Reactie op Open Brief De Vries en Verburg aan critici Gesloten Gezinslocaties

Wo 28 Oktober 2015 02:55 | Astrid Essed | 2950 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 REACTIE OP OPEN BRIEF DE VRIES EN

 
 
 
TOELICHTING
Onder de toelichting, de brief
 
 
 
Naar aanleiding van het feit, dat bouwbedrijf De Vries en
Verburg van de Gemeente Zeist vergunning gekregen heeft,
de Gesloten Gezinslocaties op vreemdelingendetentiecentrum
Kamp Zeist te bouwen, heb ik De Vries en Verburg tot twee keer
toe een kritische brief gestuurd, de eerste op 28 augustus en de
tweede op 17 september.
 
Niet alleen heb ik ertegen geprotesteerd, dat De Vries en Verburg
met de bouw van deze ´´Gesloten Gezinslocaties´´, die gewoon
´´gezinsgevangenissen zijn´´ (mensen mogen immers niet van
het terrein van Kamp Zeist af), medewerking verleent aan het opsluiten
van mensen, wier enige misdaad is, te zijn gevlucht voor oorlog-vervolging-
uitzichtloosheid, De Vries en Verburg is ook medeplichtig aan de deportatie
van deze mensen, want dat is de bestemming van die gezinsgevangenissen.
 
 
In de eerste brief klaag ik de Vries en Verburg er vooral over aan,
dat dergelijke praktijken niet verenigbaar zijn met christelijke waraden, sinds
zij zich als bedriijf daarop graag beroepen.
 
ZIE EERSTE BRIEF VAN 28 AUGUSTUS
 


In de tweede brief focus ik erop, dat het bouwen van de gesloten
gezinslocaties niets van doen heeft met MVO ¨(Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen), iets waarmee het bedrijf ook graag schermt

ZIE TWEEDE BRIEF VAN 17 SEPTEMBEROp geen van beide brieven heb ik een reactie gehad


OPEN BRIEF DE VRIES EN VERBURG AAN CRITICI


Recentelijk echter las ik, dat De Vries en Verburg middels een 
 Open Brief is ingegaan op
de kritiek op hun bouw van gezinsgevangenissen, waarbij zij
de klassieke afleidingsstrategie toepasten (verwijzen naar andere
projecten) en ontkennen, dat het ´´gezinsgevangenissen´´ zijn, zonder
er inhoudelijke argumenten voor aan te voeren.

Zie hun reactieOmdat ik deze brief zag als ook een reactie op mijn brieven, heb ik
De Vries en Verburg een derde brief gestuurd, die ik hieronder
vermeld.


Astrid Essed
 
 
 
 
 
BRIEF 
AAN DE VRIES EN VERBURG
REACTIE OP OPEN BRIEF DE VRIES EN
VERBURG AAN CRITICI GESLOTEN GEZINSLOCATIES
 
 
ZIE OOK
 
 
 
 
 
 
 
 
AAN DE VRIES EN VERBURG
TAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR
 
UW BOUW VAN DE GESLOTEN GEZINSVOORZIENINGEN OP
KAMP ZEIST, VREEMDELINGENDETENTIECENTRUM
TAV DE HEER STUIJ, PLANONTWIKKELAAR
 
 
Geachte heer Stuij,
 
 
Hierbij graag uw aandacht voor het volgende:
Ik heb zojuist gelezen, dat u in uw blad ''Op Karakter''
een reactie geplaatst hebt naar aanleiding van de protesten [1]
tegen uw bouw van de gesloten gezinsvoorzieningen in
vreemdelingendetentiecentrum Kamp Zeist. [2]
 
Omdat ik, naar aanleiding van uw betrokkenheid bij de bouw
van de gesloten gezinslocaties, twee brieven aan u heb geschreven,
de eerste op 28 augustus en de tweede op 17 september, beschouw
ik uw reactie mede tegen mij gericht en neem ik de vrijheid te reageren.
 
MIJN BRIEVEN:
 
In mijn eerste brief wees ik u erop, dat uw betrokkenheid bij de bouw
van de gesloten gezinsvoorzieningen, die wel degelijk een gezinsgevangenis
zijn [daarop kom ik terug] EN uw daaruit voortvloeiende medewerking
aan de deportatie van de gezinnen, in strijd is met de christelijke waarden,
die uw bedrijf beweert uit te dragen.
 
Zie voor mijn brief aan u, onder het notenapparaat.
 
Daarna heb ik u op 17 september opnieuw een brief geschreven, waarin ik
u erop heb aangesproken, dat uw andere peiler, het maatschappelijk
verantwoord ondernemen, niet rijmt het de bouw van een gesloten gezinsvoorziening:
Noch vanuit oogpunt van ''milieu'[hoge Muur, bewegingssensoren etc], 
noch in morele zin:
Want het ''rentmeesterschap op deze aarde'' [de door u gebruikte
Bijbelse term], heeft ook te maken met de manier waarop met MENSEN
wordt omgegaan, hier dus de te deporteren vluchtelingen, die vooraf verblijven
in de door u te bouwen gezinsgevangenis.
Zie mijn brief aan u, onder het notenapparaat.
 
Op deze brieven hebt u niet de moeite willen nemen, persoonlijk te
reageren, maar, nogmaals, in de in uw blad [en kennelijk op Indymedia.nl]
gepubliceerde reactie op de protesten vond ik aanleiding, hierop alsnog
terug te komen.
 
Maar eerst:
 
UW REACTIE/OVER ''GEZINSGEVANGENIS'','' KINDVRIENDELIJKHEID'' EN ''MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN''
 
Uw reactie is, met alle respect, laf en ontwijkend.
 
U schrijft, ''zich niet te kunnen vinden'' in de door mij en andere critici gebruikte
term ''gezinsgevangenis''
Dat is uw vrijheid natuurlijk, maar nergens licht u inhoudelijk toe,
waarom u zich daarin niet kunt vinden.
Dat noem ik weinig overtuigend.
 
U schrijft, hoe ''kindvriendelijk'' de door u te bouwen gezinsvoorzieningen zijn.
Weer zonder op de essentie in te gaan, waarom dergelijke voorzieningen
nooit ''kindvriendelijk'' kunnen zijn.
Dat is laf, u vermijdt het op de essentie in te gaan en uw eigen rol
kritisch onder de loupe te nemen.
 
 
Vervolgens tracht u de aandacht van de focus van de protesten af te 
leiden, door critici uit te nodigen voor een bezoek, niet aan de in aanbouw
zijnde gesloten gezinslocaties, MAAR AAN ANDERE PROJECTEN.
Om het in gewoon Nederlands te zeggen:
''Wat hebben we daar nou aan''
Het gaat immers om een protest tegen de gesloten gezinsvoorzieningen,
niet tegen uw andere projecten.
 
Het verbaast mij, dat u zich niet realiseert, dat dergelijke afleidingsmanoevres
niet werken.
 
GEZINSGEVANGENIS
 
 
In uw reactie schrijft u, dat u zich niet kunt vinden in de term ''gezinsgevangenis''
Daarmee doet u, mogelijk vanuit een slecht geweten, aan zelfbedrog:
Toelichting:
Volgens het filmpje van de Nederlandse Overheid
 slapen kinderen in vreemdelingenbewaring ”niet meer achter
slot en grendel”, maar verblijven in door u te bouwen ”woningen”,
waarbij ”zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de belevingswereld
van het kind” [3]
Een Overheidswoordvoerster laat op montere wijze zien, hoe ze zo’n
geimproviseerd huisje in, maar ook weer uitloopt. [4]
Erg leuk allemaal, ware het niet, dat om die schattige huisjes een metershoge
muur staat, die Justitie wil vervangen door nog iets schrikwekkenders:
een penitentiair hekwerk met schrikdraad en bewegingssensoren. [5]
Dat betekent, moet ik dat nog toelichten, dat de gezinnen niet van het terrein
af kunnen, geen vrijheid van beweging hebben, die u en ik wel hebben.
Ergo:
Een gevangenis.
 
Nu is het best mogelijk, dat u deze ''gezinsgevangenis'' [want dat is het
dus wel] uiterlijk zo ''kindvriendelijk'' mogelijk tracht te maken.
Maar nogmaals, ook al zou u het even comfortabel maken als
een paleis,  overeind blijft, dat het terrein niet mag 
worden verlaten.
Geen vrijheid dus.
In feite bevestigt u mijn betoog, door te schrijven.
''Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van 'Kamp Zeist' realiseren.'' [6]
Juist ja:
BINNEN de hekken en muren van Kamp Zeist!
En nog noemt u het geen gevangenis?
Daarmee bedot u alleen uzelf.
Niet ons, de critici.
 
''KINDVRIENDELIJK''
 
U schrijft erover, hoe ''kindvriendelijk'' u de Gesloten Gezinsvoorziening
''binnen de hekken en muren van Kamp Zeist'' [hahahaha, bittere lach]
realiseert.
Ongetwijfeld zult u in de uiterlijke zin uw best doen:
Poppen, auto'tjes, misschien een aardige speelplaats, noem
maar op.
 
Maar dat is natuurlijk niet de essentie van ''kindvriendelijk''.
 
Er zijn in de geschiedenis weleens kinderen opgesloten
in ''koninklijke vertrekken'' [7], om even een uitstapje te
maken naar het verleden, met ongetwijfeld speelgoed etc.
Was dat dan soms ook ''kindvriendelijk?
 
Terug naar het heden:
Kindvriendelijk heeft te maken met stimulansen voor een
goede en evenwichtige ontwikkeling van het kind en daarbij
hoort, naast educatie en genegenheid, het zich ontwikkelen
in vrijheid, in een daartoe uitnodigende omgeving.
Meneer Stuij, in alle ernst, durft u te blijven beweren, dat
een locatie met wat poppen en speelplaatsen, maar omgeven door
schrikdraad, muren en hekken, kindvriendelijk is?
 
Waar kinderen bovendien binnen twee weken [langer verblijven
zij niet in uw ''kindvriendelijke'' Gesloten Gezinsvoorzieningen]
worden gedeporteerd, naar oorlog, vervolging, uitzichtloosheid.
 
Hebt u enig idee, wat voor een effect dat op de ontwikkeling
van een kind heeft?
Weggerukt uit de vertrouwde omgeving, opgesloten en
afgezonderd in een gezinslocatie en daarna uitgezet naar
een gevaarlijke/omzekere toekomst?
 
Dan helpt wat speelgoed, een leuke speelplaats en een
tijdelijk redelijk comfortabele woonvoorziening niet.
 
WAKE UP, MR STUIJ!
 
 
 
AANDACHTSAFLEIDER/
ANDERE PROJECTEN
 
 
Wat mij nog het meest heeft gestoord, meneer Stuij, is dat u
critici het liefst uw ''kindvriendelijke'' Gesloten Gezinslocaties zou
willen laten zien, vervolgens verwijst naar richtlijnen van de Overheid,
waardoor dat dan weer niet kan [8] en dan de guts hebt, te verwijzen naar
uw andere projecten, die beantwoorden aan de eis ''Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen'' [9]
Ze zullen best wel aan die eis voldoen, meneer Stuij, maar de critici
ging het om uw medeplichtigheid aan de bouw van gezinsgevangenissen
en in het verlengde daarvan, uw medeplichtigheid aan het deportatiebeleid
van de Nederlandse Overheid.
 
Door op andere projecten te wijzen, leidt u de aandacht af van waar het
de ctitici om ging.
 
Dat noem ik laf en ontwijkend.
 
 
TENSLOTTE
 
 
Noch verwijzingen naar uw zogenaamde ''kindvriendelijke'' bijdrage
aan de Gesloten Gezinsvoorzieningen, noch uw ontkenning van
het gevangeniskarakter van die Gesloten Gezinsvoorzieningen, noch uw 
afleidingsmanoevres naar uw maatschappelijk verantwoorde ''andere projecten'',
zullen u helpen.
 
Door uw betrokkenheid bij de bouw aan die gezinsgevangenissen -laten we
er geen doekjes om winden- bent u medeplichtig aan het opsluitbeleid
van de Nederlandse Overheid van onschuldigen, aan het schenden
van de rechten van kinderen op vrijheid en stabiliteit EN aan medewerking
aan deportatie van vluchtelingen naar oorlog en/of vervolging en uitzichtloosheid.
 
Dat is in flagrante strijd met de christelijke waarden waarop u zich beroept.
In mijn eerste brief schreef ik het al:
 
Ook het Heilig Kind moest met Zijn Familie vluchten naar Egypte,
vanwege vervolging door Herodes.
Met medewerking van lieden zoals u zou HIj, speelde het in deze
tijd, teruggestuurd zijn.
 
Schaamt u zich meneer Stuij EN uw bedrijf.
 
Door uw bouwpraktijken aan deze gezinsgevangenissen te continueren,
hebt u bloed aan uw handen.
 
Denkt u daarover maar eens goed na.
 
Het enige juiste is:
Stoppen met dit onzalige bouwproject.
 
Zo niet, dan hebt en blijft u hebben:
Bloed aan uw handen.
Waaraan u nog een dikke boterham verdient ook.
 
BAH, DRIEWERF BAH!
 
 
Bedankt voor het lezen van deze brief.
En zie onder het notenapparaat mijn eerdere brieven aan
u dd 29 augustus en 17 september.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Amsterdam 


ZIE GEHEEL ONDERIN IN DEZE LINK DE TRANSCRIPTIE
VAN DE BEIDE BRIEVEN AAN DE VRIES EN VERBURG

LINK (WAARIN ORIGINELE  BRIEVEN ZIJN BESCHREVEN)


 
 
 
NOTEN
 
 
 
[1]
 
 
 
 
 
LAWAAIDEMO TEGEN BAJESBOUWERS DE VRIES EN VERBURG
17 SEPTEMBER 2015
 
 
 
 
 
[2]
 
 
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
 
 
LINK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEKST
 
 
 
U noemt dit bouwwerk 'gezinsgevangenis', een term waarin wij ons niet kunnen vinden. Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van 'Kamp Zeist' realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt. Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.
De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!
Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.
Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!
Namens De Vries en Verburg, planontwikkelaar Bas Stuij
 
[3]
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4]
 
 
RIJKSOVERHEID
TIJDELIJKE KINDVRIENDELIJKE GEZINSVOORZIENING
GEOPEND
2 OCTOBER 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5]
 
 
SCHRIKDRAAD EN BEWEGINGSDETECTIE ROND ”KINDVRIENDELIJKE”
VLUCHTELINGENGEVANGENIS KAMP ZEIST
 
 
 
 
[6]
 
 
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
 
 
LINK
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]
 
 
ZONDER EROP IN TE GAAN, WAT WEL OF NIET
MET DEZE MIDDELEEUWSE PRINSEN GEBEURD IS:
DEZE ''PRINCES OF THE TOWER'' ''VERBLEVEN'' OOK IN
KONINKLIJKE VERTREKKEN BINNEN DE TOWER
GEEN GEVANGENIS, OMDAT HET KONINKLIJKE
VERTREKKEN WAREN?

WIKIPEDIA
PRINCES IN THE TOWER

 
[8]
 
 
 
'' Wij zouden u dan ook het liefste willen kunnen laten zien hoe kindvriendelijk wij de Gesloten Gezins Voorziening binnen de hekken en muren van 'Kamp Zeist' realiseren. Het is echter niet mogelijk dit project te bezoeken, aangezien de overheid hoge eisen aan de beveiliging stelt.''

BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER
OPEN HUIS BIJ BOUWPLAATSEN DE VRIES EN VERBURG
 
 
LINK
 
 
 
 
 
 
 
[9]
 
 
''Maar wij kunnen u wel uitnodigen onze andere bouwplaatsen te bezoeken.
De Vries en Verburg werkt momenteel aan tal van andere bouwprojecten, duurzaam en maatschappelijk verantwoord. Onze bouwplaatsen worden zelfs voorzien van zonnepanelen, waardoor een duurzame opwekking van energie wordt verzorgd!
Om ons werk te beoordelen, en de mate waarin het voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), bent u van harte welkom. Een afspraak maken is niet nodig.
Bijgaand vindt u een lijst met lopende bouwprojecten. Kom eens langs voor een kop koffie en een praatje. Daarvoor zijn wij op werkdagen altijd overdag aanwezig. Onze projectleiders staan u graag te woord!''
 
 
BOUWBEDRIJF DE VRIES EN VERBURG
OP KARAKTER

Meer van Astrid Essed