Boycot Israel/Brief aan Albert Heijn over verkoop Israelische producten

Do 9 Mei 2013 05:07 | Astrid Essed | 3659 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 

 
 
BOYCOT ISRAEL/BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHE PRODUCTEN
 
 
Zie ook
 
 
 
 
 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Inleiding
 
Zoals u kunt zien heb ik Albert Heijn aangeschreven vanwege hun
gecontinueerde verkoop van Israelische producten
Reden
Israel is een bezettingsstaat, die zich decennialang heeft schuldig
gemaakt en nog maakt aan fundamentele schendingen van de rechten
van de Palestijnse bevolking.
de Staat Israel ''staat'' voor systematische mensenrechtenschendingen,
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
 
Met een dergelijke Staat dienen Supermarkten geen zaken te doen
 
Eerder schreef ik hierover reeds Dirk van den Broek aan 
 
Zie
 
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
 
P/S
 
BRIEF AAN ALBERT HEIJN
UW GECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN
 
 
 
 
AAN DE DIRECTIE VAN ALBERT HEIJN
AAN DE KLANTENSERVICE VAN ALBERT HEIJN
UW GECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN
 
Geachte Directie
Geacht Management van de Klantenservice
 
Hierbij wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende
 
Als reguliere klant van Albert Heijn heb ik tot
mijn teleurstelling en verontwaardiging moeten constateren, 
dat uw Supermarkt ondanks de aandacht die daarvoor 
in de loop der jaren gevraagd is  (1) persisteert in de verkoop
van Israelische producten, zoals Tivall producten (2) en andere.

Opnieuw wil ik u dan ook oproepen, per direct de verkoop van 
Israelische producten te staken, of zij nu uit Israel zelf of uit de 
zich in de Palestijnse bezette gebieden bevindende illegale
Joods/Israelische nederzettingen afkomstig zijn.

Motivatie

Israel is een bezettingsstaat, exploiteert illegale nederzettingen, bouwt
een illegale scheidingsmuur in bezet Palestijns gebied, 
voert bloedige militaire acties uit in Gaza,
hongert de bevolking in Gaza uit (Blokkade Gaza) en voert
in de Negev woestijn etnische zuiveringen uit.
 
Al deze schendingen van het Internationaal Recht ten spijt, die
keer op keer middels VN Resoluties en/of uitspraken van Internationale
Rechtsinstanties zijn veroordeeld, blijft Israel het Internationaal Recht aan
zijn laars lappen en grossiert in mensenrechtenschendingen.

TOELICHTING

ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN
ISRAELISCHE BEZETTING

Sinds 1967 (nu bijna 46 jaar geleden) is Israel bezettende macht in de 
Palestijnse gebieden, de Westelijke Jordaanoever, Gaza (3), Oost Jeruzalem en
de Syrische Golan Hoogte.
Dit ondanks de in 1967 unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242,
die Israel opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog (1967) veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Inherent aan iedere bezetting zijn onderdrukking, vernederingen
mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden.
in Israel uitte zich dat o.a. in militaire aanvallen in Gaza en de
Westelijke Jordaanoever, waarbij vele burgerslachtoffers vielen (4), 
folteringen (5) van zonder vorm van proces (6) gedetineerde Palestijnse
gevangenen, buitengerechtelijke executies van Palestijnse leiders
en activisten en grove intimidatie van de burgerbevolking.

Onderzoek heeft uitgewezen, dat u er niet voor terugschrikt, ook 
producten uit de Palestijnse bezette gebieden te verkopen,
waarmee u rechtstreeks de bezettingseconomie steunt (7)

NEDERZETTINGEN

Uit het ene onrecht komt het andere voort.
In deze context is dat van toepassing op de sinds eind jaren
zestig van de vorige eeuw gestarte bouw van de in bezet
Palestijns gebied bestaande Joods/Israelische nederzettingen,
die volgens artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag (1907)
illegaal zijn (8)
Bovendien heeft de bouw van die nederzettingen, die tot op heden
nog vrolijk worden uitgebreid (9), geleid tot meer dan honderdduizend 
Palestijnse landonteigeningen.
Naar enige financiele compensatie konden de voormalige eigenaars 
overigens fluiten.

Zeker in twee VN Veiligheidsraadsresoluties, te weten de resoluties 446 en 452 (10),
anno Domini 1979, is de bouw van deze nederzettingen veroordeeld 
en zoals het bericht over de veroordeling door minister Timmermans in
november 2012 (11) te zien, door Israel in de loop der jaren vrolijk aan zijn 
laars gelapt.

ISRAELISCHE MUUR

Zoals u weet bouwt Israel een Muur door bezet Palestijns gebied, die illegaal
is volgens de uitspraak van het Internationaal gerechtshof in Den Haag op 9 juli
2004.(12)
Desondanks negeert Israel die uitspraak en bouwt lustig voort.
Behalve die illegaliteit schendt het ook andere rechten van de bezette Palestijnse
bevolking zoals het recht op vrijheid van beweging en het recht op onderwijs
en zorg, omdat het voor de Palestijnen vaak moeilijk is, toegang te krijgen
tot nabijgelegen ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zelfs hun bouwgronden (13)
 
 
BLOKKADE GAZA
 
In de schier eindeloze rij van Israelische mensenrechtenschendingen
moet de nu reeds 6 jaar durende blokkade van Gaza (14) niet worden
vergeten, die neerkomt op uithongering van de Palestijnse burgerbevolking
in Gaza.
Immers, het Israelische leger blokkeeert de grens met Gaza, waardoor 
hulpgoederen, eerste levensbehoeften, medicijnen etc niet of
met mondjesmaat worden doorgezonden (15)
Uithongering van een burgerbevolking is een misdaad tegen de menselijkheid,
zoals beschreven in artikel 7, Statuut van Rome (16) en als zodanig
benoemd door VN rapporteur Richard Falk (17)
 
 
ETNISCHE ZUIVERINGEN BEDOUINEN
 
Een dieptepunt in dit treurspel
zijn de etnische zuiveringen van Bedouinen in de Negev woestijn, die 
Israel is begonnen in de oorlog van 1948 (18) toen meer dan 750 000
Palestijnen etnisch werden gezuiverd (19)
In de loop der jaren is die etnische zuivering van de Bedouinen 
doorgegaan (20)

Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International dreigen
nu opnieuw 30.000 Bedouinen te worden verdreven (21)
 
En ter uwer informatie:
 
Etnische zuiveringen zijn volgens de 4e Conventie van Geneve
(artikel 49] en het Statuut van Rome [artikel 7)  misdaden 
tegen de menselijkheid (22)
 
 
 
 
 

UW VERANTWOORDELIJKHEID

Ik meen in bovenstaande uitputtend te hebben aangetoond, 
dat bezettingsstaat Israel zich schuldig gemaakt heeft
en nog steeds maakt aan mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid.
Bovendien heeft Israel nul comma nul respect voor het Internationaal
Recht door alle VN resoluties. uitspraken van
Internationale Rechtsinstanties (zoals het Internationaal Gerechtshof Den Haag)
ijskoud naast zich neer te leggen.

Het lijkt mij dan ook evident, dat u met een dergelijke Staat geen zaken
moet doen en dus per direct moet stoppen met de verkoop van ALLE Israelische
producten, zowel die uit de Bezette Palestijnse Gebieden als uit Israel zelf.

In het verleden hebt u getracht u achter de Overheid te verschuilen
en zogenaamd aan de klant de vrije keuze te laten

Ik citeer uw woordvoerder:

''‘We zijn dit voorjaar benaderd door het Nederlands Palestina Komitee en hebben hun vragen netjes beantwoord. Wij willen onze klanten de keuze bieden uit producten die van waar ook ter wereld afkomstig zijn. Zolang we van de overheid of andere instanties geen dringend advies krijgen om met de verkoop te stoppen, blijven wij dan ook producten uit Israël verkopen’, zegt woordvoerder Jan Christiaan Hellendoorn. (23)

Welnu, die vlieger gaat niet op!
U maakt als Supermarkt een vrije keuze in uw import en export beleid
en bent dus ook, onafhankelijk van gevoerd Overheidsbeleid, verantwoordelijk
voor de humanitaire consequenties daarvan.

Zolang u doorgaat met de invoer/verkoop van Israelische producten,
levert u een bijdrage aan en ondersteunt u ecobomisch een Staat
voor welke illegale bezetting en misdaden tegen de menselijkheid de 
gewoonste zaak ter wereld is.
Dat maakt u dan economisch en moreel medeplichtig!

Ik spreek de hoop uit, dat u uw geweten laat spreken en
dit niet langer laat gebeuren.
 
Zolang de Staat Israel vasthoudt aan een illegale bezetting, illegale
nederzettingen, een illegale Muur, het recht op terugkeer van de
Palestijnse vluchtelingen (24) niet erkent en mensenrechtenschendingen
blijft plegen, dient u zich verre te houden van welk economisch contact dan ook!

Ik reken op uw medewerking.

Overigens heb ik hiertoe ook andere Supermarkten,
zoals Dirk van den Broek (25), opgeroepen.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief en van
harte beterschap met uw import en verkoop beleid toegewenst.

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam 

 


(1)
 
 
VOLKSKRANT
DE ISRAELISCHE DADELS ZIJN HELING
12 MAART 2011
 
 
PALESTINA KOMMITEE
AANDACHT VOOR ISRAELS APARTHEID DOOR LUDIEKE
ACTIE BIJ ALBERT HEIJN
29 JANUARI 2010
 
 
TROUW
PALESTINAKOMITEE VOERT ACTIE TEGEN AH
23 SEPTEMBER 2009
 
 
 
 
 
(2)
 
ALBERT HEIJN TIVALL
 
 
 
´´Vegetarische producten van het merk Tivall (is nu huismerk AH)´´

BDS NEDERLAND
WELKE PRODUCTEN

 
(3)
 
 
 

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?

Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.

 

VRAAG EN ANTWOORD

ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK

BRIGITTE HERREMANS

 

http://www.politics.be/duiding/596/

 

 

(4)

 

UITPERS.BE

VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING

ASTRID ESSED

FEBRUARI 2009

 


http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278

 

(5)

 

BTSELEM.ORG

TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION


http://www.btselem.org/topic/torture

 

(6)

 

BTSELEM.ORG

ADMINISTRATIVE DETENTION

 

http://www.btselem.org/topic/administrative_detention

 

(7)

 

ALBERT HEIJN VERKOOP PRODUCTEN UIT DE

BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN

 

 

 

´´In October 2012, Dutch organization Cordaid discovered that dates sold in Albert Heijn 
labelled as originating from Israel actually came from the occupied West Bank´´
 
......
.....
´´Business links to the occupation:
• Various Gall & Gall shops, which are part of Royal Ahold, sell SodaStream syrups (see 
paragraph 5.5.1).247 While the syrups are produced in Israel, the main production site for 
SodaStream machines is located in a settlement.
• Olympic Fruit (see paragraph 7.1.22), a large Dutch fruit importer, is a supplier of Albert 
Heijn.
248 Olympic Fruit is cooperating with the Israeli Mehadrin Group (see paragraph 
5.2.6) and, among others, selling grapes from the occupied Jordan Valley on the Dutch 
market.249´´
 
DUTCH ECONOMIC LINKS WITH THE OCCUPATION
A RESEARCH PAPER PREPARED FOR
CORDAID. ICCO AND IKV PAX CHRISTI
 
JAN WILLEM VAN GELDER
BARBARA KUEPPER
EWOUD NIJHOF
 
PROFUNDO ECONOMIC RESEARCH
20 APRIL 2013
 
 

 

 

(8)

 

SETTLEMENTS AND LAND

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL

LAW

 

http://www.btselem.org/settlements/international_law

 

(9)

 

NOS

TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN

7 NOVEMBER 2012

 

http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroordeelt-bouwplan.html

 

(10)

 

WIKIPEDIA

VN RESOLUTIE 446

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

 

WIKIPEDIA

VN RESOLUTIE 452

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

 

(11)

 

 

NOS

TIMMERMANS VEROORDEELT BOUWPLAN

7 NOVEMBER 2012

 

http://nos.nl/artikel/438097-timmermans-veroordeelt-bouwplan.html

 

 

(12)

 

 

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULI 2004
 
 
 
 
(13)
 
BTSELEM.ORG
THE SEPARATION BARRIER
 
 
 
(14)
 
BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA
 
 
 
(15)
 
BTSELEM.ORG
THE SIEGE ON GAZA
 
 
(16)
 
ARTIKEL 7, STATUUT VAN ROME
 
 
 
 
 
 
(17)
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL CRIMES
10 DECEMBER 2008
 
 
 
(18)
 
 
 
”Bedouin constitute an estimated 25 percent of the population of the northern Negev, but after being repeatedly
displaced since 1948, they now occupy less than 2 percent of its land.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
10 AUGUSTUS 2010
 
 
 
(19)
 
UITPERS.BE
60 JAAR ISRAEL OF DE VIERING VAN LANDDIEFSTAL EN
ETNISCHE ZUIVERINGEN
ASTRID ESSED
JUNI 2008
 
 
 
(20)
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH

 

ERASING LINKS TO THE LAND IN THE NEGEV
11 MAART 2011
 
 
 
 
 
CIVIL ADMINISTRATION PLANS TO EXPELL TENS OF THOUSANDS OF
BEDOUINS FROM AREA C
10 OCTOBER 2011
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: STOP DEMOLISHING BEDOUIN HOMES
18 AUGUSTUS 2010
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
OFF THE MAP: LAND AND HOUSING RIGHTS VIOLATIONS IN ISRAEL’S UNRECOGNIZED
BEDOUIN VILLAGES
31 MAART 2008
 
 
 
 
 
 
THE GUARDIAN
ETHNIC CLEANSING IN THE ISRAELI NEGEV
28 JULI 2010
 
 
 
 
 
BBC
ISRAEL POLICE RAZE ”ILLEGAL” BEDOUIN VILLAGE IN NEGEV
27 JULI 2010
 
 
 
 
 
 
WERELDOMROEP
ISRAEL SLOOPT DORP BEDOUINEN
23 APRIL 2010
 
 
 
 
 
NRC
HET WILDE ZUIDEN VAN ISRAEL
5 FEBRUARI 2005
 
 
 
 
 
(21)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
NEW GOVERNMENT MUST SCRAP PLANS TO FORCIBLY EVICT
BEDOUIN
 
20 APRIL 2013
 
 
(22)
 
ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
4E CONVENTIE VAN GENEVE, VOLLEDIGE TEKST
 
 
 
HET STATUUT VAN ROME
 
 
(23)
 
DISTRIFOOD
ALBERT HEIJN NEGEERT OPROEP TOT BOYCOT ISRAEL
11 SEPTEMBER 2009
 
 
 
(24)
 
NEDERLANDS PALESTINA KOMMITEE
RECHT OP TERUGKEER PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN
DE BETEKENIS VAN VN RESOLUTIE 194 [III]
 
 
(25)
 
BOYCOT ISRAELISCHE PRODUCTEN/BRIEF AAN
DIRK VAN DEN BROEK OVER IMPORT/VERKOOP
ISRAELISCHE PRODUCTEN
ASTRID ESSED
 
 

Meer van Astrid Essed