Nationaal Comite 4 en 5 mei en ''opiniemaker'' Thierry Baudet/REACTIE!

Za 8 Juni 2019 15:27 | Astrid Essed | 505 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI EN THIERRY BAUDET/NORMALISERING FASCISME/MIJN REACTIE OP ANTWOORD COMITE OP MIJN EERDERE BRIEF
ZIE OOK
ZIE EERDERE CORRESPONDENTIE

AAN
NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI
Onderwerp: Uw antwoord op
mijn eerdere brief ”Uw opname van FVD politicus Thierry Baudet in
het ”Vrijheidsboek”
Geacht Comite,
Vriendelijk bedankt voor uw antwoord op mijn eerdere brief aan uw Comite
over uw opname van FVD politicus Thierry Baudet in het ”Vrijheidsboek” uit 2016.
Wel moet het mij van het hart, dat uw reactie wel zeer laat kwam [mijn mail
was van 5 mei jongstleden, uw reactie kwam dd 7 juni jongstleden], wat mijns inziens van gebrek aan respect getuigt, maar daarover wil ik nog heenstappen.
Dat geldt echter niet voor uw antwoord dd 7 juni, dat feitelijk het gelijk in mijn mail dd 5 mei bevestigt, dat u hiermee bewust hebt bijgedragen aan de normalisering van het fascisme.
Wat vooral ook opvalt aan uw reactie is, dat u nergens inhoudelijk ingaat op mijn argumentatie.
Zie ter illustratie nog even mijn mail aan u, onder P/S, na noten
deze reactie
Maar nu dus uw antwoord, waarover ik u -en ik ga het niet lang maken, dat is
uw antwoord niet waard- de oren ga wassen
Ik citeer:
”Geachte mevrouw Essed,

U heeft een bericht gestuurd met opmerkingen over een interview met Thierry Baudet op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het interview met Thierry Baudet is onderdeel van het Vrijheidsboek uit 2016. Het vrijheidsboek is als publieksuitgave onderdeel van het onderzoeksprogramma Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen.

Samen met de Universiteit Utrecht deed het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek naar de opvattingen en gedragingen van opeenvolgende generaties rondom vrijheid en onvrijheid en herdenken, vieren en herinneren. De heer Baudet was in die periode een bekende opiniemaker en roerde zich in de discussie rondom het referendum over het Oekraineverdrag. Het comité wilde in het Vrijheidsboek verschillende opinies aan de orde laten komen om recht te doen aan de pluriformiteit in het denken over vrijheid in Nederland. In dat kader is ook de heer Baudet geïnterviewd.

Alle onderzoeken en uitgaven van het Nationaal Comité worden integraal op de website geplaatst, zodat iedereen kennis kan nemen van onze publicaties. Dat geldt ook voor deze publicatie die in zijn geheel op de site is terug te vinden. Deze publicaties worden niet achteraf gecensureerd.

Met vriendelijke groet,

info@4en5mei.nl | 020 – 718 35 00 | www.4en5mei.nl

Zoals ik al schreef:

Nergens gaat u inhoudelijk op mijn argumentatie in, terwijl je dat

toch mag verwachten als u schrijft

”U heeft een bericht gestuurd met opmerkingen over een interview met Thierry Baudet op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.”

In feite herhaalt u wat er al op uw site staat en dat is, op zijn’vriendelijkst gezegd, een zwaktebod.

Maar vriendelijk wil ik niet voor u zijn, want daarvoor is uw promoting’

van een politicus als Thierry Baudet, met een levensgevaarlijk

gedachtegoed, te erg.

EN U BENT MEER DAN MEDEPLICHTIG EN KUNT NIET ZEGGEN, DAT

U HET IN 2016 NIET WIST!

Want op uw site staat duidelijk voor iedereen te lezen:

Conservatief democraat Thierry Baudet is niet meer weg te denken uit het publieke debat in Nederland. Hij is fel tegen de Europese Unie en de “ongebreidelde” toestroom van migranten. De auteur vreest “dat vele westerse verworvenheden zullen verdwijnen als we op deze toer voortgaan.” [1]

Dat, mijn Waarde Comite, is onvervalste vreemdelingenvijandige
taal, gemixt met Westers superioriteitsdenken, ingredienten voor
het huidige fascisme en het fascisme, dat tot Auschwitz heeft geleid!
De Holocaust, weet u nog, wat mij betreft het meest essentiele,. dat bij
Dodenherdenking op 4 mei wordt herdacht.
U wist dat dus wel, al die tijd!
En de opmerking van Thierry Baudet, dat hij niet wil, dat Europa ”Afrikaniseert”
en dat hij wil, dat Europa ”dominant blank en cultureel blijft zoals het is”
[2], kende u ook al, of werd u geacht te kennen, want die was al in 2015 gemaakt! [3]
TENSLOTTE
Thierry Baudet IS geen gewone ”opiniemaker”, zoals u suggereert,
niet ”in die tijd” [ik verwijs naar mijn citaat van uw brief, hierboven], en nu wel helemaal niet.
Hij is [excusez let mots] fascistisch Geboefte, dat xenofobie, Westerse rassenwaan en extreem nationalisme onder een noemer bijeen brengt
en die noemer heet fascisme.
Van dezelfde afkeer van ”toestroom van migranten”, waarmee Joodse
vluchtelingen in de dertiger jaren in Europa geweerd werden, met
destructieve gevolgen [die kent u als Comite] [4], getuigt monsieur
Thierry Baudet.
Dat u als Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat rassenwaan en
xenofobie, die miljoenen het leven gekost heeft, jaarlijks beweert te
herdenken, een haatpoliticus als Baudet een plaats geeft in uw Vrijheidsboek, is te walgelijk voor woorden!
Het laat zien, hoever u reeds afgegleden bent van de werkelijke strijd tegen het fascisme.
Een 4 en 5 mei Comite, dat fascisten als Baudet normaliseert.
Het wordt tijd, dat u zichzelf opheft en dat daarvoor in de plaats
de herdenking wordt overgelaten aan diegenen, die consequent zijn
in hun strijd tegen rassenwaan en fascisme.
Altijd
Overal
Toen en nu!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
Info | 4 en 5 mei <info@4en5mei.nl>
To:Astrid Essed
Jun 7 at 3:11 PM

Geachte mevrouw Essed,

U heeft een bericht gestuurd met opmerkingen over een interview met Thierry Baudet op de site van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het interview met Thierry Baudet is onderdeel van het Vrijheidsboek uit 2016. Het vrijheidsboek is als publieksuitgave onderdeel van het onderzoeksprogramma Vrijheid en onvrijheid door de generaties heen.

Samen met de Universiteit Utrecht deed het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderzoek naar de opvattingen en gedragingen van opeenvolgende generaties rondom vrijheid en onvrijheid en herdenken, vieren en herinneren. De heer Baudet was in die periode een bekende opiniemaker en roerde zich in de discussie rondom het referendum over het Oekraineverdrag. Het comité wilde in het Vrijheidsboek verschillende opinies aan de orde laten komen om recht te doen aan de pluriformiteit in het denken over vrijheid in Nederland. In dat kader is ook de heer Baudet geïnterviewd.

Alle onderzoeken en uitgaven van het Nationaal Comité worden integraal op de website geplaatst, zodat iedereen kennis kan nemen van onze publicaties. Dat geldt ook voor deze publicatie die in zijn geheel op de site is terug te vinden. Deze publicaties worden niet achteraf gecensureerd.

Met vriendelijke groet,

 

logoNC2019

info@4en5mei.nl | 020 – 718 35 00 | www.4en5mei.nl

Nieuwe Prinsengracht 89 | 1018VR | Amsterdam

ZIE VOOR NOTEN

https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-en-thierry-baudet-normalisering-fascisme-mijn-reactie-op-antwoord-comite-op-mijn-eerdere-brief/ 

OF

https://astridessed.weebly.com/blog/nationaal-comite-4-en-5-mei-en-thierry-baudetnormalisering-fascismemijn-reactie-op-antwoord-comite 

Meer van Astrid Essed