Lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg, medeplichtige aan deportaties

Ma 21 September 2015 14:42 | Astrid Essed | 2675 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN

DEPORTATIES
 
 
 
ZIE OOK
 
 
 


SAMENVATTING

''''De Vries en Verburg, de bouwer van de gesloten ''kindvriendelijke'' gezinslocaties
 in Kamp Zeist, laat zich te pas en te onpas voorstaan op haar ''christelijke'' imago.
Maar werkelijke christelijke waarden zijn strijdig met het opsluiten van vluchtelingen,
wier enige ''misdaad'' is te zijn gevlucht om hier bescherming en veiligheid te vinden.
Het zogenaamde ''christelijke'' bedrijf De Vries en Verburg maakt zich medeplichtig
aan uitzetting naar oorlog en onveiligheid. 
Vandaar een terechte protestdemonstratie''


 
 
Op donderdag 17 september is er bij het kantoor van De Vries en Verburg,
die de zogeheten ''gesloten gezinslocaties'' [euphemisme voor gezinsgevangenissen,
wat het in werkelijkheid zijn] op Kamp Zeist gaat bouwen. [1]
Het protest richtte zich-zoals al gezegd- tegen de bouw van de gezinsgevangenissen,
waarmee De Vries en Verburg medeplichtig wordt aan uitzettingen van vluchtelingen-
gezinnen naar oorlog/uitzichtloosheid.
Deportaties dus.
 
ACHTERGROND
 
 
Door veelvuldig protesten  besloot de Overheid het over een andere boeg te gooien,
door uit te zetten vluchtelingengezinnen niet meer op te sluiten in vreemdelingen-
detentiecentra [gericht op deportatie], maar onder te brengen in zogeheten 'gesloten gezinslocaties'', die ''kindvriendelijk'' zouden zijn. [2]
 
 
 
Volgens het propaganda filmpje van de Nederlandse Overheid
worden slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [3]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]
Dat is toch bepaald niet ”kindvriendelijk” te noemen.
 
 
Ik weet het niet van u, beste lezer, maar ik zou niet willen verblijven
in een aardig uitziend huisje, dat wordt omheind door een gevangenismuur.
Maar alle gekheid op een stokje:
Wie in een dergelijke locatie verblijft, is een gevangene.
Niets meer en niets minder.
Je mag immers het terrein niet verlaten!
Sluit dat soms aan bij de ”belevingswereld van het kind”?
 
Niet alle gezinnen belanden hier overigens.
Een van de hoofdvoorwaarden is, dat er zicht is op uitzetting. [6]
 
 
 
UITZETTING NAAR OORLOG/ONVEILIGHEID/
UITZICHTLOOSHEID

Het bittere van dit verhaal is, dat hier vluchtelingen worden
opgesloten, die geen strafbaar feit hebben gepleegd en wiens
enige ”misdaad” is, dat zij naar Nederland gevlucht zijn in de
hoop op bescherming, veiligheid en een beter bestaan.
Een grondrecht volgens mensenrechtenverdragen.
 
En die dus worden uitgezet naar dezelfde oorlog en uitzichtloosheid
waar zij vandaan gekomen zijn.
 
''CHRISTELIJK'' IMAGO
 
Toppunt van hypocrisie is, dat De Vries en Verburg beweert, zich
te baseren op ''christelijke'' principes. [7]
Dat is natuurlijk niet te rijmen met de uitzetting van rechteloze
vluchtelingen naar oorlog/uitzichtloosheid.
 
De Vries en Verburg zijn lieden, die het Heilig Kind en zijn ouders
teruggestuurd zouden hebben naar Judea [het huidige Israel]
naar Herodes, met alle desastreuze gevolgen van dien [zie
Kerstverhaal, Mattheus 2, vers 13-15]
 
In die strekking heb ik planontwikkelaar [en direct betrokkene
bij de bouw van de gezinsgevangenis in Kamp Zeist], de heer B
Stuij, oudste van de Vrije BaptistenGemeente ''De Graafstroom'',
aangeschreven. [8]
 
Tot nu toe geen enkele reactie op gehad, evenmin als op mijn brief
aan het bedrijf De Vries en Verburg als zodanig. [9]
 
Maar wat voor reacties zouden deze boosdoeners, deze medeplichtigen
aan de  ellende van vluchtelingen, waar zij nog dik aan verdienen ook,
mij moeten schrijven?
De enige, waardige en fatsoenlijke reactie is immers, zich terugtrekken
uit deze heilloze onderneming.
Dat zou pas handelen naar christelijke principes zijn.
 
LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG
 
De lawaaidemonstratie bij De Vries en Verburg was, ondanks
het slechte weer, zeer succesvol. Er werd flink lawaai gemaakt:
De De Vries en Verburg werd via enkele sprekers aangesproken
op hun medeverantwoordelijkheid en medeplichtigheid aan
de deportaties van rechteloze vluchtelingen. [10]
 
Locale media pikten de demonstratie op en vermeldden
deze [11], waarop reacties van mij. [12]
 
 
EPILOOG
 
Net zoals er geen reacties op de brieven van ondergetekende [13]
kwamen, hulde de directie van De Vries en Verburg tegenover de
demonstranten in laf stilzwijgen.
Rolluiken waren naar beneden, een vraag van de demonstranten
om een gesprek met de directie werd door de directie naast
zich neergelegd.  [14]
 
Natuurlijk:
Ze weten met wat voor kwalijke praktijken ze bezig zijn en dat valt
niet te rechtvaardigen.
 
Het enige fatsoenlijke, nogmaals, dat ze te doen staat, is zich uit deze
verderfelijke onderneming terug te trekken.
Zo niet, dan zullen ze, in welke vorm ook, ter verantwoording
worden geroepen.
 
DE VRIES EN VERBURG, BLOED AAN UW HANDEN!
 
 
Astrid Essed
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
 
LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG
 
 
 
 
 
GEMEENTE VERLEENT BOUWVERGUNNING GEZINSGEVANGENIS
KAMP ZEIST-BEDRIJVEN AAN HET WERK
 
 
 
 
 
[2]
 
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
[3]
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND
”KINDVRIENDELIJKE” VLUCHTELINGENGEVANGENIS
KAMP ZEIST
 
 
 
 
 
[6]
 
Slechts onder strikte voorwaarden kunnen deze gezinnen in de gesloten gezinsvoorziening terecht komen: er moet zicht op uitzetting zijn, het gezin werkt niet actief mee aan een zelfstandig vertrek naar het land van herkomst en er moet een reëel risico op onttrekking zijn. Deze gezinnen worden hier in beginsel maximaal twee weken geplaatst.”
 
 
DIENST JUSTITIELE INRICHTINGEN
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING ZEIST
 
 
 
 
[7]
 
Opmerking:
De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
 
''In 1986 richtten Jan Verburg en Luchines de Vries samen Bouwburo De Vries en Verburg op. Het werd een bedrijf met christelijke normen en waarden, met oog voor de medewerker als mens en met doorgroeimogelijkheden voor het personeel.''

BURGLAND GROEP/GESCHIEDENIS[8]


 

GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN D. STUIJ,
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
ASTRID ESSED
28 AUGUSTUS 2015
[9]


BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VAN
GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015

[10]


LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG
 
 
 
 
 
DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEIST
PETER STORM
18 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
[11]
 
 
KONTAKT
LAWAAIDEMONSTRATIE: MEER POLITIE DAN ACTIEVOERDERS
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
ANARCHISTEN MAKEN LAWAAI BIJ BOUWBEDRIJF
18 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
 
 
GOUDSE POST
LAWAAIPROTEST TEGEN GEZINSGEVANGENIS
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
[12]
 
LAWAAIDEMONSTRATIE BIJ DE VRIES EN VERBURG, MEDEPLICHTIGE
AAN DEPORTATIES/REACTIES OP NIEUWSMEDIA
21 SEPTEMBER 2015
 
REACTIES DIRECT ONDER HET STUK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13]
 
 
 
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN D. STUIJ,
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
ASTRID ESSED
28 AUGUSTUS 2015

 
 
 
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW VAN
GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015

[14]''Rolluiken waren veelal omlaag, je zag af en toe iemand door een gang langs snellen binnen, en je zag iemand aan het werk achter een computer.''


DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEIST
PETER STORM
18 SEPTEMBER 2015
 
 

''Verzoek vanuit de actie om met de directie te spreken via een kleine delegatie legde de directie naast zich neer. ''


DE INZET BLIJFT: SLOOP KAMP ZEIST
PETER STORM
18 SEPTEMBER 2015
 
 

Meer van Astrid Essed