Gaza demonstraties en antisemitisme/Bliksemafleider moordcampagne Israel/Enkele incidenten

Di 5 Augustus 2014 17:50 | Astrid Essed | 3785 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 GAZA DEMONSTRATIES EN ANTI SEMITISME/BLIKSEMAFLEIDER

MOORDCAMPAGNE ISRAEL/ENKELE INCIDENTEN
 
ZIE OOK
 
 
 
De klok tikt door voor Israel, dat zich deze keer dreigt te verslikken 
in haar eigen moordcampagne tegen Gaza [1], waarbij op het moment
van schrijven 1832 Palestijnse doden zijn gevallen [2], waarbij 80 procent burger.
Aan Israelische zijde drie burgerslachtoffers, van wie twee Israeli's en een
Thaise arbeider.
Mensen zijn mensen, natuurlijk, maar het geeft wel de assymetrie
van het conflict aan.
En Netanyahu gaat door met de killing operation , zoals hij heeft aangekondigd. [3]
 
Uiteraard heeft dat hevige gevoelens van woede opgewekt, omgezet in
eenindrukwekkende  wereldwijde internationale solidariteit. [4]
Nu is dat meestal bij moordende Israelische militaire aanvallen [5]
het geval, maar ik heb toch de indruk, dat de protesten deze keer grootser
en feller zijn.
 
Goed zo.
 
DEZE KEER ANDERS
 
Maar waarom zeg ik, dat er deze keer wellicht [zeker weet je dat natuurlijk
niet] een politieke verschuiving op zou kunnen treden?
 
Omdat naast de gebruikelijke Palestina demonstraties en de statements
van mensenrechtenorganisaties als Amnesty International [6], Human Rights
Watch [7], Btselem [8] en ook het Internationale Rode Kruis [9],
landen zich duidelijk en onmiskenbaar gaan roeren.
 
Vijf Zuid-Amerikaanse landen, Brazilie [lid van de belangrijke economische
BRICS groep [10], Chili, Peru, Costa Rica en El Salvador, hebben hun
ambassadeurs teruggeroepen [11] en dat zit Israel niet lekker [12]
 
Ongewoon voor die hard bondgenoot de VS, hebben deze zich, voor
de tweede keer ''geschokt'' getoond over een Israelisch bombardement
op een VN school in Gaza, waar Palestijnen een veilige schuilplaats
zochten. [13]
De Secretaris Generaal van de VN, Ban Ki Moon, drukte zich voor
zijn doen buitengewoon fel uit, door van de Israelische aanval op
de VN school, te spreken van een ''misdaad'' [14]
 
En ook in de media wordt er steeds duidelijker gesproken
van schendingen van het bestand [15] [eerste keer] door Israel [16] [tweede keer]
Momenteel is er weer bestand voor 72 uur. [17]
Mij benieuwen, hoe lang dat standhoudt.
 
ISRAELAPOLOGETEN IN DE MEDIA
 
Tegelijkertijd duiken dan ook weer de Israelapologeten in de media
op, sommigen groffer dan anderen.
Natuurlijk het Cidi, dat bij monde van directeur Esther Voet de leugen
herhaalt over Israel, dat zoveel mogelijk burgerslachtoffers tracht
te sparen [18] [tegengesproken door de feiten [19], dat Gaza niet
bezet is [20] en wat dies meer zij.
 
Openlijk racistische, die spreken over ''het gestoorde zelfbeeld''
van Palestijnen [21] en een uiterst minderwaardige, van uiteraard
Palestinavreter en moslimbasher Ephimenco [onbegrijpelijk,
dat Trouw hem nog een podium geeft], die de guts heeft te koppen
met ''Hoe meer doden, hoe beter'', denkt Hamas [22]
Dan het minder rabiate, maar toch van een misleidende
schijnredelijkheid getuigende artikel van Jair Stranders [23], die weliswaar
het fundamenteel onacceptabele van de bezetting erkent, maar 
tegelijkertijd de ''waar twee kijven hebben beide schuld''
doctrine verdedigt en leutert over de ''gewelddadige kant van Hamas''
en de ''martelaarscultuur'' van Hamas/Palestijnen. 
 
Er is een stroom van dergelijke Israelapologetische artikelen,
maar dit is hieruit slechts een greep.
De teneur is echter iedere keer hetzelfde.
 
MEDEPLICHTIGHEID NEDERLAND/ EU
 
Ondertussen staat de EU erbij en kijkt ernaar, zonder zelfs sancties te
nemen, vandaar dat ik de EU heb aangeschreven [24]
En last, but not least.
Premier Rutte, die ''zo begaan is met de slachtoffers van
vliegtuigcrash MH17'' [25] vindt het grote aantal Palestijnse doden
''niet disproportionneel'', waarop terecht oud premier van Agt
hem in niet mis te verstane taal heeft aangesproken. [26]
 
 
DEMONSTRATIES GAZA/DEMONISERING DOOR MEDIA
EN ISRAELAPOLOGETEN/ANTISEMITISME/DE ALOUDE
BESCHULDIGING
 
Over de wereldwijde demonstraties schreef ik al [27]
Opvallend veel deze keer zijn ook de demonstraties
in Nederland en niet alleen het aantal, maar ook de
massaliteit.
Duizenden mensen.
In tijd van een maand een in Den Haag, een in Rotterdam, twee
in Amsterdam en nog een aangekondigd in Utrecht.
 
Goed zo.
 
Publicist en activist Peter Storm beschrijft de uitstekende sfeer,
strijdbaarheid en stemming in Den Haag [28] en Amsterdam [29]
 
Maar de [nog steeds in meerdere en mindere mate
pro Israel] media zouden de media niet zijn, als er niet
weer direct beschuldigingen richting antisemitisme de 
kop opsteken.
Laat hierover geen misverstand zijn.
Inderdaad steekt antisemitisme helaas vaker de kop op
bij Palestina demonstraties, maar in zeer te verwaarlozen vorm
en blijft het bij incidenten door enkelingen.
 
Toch wordt het door de media tot onzinnige proporties
opgeblazen, zoals bij een kleine pro Gaza demonstratie in
Den Haag [niet de demonstratie, die Peter Storm beschrijft],met
ISIS vlaggen[30] [met klaarblijkelijk senastioneel
genoegen vermeld, waarbij uitingen van antisemitisme 
zouden zijn gedaan.  [31]
zo vermeldden de media met klaarblijkelijk sensationeel genoegen,
ISIS vlaggen werden meegevoerd
 
Nou is de mate waarin NRC Handelsblad en de geinterviewde Esther
Voet het stelden [32] zwaar overdreven, zoals later bleek.
Er was wel degelijk wat aan de hand, maar uiteindelijk werden er
slechts twee aanhoudingen verricht [33] en een nader onderzoek naar de
werkelijke strafbaarheid  moet nog volgen.
In een menigte is het immers moeilijk, iemand aan te wijzen,
als er al strafbare leuzen zijn geroepen, hetgeen het OM veermoedt. [34]
 
Dat betekent natuurlijk niet, dat hierover bagatelliserend gedaan moet worden.
Integendeel.
Echt antisemitisme, dus het zich beledigend en discriminerend uitlaten
over Joden als groep, moet natuurlijk bestraft worden en dergelijke
geluiden moeten een strijdbare pro Palestina demonstratie
niet ontsieren.
 
Maar hier valt op, dat enkele incidenten in een kleine pro
Palestina demonstratie [ongeveer 100 deelnemers] eruit gelicht worden
en maatgevend wordt aangenomen voor vier andere, strijdbare demonstraties,
die goed zijn verlopen.
Dan ga ik de media toch van kwaad opzet verdenken, zoals
ook duidelijk uit een tendentieus commentaar uit de Volkskrant
bleek. [35]
 
 
En deze demonisering van Palestina demonstraties is niet het enige 
voorbeeld.
Bij een in Parijs gehouden Gaza demonstratie werd ook de
link met antisemitisme gelegd.
Pro Palestina demonstranten zouden een synagoge hebben belegerd, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. [36]
Een pogromachtige toestand dus.
Maar de zaak bleek anders in elkaar te steken:
Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort.
 Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga (LDJ) geheten, werd met rust gelaten.
Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [37] en de Middle East
Monitor [38] en is overgenomen door Times of Israel [39]
Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [40]
Een heel ander verhaal, dus.
Die Jewish Defense League [41] is een gevaarlijk stel rechts extremisten,
die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken,
als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.


MISBRUIK ANTI SEMITISME DOOR HET PRO ISRAEL KAMP/
ECHTE OF VERMEENDE ANTISEMITISCHE AANVALLEN
EN BEDREIGINGEN

Nu ligt het ingewikkeld.
Aan de ene kant valt niet te ontkennen, dat er weleens uitingen
van antisemitisme zijn bij pro Palestina demonstraties, maar zeer marginaal
en behoorlijk opgeblazen in de media. [42]

Belangrijker is, want dat gebeurt agressief, systematisch en bijna
hysterisch, de beschuldiging van antisemitisme, die zowel
pro Palestina activisten naar hun hoofd geslingerd krijgen, met name
Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg [43], als altijd en
eeuwig weer wordt gelanceerd bij pro Palestina demonstraties.
De bedoeling is duidelijk:
De aandacht afleiden van de grootschalige misdaden van Israel,
die niet met het laatste offensief begonnen, maar systematisch
en structureel zijn. [44]
Dat er een hemelsbreed verschil is tussen antisemitisme en terechte
woede tegen de Staat Israel, weten deze lieden natuurlijk ook,
maar ze trachten met dergelijke moddergooierij de Israelische
bezetting, de kolonisatie van Palestina [45] met al zijn misdaden,
schoon te wassen.

Tot het absurde af.
Er wordt gesproken over ''opkomend antisemitisme'' [46],
waarbij het wegvoeren van Joden uit Nederland [47] [nog even
in herinnering, de Holocaust was een Westerse misdaad] in een adem wordt genoemd met  incidenten tijdens een kleine demonstratie
in Den Haag, zoals uit de bezorgdheid van een Haagse
rabbijn blijkt. [48]
Stenen tegen een ruit [49], waarvan nog niet eens bewezen is,
dat het met antisemitisme te maken heeft] en een mishandeling van een Joodse vrouw [50], wat overigens een dubieus verhaal lijkt te zijn [51],
zouden een nieuwe Jodenvervolging inluiden?
Onzin.

Ook al zou het waar zijn en er sprake zijn van antisemitisme,
dan is dat zeer verwerpelijk en moet het vervolgd worden
, maar geen pogrom situatie.
Gelukkig maar.

Neen, bij de les blijven.
Er wordt gedaan, alsof Joden massaal slachtoffer zijn, 
 terwijl dat in werkelijkheid de Palestijnen zijn. [52]
Dat vind ik kwalijk en gevaarlijk, waarbij dan ook nog Joodse
mensen onnodig angst wordt aangejaagd. [53]
En door wie?
Ja, de media. [54]


Toen ik begon te schrijven, telde de krant  AlAkhbar 
1832 Palestijnse dodelijke slachtoffers.
Nu ik mijn betoog bijna heb beeindigd 1868. [55]

Straks zal het dodental weer verder zijn opgelopen.

Laten we ons daarop focussen, de misdaden van het Israelische
bezettingsleger, de internationale solidariteit versterken
en blijven demonstreren.

Laten we de vanuit een pro Israelinvalshoek gedane beschuldigingen
van antisemitisme, die door sommigen op iedere terechte
Israelkritiek gedaan wordt, naast ons neerleggen, maar wel
echte uitingen van antisemitisme, bestrijden.
 
Een mooi voorbeeld is de op de Gaza demonstratie op 3 augustus in
Amsterdam gedane oproep aan de demonstranten [56],
alert te zijn op eventuele uitingen van antisemitisme.

De Palestijnen zijn slachtoffer.
Israel is bezetter, folteraar en civilian killer.

De strijd voor vrijheid en waardigheid van het Palestijnse volk gaat door.

Astrid Essed
 
 
 
[1]
 
DUIZENDEN BIJ PRO PALESTIJNS PROTEST/GEWELD ISRAELISCHE
BEZETTINGSSTAAT/EU/GEEN WOORDEN, MAAR DADEN
 
 
 
[2]
 
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL'S ONGOING ASSAULT
 
 
 
[3]
 
 
NRC
NETANYAHU: WE GAAN DOOR IN GAZA ZOLANG
HET NODIG IS
2 AUGUSTUS 2014
 
 
 
 
[4]
 
 
MONDOWEISS
IN PHOTO'S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELI
ATTACK ON GAZA
 
 
 
[5]
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
 
 
 
 
[6]
 
 
AMNESTY INTERNATIONAL
USA: STOP ARMS TRANSFERS TO ISRAEL AMID
GROWING EVIDENCE OF WAR CRIMES IN GAZA
31 JULI 2014
 
 
 
 
[7]
 
 
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
 
 
 
[8]
 
 
BTSELEM
Israelische mensenrechtenorganisatie: 
op het moment van schrijven gehackt, zoals sinds het Israelische
offensief wel vaker het geval is.
 
 
[9]
 
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN'T PROTECT THEM
25 JULI 2014
 


[10]

WIKIPEDIA
BRICS
[11]


HAARETZ
EL SALVADOR BECOMES FIFTH LATIN AMERICAN COUNTRY
TO RECALL ISRAEL ENVOY
29 JULI 2014[12]


TIMES OF ISRAEL
ISRAEL ''DISAPPOINTED'' BY LATIN AMERICAN
ENVOY RECALLS
30 JULI 2014[13]

 
''De Verenigde Staten reageerden buitengewoon scherp op de tweede raketaanval in een week op een VN-school in de Gaza-strook. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt 'geschokt' te zijn door de 'schandelijke beschieting van de VN-school'.''

''HUMANITAIR BESTAND'' GAZA
4 AUGUSTUS 2014[14]


NOS
BAN BOOS NA BESCHIETING VN SCHOOL
3 AUGUSTUS 2014[15]


ISRAEL SCHIET EIGEN BESTAND AAN FLARDEN
30 JULI 2014[16]

ISRAEL SCHENDT EIGEN BESTAND
4 AUGUSTUS 2014[17]


ISRAEL EN HAMAS AKKOORD MET TIJDELIJK BESTAND GAZA
4 AUGUSTUS 2014[18]


''ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN''/VIJF LEUGENS
VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED[19]

ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL'S ONGOING ASSAULT
 
 
 
 
[20]
 
''ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN''/VIJF LEUGENS
VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED

 
 
[21]
 
 
''TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD''/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER RACISTISCH
EN DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
 


[22]


''HOE MEER DODEN, HOE MEER AANDACHT, DENKT HAMAS''/
BRIEF AAN TROUW OVER COLUMN EPHIMENCO
ASTRID ESSED[23]


''LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN SENTIMENTEN
IN HET GAZA CONFLICT''/DE GEVAARLIJKE MISLEIDING VAN
JAIR STRANDERS, VERPAKT IN SCHIJNREDELIJKHEID
ASTRID ESSED[24]


ISRAELI MILITARY OPERATION ON GAZA ''PROTECTIVE EDGE''/
LETTER TO MRS ASHTON, EU CHIEF FOREIGN AFFAIRS
ASTRID ESSED[25]


PREMIER EN KONING LEVEN MEE MET SLACHTOFFERS MH17
17 JULI 2014[26]


RIGHTS FORUM
BRIEF VAN OUD PREMIER DRIES VAN AGT AAN PREMIER MARK RUTTE
15 JULI 2014[27]


MONDOWEISS
IN PHOTO'S: WORLDWIDE PROTEST AGAINST ISRAELI
ATTACK ON GAZA
 
 
 
[28]
 
 
DEMONSTRATIE TEGEN ISRAELS GEWELD: NIET SMETTELOOS
MAAR GOED EN NODIG
PETER STORM
12 JULI 2014
 


[29]


TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN: GROOTSE DEMONSTRATIE
NA MATIGE MANIFESTATIE
PETER STORM
4 AUGUSTUS 2014[30]

NRC
ANTI-JOODSE BETOGING VAN HAAGSE MOSLIMS
25 JULI 2014
[31]

 
 
[32]
 
 
 
[33]
 
 
OMROEP WEST
OM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE 
OP HOEFKADE IN DEN HAAG
31 JULI 2014
 


[34]

OMROEP WEST
OM: AANHOUDINGEN NA PRO GAZA DEMONSTRATIE 
OP HOEFKADE IN DEN HAAG
31 JULI 2014
 


[35]


VOLKSKRANT
''MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN''
28 JULI 2014
[36]


VOLKSKRANT
RELLEN IN PARIJS BIJ PROTEST TEGEN ISRAEL
13 JULI 2014
[37]

Op het moment krant the Middle East Eye 
gehackt  van schrijven gehackt, zoals sinds het Israelische
offensief wel vaker het geval is [38]


MIDDLE EAST MONITOR
SHOCKING SCENES AS GANG OF JEWISH VIGILANTES 
GOES ON RAMPAGE IN PARIS DURING PRO
PALESTINE DEMO
15 JULI 2014

 
 
 
(39)
 
 
TIMES OF ISRAEL
WATCH JEWS, PRO- PALESTINIANS CLASH AT PARIS GAZA
RALLY
15 JULI 2014
 
 
 
 
(40)
 
 
EXTREEM-RECHTSE JOODSE ACTIVISTEN HAKTEN IN
OP GAZA DEMONSTRANTEN
16 JULI 2014
 
 


(41)


FRANCE
CALLS MOUNT TO BAN FRANCE´S ´´VIOLENT´´
JEWISH DEFENCE LEAGUE
29 JULI 2014(42)


VOLKSKRANT
´´MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN´´
28 JULI 2014(43)


CIDI DOET AANGIFTE TEGEN STOP DE BEZETTING/
OVER ANTISEMITISME EN DE STRIJD TEGEN DE ISRAELISCHE
BEZETTINGSSTAAT
ASTRID ESSED
(44)


CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
(45)


CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012/
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
(46)


OMROEP WEST
HAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMEND
ANTISEMITISME
4 AUGUSTUS 2014


 


(47)


OMROEP WEST
HAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMEND
ANTISEMITISME
4 AUGUSTUS 2014
(48)


OMROEP WEST
HAAGSE RABBIJN BEZORGD OVER OPKOMEND
ANTISEMITISME
4 AUGUSTUS 2014


 
 
(49)
 
 
TROUW
DRIE KEIEN TEGEN DE GLAZEN DEUR VAN DE RABBIJN
27 JULI 2014
 
 (50)


HART VAN NEDERLAND
JOODSE VROUW MISHANDELD OM VLAG ISRAEL
31 JULI 2014(51)


TWIJFELS OVER RELAAS MISHANDELDE JOODSE VROUW
NEMEN TOE
31 JULI 2014


 
 
(52)
 
 
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT
9 JULI 2014
 
 


(53)


AD
ANGST ONDER ROTTERDAMSE JODEN NA BEDREIGING OP STRAAT
30 JULI 2014(54)


VOLKSKRANT
´´MOSLIMS MOETEN AFSTAND DOEN VAN VIJANDBEELDEN´´
28 JULI 2014
(55)


ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL´S ONGOING ASSAULT
9 JULI 2014
 
 
 
 
(56)
 
 
TEGEN ISRAELISCHE AANVALLEN/GROOTSE DEMONSTRATIE 
NA MATIGE MANIFESTATIE
PETER STORM
4 AUGUSTUS 2014
 
 

Meer van Astrid Essed