Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!

Za 16 Januari 2021 00:30 | Astrid Essed | 132 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 
AVONDKLOK IN NEDERLAND/NEE!/NEE!/NEE!
ZIE OOK
Lezers!
Wees alert!
Recentelijk schreef ik, dat ik Allahu Akbar [God is groot/Arabisch][1] heb uitgeroepen, toen
het kabinet Rutte eindelijk, na een goed begin en daarna weer halfslachtig optreden [2] besloot common sense te tonen en een harde lockdown af te kondigen [3], die voor drie weken is verlengd, tot en met 9 februari. [4]
Een Goede Zaak.
Een minder Goede Zaak is, dat er dan weer slappe knieeen worden getoond
over het gesloten blijven van de scholen, die, afhangende van het OMT
advies, misschien weer open kunnen. [5]
Laten we hopen van niet.
Want niet alleen zijn die scholen besmettingshaarden, alleen al vanwege
de concentratie van kinderen, volwassenen en mogelijk ouders, er
is nu echt wel aangetoond, dat kinderen wel degelijk besmettelijk zijn [6]
en daarmee ouders en anderen dus besmetten met COVID-19!
Er is meer aan de hand:
Want de veel besmettelijkere [en dus gevaarlijkere] ''Britse Coronavariant''
rukt op en heeft al toegeslagen op een school in Bergschenhoek! [7]
Tel dus uit je winst!
 
Trouwens, en het is bepaald geen luxe om te vermelden,
bij alle complimenten, die ik het kabinet gegeven heb voor de eindelijk
verstandigere lockdownmaatregelen, moet de lezer niet uit het
oog verliezen, dat premier Rutte en zijn kabinet nog steeds mijn
politieke vijanden zijn, vanwege het vluchtelingenvijandige beleid,
de xenofobie, de diefstal uit onze portemonnee. [8]
Vergist u zich daarin niet lezer!
CORONABELEID EN VLUCHTELINGEN
En hoewel ik Rutte heb gecomplimenteerd met zijn [eindelijk] Lockdown
beleid [9], geldt dat bepaald niet de manier waarop wordt omgesprongen met
mensen zonder papieren [de zogenaamde ''illegale'' vreemdelingen, vluchtelingen dus]!
Vooral geldt dat vluchtelingen in vreemdelingenbewaring, mensen dus, die
worden uitgezet, zonder een strafbaar feit te hebben gepleegd, maar toch
in detentiecentra [gevangenissen dus] zitten!

Enige tijd geleden kwam in het nieuws, dat 142 ”gevangenen” [vluchtelingen dus, die worden uitgezet] in quarantaine zitten in uitzetcentrum en Detentiecentrum Rotterdam , nadat twee van hen besmet zijn geraakt. [10]

Meldpunt Vreemdelingendetentie meldde hierover:

Ingeslotenen kregen 14 september een brief waarin stond dat door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder het personeel er nieuwe maatregelen zijn getroffen. Voor de ingeslotenen betekende dit een aangepast dagprogramma. 

Daarnaast was er ook een ingeslotene positief getest.  ” [11] 

Lezers, deze mensen zitten twee op een cel, waardoor zij sowieso een grote kans maken op besmetting. [12]

Ook niet vluchteling gedetineerden zijn Kop van Jut:

Want niet alleen zitten er ruim duizend gedetineerden in preventieve

quarantaine na Coronabesmettingen in de gevangenis [13] [en daar heeft het twee op een cel beleid natuurlijk niets

mee te maken, schreef zij ironisch], waaronder een aantal vluchtelingen

in Ter Apel [14], in quarantaine mogen ze niet douchen, geen kleding wassen en geen mondkapjes dragen. [15]

Hoe zit dat dan met de mondkapjesplicht? [16]

Waarom hebben deze mensen minder rechten dan ''vrije'' mensen?

Ook bij testen en vaccineren rijzen problemen voor mensen

zonder papieren [ongedocumenteerden]

Zo zijn er bij het testen al mensen zonder papieren weggestuurd, omdat zij

-natuurlijk- geen BSN [Burgerservicenummer] hebben [ze zijn immers

''illegaal''] [17]

En hoewel ongedocumenteerden onder de groep ''kwetsbare mensen''

vallen en in GGD bussen getest kunnen worden, durven ze vaak zelf

geen contact te zoeken uit angst, te worden opgepakt door de

vreemdelingenpolitie. [18]

AVONDKLOK/AVONDKLOK

Tot zover het Coronabeleid, met zijn haken en ogen, complimenten

voor de Lockdown [19], maar ook de schaduwzijden, omdat de rechten

van vluchtelingen en gedetineerden zwaar onder druk staan. [20]

Maar wat echter een [levens]gevaarlijke ontwikkeling is, is

de overweging van het zojuist gevallen kabinet  [21]  om een avondklok

in te voeren. [22]

Want het nu demissionaire kabinet mag in een crisis als deze nog steeds

Corona maatregelen nemen. [23]

Daarom ben ik er beducht voor

Eerder hield Rutte in de Tweede Kamer een pleidooi voor het

eventueel invoeren van de avondklok vanwege de dreiging van de Britse

Coronavariant.

Ik citeer Trouw:

''Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.” [24]

Meneer Rutte, ik ben het niet met u eens!

Er moet juist WEL een taboe rusten op een Avondklok,

omdat dat niet alleen een buiten-gewoon middel is,

maar in de regel alleen wordt gehanteerd door gevaarlijk autoritaire regimes of dictaturen.

Natuurlijk, niemand wil de situatie zoals nu in

Groot-Britannie, maar een avondklok kan en mag

geen optie zijn.

AVONDKLOK

Niet alleen heeft een avondklok een grimmige bijsmaak,

het IS ook byzonder angstaanjagend.

Want een avondklok is Spertijd, het woord, dat de 

Duitse bezetter in Nederland, in de Tweede Wereldoorlog

gebruikte om de bewegingsvrijheid van de burgers aan

banden te leggen. [25]

Definitie op Wikipedia:

''Spertijd is de tijd waarin bepaalde voorschriften van toepassing zijn. Doorgaans verwijst het naar de tijd waarin individuen in hun huizen moeten blijven. Deze beperkingen kunnen in uitzonderlijke gevallen door de overheid worden opgelegd ter controle of bescherming van de bevolking, bijvoorbeeld in geval van een ramp of in oorlogstijd.'' [26]

En over die Spertijd merkt Wikipedia op:

''Tijdens de bezetting in Nederland (1940-1945) werd er een spertijd ingesteld die oorspronkelijk liep van 00.00 uur tot 04.00 uur in de nacht. Deze spertijd lag niet vast. Op elk willekeurig moment konden de spertijden worden aangepast. Gedurende de oorlogsjaren werd vanaf 1 februari 1942 – als extra strafmaatregel – de spertijd in Amsterdam aangepast: nu moesten de inwoners van Amsterdam binnen blijven vanaf 20 uur tot aan de volgende ochtend.[1] Degenen die moesten werken gedurende de spertijd (zoals mensen van de Luchtbeschermingsdienst) hadden een extra vergunning van de Duitsers nodig. Zo'n vergunning werd een Sonderausweis of kortweg Ausweis genoemd, die ook bij het persoonsbewijs werd bewaard.''

[27]

Zo'n   avondklok wordt dus veelal gebruikt door fascistische regimes en/of dictaturen, om de
bewegingsvrijheid van de bevolking
maximaal te controleren.
Op de Filippijnen, waar bepaald geen gunstige 
mensenrechtensituatie is [28], heerst volgens
berichtgeving een permanente noodtoestand. [29]
In Suriname was na de militaire staatsgreep van toenmalige sergeant en voormalig president Bouterse, die heeft geleid tot de Decembermoorden [30], ook sprake van een Avondklok. [31]
En zo zijn er meer dictaturen en autoritaire regimes te noemen, waar het niet anders is.
Is een Avondklok dus een vooruitzicht waarnaar we
moeten uitkijken?
Neen, bepaald niet.
Helpt het sowieso bij de bestrijding van het huidige
of nieuwe Britse Coronavirus?
Volgens mij niet.
Want mensen, die risico gedrag vertonen door zich met groepen op te houden, etc, doen dat nu gewoon
eerder op de dag.
En je kunt moeilijk de hele bevolking dag in dag uit opsluiten.
Bovendien:
Wie controleert hoeveel mensen zich in een huis
bevinden, aangezien handhaven achter de voordeur
in principe niet kan? [32]
Dus ook vanuit bestrijding van de pandemie is dIe avondklok niet erg behulpzaam.
VERZET VANUIT DE POLITIEK
Gelukkig verzette de Tweede Kamer zich.
Dat verzet kwam van onder meer D66, GroenLinks, PVV en SGP, die vinden, dat het kabinet beter moet onderzoeken hoe bestaande maatregelen beter kunnen worden gehandhaafd. [33]
Want volgens berichtgeving blijkt een kwart van de mensen die positief wordt getest,  niet in quarantaine te gaan. [34]
Dat is natuurlijk heel ernstig.
Wat ik echter angstaanjagend vind is de rol, die
de PVV speelt in dit anti avondklok verzet.
Eerder had de Tweede Kamer zich, in een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, al uit tegen de invoering van een avondklok uitgesproken. [35]
Hoewel de invoering van de Avondklok geblokkeerd
moet worden, heb ik bij fascistenprotest tegen die
Avondklok [ja, lezers, de PVV is een fascistische Partei] [36] een nare bijsmaak.
En je kunt je afvragen waarom Wilders, bepaald geen 
kampioen van echte vrijheden, leider van een Partij
met uiterst repressieve standpunten [37] zo op
de protestlijn tegen de avondklok zit.
Normaliter zijn fascisten fans van militarisering,
avondklok en wat dies meer zij.
Om de echte vrijheid kan het dus niet gaan.
Neen, Wilders, vriend van dictator Orban uit Hongarije [38] heeft niet de vrijheid, haaks op de Avondklok, lief.
Hij haat het, dat HIJ het niet is, die die Avondklok
kan afkondigen.
Dat HIJ geen bestuursmacht heeft, maar de zogenaamde
''politieke elite'' [39] onder leiding van nu demissionair
premier Rutte.
Die politieke elite, waartegen Wilders en co alleen maar bezwaren hebben, omdat zij het niet zelf zijn.
EPILOOG
Het invoeren van die Avondklok is dus levensgevaarlijk,
niet alleen vanwege die associatie met fascistische regimes en andere dictaturen en omdat op griezelige wijze bewegingsvrijheid van nog vrije burgers wordt
ingeperkt, maar ook, omdat hiermee een buiten-gewoon
middel wordt genormaliseerd.
Want eenmaal ingevoerd, gaan mensen toch wennen
aan het idee, worden er grenzen verlegd, wordt het
acceptabel gemaakt.
We hebben dit zelfde verschijnsel gezien bij
noodtoestanden:
Een noodtoestand is een uitzonderlijke situatie [40],
die zo kort mogelijk dient te duren.
Neem bijvoorbeeld Frankrijk.
Na terroristische aanslagen [een reden voor een
noodtoestand] was de noodtoestand opgeheven,
maar is veel, zoals extra bevoegdheden van politie
en Justitie, in nieuwe wetgeving gegoten. [41]
En zo kan dat met de nu nog eventuele ''Avondklok''
optie ook gaan en dat is gevaarlijk, want dan wordt wat er nog over is van de democratische rechtsstaat, steeds
meer afgebrokkeld.
De ruimte om te fulmineren tegen de Avondklok moet niet aan fascisten gelaten worden, die in het parlement
steeds brutaler worden, er zitting in hebben, maar
spreken van een ''nepparlement'' [42] en er een hele
show van slachtofferschap [ook typisch fascistisch] opvoeren en razen en tieren tegen iedereen, die het
waagt, zich kritisch tegen hun demagogisch gebral
op te stellen. [43]
Het wordt tijd, dat progressieve mensen fel in verzet
komen, te beginnen tegen die Avondklok en het
verzet niet door fascisten laten kapen.
Want als de Geest eenmaal uit de Fles is en zaken
als Avondklokken worden genormaliseerd, kon er
weleens geen Weg Terug zijn.
Waarnaar.....?
Ik durf daar nu niet aan te denken.
Astrid Essed
NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed