Brief aan de Vries en Verburg, medeplichtige aan deporaties vluchtelingen naar oorlog en ellende

Zo 4 December 2016 06:08 | Astrid Essed | 1363 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BRIEF AAN DE VRIES
EN VERBURG/MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES VLUCHTELINGEN
NAAR OORLOG, ARMOEDE EN ELLENDE
SAMENVATTING:
''
De Vries en Verburg/Een bouwbedrijf in Kwade Zaken. Want ondanks hun quasi
christelijke imago, hebben ze maar mooi een gezinsgevangenis gebouwd op Kamp
Zeist, waardoor gezinnen worden uitgezet naar oorlog/armoede/uitzichtloosheid. Ze
verdedigen dit met het ''Befehl ist Befehl'' argument. Deze brief is geschreven [de zoveelste
in een reeks] om hen aan de kaak te stellen en als steuntje in de rug voor de activisten,
die op 5 december terecht staan, omdat zij de Vries en Verburg aan de kaak hebben gesteld.''
ZIE OOK
EN RECHTSZAAK TEGEN ACTIVISTEN, DIE DE MEDEPLICHTIGHEID
AAN DEPORTATIES VAN DE VRIES EN VERBURG AAN DE KAAK STELLEN
Mede de reden, dat ik de brief aan De Vries en Verburg op dit moment
heb geschreven
De Vries en Verburg heeft trouwens in het verleden
wel meer brieven van mij ontvangen en zullen
in de toekomst meer kunnen verwachten, hou daarvoor in de gaten:
AAN
DE VRIES EN VERBURG
Onderdeel van de Burgland Groep
Onderwerp:
Uw voltooide bouw van de gesloten gezinslocaties op
Kamp Zeist
Reden:
Uw medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen,
dood en ellende.
Geacht Bestuur,
Ik ben u niet vergeten:
I still know what you did last summer…..
 
Alle gekheid op een stokje:
Die verwijzing naar een vervolgfilm op  een spannende film [u moet er
beslist eens naar kijken, de moeite waard….], is om u
duidelijk te maken, dat ook al hebt u de bouw van de gezinsgevangenis
Kamp Zeist voltooid, dat niet betekent, dat alles nu is vergeten.
Vergeet u dat maar!
 
U raadt het al.
Deze brief gaat, wederom, over
uw medeplichtigheid aan ´´vliegvakanties´´, die geen vakantiejolijt
inhouden, maar van  totaal andere aard.
Namelijk de uitzetting van vluchtelingengezinnen naar oorlog, honger en andere miserie ……
´´Gefeliciteerd´´, dames en heren.
U hebt de bouw van de zogenaamde ´´Gesloten Gezinsvoorzieningen´´
op het terrein van Kamp Zeist voltooid! ¨(1)
Een euphemisme voor een ´´gezinsgevangenis´´
Scrupules hebt u daarbij geenszins.
Want uw projectontwikkelaar, de heer B Stuij, heeft verklaard
op Building Holland in de Rai
 ´´´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een
procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´ (2)
En daarbij nog het afschuiven van uw verantwoordelijkheid
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´´ (3)
Behalve het laffe, meewerken aan de miserie van vluchtelingen, ga
ik ervanuit, dat u voldoende algemene ontwikkeling en historisch
besef hebt om te weten, dat het argument ´´wij zijn slechts uitvoerders´´,
sinds de Neurenberger processen, niet meer opgaat. (4)
Mensen zijn geen willoze werktuigen.
Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en de morele verplichting,
eigen keuzes te maken en worden daar dan ook op aangesproken.
 En u bent genoeg op uw activiteiten aangesproken!
Er zijn acties tegen uw bedrijf geweest (5), een digitale actie ter gelegenheid
van de Dag van de Mensenrechten (6) en ondergetekende heeft u talloze
malen aangeschreven (7), zelfs twee dagen voor Kerstmis en voor EN na
uw zomervakantie..... (8)
Zonder resultaat.
Je zou toch denken, dat een brief, geschreven twee dagen voor Kerstmis,
enige indruk zou maken op een bedrijf als de uwe, dat zich een
christelijk imago aanmeet (9).
MIS POES!
Want u bent gewoon doorgegaan met uw hand en spandiensten aan het deportatiebeleid van de Nederlandse Overheid!
TEN OVERVLOEDE:
GESLOTEN GEZINSLOCATIES/GEZINSGEVANGENISSEN
Ik zet nogmaals uw wandaden op een rijtje.
Of beter gezegd
Uw medeplichtigheid aan wandaden.
U hebt gebouwd ”gesloten gezinslocaties”, waarin verblijven
vluchtelingengezinnen zonder verblijfspapieren,
in afwachting van hun [snelle] uitzetting naar hun land van
herkomst. (10)
Een vrije situatie is dit natuurlijk allerminst, ondanks een
Overheids propagandafimpje, waarin wordt gesuggereerd
dat kinderen niet meer worden opgesloten, omdat ze de gebouwen
in en uit kunnen lopen. (11])
De gebouwen wel ja, maar het terrein niet, dat wordt omgeven
door
een hoge muur, schrikdraad en camera’s. (12)
Met andere woorden:
Een gevangenis , al is die dan belichaamd
door aardige ”huisjes”
En daar hebt u aan meegewerkt!
SCHANDE!
Ik zal u, nogmaals,  een inkijkje geven in het leven in zo’n gesloten
gezinslocatie, die door de Overheid ”kindvriendelijk”
genoemd wordt. (13)
Dat hebt u trouwens zelf toegegeven. (14)
Ik laat aan het woord Mary, een bewoonster (als ze niet inmiddels is
uitgezet, met dank aan activiteiten zoals van u)
”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”
…..
……
”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘ (15)
Het is duidelijk, dat op zo’n manier psychische schade wordt
aangebracht aan volwassenen en kinderen. (16)
Maar het ergste is nog, dat het doel van deze gezinsgevangenissen
is, deportatie [want dat is het] naar dezelfde oorlog, vervolging,
onzekerheid waarvoor deze mensen gevlucht zijn!
U bent, het kan niet vaak genoeg worden herhaald, middels
allerlei acties en brieven van ondergetekende (17)
opgeroepen,
niet meer mee te werken aan de heilloze opsluiting,
met in zijn verlengde deportaties, van vluchtelingen.
Toch hebt u volhard en bent u doorgegaan  op de ingeslagen weg.
Dat is een schandaal, zeker voor
een bedrijf, dat weliswaar vanuit zelfverklaarde
christelijke principes in Afrika projecten leidt [18],
maar in Nederland vrolijk heeft meegewerkt aan de schending
van de rechten van vluchtelingen.
U bent door en door hypocriet.
EN vooral
Medeplichtig aan vervolging, dood en ellende.
WELGEFELICITEERD met uw bijdrage aan humanitaire
ellende!
TENSLOTTE
Aanstaande maandag 5 december [denk daar maar aan als u
''Sinterklaas'' viert, hopelijk niet met het racistische karikatuur
''Zwarte Piet''] [19], staan er mensen terecht, die middels het verspreiden
van posters, waarin ze uw misdadige praktijken aan de kaak stelden,
op beschuldiging van ''smaad'' [20]
Mensen uit een stuk, met hun hart op de goede plaats, die
niet tegen onrecht kunnen en iedereen, ongeacht afkomst of status,
een goede toekomst gunnen. [21]
En waarvan worden ze beschuldigd?
Van het verspreiden van posters waarop staat:
''“Bouwbedrijf De Vries en Verburg - uw duurzame partner in deportaties - Bouwt vol trots de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist” [22]
Daarmee zou uw ''eer en/of goede naam'' zijn aangetast. [23]
Om het even populair uit te drukken:
""What nonsense is that''
U HEBT toch gezingsgevangenissen gebouwd, BENT toch ''trots'' 
op uw werk en hebt toch toegegeven, achter deportaties te staan? [24]
Dan zou u juist trots op zo'n tekst moeten zijn!
En op de resultaten van uw werk [25]
Om op die rechtszaak tegen de strijders tegen het onrecht
terug te komen [26]
Niet zij, maar de Overheid en uw bedrijf, als medeplichtige,
zouden in hun plaats terecht moeten staan.
Voor ieder gezin, dat wordt gedeporteerd naar uitzichtloosheid,
oorlog, vervolging.
Voor de psychische schade, die ook door uw toedoen
wordt berokkend. [27]
In mijn rechtbank zou u er niet goed vanaf komen.
Knoop dat in uw orden!
Wees dus maar blij te leven in een Staat, waar de rechten
van vluchtelingen met voeten worden getreden!
Uw Kwade praktijken hebt u reeds
voltooid.
Terwijl vluchtelingen worden gedeporteerd naar
oorlog en uitzichtloosheid.
Door uw medeverantwoordelijkheid.
U kent het lied`´´Meneer de President´´van Boudewijn de Groot (28) ,
die indrukwekkende protestsong tegen de oorlog in Vietnam.
In die geest hoop ik, dat u straks van uw Sinterklaasfeest en
later, van Kerstmis, mag genieten.
Weet u nog?
Het feest over het Kind, dat nergens welkom was.... [29]
En denk dan niet teveel aan
al die vluchtelingengezinnen, die worden gedeporteerd
naar oorlog, armoede en uitzichtloosheid.
Door uw medeplichtigheid aan onrecht.
Door uw misdadige Befehl ist Befehl mentaliteit
Nogmaals:
I still know what you did last summer……
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Still_Know_What_You_Did_Last_Summer
 
 
Welterusten, Bestuur met uw ''goede naam'' , slaap zacht! (30)
De Nederlandse Overheid en haar vluchtelingenbeulen handlangers (31)
kunnen trots op u zijn!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
(1)
DIENST TERUGKEER EN VERTREK
NIEUWBOUW GESLOTEN GEZINSVOORZIENING
IN GEBRUIK GENOMEN
6 JUNI 2016
WOORDVOERDER DE VRIES EN VERBURG, DE HEER
B STUIJ, PROJECTONTWIKKELAAR, OP BUILDING
HOLLAND IN DE RAI
´´Ik dacht, dat het voorbij was, we zijn allang klaar met dat project´
We hebben daar niets meer mee. Wat de Overheid daarmee doet,
dat is, Tsja…….´
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
(2)
´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zij
het niet mee eens…..´´
´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een
procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´
´
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
(3)
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´´
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
(4)
PRINCIPLE IV
””The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him”.
WIKIPEDIA
THE NUREMBERG PRINCIPLES
(5)
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
LAWAAIDEMO BIJ GEZINGSGEVANGENISBOUWER DE VRIES
EN VERBURG
BLOKKADE KAMP ZEIST LEGDE BOUW GEZINGSGEVANGENIS EEN
DAG STIL
BEZETTING DAK BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
IN PROTEST TEGEN BOUW GEZINSGEVANGENIS
(6)
ONLINE ACTIE TEGEN BOUWER VAN VLUCHTELINGENGEZINSGEVANGENIS
DE VRIES EN VERBURG
(7)
EERDERE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG
DE VRIES EN VERBURG/I  KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/
MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,
ARMOEDE, DOOD
ASTRID ESSED
20 AUGUSTUS 2016
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOOR
VLUCHTELINGENGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIEREND
DE VRIES EN VERBURG
ASTRID ESSED
11 JULI 2016
NIEUWJAAR 2016/BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG/
OPRFOEP TOT STOP BOUW GEZINSGEVANGENIS KAMP
ZEIST
ASTRID ESSED
4 JANUARI 2016
INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN/BRIEF
AAN DE VRIES EN VERBURG OVER BOUW VAN GESLOTEN
GEZINSLOCATIES
ASTRID ESSED
10 DECEMBER 2015
BRIEF AAN DE VRIES EN VERBURG OVER DE BOUW
VAN GESLOTEN GEZINSLOCATIES OP KAMP ZEIST
ASTRID ESSED
17 SEPTEMBER 2015
GESLOTEN GEZINSLOCATIES KAMP ZEIST/BRIEF AAN B. STUIJ/
PLANONTWIKKELAAR DE VRIES EN VERBURG
28 AUGUSTUS 2015
(8)
”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.
De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,
dus krijgt ze haar Kind in een stal.
Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdacht
met Kerstmis.
Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koning
het Kind dreigt te doden.
Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.
In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarin
het Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurd
naar gevaar en ellende.
Met fatale gevolgen.
Na te hebben verbleven in bewoningen, die door lieden
als u waren gebouwd.”
KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES EN
VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES
ASTRID ESSED
23 DECEMBER 2015
GESLOTEN GEZINSVOORZIENING/EUPHEMISME VOOR
GEZINSGEVANGENIS/BRIEF AAN VAKANTIEVIEREND DE
VRIES EN VERBURG
ASTRID ESSED
11 JULI 2016
DE VRIES EN VERBURG/I  KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER/
MEDEPLICHTIGHEID AAN DEPORTATIES, OORLOG,
ARMOEDE, DOOD
ASTRID ESSED
20 AUGUSTUS 2016
(9)
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.

BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
(10)
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
(11)
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
(12)
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
(13)
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
(14)
´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zij
het niet mee eens…..´´
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
(15)
21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
(16)
´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´
GEEN KIND AAN DE KANT
EXPERTS AAN HET WOORD
INTERVIEW AARD VAN NORDEN
MARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE
´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
(17)
ZIE NOTEN 5 T/M 8
(18)
De Vries en Verburg is onderdeel van de Burgland Groep
”Ten grondslag aan de visie en missie van de Foundation Burgland Charitas ligt de Bijbelse opdracht ‘draag elkaars lasten’.
BURGLAND CHARITAS
VISIE EN MISSIE
[19]
ZWARTE PIET, RACISTISCHE KARIKATUUR
[20]
5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU 
ACTIVISTEN WEGENS ''SMAADSCHRIFT''
[21]
AAGU [ANARCHISTISCHE ANTI DEPORTATIEGROEP UTERECHT]
[22]
5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU 
ACTIVISTEN WEGENS ''SMAADSCHRIFT''
[23]
5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU 
ACTIVISTEN WEGENS ''SMAADSCHRIFT''
[24]
´We hebben een vluchtelingengevangenis gebouwd en daar zijn zij
het niet mee eens…..´´
´´……..In onze Nederlandse Staat hebben we nu eenmaal een
procedure, dat als iemand weg moet, dan moet die weg´´
´´……..Wij zijn de uitvoerders van dat bestek, we hebben opdracht
van de Overheid….´´
ACTIE TEGEN BOUWER GEZINSGEVANGENIS VLUCHTELINGEN
OP BUILDING HOLLAND
[25]
DE VRIES EN VERBURG/WEES TROTS OP UW WERK......
''Afgelopen week bleek uit antwoorden op kamervragen dat in de loop van dit jaar inmiddels ongeveer 80 kinderen gevangen zijn gezet in deze nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. In een adem door beweert staatssecretaris Dijkhoff dat de gezinsgevangenis "mede vanuit het belang van het kind" is gebouwd, omdat zonder gevangenschap "gezinnen met kinderen zich aan het toezicht onttrokken en onderdoken". Hoe kinderen deze gevangenschap, en/of de stressvolle periodes in de zogenaamde 'gezinslocaties', zelf ervaren blijkt bijvoorbeeld uit de verhalen die 'Geen Kind aan de Kant' verzamelde.''
GEEN KIND AAN DE KANT
VERHALEN VAN KINDEREN
''

Aanhoudende zorgen over vreemdelingenbewaring in de Gesloten Gezinsvoorziening

Met de afschaffing van grensdetentie werd in Zeist een nieuwe Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) geopend waar gezinnen met minderjarige kinderen kunnen worden opgesloten voorafgaand aan hun uitzetting. Defence for Children krijgt de laatste maanden veel signalen binnen waaruit blijkt dat dit in toenemende mate aan de orde is. Waar het sinds september 2013 beleid was dat een gezin zich eerder aan het toezicht moest hebben onttrokken alvorens het in bewaring kon worden gesteld, is het sinds oktober vorig jaar voldoende als de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) vermoedt dat het gezin zich mogelijk aan het toezicht zou willen onttrekken. Dit criterium is niet objectief. Bovendien heeft de DT&V in het kader van een pilot nu zelf de volledige bevoegdheid om bewaringsmaatregelen op te leggen, zonder tussenkomst van een Hulpofficier van Justitie. In veel gevallen waarbij kinderen met hun ouders in bewaring worden gesteld, blijkt dat de DT&V niet goed heeft gekeken naar de belangen van de betrokken kinderen, ondanks dat de Dienst hier op grond van het beleid en rechterlijke uitspraken toe verplicht is. 

Defence for Children maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling en stelt dat er zo snel mogelijk een einde moet komen aan deze schending van kinderrechten. Meerdere rechters zijn dat met ons eens. Al eerder berichtte Defence for Children dat rechters van oordeel waren dat het belang van het kind ten onrechte ontbrak in de beslissing een gezin op te sluiten. ''

DEFENCE FOR CHILDREN
CAMPAGNE VOOR AFSCHAFFING VREEMDELINGENDETENTIE KINDEREN
23 APRIL 2015
[26]
5 DECEMBER: VOORTZETTING RECHTSZAAK TEGEN AAGU 
ACTIVISTEN WEGENS ''SMAADSCHRIFT''
[27]
´´Vaak zijn deze kinderen in Nederland geboren en kennen ze het land waaruit hun ouders zijn gevlucht niet, zij zijn deels opgegroeid binnen de Nederlandse samenleving. Als gezinnen worden opgepakt na een inval, dan is dat een zeer beangstigende en ingrijpende ervaring en potentieel traumatiserend voor alle gezinsleden.´´
GEEN KIND AAN DE KANT
EXPERTS AAN HET WOORD
INTERVIEW AARD VAN NORDEN
MARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE
´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
(28)
BOUDEWIJN DE GROOT
MENEER DE PRESIDENT
(29)
”Een arm gezin komt aan in een stad, in vervlogen tijden.
De vrouw moet bevallen, er is geen plaats in de herberg,
dus krijgt ze haar Kind in een stal.
Het Kind, Wiens Geboorte wordt gevierd en herdacht
met Kerstmis.
Daags later is dit gezin op de vlucht, omdat de koning
het Kind dreigt te doden.
Na een verblijf in Egypte keren ze terug, als de koning dood is.
In deze tijd, in andere omstandigheden, zou het gevaar, waarin
het Gezin blootstond, niet geloofd zijn en waren zij teruggestuurd
naar gevaar en ellende.
Met fatale gevolgen.
Na te hebben verbleven in bewoningen, die door lieden
als u waren gebouwd.”
KERSTMIS 2015/BRIEF AAN BOUWBEDRIJF DE VRIES EN
VERBURG, MEDEPLICHTIGE AAN DEPORTATIES
ASTRID ESSED
23 DECEMBER 2015
MARY ZAT IN EEN GEZINSLOCATIE
´´WE SLIEPEN IN ONZE KLEREN´´
(30)
BOUDEWIJN DE GROOT
MENEER DE PRESIDENT
[31]
NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE SCHENDERS
VLUCHTELINGENRECHTEN OF GOEDE SIER
ASTRID ESSED
23 JUNI 2016