Optreden Israelische Dansgroep Batsheva in Stadsschouwburg Amsterdam/Brief aan Stadsschouwburg

Ma 5 Januari 2015 14:27 | Astrid Essed | 3572 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen

 OPTREDEN ISRAELISCHE DANSGROEP BATSHEVA

IN STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM/BRIEF AAN
STADSSCHOUWBURG
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
AAN DE DIRECTIE VAN DE STADSSCHOUWBURG 
AMSTERDAM
UW VOORSTELLINGEN VAN DE ISRAELISCHE
DANSGROEP BATSHEVA OP VRIJDAG 9 EN
ZATERDAG 10 JANUARI 2015 
 
Geachte Directie,
 
De beste wensen voor 2015.
Echter, u bent het Nieuwe Jaar bepaald  niet goed begonnen
met uw facilitering van de optredens van de Israelische
Dansgroep Batsheva op 9 en 10 januari 2015. [1]
Een dringend verzoek, daarvan af te zien en hen niet
in uw schouwburg te laten optreden.
 
Reden:
 
De supporting van dit Dansgezelschap door de Israelische
Ministeries van Buitenlandse Zaken en Cultuur,
waardoor bezettings en onderdrukkingsstaat Israel
ten onrechte een positief imago krijgt. [2]
 
ISRAELISCHE STAAT ONTMASKERD
BEZETTING EN ONDERDRUKKING
 
Het zou niet nodig moeten zijn, maar hier
enkele feiten over de Israelische bezettings en onderdrukkings
politiek:
Sinds 1967 bezet Israel de Palestijnse gebieden, De Westelijke
Jordaanoever, Gaza [3] en Oost Jeruzalem, ondanks
VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [dd 1967], die Israel opriep
en nog oproept, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
[1967] veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse.
U hoort te weten, dat daaraan nul comma nul gehoor
is gegeven, waardoor Israel reeds 47 jaar bezetter is.
Aan deze bezetting is inherent, onderdrukking, vernederingen 
en mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals
gepleegd in bloedige militaire operaties in de Westelijke
Jordaanoever en Gaza. [4]
De laatste herinnert u zich nog, Protective Edge in Gaza, wat in
juli en augustus 2014 heeft geleid tot 2137 dodelijke slachtoffers.
[5]
 
NEDERZETTINGEN/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
LANDDIEFSTAL
BEROVING VAN WATER
 
Een rampzalig neveneffect van deze bezetting zijn de in bezet
Palestijns gebied gebouwde nederzettingen, die niet alleen
in strijd zijn met het Internationaal Recht [6], maar zich regelrecht
schuldig maken aan landdiefstal van Palestijnen [7] en het beroven
vande Palestijnen van water. [8]
 
GAZA BLOKKADE
 
Niet de minste, is de Israelische
uithongeringscampagne tegen de bezette Gazaanse bevolking,
de zogenaamde ”Blokkade van Gaza”, die vanaf 2007 van kracht is,
Hierdoor wordt Gaza van de buitenwereld afgesloten, bepaalt Israel
welke goederen en producten binnenkomen [de ene keer is de
bezetter ”soepeler”, dan weer stricter], waarmee Gaza feitelijk
een gevangenis is. [9]
Het op een dergelijke manier terroriseren van de burgerbevolking
is een collectieve straf en als zodanig een ernstige schending van het
Internationaal Recht. [10]
 
BLOEDIGE GAZA MILITAIRE EXPEDITIE REVISITED
 
Nogmaals, nog vorig jaar in juli/augustus is er een
bloedige Israelische militaire expeditie in Gaza geweest
met militaire aanvallen op scholen, ziekenhuizen,
gezondheidswerkers en vele huizen vernietigd, [11]
met 2137 dodelijke slachtoffers in twee maanden tijd,
van wie 80 procent burger. [12]
Een vuile oorlog, zoals Israel er wel meer
heeft gevoerd. [13]
 
Met een land, dat op een dergelijke schaamteloze
manier oorlogsmisdaden pleegt en dat op structurele
basis [14] dient er geen enkele culturele uitwisseling
te zijn, net zo min als met het voormalige Apartheidsregime
in Zuid-Afrika.
Onrecht is onrecht.
 
 
EPILOOG
 
Het had u niet eens verteld moeten worden.
Maar een Dansgroep uit de Israelische bezettingsstaat,
die op dagelijkse basis Palestijnen vernedert, bezet en van hun rechten
berooft, hoort niet op uw voorstellingenrepertoire
te staan.
Waarbij deze groep ook nog wordt gesteund door
de Israelische Ministeries van Cultuur en
Buitenlandse Zaken, zoals ik al eerder heb opgemerkt. [15]
 
U zult misschien toch blijven beweren:
''Wij bemoeien niet met de politiek daar en staan neutraal
tegenover het conflict''
 
Welnu, dat kan niet, want met het faciliteren van dit gezelschap
doet u automatisch aan politiek, want de Israelische bezettingsstaat
krijgt zo een gunstig imago, precies wat de Israelische Overheid
beoogt met het ''Brand Israel'' programma. [16]
 
Een dringend verzoek dus, de voorstellingen van Dansgroep
Batsheva te cancelen.
Zo niet, dan staat u te boek als ondersteuner en supporter
van een bloedig regime, dat er, naast bezetting, onderdrukking
en uithongering, niet voor terugschrikt, Palestijnse gevangenen
te folteren. [17]
 
Zorg ervoor, dat u niet moreel en politiek failliet raakt.
 
Zie af van samenwerking met een door politieke misdadigers
gesupporte Dansgroep.
 
Dan begint u het Nieuwe Jaar toch nog goed.
Van harte beterschap gewenst.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 
.
 
 
 
 
[1]
 
 
STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM
VOORSTELLINGEN FILTER
 
''
 
 
 
 
 
[2]
 
 
''

Supporters 2013-2014

Public Support
Ministry of Culture and Sport, Cultural Administration, Dance Department
Tel-Aviv-Yafo Municipality
Ministry of Foreign Affairs, Division for Cultural and Scientific Affairs''

 

BRON

WEBSITE BATSHEVA DANCE COMPANY

 

http://www.batsheva.co.il/en/?iid=306


http://www.batsheva.co.il/en/
[3]GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
 
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
 
 
 
[4]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
 
 
 
 
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZ/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
[6]
 
ILLEGALITEIT NEDERZETTINGEN
 
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
 
 
 
 
 
 
 
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Tal van keren heeft de
EU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem
betreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU worden
bestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”
BLADZIJDE 226
 
MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELD
VERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
LANDDIEFSTAL
 
SETTLEMENTS
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
 
 
 
 
[8]
 
WATERDIEFSTAL
 
De waterproblematiek in de Palestijnse gebieden is zeer ernstig. De hoofdoorzaak is de Israëlische bezetting. Het grootste deel van het water op de Westelijke Jordaanoever neemt Israël de Palestijnen af. Terwijl de illegale nederzettingen veel en voordelig water krijgen, lijden veel Palestijnen onder een ernstig watertekort. ”
 
 
RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
 
 
 
 
[9]
 
RIGHTS FORUM
DE GAZA STROOK
BLOKKADE
 
 
 
 
[10]
 
VERBOD OP COLLECTIEVE STRAFFEN
Artikel 33, 4e Conventie van Geneve
 
ARTICLE 33 No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
Pillage is prohibited.
Reprisals against protected persons and their property are prohibited.

 

 
 
 
[11]
 
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
 
 
 
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
 
 
 
 
[12]
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/ LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
 
[13]
 
 
VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE
BURGERBEVOLKING
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2009
 
 
 
[14]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[15]
 
''

Supporters 2013-2014

Public Support
Ministry of Culture and Sport, Cultural Administration, Dance Department
Tel-Aviv-Yafo Municipality
Ministry of Foreign Affairs, Division for Cultural and Scientific Affairs''

 

BRON

WEBSITE BATSHEVA DANCE COMPANY

 

http://www.batsheva.co.il/en/?iid=306


http://www.batsheva.co.il/en/
[16]LUDIEK PROTEST TEGEN''BRAND ISRAEL''

DANSOPTREDEN VAN ISRAELISCHE

DANSGROEP BATSHEVA

22 APRIL 2012https://bdsnederland.wordpress.com/2012/04/22/574884_3862170799333_1430346057_33623422_985635422_n/

 

 

 

[17]

 

FOLTERING PALESTIJNSE GEVANGENEN

 

TORTURE AND ILL-TREATMENT UNDER INTERROGATIONS
 
 
 
 
 
TORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
 
 

Meer van Astrid Essed