Ambassadeur Israel naar Huntenkunst/Brief aan bestuur Huntenkunst

Do 26 Mei 2016 23:26 | Astrid Essed | 1354 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
AMBASSADEUR ISRAEL NAAR HUNTENKUNST/BRIEF AAN BESTUUR
HUNTENKUNST
ZIE OOK
AAN ORGANISATOREN EN
BESTUUR VAN HUNTENKUNST
Onderwerp: Protest tegen uw uitnodiging aan de Israelische
ambassadeur en uw promoting van Israelische kunst
Reden van protest:
Uw impliciete steun aan de Israelische bezetting en
onderdrukking van de Palestijnen.
Geacht Bestuur,
Geachte organisatoren,
Om maar met de deur in huis te vallen:
U moet u schamen:
Dat u niet alleen Israelische kunstenaars centraal stelt bij
uw driedaagse expositie [die voor de 24ste keer is georganiseerd] [1],
maar  ook nog eens de opening laat verrichten door de Israelische ambassadeur! [2]
Uw manifestatie ''Israel in the Picture'' hoort daarom thuis in de Hall of Shame!
Want juist door het uitnodigen van de Israelische ambasadeur, de politieke
vertegenwoordiger van een land, dat mensenrechten en het Internationaal
Recht aan zijn laars lapt [3], geeft u als organisatie het signaal af, dat de
Israelische bezetting en onderdrukking voor u geen probleem zijn.
Door Israelische kunstenaars te promoten, draagt u ertoe bij, dat een positief
imago krijgt!
Enkele feiten voor u op een rijtje:
Maar mocht u kiezen voor een beknopte versie van deze brief, ga
dan naar het laatste deel ''TENSLOTTE''
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/
BLOKKADE GAZA
Israel bezet, zoals u hoort te weten, al bijna 49 jaar de Palestijnse
gebieden, ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel
destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [4]
Nooit gehoor aan gegeven.
Dagelijks plukken de Palestijnen de bittere
vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen
en [oorlogs]misdaden inhoudt.
Voorbeelden zijn er te over:
De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met
als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen
[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [5]
Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,
scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [6]
De ellende is niet te tellen.
Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar
dreigt te worden. [7]
De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:
Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [8]
Om in gewone mensentaal te zeggen:
De bevolking wordt langzaam uitgehongerd.
Ook is de watersituatie kritiek:
90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [9]
Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.
Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel
33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [10]
De VN zegt:
“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  
[11]
Ook de  Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:
“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (12)
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
Maar er is meer:
De illegale Israelische nederzettingen zouden er niet zijn zonder de
bezetting:
Deze nederzettingen, worden sinds eind zestiger jaren gebouwd
[en nog geregeld worden uitgebreid] op bezet Palestijns gebied.
Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend
zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal
Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van
1907] illegaal. [13]
Ook is de illegaliteit van de nederzettingen  bevestigd
door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door
bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal
verklaarde:
“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [14]
De EU beschouwt, zoals u weet, de nederzettingen als illegaal:
Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van
van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:
“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [15]
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
DE  ISRAELISCHE MUUR
Tien jaar geleden stelde het Internationaal Gerechtshof vast dat de muur die Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever bouwt illegaal is. [16] Israël moest de muur afbreken en gedupeerde Palestijnen schadeloos stellen, bepaalde het Hof.
Maar dat heeft Israël niet gedaan. Gevolg: tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [17] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.
Een de facto annexatie dreigt na de voltooiing van de Muur,
omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever
bij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procent
van de kolonisten wonen. [18]
Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de
Westelijke Jordaanoever. [19]
TENSLOTTE
Bezetting, onderdrukking, [oorlogs]misdaden, landdiefstal [dmv illegale nederzettingen], het is een ''fraaie'' opsomming onrecht.
Reden genoeg om een land, dat zich aan dergelijke misdaden schuldig
maakt, te boycotten.
Misschien zult u beweren:
''Maar dit is een kunstfestival, wij doen niet aan politiek''
Nog afgezien van het feit, dat stellingname tegen mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden de politiek overstijgen, is dit niet waar.
Want het moment, waarop u de Israelische ambassadeur, de politieke
vertegenwoordiger van de Staat Israel in Nederland, uitnodigt, om uw
Kunstfestival te openen, IS dit politiek, vanwege zijn functie.
Ook zult u misschien aanvoeren, dat de Israelische kunstenaars
niet verantwoordelijk zijn voor de misdaden van hun regering.
Dat zijn ze inderdaad niet, tenzij zij zich schuldig hebben gemaakt
[bijvoorbeeld als militair] aan oorlogsmisdaden, maar daar gaat het hier
niet om:
Door Israelische kunstenaars een podium te geven, werkt u mee aan 
een positief imago van Israel, een Staat met bloed aan zijn handen.
Een Staat, die bovendien is gesticht over de ruggen heen en zonder zeggenschap van de oorspronkelijke
bevolking, de Palestijnen. [20]
Ja waarde organisatoren en Bestuursleden, zo ver gaat het conflict terug!
Een Staat, die zijn directe bestaansrecht heeft te danken aan de etnische
zuiveringen van meer dan 750 000 Palestijnen! [21]
Maar de Israelische bezetting en terreur tegen de Palestijnen, die
u vrijwel dagelijks in het nieuws kunt zien, zou voldoende
reden voor u moeten zijn, noch Israelische kunstenaars ''in the picture''
te stellen en zeker de Israelische ambassadeur niet uit te nodigen.
EISEN AAN U:
Het is nu te laat, dit nog af te gelasten:
WEL verwacht ik van u, op uw website EN naar de
Pers een uitgebreid excuus te lezen over uw ernstige vergalloppering
MET de toezegging, dat u in de toekomst NOCH Israelische
kunst meer zult promoten, NOCH enigerlei betrekking/contact
zult onderhouden met de Israelische ambassadeur.
Of zou u in naam van de kunst, ook officials van Noord Korea hebben
benaderd?
Neen dus!
Ik verwacht, dat u hieruit lering zult trekken en wij nooit meer
zullen hoeven lezen ''Israel in the picture'' of
''De Israeliers komen eraan'' [22]
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
 
[1]

Israël in de picture

Vanaf 1999 worden kunstenaars uit een bepaald land op Huntenkunst centraal gesteld. Dit jaar zijn het Israëlische kunstenaars. In het midden van de hal zal het Israëlische paviljoen gesitueerd worden. Tijdens Huntenkunst zullen zij ook exposeren in de Ulftse Galerie bij de Boeken. De galerie heeft haar ruimte in de DRU Cultuurfabriek. De expositie wordt gehouden van 23 mei tot 3 juli onder de titel "De Israëliërs komen!".
HUNTENKUNST
ISRAEL IN THE PICTURE
[2]
GELDERLANDER
AMBASSADEUR ISRAEL NAAR HUNTENKUNST
17 MEI 2016
[3]
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
[4]
”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”
UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 242
[5]
MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014
1492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015
11.100 GEWONDEN
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
[6]
DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
SCHOLEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
[7]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
[8]
Blokkade
Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN: GAZA
[9]
RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
[10]
    • No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
    • Pillage is prohibited.
  • Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”
ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
[11]
UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
FIVE YEARS OF BLOCKADE:
THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP
JUNE 2012
[12]
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
COUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLE
EAST PEACE PROCESS
14 MAY 2012
[13]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
NEDERZETTINGENMONITOR
[14]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
[15]
EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST
PEACE PROCESS
14 MAY 2012
[16]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[17]
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
THE SEPARATION BARRIER
[18]
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR
[19]
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR
[20]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[21]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[22]

Israël in de picture

Vanaf 1999 worden kunstenaars uit een bepaald land op Huntenkunst centraal gesteld. Dit jaar zijn het Israëlische kunstenaars. In het midden van de hal zal het Israëlische paviljoen gesitueerd worden. Tijdens Huntenkunst zullen zij ook exposeren in de Ulftse Galerie bij de Boeken. De galerie heeft haar ruimte in de DRU Cultuurfabriek. De expositie wordt gehouden van 23 mei tot 3 juli onder de titel "De Israëliërs komen!".
HUNTENKUNST
ISRAEL IN THE PICTURE

Meer van Astrid Essed