NOS teletekst weer de fout in met berichtgeving over Midden Oostenconflict

Di 12 Mei 2020 20:09 | Astrid Essed | 252 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 
MILITAIR ISRAEL GEDOOD OP WESTOEVER/NOS TELETEKSTREDACTIE VERGEET VOOR HET GEMAK ISRAELISCHE BEZETTING
ZIE OOK
AAN
NOS TELETEKSTREDACTIE
Onderwerp:
Uw berichtgeving dd 12 mei ''Militair Israel gedood op Westoever''
Geachte Redactie,
En daar ben ik dan weer!
Want het is, zoals u geheel onderin in  P/S aan eerdere correspondentie met u  kunt lezen, de zoveelste keer, dat ik u moet terugfluiten in verband met onjuiste of tendentieuze berichtgeving over het Midden-Oostenconflict!
Deze keer betreft het uw berichtgeving dd 12 mei anno Domini 2020, getiteld:
''''Militair Israel gedood op Westoever''
Uw directe teletekstbericht direct onder noot 1
In uw berichtgeving vermeldt u, dat vanochtend [ik neem dus aan, op 12 mei] een Israelische militair is gedood door een steen, die naar beneden werd gegooid in een dorp bij de Palestijnse stad Jenin.
Na de voor de Israelische politici gebruikelijke reactie [dader zal worden gestraft, etc], vermeldt u, dat in augustus vorig jaar voor het laatst een Israelische militair omkwam door [ik citeer u] ''Palestijns geweld'' en dat dit jaar zeker tien Palestijnen omkwamen door Israelisch geweld [ik citteer u weer] ''veelal bij een aanslagpoging''
Einde van uw berichtgeving.
GENUANCEERDE BERICHTGEVING?/NEEN
Zo op het eerste gezicht lijkt uw berichtgeving redelijk genuanceerd:
U vermeldt, naast de berichtgeving, zowel een voorbeeld van ''Palestijns geweld'', maar noemt ook een voorbeeld van ''Israelisch geweld''
Dat dit in werkelijkheid helemaal niet zo genuanceerd is, daarover zometeen.
Maar eerst het volgende
A
WESTELIJKE JORDAANOEVER
U schrijft in de eerste alinea, eerste zin:
''Een Israelische militair is vanochtend gedood op de Westelijke Jordaanoever.
En daar gaat het al helemaal mis.
Want de Westelijke Jordaanoever is geen op zichzelf staande landstreek, het is, samen met Oost Jeruzalem en Gaza [2], reeds 53 jaar lang door Israel bezet gebied, dat Israel, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [3] en vele daarop volgende VN Resoluties, weigert te verlaten.
En dat is nu precies cruciaal voor al wat daar gebeurt.
Dat impliceert namelijk, dat de aldaar aanwezige Israelische militair, die is gedood door de naar beneden gegooide steen, niet alleen combatant is [4], die in een oorlog [want dat is het tenslotte] een legitiem doelwit is [5], ongeacht wat hij aldaar kwam doen, maar dat hij eveneens onderdeel is van een bezettingsleger, waartegen men gerechtigd is, zich te verzetten! 
Lees er de VN Algemene Vergaderingsresolutie 3246 [1974] maar op na, als u mij niet gelooft! [6]
Nu hoeft u dat niet allemaal in een teletekstbericht te vermelden, maar WEL eis ik van u, dat wanneer u de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem of Gaza [ook nog bezet gebied, ja, noot 7] vermeldt, dat u erbij schrijft, dat het om bezette gebieden gaat.
Dat is juiste en correcte journalistiek, de volledige feiten vermelden!
B
''PALESTIJNS GEWELD'' EN ''ISRAELISCH GEWELD''
''In augustus kwam voor het laatst een Israelische militair om door geweld van Palestijnse kant.
Door Israelisch geweld kwamen dit jaar zeker tien Palestijnen om, veelal bij een aanslagpoging.''
Zoals ik reeds opmerkte, lijkt het genuanceerd, dat u in uw laatste alinea zowel refereert aan Palestijns als aan Israelisch geweld.
In ieder geval is dat al een stuk beter [hebben al mijn mails aan u dan toch meer zin gehad dan ik dacht, hahaha] dan uw berichtgeving van een aantal jaren geleden, toen door u, bewust of niet, de indruk werd gewekt, dat ''geweld'' bijna synoniem was met ''Palestijnen'' en dat Israel alleen optrad uit zelfverdediging.
Terwijl dat nu juist de waarheid, omgekeerd is.
Het is de bezette bevolking, die handelt uit zelfverdediging tegen de gruwelen van een bezetting. [7]
Aan de ene kant dus genuanceerder, die berichtgeving van u.
Aan de andere kant maakt u nu juist weer de fout waarop ik jaar in, jaar uit op wees:
''Palestijns geweld' en ''Israelisch geweld'' kan NIET op een lijn gesteld worden.
Het ene is het verzet van een bezette bevolking en haar organisaties tegen een bezettende macht, het andere is het geweld van een bezetter tegen een bezette bevolking!
Dat betekent nadrukkelijk niet, dat iedere vorm van Palestijns verzet onder alle omstandigheden gerechtvaardigd is.
Verzet tegen het leger [of legerdoelen] van een bezettende macht is gelegitimeerd, maar geen gewapend geweld tegen burgers.
TENZIJ, zoals zich wel vaker voordoet, die burgers, bijvoorbeeld de kolonisten, bewoners van de illegale nederzettingen [8], samen met het leger opereren. [9]
TENSLOTTE
Uw berichtgeving over het Midden-Oostenconflict is weliswaar minder feitelijk onjuist, tendentieus en vaak Israel partijdig als enkele jaren geleden, maar er is nog veel aan te verbeteren, zoals ik u in bovenstaande heb aangetoond.
Ik hoop dan ook, dat u hieruit lering/informatie trekt en de twee Bokken, die u hier geschoten hebt, bij volgende berichtgeving niet meer laat voorkomen.
Ik blijf u volgen en zal zeker weer van mij laten horen, als uw berichtgeving mij niet aanstaat.
Juist in het Midden-Oostenconflict met zijn 53 jaar durende bezetting en al zijn gruwelen en niet te vergeten de landdiefstal in de vorm van genoemde illegale nederzettingen, is een goede en informatief juiste berichtgeving van het grootste belang.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN NOS TELETEKSTBERICHT
OF

Meer van Astrid Essed