Nederlandse Politiebond lapt Recht op Leven aan zijn Laars!

Zo 9 Juli 2023 15:16 | Astrid Essed | 78 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
NEDERLANDSE POLITIEBOND STEUNT FRANSE POLITIE/LAPT
RECHT OP LEVEN AAN ZIJN LAARS!
ZIE OOK
BRIEF!!
[Geheel onderin Steunverklaring Nederlandse Politiebond]

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm

AAN
DE NEDERLANDSE POLITIEBOND
Tav de heren J. Struijs en K. Simmers
Onderwerp:
Uw Steunbetuiging dd 1 juli 2023
''Steun en eerbetuiging aan alle Franse collega's''
Geachte Politiebond
Geachte heren Struijs en Simmers,
[Mocht u in tijdnood zijn, leze dan de Epiloog]
Neen heren, u bent niet medeplichtig [1] aan het in Frankrijk gangbare
harde politieoptreden [2]-waarvan u, naar ik aanneem, op de hoogte bent-,
WEL getuigt u met uw steunverklaring ''Steun en eerbetuiging aan alle
Franse collega's [3] niet alleen van weinig tot geen respect voor het Recht
op Leven [4], impliciet verdedigt u het ook door Amnesty International
veroordeelde keiharde politieoptreden [5] door een dergelijke [excusez let
mots] idiote Steunverklaring [6], waarmee u zich kritiekloos schaart
achter de Franse politie.
Zegt u van niet?
Waarom schrijft u dan:
''Aan alle collega's en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk: namens de Nederlandse Politiebond (NPB) schrijven wij u deze brief om onze diepe bewondering en steun uit te spreken voor alle leden van de politie, gendarmerie en andere veiligheidsdiensten in Frankrijk. [7]
Realiseert u zich eigenlijk wel, dat als u
schrijft ''alle'', dat u hiermee ook steun
uitspreekt aan al die agenten, die keihard
optreden tegen demonstranten? [8]
Dat u daarmee-onrechtstreeks'' ook steun
uitspreekt voor Florian M, de agent, die
op 27 juni 2023 de 17 jarige Nahel Merzouk heeft doodgeschoten en nu
vastzit en wordt vervolgd wegens doodslag? [9]
Vandaar ook, dat ik schrijf, dat uw ''Steunbetuiging'' getuigt van geen enkel
respect voor het recht op Leven.
Want waar blijft uw medeleven met dit
zoveelste slachtoffer van Frans politiegeweld? [10]
Waar blijft uw medeleven met de Familie
van het slachtoffer?
Ik heb tenminste op uw site geen
Brief van medeleven aan de Moeder of
Oma van de doodgeschoten Nahel aangetroffen.
Zo ja, dan moet u mij deze Brief maar eens snel opsturen...........
OPSTAND
Van zinloze rellen ben ik geen fan.
Dat deel van uw Verklaring snap ik
nog wel.
Maar daarvan is hier geen sprake!
Hier is sprake van een Opstand.
Want u denkt toch niet, dat er out of the blue zomaar duizenden mensen de straat
opgaan in confrontatie, als alles redelijk
pais en vree is!
Jarenlang al is er sprake van structureel
politiegeweld, niet alleen tegen demonstranten in general, maar vooral ook tegen mensen met een migratieachtergrond.
Zie rapporten van Amnesty International! [11]
En deze Nahel is echt niet de eerste politiedode met een migratieachtergrond.
Lees maar! [12]
Eerder is het bovendien in de banlieues al
raak geweest met de politie, juist
vanwege die politiedoden! [13]
Dus wie is hier nu gewelddadig?
De politie, die al decennialang vrijwel
straffeloos zich schuldig maakt aan
dodelijk geweld of mishandeling,
of de demonstranten, die het een keer zat zijn! [14]
En dan natuurlijk NIET te vergeten het feit, dat het Franse politieoptreden vaak
[ik zeg niet alle agenten, maar wel structureel] racistisch is, waardoor vooral
mensen met een ''Noord-Afrikaans'' of
''zwart'' uiterlijk Kop van Jut zijn. [15]
En juist die wonen vaak in die banlieues,
zoals u ook wel weet.
Daarom ook spreek ik over een
Opstand, niet over relletjes
En over ''Opstand'' mag u denken zoals
u wil, maar er zijn wel wat zaken aan
voorafgegaan
Mensen worden doorgaans niet zomaar
''gewelddadig'' zoals u dat noemt.
EPILOOG
Zijn er ook niet gewoon ''relschoppers''
onder die duizenden demonstranten? [16]
Natuurlijk, maar daarom gaat het hier niet, die vind je bij ieder protest wel.
Waar het hier om gaat is dat u, heren Struijs en Simmer, juist op een moment
van dodelijk politiegeweld, waarbij de agent-dat erkent ook president Macron- totaal fout zit en er terechte woede om is
[want dit is echt niet de eerste keer!], steun uitspreekt aan ALLE ''collega's en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk'' [17]
DAT HOUDT DUS AUTOMATISCH IN
AL DIE AGENTEN, DIE ER BIJ DEMONSTRATIES OP LOS SLAAN!'
DE AGENT, DIE EEN ONGEWAPENDE
17 JARIGE DOODSCHOOT EN NU IN
VOORARREST ZIT!
Geen woord van sympathie met of medeleven met de Familie van het slachtoffer.
Daarmee hebt u getoond geen enkel respect te tonen voor het recht van Leven.
En met alle respect:
U bent geen Knip voor de Neus waard!
Ga u schamen!
Ik heb gezegd
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN
ZIE VOOR NOTEN
OF
ZIE STEUNVERKLARING NEDERLANDSE POLITIEBOND
NEDERLANDSE POLITIEBOND
STEUN EN EERBETUIGING AAN ALLE FRANSE COLLEGA'S
1 JULI 2023

Aan alle collega's en vakbonden en verenigingen van politie en gendarmerie in Frankrijk: namens de Nederlandse Politiebond (NPB) schrijven wij u deze brief om onze diepe bewondering en steun uit te spreken voor alle leden van de politie, gendarmerie en andere veiligheidsdiensten in Frankrijk. In deze moeilijke en penibele tijden, waarin uw collega's het doelwit zijn van gewelddadige demonstranten, willen we onze solidariteit, ons respect en onze wensen voor moed uitdrukken.

Met grote bezorgdheid hebben wij kennisgenomen van de uitdagingen waarmee u momenteel wordt geconfronteerd. We begrijpen dat uw dagelijkse taken steeds gevaarlijker en veeleisender zijn geworden, met steeds gewelddadigere botsingen en onvoorspelbare situaties. Juist in tijden van grote druk is het essentieel om eenheid en steun te tonen aan degenen die zich inzetten voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

We willen u verzekeren dat we de noodzaak van hervormingen binnen de politie- en veiligheidsdiensten volledig steunen. Het is cruciaal om voortdurend te evolueren en ons aan te passen aan de veranderende uitdagingen en bedreigingen waarmee wij en de samenleving worden geconfronteerd. Wij geloven in het belang van lokale politie (community policing), moderne training, technologische vooruitgang en adequate middelen om u in staat te stellen uw missies effectief en efficiënt te volbrengen. In dit kader wijzen wij erop dat onze organisatie altijd openstaat voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Beste collega van politie of rijkswacht, onze gedachten zijn bij jou en al je collega's in deze moeilijke tijd. We wensen je sterkte, eer en moed. We erkennen uw vastberadenheid en uw professionaliteit, evenals het belang van het werk dat u doet om de samenleving veilig te houden. Uw inzet en toewijding zijn bewonderenswaardig en verdienen onze oprechte dank.

Accepteer alstublieft onze steun en vriendelijke groeten,

Met eer

Jan Struijs
en Koen Simmers

Meer van Astrid Essed