Geen Diner/Ontmoeting Pink met jongerenclub Forum voor Democratie!/Brief aan Pink

Vr 13 Juli 2018 06:44 | Astrid Essed | 1003 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

GEEN DINER/ONTMOETING PINK MET JONGERENCLUB 

FORUM VOOR DEMOCRATIE!/BRIEF AAN PINK [PARTIJ
VOOR DE DIEREN-JONGEREN]
ZIE OOK
https://www.astridessed.nl/geen-diner-ontmoeting-pink-met-jongerenclub-forum-voor-democratie-brief-aan-pink/
AAN
PINK
JONGERENORGANISATIE VAN DE PARTIJ VOOR DE DIEREN
''Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet''
Oude wijsheid
Onderwerp:
Vriendelijk verzoek, af te zien van jullie geplande borrel
met JFVD, de jongerenorganisatie van het Forum voor Democratie
Reden:
Met fascisten borrel je niet!
Geacht Bestuur,
Op de valreep, maar nog niet te laat, verzoek ik jullie
met klem, af te zien van jullie geplande borrel, op
vrijdag 13 juli in Cafe Paris, Tilburg, om 20.00. [1]
Door dat wel te doen, encanaiilleren jullie je
met de jongerenorganisatie van een fascistische,
anti-vluchtelingen en sexistische partij.
Dat is IEDERE jongerenorganisatie onwaardig en zeker die
van de Partij voor de Dieren, die in standpuntbepaling zich nogal
onderscheidt van het Forum voor Democratie, bijvoorbeeld als
het om vluchtelingen gaat: 
Waar de Partij voor de Dieren [nog afgezien van het feit, of IK
het er helemaal mee eens ben, wat mij betredft had het wat
principieler gekund, but leave that], straalt dat [jullie] standpunt
mededogen uit, terwijl dat van Forum voor Democratie keihard en
kapitalisme in zijn meest onaangename vorm. [2]
Dat is ook goed af te kijken aan het interview met mr T Hiddema,
voorman van Forum voor Democratie [vanaf nu te noemen,
FvD, schrijft lekkerder] in het programma ''Business Class'',
waar hij ingaat op de tussen wal en schip positie [3] van 
de We are Here Vluchtelingen, die hij aanduidt als
[ik citteer Hiddema] '' “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [4]
Is dat een reden, om niet te gaan dineren en borrelen?
Misschien niet, uitwisseling van ideeen en discussies, ook
met rechtse[re] partijen, kan soms zijn nut hebben.
''Vrijheid van meningsuiting toch", zullen jullie aanvoeren.
Allemaal mooi en waar, maar er ZIJN grenzen!
En die grens wordt getrokken, naar mijn mening, waar fascisme
en xenofobie beginnen.
FORUM VOOR DEMOCRATIE/WAAR STAAT ZIJ VOOR
Ik vind het bijna beschamend, dat ik dit nog moet uitleggen, vooral
omdat FvD bepaald geen geheim heeft gemaakt van haar fascistische,
anti-vluchtelingen en ook sexistische opvattingen!
Ik heb jullie al gewezen op het ''leuke'' haatzaai interview,
waarin T Hiddema vluchtelingen, die in een wanhopige positie
zitten [niet uitzetbaar, maar wel uitgeprocedeerd en dus
rechteloos in Nederland] [5], uitmaakt voor  '' “categorie chanteurs en oplichters die ook nog krakend en vandaliserend de straten afschuimen” [6]
terwijl deze jurist heel goed weet, hoe het werkelijk zit!
Ook op de hatelijke anti-vluchtelingenstandpunten van FvD [het
''winners/losers'' model, noem ik het] [7]
Maar er is meer:
Veel meer!
 
FASTEN YOUR SEATBELTS!
 
RASSENWAAN
Het Forum voor Democratie excelleert in rassenwaan!
Zo heeftFvD  voorman Thierry Baudet in een radioprogramma gezegd, dat
hij niet wil, dat Europa ”Afrikaniseert”
Europa moet, volgens Baudet, ”blank, dominant en
cultureel” blijven.  [8]
Hij heeft er bezwaren tegen dat [volgens hem] de Nederlandse
bevolking ”homeopathisch wordt verdund” met alle volkeren
van de wereld. [9]
De [toen, heeft zich later teruggetrokken [10]] nummer 2 tweede kandidaat
bij de Gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, Yernaz Ramautarsing
deed een onthutsende uitspraak, dat het IQ van zwarten lager zou zijn
dan van blanken. [11]
FvD voorman T Hiddema ondersteunde het vermeende IQ verschil
tussen volkeren [12] en Thierry Baudet vond het ''een zaak van de wetenschap''
[13]
VERDEDIGING KOLONIALE VERLEDEN
Maar er is meer!
Thierry Baudet verdedigt zonder enige gene en morele bezwaren 
het Nederlandse koloniale verleden
Ik citeer hem
'' ”Inderdaad, we zijn in Europa eigenlijk nooit teruggeschrokken voor idealen die voorbij onze horizon lagen. Integendeel: we kozen ze juist als leidraad: eerst het verre Jerusalem, daarna het oude Athene – weer later waren het de uitgestrekte zeeën en niet-ontdekte landen daarginds, waarheen we zeilden en waarvan we terugkwamen met nieuwe specerijen, nieuwe uitvindingen, nieuwe technieken.”' [14]
ZO:
In een adem worden bloedige Kruistochten [15][die niets methet latere  kolonialisme
te maken hebben, maar wel met expansiedrang]  en Westerse vroeg koloniale
veroveringstochten annex de daaruit voortvloeiende slavenhandel
-slavernij [die daaruit is voortgekomen] verdedigd,
EN DAT ANNO 2017!
 
SEXISME
Er is NOG meer!
Baudet laat zich ook sexistisch uit !
Zo heeft hij aanrandingsgoeroe
Julian Blanc verdedigd! [16]
 
 
EN MET DE JONGERENBRIGADE VAN EEN DERGELIJKE
PARTIJ GAAN JULLIE MEETEN EN DINEREN?
SHAME, SHAME, SHAME!
EPILOOG
Meer hoef ik niet te zeggen, dat heeft FvD 
zelf al genoeg gedaan en gezegd. [17]
In mijn brief hebben jullie het gelezen.
Zaken, waarvan jullie op de hoogte zijn en zaken, die jullie
misschien nog onbekend waren.
Onsmakelijke, fascistische zaken.
Want dat ZIJN het hanteren en verdedigen van rassentheorieen,
zondebokken aanwijzen met ook nog sexistische elementen,
keihard, meedogenloos kapitalisme.
Willen jullie, dat Nederland zich in die richting ontwikkelt?
Ik dacht het toch niet.
Maar door te dineren/meeten met deze lieden en hen te accepteren
als ''normale'' gesprekspartners, maken jullie fascisme
salonfahig.
Worden jullie stilaan fellow travellers van racisme, xenofobie, haatzaaierij
Doe het niet.
Neem afstand van deze politieke gangsters en last jullie
Feestje met hen af.
Word niet medeplichtig aan haat
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed