Stop uitzettingen naar onveilig Soedan!/Brief aan Staatssecretaris Harbers

Ma 14 Januari 2019 02:47 | Astrid Essed | 598 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
STOP UITZETTINGEN NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN
STAATSSECRETARIS HARBERS
ZIE OOK
AAN 
STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID
De heer M. Harbers
ONDERWERP
Uitzettingen van afgewezen asielzoekers naar Soedan 
Geachte heer Harbers,
Op 6 januari stuurde ik u een brief, waarin ik mijn bezorgdheid en
verontwaardiging uitte over de uitzetting van de uit oorlogsgebied Darfur
afkomstige Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid [vanaf nu aan te duiden als de heer Mehimmid] naar Soedan.
Zie brief geheel onderin.
Ik wees u erop, dat niet alleen de mensenrechtensituatie in
Soedan slecht tot zeer slecht is [1], zodat daarheen geen vluchteling
dient te worden uitgezet, maar dat de heer Mehimmid bovendien afkomstig
is uit oorlogsgebied Darfur, waar nog steeds sprake is van oorlogsmisdaden
[2] en dat hij daardoor extra risico loopt.
Voor mij is het dus onbegrijpelijk, dat u, gezien tegen dit licht, toch
tot deze uitzetting bent overgegaan.
Ook heb ik u er in mijn brief op gewezen, dat de uitzetting van vluchtelingen,
die grote risico's lopen, in strijd is met artikel 3, EVRM en artikel 33,
Vluchtelingenverdrag [verbod op refoulement] [3]
Maar het is nog erger dan ik dacht:
Want wat ik niet wist - en recentelijk achter gekomen ben - is dat
u de heer Mehimmid niet alleen willens en wetens naar een
gevaarlijke situatie hebt gezonden, maar dat u precies
kon weten, wat hem eventueel te wachten stond/staat!
Want een in december 2017 
uitgezette Soedanese vluchteling is volgens 
een verklaring van mensenrechtenorganisatie Amnesty International,
niet alleen na aankomst gearresteerd, maar volgens Amnesty
zijn er sterke aanwijzingen, dat hij is mishandeld en vernederd! [4]
De man leeft volgens de verklaring van Amnesty International
sindsdien ondergedoken.
En ondanks het feit, dat Amnesty International deze informatie met
u heeft gedeeld, hebt u opnieuw een Soedanese vluchteling, de heer 
Mehimmid, naar Soedan uitgezet, wetende, hoe gevaarlijk
dat is! [5]
Ik vind dit ongehoord!
Bovendien zijn u in januari 2018 door vier Kamerleden,
de heren/dames J. Voordewind [Christen Unie], J. Van Dijk [SP],
M. Groothuizen [D'66] en A. Kuiken [PvdA] [naar wie deze mail
cc gaat] Kamervragen gesteld over uitzettingen van afgewezen
asielzoekers naar Soedan. [6]
Ook heeft diezelfde periode de heer van Ojik '[Groen Links]
u over deze kwestie Kamervragen gesteld. [7]
En naar aanleiding van de uitzetting van de heer Mehimmid heeft
de heer Voordewind [Christen Unie] u in januari 2019 opnieuw
Kamervragen gesteld.
Ik noem ze hier
'' Vraag 1 Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling? 
Vraag 2 Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan? 
Vraag 3 Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?'' [8]
En toch, ondanks alle Kamervragen en wetende, welk risico de heer
Mehimmid in Soedan loopt/liep, hebt u deze uitzetting doorgezet.
MENEER HARBERS!
Hoeveel Kamervragen moeten u nog gesteld worden, hoeveel rapporten
van Amnesty International moeten er nog komen, hoeveel brieven van
bezorgde burgers zoals ik moeten er nog verzonden worden, alvorens
u eindelijk luistert?
En dan beweert u, zo ''menselijk'' te zijn"[9]
Maak dat de Kat wijs!
EPILOOG
Staatssecretaris Harbers, u speelt Russische roulette met de
levens van Soedanese vluchtelingen, door u teruggestuurd
naar Soedan! [10]
Want niet alleen kent u de risico's van het uitzetten naar
meedogenloze dictaturen als Soedan, waar ook nog eens
met niets ontziende middelen oorlog wordt gevoerd, u WEET
via Amnesty International van de foltering en vernedering van een
in december 2017 uitgezette vluchteling naar Soedan! [11]
En ondanks dat, ondanks Kamervragen, ondanks brieven, die
tevergeefs beroep doen op u, gaat u er gewoon mee door.
DIT IS EEN SCHANDE, meneer Harbers
DIT IS EEN MISDAAD!
Denkt u niet, dat u van mij af bent.
Wanneer mij weer een geval bekend wordt, waarin u lak
hebt aan mensenlevens, schrijf ik u opnieuw!
Maar hier nogmaals mijn Oproep
STOP UITZETTINGEN NAAR SOEDAN!
STOP UITZETTINGEN NAAR IEDER LAND,
WAAR VLUCHTELINGEN HUN LEVEN NIET
ZEKER IS.
Wie vluchtelingen uitzet naar gevaar, wordt een folteraar
met de folteraars.
Een moordenaar met de moordenaars!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
ZIE VOOR NOTEN EN ORIGINELE BRIEF AAN STAATSSECRETARIS
HARBERS
OF

Meer van Astrid Essed