ABP blijft beleggen in Israelische banken/Brief aan ABP

Di 21 Januari 2014 06:08 | Astrid Essed | 3681 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN/BRIEF AAN ABP

 
ZIE OOK
 
 
 
AAN
 PENSIOENFONDS
ABP
 
Onderwerp:
Uw continuering van de investeringen in drie met de illegale Israelische 
nederzettingen verweven Israelische banken
 
Geacht Bestuur,
 
Uw besluit tot continuering van uw investeringen in drie Israelische banken [te weten
Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank], die financieel verweven zijn met de
in bezet Palestijns gebied aanwezige illegale Israelische nederzettingen [1], heeft
mij als pensioengerechtigde van ABP buitengewoon teleurgesteld.
Dit in tegenstelling tot PGGM, die wel een goed voorbeeld heeft neergezet, door te stoppen
met het beleggen in vijf Israelische banken, die financieel verweven zijn bij de
illegale Israelische nederzettingen, te weten Bank Hapaolim, Bank Leumi, First National Bank of Israel,
Israel Discount Bank en Mizrahi Tefahot Bank. [2]
Ook hebben de volgende bedrijven het goede voorbeeld gegeven:
Vitens, Royal Haskoning/DHV en Unilever [3]
 
 
Met deze beslissing hebt u geen enkel  respect getoond voor het Internationaal Recht
of de mensenrechten, noch voor het door de Nederlandse Overheid gevoerde ontmoedigingsbeleid
ten aanzien van relaties tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in de nederzettingen [4]
 
Voor u nog eens op een rijtje gezet de internationaalrechtelijke aspecten rond de
illegaliteit van de in bezet Palestijns gebied gebouwde [en nog te bouwen] nederzettingen:
 
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS 
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
 
ACHTERGROND:
 
 
 
Zoals u zult weten  is er sinds 1967 sprake van de Israelische bezetting
van de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza [5]
Dit ondanks de unaniem aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], waarbij
Israel werd opgeroepen, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog [1967] veroverde
gebieden, waaronder de Palestijnse.
Tot op de dag van heden continueert Israel deze bezetting, die niet alleen onrechtmatig is
[zoals iedere bezetting], maar bovendien heeft geleid tot onderdrukking, verenedering en een
groot scala aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [6]
 
 
 
 
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
 
 
 
Een van de meest destructieve consequenties van de Israelische bezetting zijn de sinds eind
zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen, die in volgens artikel 49, 4e Conventie
van Geneve en het Haags Verdrag dd 1907 in strijd zijn met het Internationaal Recht [7]
Daarbij zijn die nederzettingen veroordeeld in o.a. de VN Veiligheidsraadsresoluties 446 en 452 [8],
de Advisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof over de eveneens illegale
Israelische Muur [9] en talloze malen door de EU [10]
Die nederzettingenbouw heeft bovendien geleid tot massale Palestijnse landonteigeningen [11]
zonder enige compensatie, waarvan in de loop der jaren duizenden Palestijnen slachtoffer geworden zijn.
 
Natuurlijk bent u op de hoogte van de illegaliteit van de nederzettingen
, maar aangezien u er geen consequenties aan verbindt, is het van belang, u
er nogmaals dringend op te attenderen.
 
 
UW BELEID
 
Merkwaardig is, dat u enerzijds erkent, dat de betrokken Israelische banken, waarmee u in
zee blijft gaan, niet voldoen aan uw uitgangspunten voor maatschappelijk verantwoord beleggen,
maar anderszijds toch nog de dialoog wilt blijven voeren over hun deelname in de financiering
van de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied. [12]
Bovendien had u kunnen leren van de vruchteloze dialoog van PGGM met een vijftal Israelische
banken [waaronder de drie waarmee u verbonden blijft] [13], dat de tijd van dialoog voorbij is
en dat er nu daden gesteld dienen te worden.
 
En dat houdt in de verbreking van alle beleggingsbanden met de drie banken te weten 
Bank Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank.

Ik hoop, dat u daartoe alsnog overgaat en het goede voorbeeld geeft, waarin PGGM en
anderen u zijn voorgegaan [14]

Uw besluit ten goede zou een belangrijk signaal naar andere bedrijven/organisaties zijn,
dat het Internationaal Recht en mensenrechten niet alleen juridisch/abstracte termen zijn,
maar in de eerste plaats draaien om respect en menselijke waardigheid, waaraan
concreet invulling gegeven moet worden.

En wat bedrijven/organisaties betreft is dat weigeren, steun te verlenen aan bezetting en
onderdrukking, zoals gebeurt als zaken worden gedaan met nederzettingenbanken/bedrijven.

Van harte wijsheid toegewenst bij de hopenlijke herziening van uw besluit

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 


 
[1]
 
ABP GAAT WEL DOOR MET ISRAELISCHE BANKEN
9 JANUARI 2014
 
 
 
VOLKSKRANT
ABP BLIJFT BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN
9 JANUARI 2014
 
 
 
[2]
 
NOS
PGGM STOPT MET ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 
 
 
PPGM
 
TOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 
 
 
 
STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
 
 
 
 
 
PGGM
VRAGEN EN ANTWOORDEN ROND UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
12 JANUARI 2014
 
 
 
 
PGGM STOPT MET BELEGGEN IN ISRAELISCHE BANKEN
ADHESIEBETUIGING AAN PGGM
ASTRID ESSED
 

[3]
 
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
 
 
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN WATERBEDRIJF VITENS
ASTRID ESSED
 
 
 
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM
6 SEPTEMBER 2013
 


UNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING
4 FEBRUARI 2013[4]
 
''
Hoewel niet verboden, worden economische relaties tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven in nederzettingen in de bezette gebieden door de Nederlandse overheid ontmoedigd.
De Nederlandse ambassade in Tel Aviv en andere onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallende instellingen verlenen geen diensten aan bedrijven die gevestigd zijn in Israëlische nederzettingen en Nederlandse bedrijven die aldaar zaken willen doen. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv informeert Nederlandse bedrijven over de internationaalrechtelijke aspecten van ondernemen in bezet gebied. Betrokken Nederlandse bedrijven zullen waar nodig worden aangesproken op hun optreden.''
 
 
KAMERSTUK
DE SITUATIE IN HET MIDDEN-OOSTEN
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
28 MEI 2013
 
 
 
[5]
 
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
 
 
 
 
 
 
Bron:
 
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
 
 
 
 
 
[6]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
[7]
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
 
 
 
 
 
 
HAAGS VERDRAG VAN 1907
 
 
 
 
 
[8]
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
 
 
 
 
 
 
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
 
 
 
 
 
[9]
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
[10]
 
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 


[11]


 
SETTLEMENTS AND LAND
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
 
 
[12]
 
 
''Wanneer het beleid van een bedrijf niet meer strookt met onze uitgangspunten, gaan wij de dialoog aan. Op deze manier zorgen we dat de bedrijven waarin we beleggen beter presteren op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo voeren wij bijvoorbeeld gesprekken met Israëlische banken over hun deelname in de financiering van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.''

ABP
OPENHEID OVER ONS BELEGGINGSBELEID[13]
 
 
 
''In lijn met het beleid ten aanzien van verantwoord beleggen is een dialoog gezocht met de 
betrokken banken. De dialoog vormt voor PGGM een belangrijk instrument om namens 
klanten invulling te geven aan het concept van verantwoord aandeelhouderschap. Uit deze 
gesprekken is echter naar voren gekomen dat de banken gezien de Israëlisch nationale 
wetgeving en in het licht van de werkelijkheid van alle dag waarin zij opereren weinig tot 
geen ruimte hebben om hun betrokkenheid bij financiering van nederzettingen in de bezette 
Palestijnse gebieden te beëindigen. Daarom is geconstateerd dat een dialoog als instrument 
om verandering teweeg te brengen hier niet effectief is. Omdat ook in de nabije toekomst 
geen perspectief is op verandering in deze zorgwekkende situatie, belegt PGGM per 1 januari 
2014 niet langer in de betrokken ondernemingen. ''
 
STATEMENT PGGM UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
 
 
 
BRON
 
PPGM
TOELICHTING UITSLUITING ISRAELISCHE BANKEN
8 JANUARI 2014
 


[14]


VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT
 
 
VITENS BEEINDIGT SAMENWERKING MEKOROT/ADHESIEBETUIGING AAN WATERBEDRIJF VITENS
ASTRID ESSED
 
 
 
ROYAL HASKONING STAPT UIT PROJECT OOST-JERUZALEM
6 SEPTEMBER 2013
 


UNILEVER SLUIT FABRIEK IN  ISRAELISCHE ILLEGALE NEDERZETTING
4 FEBRUARI 2013

Meer van Astrid Essed