Studentenprotest in Nederland/Voor democratisch bestuur en tegen teloorgang onderwijs

Za 7 Maart 2015 21:51 | Astrid Essed | 3360 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 STUDENTENPROTEST/UVA STUDENTEN HOUDEN LANDELIJKE BIJEENKOMST

 
 
Er is een heuse studentenopstand in Nederland in de maak!
Want zo kan ik de landelijke studentenprotesten wel noemen.
Het begon allemaal met de bezetting van het Bungehuis,
waaraan zestig studenten en docenten deelnamen '[1]
Het Universiteitsbestuur dreigde met een rechtszaak,
de rechter stelde het bestuur in het gelijk, maar
de studenten legden het gerechtelijk bevel tot ontruiming naast
zich neer [2].
Uiteindelijk werd er toch ontruimd [3],
maar kort daarop werd het Maagdenhuis bezet [4] en daar zitten ze
nog steeds.
BRAVO  voor hun doorzettingsvermogen!
Want waar gaat het nu eigenlijk om?
 
EISEN VAN DE BEZETTING/REDELIJK EN
AANVAARDBAAR
 
De eisen zijn heel simpel en redelijk, al zal
het een archaische bestuurder als UVA bestuursvoorzitter
Louise Gunning, die spreekt over vertrekken
uit ''haar gebouw'' [Het Bungehuis] [5] wel zeer radicaal
in de oren klinken.
 
Nu, de studenten, die zich hebben gebundeld in  ''De Nieuwe Universiteit'' [6]
stellen in ''Eisen van de Bezetting'' [7] een aantal eisen zoals
het democratisch kiezen van alle bestuurslagen van de Universiteit,
het herroepbaar maken van Bestuursfuncties en tegen bezuinigingen,
ten koste van de kwaliteit van het onderwijs, dus
het stopzetten van Profiel 2016, het dat erop neerkomt, dat
zes talenopleidingen verdwijnen.[8]
Wat een cultuurbarbarisme!
Wat een teloorgang en verarming van het onderwijs!
Zie ook de verkorte lijst van zes eisen. [9]
 
 
BUNGEHUIS ONTRUIMD/BEZETTING MAAGDENHUIS/
DE STRIJD GAAT DOOR!
 
Maar de studenten zijn niet voor een gat te vangen!
Na de ontruiming van het Bungehuis, werd het
Maagdenhuis bezet! [10]
EN DE EISEN BLIJVEN ONVERKORT STAAN! [11]
 
 
STUDENTENACTIES ELDERS IN NEDERLAND
 
En het gonst in Nederland!
Studentenprotesten zijn in Groningen, Enschede,
Rotterdam, Delft en Nijmegen [12]
Interessant is Leiden, waar mensen een plaatselijke
versie van het bolwerk van protest, De Nieuwe Universiteit,
hebben opgericht. [13]
 
In Rotterdam speelt trouwens veel meer. Een groep die zich Philosophy Ground noemt, probeert er een campagne van de grond te krijgen
tegen de dreigende sluiting van de faculteit Wijsbegeerte [14]
O ironie, terwijl de Erasmus Universiteit is genoemd naar
de grote wijsgeer Erasmus. 
Zie ook de website Philosphy Ground [15], waar getekend
kan worden tegen de sluiting van de faculteit.
Weer zo'n voorbeeld van cultuurverarming

Leuk was Tilburg, met een eenmansactie:
Een student had zijn slaapzak gepakt, en was bij wijze van actie voor een universiteitsgebouw gaan liggen. [16]

De student heet Arnoud van Hulst en studeert theologie. Hij noemde als steen des aanstoots bijvoorbeeld geldverslindendeprestigeprojecten zoals het Data Science Center”En hij stipte als reden van onvrede de bezuinigingen aan:
 “Dit onderwerp speelt landelijk, maar ook hier. Religiewetenschappen is al wegbezuinigd. De studies op de faculteit geesteswetenschappen trekken minder mensen aan, omdat de banen niet voor het oprapen liggen. Maar dat wil niet zeggen dat deze opleidingen niet belangrijk zijn. Een universiteit die zich ‘maatschappijgericht’ noemt, moet veel ruimte bieden aan de geesteswetenschappen. Die bestuderen juist de samenleving.” En hij stelt: “richt je als universiteit meer op onderwijs, in plaats van op onzinnige internationalisering of een duur marketingplan met BNN-presentator Tim Hoffman als boegbeeld. Dat snap ik niet.” [17]

Hij heeft gelijk en er is meer.
In Amsterdam, waar de universitaire bezuinigingswoede is
toegeslagen en het protest begon, is wel geld voor een mega
Binnenstadscampus [18], maar datgene waarom het gaat, het
onderwijs [hier dus die zes weg te bezuinigen talen] wordt
wegbezuinigd.
SCHANDE!

EPILOOG

Het studentenverzet is ontketend.
Nu niet toegeven op grond van niet onbelangrijke, maar mindere
concessies van het Universiteitsbestuur [19], maar doorzetten!

Voor democratisering van de Universiteit, goede en eerlijke
contracten voor de werknemers en een halt aan bezuinigingen
op het onderwijs!

Ik wens de studenten een vruchtbare en warme Lente toe.
En het Universiteitsbestuur een lange en hete adem
van de protesterende studenten.


Astrid Essed
 
 
 
[1]
 
 
STUDENTEN EN DOCENTEN BEZETTEN BUNGEHUIS UVA:
SOLIDARITEIT, STEUN EN NAVOLGING WAARD
PETER STORM
14 FEBRUARI 2015
 
 
 
[2]
 
 
NRC
BEZETTERS BUNGEHUIS UVA MOETEN WEG, MAAR
ONDUIDELIJK OF ZE OOK GAAN
19 FEBRUARI 2015
 
 
 
LIEVE BEZETTERS VAN HET BUNGEHUIS, JULLIE ZIJN GEWELDIG
PETER STORM
19 FEBRUARI 2015
 
 
 
[3]
 
 
BUNGEHUIS: BEZETTING VOORBIJ, MAAR
DE STRIJD KOMT NET OP GANG
PETER STORM
24 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
[4]
 
 
MAAGDENHUIS BEZET-STUDENTENOPSTAND AMSTERDAM
OP GANG
PETER STORM
25 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
 
[5]
 
''Op 19 februari zei Gunning nog in nrc.next wel in gesprek te willen, maar een bezetting het verkeerde middel te vinden. Gunning:

“Dan denk ik: ga naar Den Haag en kom niet in mijn gebouw zitten.”

 
 
NRC
BUNGEHUIS ONTRUIMD, 46 ATRRESTATIES. UVA PRAAT MET
STUDENTEN
24 FEBRUARI 2015
 [6]


''DE NIEUWE UNIVERSITEIT''[7]


DE NIEUWE UNIVERSITEIT
EISEN VAN DE BEZETTING
[8]FOLIAWEB
NIEUW PROFIEL 2016 FGw: ZES TALENOPLEIDINGEN
VERDWIJNEN
4 FEBRUARI 2015

 
 
[9]
 
 
DE NIEUWE UNIVERSITEIT
EISEN/DEMANDS
 
 
 
[10]
 
 
HONDERDEN DEMONSTRERENDE STUDENTEN BEZETTEN
MAAGDENHUIS
25 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
[11]
 
 
MAAGDENHUIS BEZET-STUDENTENOPSTAND AMSTERDAM
OP GANG
PETER STORM
25 FEBRUARI 2015
 
 
 
 
[12]
 
 
SIKKOM
STUDENTENOPSTAND SLAAT VAN AMSTERDAM
OVER OP GRONINGEN
26 FEBRUARI 2015
 
 
 
TUBANTIA
STUDENTEN ArtEZ CONSERVATORIUM IN ENSCHEDE
IN OPSTAND
2 MAART 2015
 
 


''OUR JAZZ IS HERE TO STAY!'' STUDENTENACTIE, OOK 
IN ENSCHEDE
PETER STORM
3 MAART 2015ACTIES IN ROTTERDAM, DELFT EN NIJMEGEN:

ACTIEDAG: OOK VER BUITEN DAT MAAGDENHUIS GRIJPT
PROTEST OM ZICH HEEN
PETER STORM
5 MAART 2015

 
 
[13]
 
 
OOK DE LEIDSE AFDELING VAN DE NIEUWE UNIVERSITEIT
IS VAN DE GROND
4 MAART 2015
 
 


[14]


ACTIEDAG: OOK VER BUITEN DAT MAAGDENHUIS GRIJPT
PROTEST OM ZICH HEEN
PETER STORM
5 MAART 2015

 
 
 
[15]
 
 
WEBSITE PHILOSOPHY GROUND
 
 
 
 
[16]
 
 
UNIVERS ONLINE
ONAFHANKELIJKE WEBSITE VAN TILBURG UNIVERSITY
 
EENZAME DEMONSTRATIE IN EEN SLAAPZAK
 [17]UNIVERS ONLINE
ONAFHANKELIJKE WEBSITE VAN TILBURG UNIVERSITY
 
EENZAME DEMONSTRATIE IN EEN SLAAPZAK
 
 
 
 
[18]
 
 
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
AMSTERDAM BINNENSTADSCAMPUS
 


[19]

STUDENTENPROTEST: GRONINGEN, MAAGDENHUIS,
CONCESSIES EN EISEN
PETER STORM
26 FEBRUARI 2015


Meer van Astrid Essed