteren gezinnen aangedaan leed?
Van de Kerstgedachte bent u wel ver afgedwaald:
Zie mijn Kerstbrief aan u, vorig jaar 2015
Niet dat ik verwacht, dat deze brief een appel is aan uw geweten, want
in volharding van uw misdaad, medeplichtigheid aan deportaties
van  gezinnen naar oorlog/vervolging/ellende, bent u een van de
kampioenen!
Trouwens, ik heb u nog aangeschreven naar aanleiding van de
Internationale Dag van de Rechten van de Mens!
Weet u nog?
Herinnert u trouwens zich nog, dat er vorig jaar op die dag een onlineactie tegen uw bedrijf was?
Waaraan ondergetekende heeft deelgenomen?
Doel was:
Een beroep te doen op uw geweten, om de bouw van de ”gesloten
gezinsvoorzieningen” voor vluchtelingen, die neerkomt op een
gevangenis, stop te zetten:
Dat geweten hebt u niet, dat is duidelijk.
Want u hebt de bouw van de gezinsgevangenis gewsoon voltooid.
Dat betekent echter niet, dat ik u met rust laat.
Opnieuw, in de Kersttijd, schrijf ik u aan.
Om u te confronteren en u ter verantwoording te roepen.
Ik was u wederom de oren:
Want:
Deze brief gaat, opnieuw, over
Uw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijt
inhouden, maar van  totaal andere aard.
Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie ……
´´Gefeliciteerd´´, dames en heren.
U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´
op het terrein van Kamp Zeist voltooid! ¨(1)
Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´
Scrupules hebt u daarbij geenszins.
Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaard
op Building Holland in de Rai
 ´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een
procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2)
En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´´ (3)
Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, ga
ik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historisch
besef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,
sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)
Mensen zijn geen willoze werktuigen.
Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,
eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.
 En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken!
Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheid
van de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u talloze
malen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis en voor EN na
uw zomervakantie….. (8)
Zonder resultaat.
Je zou toch denken, dat een brief met een appel op uw geweten,geschreven 
enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich een
christelijk imago aanmeet (9).
MIS POES!
Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid!
TEN OVERVLOEDE:
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENI SSEN
Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.\
Of beter gezegd
Uw medeplichtigheid aan wandaden.
U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijven
vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,
in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land van
herkomst. (10)
Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks een
Overheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerd
dat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwen
in en uit kunnen lopen. (11])
De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgeven
door
een hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)
Met andere woorden:
Een gevangenis , al is die dan belichaamd
door aardige ”huisjes”
En daar hebt u aan meegewerkt!
SCHANDE!
Ik zal u, ook al is het aan dovemansoren gericht,nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n gesloten
gezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”
genoemd wordt. (13)
Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)
Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels is
uitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)
”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”
…..
……
”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)
Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordt
aangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)
Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissen
is, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,
onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middels
allerlei acties en brieven van ondergetekende (17)
opgeroepen,
niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,
met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.
Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan  op de ingeslagen weg.
Dat is een schandaal, zeker voor
een bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaarde
christelijke principes in Afrika projecten leidt [18],
maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schending
van de rechten van vluchtelingen.
U bent door en door hypocriet.
EN vooral
Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende.
WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaire
ellende!
TENSLOTTE
Op maandag 5 december [hopelijk hebt u Sinterklaas niet gevierd
met het racistische karikatuur
”Zwarte Piet”] [19], hebben  er mensen terechtgestaan, die middels het verspreiden
van posters aandacht vroegen voor uw misdadige praktijken.
Beschuldiging tegen hen:
 ”smaad” [20]
Mensen uit een stuk, met hun hart op de goede plaats, die
niet tegen onrecht kunnen en iedereen, ongeacht afkomst of status,
een goede toekomst gunnen. [21]
En waarvan zijn ze precies beschuldigd?
Van het verspreiden van posters waarop staat:
”“Bouwbedrijf De Vries en Verburg – uw duurzame partner in deportaties – Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” [22]
Daarmee zou uw ”eer en/of goede naam” zijn aangetast. [23]
Om het even populair uit te drukken:
“”What nonsense is that”
U HEBT toch gezingsgevangenissen gebouwd, BENT toch ”trots”
op uw werk en hebt toch toegegeven, achter deportaties te staan? [24]
Dan zou u juist trots op zo’n tekst moeten zijn!
En op de resultaten van uw werk [25]
Om op die rechtszaak tegen de strijders tegen het onrecht
terug te komen [26]
Niet zij, maar de Overheid en uw bedrijf, als medeplichtige,
zouden in hun plaats terecht moeten staan.
Voor ieder gezin, dat wordt gedeporteerd naar uitzichtloosheid,
oorlog, vervolging.
Voor de psychische schade, die ook door uw toedoen
wordt berokkend. [27]
In mijn rechtbank zou u er niet goed vanaf komen.
Knoop dat in uw orden!
Wees dus maar blij te leven in een Staat, waar de rechten
van vluchtelingen met voeten worden getreden!
Uw Kwade praktijken hebt u reeds
voltooid.
Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naar
oorlog en uitzichtloosheid.
Door uw medeverantwoordelijkheid.
U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (28) ,
die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam.
In die geest hoop ik, dat u straks van uw Sinterklaasfeest en
later, van Kerstmis, mag genieten.
Weet u nog?
Het feest over het Kind, dat nergens welkom was…. [29]
En denk dan niet teveel aan
al die vluchtelingengezinnen, die worden gedeporteerd
naar oorlog, armoede en uitzichtloosheid.
Door uw medeplichtigheid aan onrecht.
Door uw misdadige Befehl ist Befehl mentaliteit
Welterusten, Bestuur met uw ”goede naam” , slaap zacht! (30)
De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (31)
kunnen trots op u zijn!
Overdenk dit alles maar in de Kersttijd, tijd van vrede en goede wil.
Tijdens uw oliebollenfeest met Oud en Nieuw, waarin u
mag terugkijken op een jaar, waarin uw geweten weer eens afwezig was.
Zoals vanaf het moment, dat u de gevangenis des [uitgestelde] doods
begon te bouwen.
U kunt mij blokkeren op Facebook, Twitter, deze brief in de
prullenbak gooien, maar u niet onttrekken aan de medeplichtige
rol, die u in de deportatieketen gespeeld hebt.
DE KLARE ZON ZAL HET UITBRENGEN!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed