Erica Meiland, de Boerka en de Hoofddoek

Zo 7 November 2021 05:46 | Astrid Essed | 132 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
ERICA MEILAND ONDER VUUR NA ANTI-ISLAMOPMERKINGEN/
PUBLICITEITSSTUNT?/SOME GOOD, SOME BAD
[Voor wie de hele inleiding wil overslaan, spring over naar:
HET HOOGTEPUNT:
DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILANDREL
ERICA'S UITSPRAKEN]
ZIE OOK
Chapeau TV bekendheid Martien Meiland [1], Chapeau so called ''schrijver'' Jan Dijkgraaf [2]
Als het jullie bedoeling was, er een publiciteitsstunt van te maken, zijn jullie
meer dan geslaagd.
Naar aanleiding van de presentatie van haar boek ''Erika, de Motor achter de Meilandjes'' [door ghost writer Jan Dijkgraaf geschreven]  [3], doet Martien's vrouw Erica [door hem in programma ''Chateau Meiland'' aangeduid
als ''die vrouw]''zowel in haar boek als in interviews,  een aantal ongefundeerde en quasi onderbouwde uitspraken
over ''hoofddoeken en Boerka's [4], wordt daarop aangevallen door Eva Jinek
en Chantal Janzen [waarvoor Hulde] [5], krijgt vervolgens een batterij ''haatreacties''[6]  [waarvan sommigen door en door vunzig] [7], wordt
vervolgens gesteund door fascist en democratievernietiger Wilders [8] EN
.....de verkoopcijfers swingen de Pan uit!
MISSIE GESLAAGD!
ERICA MEILAND OVER HOOFDDOEKEN EN BOERKA'S
Nu is dat van die 'publiciteitsstunt'' is min of meer een fictief Grapje van mij
[Kan waar zijn hoor-tegenwoordig doen TV sterren heel wat om in tel
te blijven-,]
Maar zonder verder dollen, bewijzen hiervoor heb ik niet.
De TV Bekendheidsrel kan best veroorzaakt zijn door een toevallige loop
der omstandigheden.
Belangrijker is:
Wat is er nu eigenlijk aan de hand?
MEILAND!MEILAND!
Alvorens daarop in te gaan, eerst dat.
Puur voor de sensatie en Avondgezelligheid [want niets is uw Wreker van het Onrecht vreemd] kijk ik al een tijdje naar het reality programma ''Chateau Meiland'' [9], dat verhaalt over de lotgevallen van de Familie Meiland, Vader Martien Meiland, Moeder Erica, dochters Maxime en Montana en kleindochters Claire en nieuwe baby [waarmee ik de Meilandjes langs deze weg even feliciteer, Vive. [10]
Allemaal leuk, ontspannend en grappig, juist omdat het eigenlijk nergens 
over gaat/HAHA/MEILAND!
Daarop is het natuurlijk ook geschreven, dus wie schetst mijn verbazing, toen
ik, lezend in mijn [geleend] exemplaar van Martien Meiland's autobiografie [ook geschreven door ghost writer Jan Dijkgraaf [11], las, dat Erica wel iets in ''de organisatie van Wilders'' [aldus geformuleerd door Martien] zag en wel
vanwege haar bezwaren tegen de hoofddoeken, die zij zag als vrouwenonderdrukking. [12]
Tot haar verdediging dient gezegd te worden, dat zij niet alleen de Islam
noemde, maar dat volgens haar eigen zeggen, vrouwenonderdrukking bij
andere geloven ook voorkomt [13], waarbij zij als voorbeeld het Oude Testament
aanhaalde, met de namenreeksen, waarin opsommend alleen staat
''Zoon van.....'' [14]
Dat ervoer zij als ontkenning van het belang van vrouwen.
Verder vertelde zij, zich altijd al druk gemaakt te hebben om vrouwenrechten
en haar moeder vroeger vroeg, waarom zij altijd afwasten en Papa nooit.
Waarop haar moeder antwoordde, dat Papa zo hard werkte en Erica dan dacht:
Wij toch ook [15]
DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILAND REL
OOK JODENDOM KOP VAN JUT
Voordat ik de heftige uitspraken van Erica Meiland citeer moet ik
[uw Wreker van het Onrecht is fair tot op het bot] weer tot ''verdediging''
van Erica opmerken, dat zij haar ongenuanceerde opmerkingen
ook uitstrekt tot het Jodendom [16]
Ook dat verdient eigenlijk een pittige reactie van ondergetekende, toch
beperk ik mij hier tot de Islam, omdat moslims sinds 11 september 2001
al voortdurend onder vuur liggen, vanuit de kant van de politiek, van columnisten [17] en wat dies meer zij.
Recentelijk refereerde fascist en democratieverdelger Wilders
nog aan ''achterlijke Islamitische zandbaklanden......[18]
HET HOOGTEPUNT:
DE HOOFDDOEKEN EN DE ERICA MEILANDREL
ERICA'S UITSPRAKEN
En dan nu een aantal Uitspraken van Erica Meiland, die er niet om liegen:
''''''Ja Pinguins zijn dat ja, ik kan niet tegen een hoofddoek.
Echt niet.
Nee.
Je maakt mij niet wijs dat eh....nou ja, dat moet er gewoon niet zijn.
Nee.
Er zullen echt wel mensen zijn, die er wat van vinden en dan eh
kunnen we in discussie gaan ja.
Ja.
Nou ik denk, dat heel veel mensen erover denken zoals ik erover denk.
En eh je hebt hele goede Islamieten hoor daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen en ik ben ook echt niet tegen vluchtelingen, ja maar ik ben wel heel erg
tegen mensen, die gewoon hier komen om te profiteren en dan zie je ook vaak
bij die grens ook bij Zuid Spanje,weet je  dat zijn vaak allemaal jongemannen 
met een IPhone en een Adidas shirt aan en zo en dan denk ik ja, maar
dat is niet de bedoeling.
Kijk je moet echt, je moet mensen helpen, die uit dat systeem willen
komen, die kun je opvangen.
Maar wees dankbaar, ga de taal leren, zet je in, he.
Kijk naar Chinezen, hebben we toch ook nooit last van gehad?
Die werken hard, die leren de taal.
Geen probleem.
Kom maar'' [19]
'' "Dat geloof brengt daardoor heel veel ellende en ik vind dat we dat moeten tegenhouden. Niet alleen terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes." [20]
'' Er is echt geen meisje dat in de zomer op de fiets wil met een hoofddoek om. Je wil gewoon de wind in je haren voelen. Dát is vrijheid. Ik ben ook voor een burkaverbod. Rot op joh, met je burka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in de Hoofdstraat in Noordwijk zien lopen. Dat is toch niet normaal? Gewoon niet doen hier.'' [21]
'' "Ik vind sowieso dat er niet meer islam naar Nederland moet komen. Hier kun je vrij zijn, hier mag je je eigen keuzes maken. Neem die vrijheid! Maar ja, binnen islamitische families is dat natuurlijk ook moeilijk, want je wordt verstoten" [22]
Nog meer Gevaarlijke Onzin kraamde zij uit, zoals
haar bezwaren tegen ''vluchtelingen, die hier komen
profiteren'' [23], alsof je in Nederland een Luilekkerland
bestaan kan leiden, maar laat ik mij nu even beperken tot
de Islam en de hoofddoek:
DE HOOFDDOEK, DE OBSESSIE VAN HET WESTEN
SINDS 11 SEPTEMBER 2001
Het probleem met die uitspraken van Erica Meiland
is niet, dat zij helemaal complete onzin zijn:
Inderdaad is een van de redenen, dat het dragen van
hoofddoeken maatschappelijk gewild is, is dat mannen
menen opgewonden te raken van een onbedekte vrouw,
zoals zij en de haar bijvallende Martien Meiland ook
opmerkten. [25]
Het probleem is echter, dat het maatschappelijke aspect maar een deel van het Verhaal is, waardoor de Erica uitspraken ongenuanceerd, bevooroordeeld en unfair zijn.
Want er zit veel meer vast aan het dragen van een hoofddoek.
Zo zien, nog los van het feit of hun familie dit nu eist
of niet, veel islamitische vrouwen de hoofddoek als
een religieus symbool, volgens een ayaat [vers] uit de Koran, Soera [hoofdstuk] Het Licht en Soera de Partijscharen [26]
Ter toelichting staat in een van die religieuze teksten niet
met zoveel woorden [al wordt het wel door een aantal
geleerden wel zo uitgelegd], dat vrouwen een hoofddoek
moeten dragen, wel wordt het gesuggereerd en in
een van de teksten
vrouwen aangeraden ''hun passies te beheersen'' [27]
Dit heeft niets met anti vrouw zijn te maken, want
 in diezelfde tekst wordt ook van mannen
gevraagd om ''hun passies te beheersen. [28]
Maar hoe dan ook, die teksten maken
vanuit religieus oogpunt, in de ogen van vele vrouwen
het dragen van een hoofddoek tot een Islamitisch voorschrift en hierover heeft Erica Meiland
niets te zeggen, want in Nederland is vrijheid van godsdienst nog altijd in de Grondwet verankerd [29] en doet
de mening van Erica Meiland er, wat dit betreft, totaal
niet toe, nog los van het feit, dat zij, zoals blijkt, wel
heel bekrompen opvattingen heeft over het dragen
van de hoofddoek.
VERDER:
Met hoeveel moslima's heeft zij over de reden van het dragen van hoofddoeken gesproken, nog afgezien
van het feit, dat het hun persoonlijke vrijheid is,
hoeveel achtergrondonderzoek en dan serieus, niet
Wilders kretologie, heeft zij gedaan naar Islamitische
families in Nederland, hun religiebeleving en de positie,
die de hoofddoek daarin inneemt?
Ik wed ZERO!
Dat ERICA het als vrijheid ervaart, met wapperende haren door een dorpsstraat te fietsen, wil nog niet zeggen, dat
iedereen dat zo moet beleven!
Wat mij ook stoort is haar verwatenheid:
Ik citeer hier de Mediacourant, die weer Erica aanhaalt:
''De islam is vrouwenonderdrukking, vindt Erica. “Dan zeggen ze wel: ‘Ik kies er zelf voor, ik wil het zelf doen’, maar ik geloof dat niet. Als je van kinds af aan de vrijheid hebt om je eigen keuzes te maken en je te kleden zoals je wil en respect krijgt en gelijk bent aan je broertje, dan ga je niet uit vrije wil je helemaal bedekken. Dat doe je niet.” [30]
Natuurlijk, mensen worden bepaald door hun opvoeding en milieu.
Dat is Erica ook
Dat ben ik ook.
Maar het is verregaande arrogantie, die-misschien- hier ook getuigt van Westers
superioriteitsgevoel, om voor anderen,
in casu islamitische vrouwen, te willen bepalen,
dat zij hun keuzes niet uit vrije wil zouden maken.
Nogmaals:
Met hoeveel Islamitische vrouwen heeft Erica 
gesproken.
Zeker weet ik het niet, maar ik vermoed:
ZERO.
Dit is puur haar eigen vooringenomenheid.
Zij beweert dat Islamitische vrouwen zaken
worden opgelegd, maar doet zij in wezen niet
precies hetzelfde, door voor hen te willen
bepalen, wat wel of geen vrijheid zou zijn?
HAND IN EIGEN BOEZEM ERICAATJE!
Heeft Erica Meiland er trouwens weleens bij
stilgestaan, dat jonge vrouwen, zonder dwang
van thuis en uit eigen beweging, de hoofddoek
gingen dragen?
Het zou voor haar zinnig zijn, als ze eens naar
het Verhaal van deze vrouw,
zou willen luisteren. [30]
Vrouwen kunnen dus om traditionele redenen
een hoofddoek dragen, om religieuze redenen,
maar ook omdat het een deel van hun identiteit
uitmaakt, of een mix van factoren.
Daar mogen Westerse vrouwen van denken
wat ze willen en natuurlijk is dwang geen goede zaak, maar dat geldt ook voor die feministische
doordrammers, waarvan kennelijk Erica Meiland
er een van is, die voor islamitische vrouwen
willen bepalen, wat zij wel of niet moeten dragen.
Zonder ook maar een greintje respect voor hun
geloof en overtuiging
Want wat merkte Erica in haar niet wijsheid ook
alweer op:
'' "Dat geloof brengt daardoor heel veel ellende en ik vind dat we dat moeten tegenhouden. Niet alleen terrorisme, maar ook die onderdrukking van vrouwen en culturele dingen als besnijdenissen en allerlei gekke gewoontes." [31]'
Zonder
Geloven brengen geen terrorisme, ongelijke en
oneerlijke verhoudingen in de wereld wel [32]
en zou Erica weten, dat besnijdenissen niet
alleen in sommige islamitische landen [lang niet allemaal], maar ook bij christelijke
en animistische gemeenschappen voorkomt? [33]
WEET WAAR JE OVER PRAAT ERICAATJE, VOORDAT JE MAAR WAT ROEPT.......
En zo kan ik nog een tijdje doorgaan, maar
genoeg is hierover gezegd, wat mij betreft
ERICA'S INTENTIES
Nu heb ik niet het vermoeden, dat de Erica hoofddoek uitspraken, naast kortzichtig en bekrompen, ook getuigen van een kwaadaardige intentie.
Ik proef echte betrokkenheid met wat zij ziet
als ''vrouwenonderdrukking'' en dat soms ook
wel is, maar dat is niet het volledige Verhaal.
Ik proef ook bevoogding en dat is minder fraai, alsof zij voor islamitische vrouwen wil
bepalen, of ze onderdrukt zijn en wat vrijheid betreft.
Laat maar Erica:
Dat kunnen zij heel goed zelf!
De uitspraken over vluchtelingen zijn botter en
giftiger [34]
Daar proef ik de verderfelijke invloed van Fuhrer Wilders.
Natuurlijk:
Ook onder vluchtelingen zijn profiteurs en
onbetrouwbare lieden.
Maar daarmee doe je het Migratieprobleem niet af.
Ik zou Erica willen aanraden een steengoed artikel te lezen van het Reformatorisch Dagblad, die de Tragedie van Migratie belicht. [35]
EPILOOG
Waarom, zo zal de Intelligente Lezer zich afvragen, steekt Wildersverpletteraar Astrid Essed [36] zoveel energie in een aantal bekrompen, Islamofobe en discriminerende
opmerkingen van een TV bekendheid uit een Reality Show?
Nou, simpel and clear.
Juist vanwege de populariteit van een Programma als Chateau Meiland slaan
dergelijke opmerkingen van een Erica Meiland
niet alleen bij velen aan, maar heeft de Familie
Meiland, door haar bekendheid op TV, meer invloed dan menig politicus.
Ze staan dichter bij de mensen, spreken
geen parlementaire taal, zijn voor iedereen
te begrijpen.
Dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee
EN het Gevaar, dat mensen, die niet gewapend zijn met een stevige dosis kritiek, zeggen en
denken ''Erica zegt het ook''
En juist in een tijd, dat het fascisme steeds
salonfahiger wordt en Wilders de ene schokkende uitspraak na de andere doet [36],
is het zaak, foute en gevaarlijk populistische
opmerkingen van TV persoonlijkheden te bestrijden.
Maar dan goed onderbouwd.
Van de lading haat [37], die Erica en Maxime over zich heen kregen, neem ik onverbloemd afstand. 
Discussieren op het scherpst van de snede,
hard benoemen, maar wel met respect.
ZO
Ik heb gezegd
En nu kan ik weer onbekommerd kijken naar
de sensationele zin en onzin van Chateau Meiland.
Tot maandag maar weer, bij nieuwe uitzendingen!
ASTRID ESSED
NOTEN 1 T/M 20
NOTEN 21 T/M 37

Meer van Astrid Essed