Aldi noemt boycot Israelische nederzettingen vergissing/Brief aan Aldi

Do 25 Juli 2013 01:48 | Astrid Essed | 2746 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ALDI NOEMT BOYCOT NEDERZETTINGEN ''VERGISSING''/BRIEF AAN ALDI

 
ZIE OOK
 
 
 
 
VOORAF
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Aangezien de EU nieuwe richtlijnen heeft ingevoerd [1] [in werking tredend in 2014],
waarbij geen zaken meer wordt gedaan met Israelische personen, organisaties en instellingen,
die aanwezig zijn in de bezette Palestijnse gebieden, is de discussie over het al dan niet verkopen
van producten uit de illegale Israelische nederzettingen [2] weer opgelaaid.
Hierbij hebben de supermarkten Aldi en Hoogvliet verklaard, geen producten meer te verkopen
uit de nederzettingen.
Jumbo verklaarde ze sowieso al niet te verkopen.[3]
Aangezien Aldi kort na deze toezegging hierop teruggekomen is en sprak van een ''vergissing'' [4]
heb ik Aldi aangeschreven.
Zie hieronder de brief.
 
Eerder schreef ik Albert Heijn reeds aan over de gecontinueerde verkoop van Israelische
producten [5], waarmee economisch het Israelische bezettingsregime wordt gesteund.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
GUIDELINES ON THE ELIGIBILITY OF ISRAELI ENTITIES 
AND THEIR ACTIVITIES IN THE TERRITORIES OCCUPIED
BY ISRAEL SINCE JUNE 1967 FOR GRANTS, PRIZES AND
FINANCIAL INSTRUMENTS FUNDED BY THE EU FROM 
2014 ONWARDS
 
 
[2]
 
BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN
THE INTERNATIONAL LAW
 
 
[3]
 
TROUW
SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT DE BEZETTE GEBIEDEN
22 JUNI 2013
 
 
[4]
 
NU.NL
ALDI NOEMT BOYCOT JOODSE NEDERZETTINGEN ''VERGSSING''
23 JULI 2013
 
 
[5]
 
BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP
ISRAELISCHE PRODUCTEN
ASTRID ESSED
 
 
 
 
BRIEF AAN ALDI NEDERLAND
 
AAN DE DIRECTIE VAN ALDI NEDERLAND
 
ONDERWERP: 
UW HERZIENE STANDPUNT OVER UW
BESLUIT, AF TE ZIEN VAN DE VERKOOP VAN
PRODUCTEN UIT DE ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN
 
Geachte Directie,
Geacht Management,
 
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:
Als geregelde Aldi klant heeft het mij 
buitengewoon teleurgesteld, dat u kennelijk 
bent teruggekomen op uw besluit, geen producten meer te verkopen,
die afkomstig zijn uit de in bezet Palestijns gebied aanwezige
Israelische nederzettingen [1]
Dit ondanks uw eerder gedane toezeggingen [2]
Ik citeer Trouw
''Aldi eist van zijn leveranciers, dat ze niets meer aanbieden uit de nederzettingen. Als reden geeft
een woordvoerster op, dat Aldi niet wil, dat zijn producten op
enigerlei wijze ter discussie komen te staan'' [3]
 
Hiermee was u een eind op de goede weg, maar wie schetst mijn
verbazing, dat u hierop al korte tijd later terug zou komen en uw aanvankelijke
toezegging  ''een vergissing'' zou noemen.[4]
Dit klinkt niet alleen buitengewoon zwak en, met alle respect,
onbetrouwbaar, erger is, dat u met deze zwenking
impliciet de aanwezigheid van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied 
en de eventuele verkoop van producten uit die contreien, blijft legitimeren.
 
Terwijl de producten uit die nederzettingen net zo illegaal zijn als
die nederzettingen zelf
 
TE UWER INFORMATIE
ISRAELISCHE BEZETTING EN ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
Ik ga ervan uit, dat u ervan op de hoogte bent, dat Israel sinds 1967 
bezettende macht is in de Palestijnse gebieden [Westelijke Jordaanoever, Gaza [5]
en Oost Jeruzalem] en de Syrische Golan Hoogte.
Dit ondanks de unaniem in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
waarin Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni
oorlog in 1967 veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.
Dat die bezetting heeft geleid tot onderdrukking, mensenrechtenschendingen
en oorlogsmisdaden veronderstel ik bij u als bekend. [6]
 
Nu terug naar die nederzettingen
De vanaf eind zestiger jaren in Palestijns bezet gebied gebouwde Israelische nederzettingen
zijn een direct, onzalig bijproduct van die bezetting en illegaal
volgens het Internationaal Recht, namelijk artikel 49 van de 4e Conventie
van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 [7]
Daarbij zijn de nederzettingen ook nogeens veroordeeld middels twee
Vn Veiligheidsraadsresoluties, 446 en 452 [8]
Ondanks dit bouwt Israel toch vrolijk door aan die illegale
nederzettingen, wat vorig jaar nog si veroordeeld door de minister
van Buitenlandse Zaken Timmermans [9]
Behalve die illegaliteit heeft de nederzettingenbouw ook geleid
tot massale Palestijnse landonteigeningen.
Naar schatting meer dan honderdduizend Palestijnen zijn hierdoor
in de loop der jaren zonder enige compenastie hun land
kwijtgeraakt.
Populair gezegd:
Van hun land afgegooid.
In gewoon Nederlands noemen wij dat diefstal
 
U ziet dus, dat er alle reden is, producten uit dergelijke oorden, die
door roof en diefstal tot stand zijn gekomen ten koste van een nu al 46 jaar
bezette bevolking, niet te verkopen en daar ook actief stelling tegen te
nemen, zoals u aanvankelijk deed.
 
Tenslotte wil ik u nog wijzen op de nieuwe EU richtlijnen, waarbij 
met alle personen, organisaties etc, die afkomstig zijn uit bezet
Palestijns gebied, geen zaken meer wordt gedaan [10]
 
Geachte Directie, met uw aanvankelijke besluit, geen producten
uit de illegale nederzettingen te verkopen, was u op de goede weg.
Bedenk wel, dat u met uw ''vergissing'' statement, niet alleen
verwarring zaait en niet betrouwbaar overkomt, maar vooral
 nederzettingen blijft steunen, die alleen maar tot stand
konden komen door bezetting en onderdrukking en de levens
van duizenden Palestijnen kapot gemaakt hebben en nog steeds doen.
 
Maak daarom de juiste keuze en zie af van verdere verkoop
van producten, waaraan ellende en onrecht kleeft.
 
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
[1]
 
NU.NL
ALDI NOEMT BOYCOT JOODSE NEDERZETTINGEN VERGISSING
23 JULI 2013
 
 
 
[2]
 
 
NU.NL
SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT
NEDERZETTINGEN
22 JULI 2013
 
 
 
[3]
 
TROUW
SUPERMARKTEN BOYCOTTEN PRODUCTEN UIT BEZETTE GEBIEDEN
22 JULI 2013
 
 
 
[4]
 
NU.NL
ALDI NOEMT BOYCOT JOODSE NEDERZETTINGEN VERGISSING
23 JULI 2013
 
 
 
[5]
 
''12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht 
 
 
Bron:
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL'S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
 
[6]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
MAART 2013
 
 
 
[7]
 
BTSELEM.ORG
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
[8]
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
WIKIPEDIA
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 452
 
 
 
[9]
 
NOS
TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN
7 NOVEMBER 2012
 
 
 
[10]
 
 
GUIDELINES ON THE ELIGIBILITY OF ISRAELI ENTITIES 
AND THEIR ACTIVITIES IN THE TERRITORIES OCCUPIED
BY ISRAEL SINCE JUNE 1967 FOR GRANTS, PRIZES AND
FINANCIAL INSTRUMENTS FUNDED BY THE EU FROM 
2014 ONWARDS
 

Meer van Astrid Essed