VERDACHTEN MISHANDELING GRENSRECHTER NIET MEER WELKOM OP SCHOOL/ZWICHTEN VOOR RACISTISCHE ONDERBUIKGEVOELENS
BRIEF AAN DIRECTEUR HUYGENS COLLEGE
 
Zie ook
 


 
Geachte Redactie en lezers van Yayabla,
 
Naar aanleiding van de tragische dood van grensrechter Nieuwenhuizen [1] werd door directeur R d' Ancona het voornemen kenbaar gemaakt,
wellicht over te gaan tot verwijdering van school van twee verdachten van de tot de dood leidende mishandeling van Nieuwenhuizen [2]
Aangezien ik van mening ben, dat hier sprake is van de schending van het onschuldprincipe [het gaat immers om verdachten] en hiermee
de facto wordt gezwicht voor onder de publieke opinie en delen van de politiek heersende onderbuikgevoelens heb ik de hieronder  vermelde
brief op 22 december 2012 toegezonden aan directeur d' Ancona
De inhoud spreekt voor zich.
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 
[1]
 
 

[2]

''Aan AT5 zegt d'Ancona: 'We zijn op hoog niveau in overleg om te kijken of deze leerlingen binnen de school kunnen blijven. Maar wij denken dat het voor hun veiligheid het beste is als ze van school gaan.' Hij vermoedt ook dat het beter is voor de rust op de school als de jongens, die nu nog vastzitten, niet terugkeren.

VOLKSKRANT
BELAGERS GRENSRECHTER NIET MEER VEILIG OP SCHOOL
21 DECEMBER 2012

 
 
AAN DE DIRECTEUR VAN HET HUYGENS COLLEGE
DE HEER R D'ANCONA
 
UW VOORNEMEN TOT VERWIJDERING VAN UW SCHOOL VAN TWEE
VERDACHTEN VAN DE DOOD VAN GRENSRECHTER NIEUWENHUIZEN
 
Geachte heer d'Ancona
 
''Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend.''

Artikel 11, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS


Graag wil ik uw aandacht vragen voor het volgende:

Uit diverse nieuwsbronnen, getiteld ''Verdachten mishandeling grensrechter niet meer welkom op school'', of titels van overeenkomstige strekking [1]
heb ik kennisgenomen van uw voornemen [ik verwijs naar uw interview met AT5, zie noot 2], om twee leerlingen van uw
school, die worden verdacht van het mishandelen met dodelijk gevolg van grensrechter R Nieuwenhuizen [3] van uw school te verwijderen

Bij gebrek aan een Persbericht hierover, althans ten tijde van dit schrijven [22 december 2012]  op de website van uw school citeer
ik de Volkskrant 

''''Aan AT5 zegt d'Ancona: 'We zijn op hoog niveau in overleg om te kijken of deze leerlingen binnen de school kunnen blijven. Maar wij denken dat het voor hun veiligheid het beste is als ze van school gaan.' Hij vermoedt ook dat het beter is voor de rust op de school als de jongens, die nu nog vastzitten, niet terugkeren.''
[4]
 
Hoewel ik denk, dat u zich oprecht zorgen maakt om de eventuele veiligheid van uw van een ernstig strafbaar feit verdachte
leerlingen, ben ik van mening, dat u een aantal belangrijke zaken over het hoofd ziet en/of negeert

VEILIGHEID EN RUST SCHOOL

Wat u over het hoofd ziet is het volgende:
 
Het garanderen van de veiligheid van iedere leerling, al dan niet verdacht van een
strafbaar feit, is de plicht en verantwoordelijkheid  van de school, in casu uw Huygens College
U kunt zich, naar mijn mening, niet van uw verantwoordelijkheid afmaken door dan maar de betreffende leerlingen van uw school
te verwijderen
Voor de rust op uw school geldt hetzelfde:
Als directeur draagt u daarvoor eindverantwoordelijkheid en u hebt daarin al een stap gezet door twee op uw website te lezen 
persberichten naar aanleiding van de dood van de grensrechter, de heer Nieuwenhuizen [5]

ONSCHULDIG TOT SCHULD BEWEZEN
 
Ernstiger vind ik, wat u hier negeert, namelijk het fundamentele in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
verankerde basisprincipe, dat ieder, die wordt verdacht van een strafbaar feit, onschuldig is, tot schuld bewezen
Door nu reeds te spreken van een voornemen, de verdachte leerlingen van school te verwijderen, hebt u de leerlingen in feite al veroordeeld, zonder de uitkomst van de nog te dienen rechtszaak af te wachten

Zeker van u als directeur van een school, een opvoeder van jongeren dus, die u, samen met de ouders, normen en waarden wilt bijbrengen, vind ik dit
een ernstig en gevaarlijk falen

Bovendien lift u onbedoeld mee op allerlei onderbuikgevoelens in de samenleving, waarbij Marokkaanse jongeren
synoniem staan voor criminaliteit

Niet voor niets waarschuwt u de leerlingen  in uw brief aan de ouders dd 6 december 2012 ,
getiteld ''Betreft Incident'',  om zich niet te laten provoceren door de
pers ter voorkoming van het in de hand werken, bevestigen van reeds bestaande vooroordelen

Ik citeer u
 
''Afgelopen dagen is er wel de nodige media-aandacht geweest bij onze school. We hebben onze leerlingen uitgelegd dat het belangrijk is om op een juiste manier te reageren naar de media omdat al te vaak is gebleken dat alleen negatieve reacties de pers halen met als gevolg een negatieve beeldvorming over de school en de leerlingen.

We hopen dat u ook thuis met uw kind kan praten over de gevolgen van het incident, het omgaan met sociale media zoals twitter en facebook en hoe je negatieve reacties en vooroordelen kan voorkomen door o.a. op een juiste manier te reageren voor de media als televisieploegen en pers.'' [6]


TENSLOTTE


Door uiting te geven aan uw voornemen, deze leerlingen te willen verwijderen en laat staan, als u dat ook daadwerkelijk doet,

verhoogt u juist hun onveiligheid door het verkeerde signaal af te geven, dat zij, hoewel verdachten,  in feite al veroordeeld zijn en door bij pers en publieke opinie de

suggestie te wekken, dat u zwicht voor racistische en andere onderbuikgevoelens, die recentelijk vanuit de politiek weer eens de kop

hebben opgestoken, onder anderen  door de uitspraak van PVV leider Wilders, dat de tragische dood van de heer Nieuwenhuizen geen voetbal

probleem, maar een ''Marokkanenprobleem'' is [7]

 

Ik wil er dan ook met klem op aandringen, dat u afziet van uw voornemen, hen van uw school te verwijderen

Hoe ernstig het beschuldigde strafbare feit ook is, zij hebben als ieder ander rechten

Het recht, voor onschuldig te worden gehouden tot schuld bewezen

En het recht op begeleiding en steun, gezien hun minderjarige leeftijd EN omdat een groot deel van de samenleving hen reeds heeft veroordeeld

 

Hierin hebt u als directeur van een school, die ook de hunne is, een eigen verantwoordelijkheid, door niet mee te huilen met

de wolven van de onderbuikgevoelens.

Neemt u die verantwoordelijkheid dan ook om zo te laten zien, dat niet iedereen hen bij voorbaat reeds heeft veroordeeld

 

Want dat is uw taak als opvoeder van jongeren, die hun weg in de samenleving nog moeten vinden

Door hen niet de helpende hand te bieden, verharden ze alleen maar

 

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief

 

Vriendelijke groeten

Astrid Essed

 

 

 

 

[1]
 
 
 
 
BN DE STEM
VERDACHTEN DOODSCHOPPEN GRENSRECHTER NIET MEER WELKOM OP SCHOOL
22 DECEMBER 2012
 
 
 
 
RTV NH
VERDACHTEN NIET MEER WELKOM OP SCHOOL
22 DECEMBER 2012
 
 
 
 
EINHOVENS DAGBLAD
VERDACHTEN DOODSCHOPPEN GRENSRECHTER NIET MEER WELKOM OP SCHOOL
22 DECEMBER 2012
 
 
 
 
ELSEVIER
VERDACHTEN ZAAK GRENSRECHTER NIET WELKOM OP SCHOOL
22 DECEMBER 2012
 
 
 
DE TELEGRAAF
''DOODSCHOPPERS'' GRENS NIET TERUG NAAR SCHOOL
21 DECEMBER 2012
 
 
 
AT5
BELAGERS GRENSRECHTER NIET WELKOM OP SCHOOL
21 DECEMBER 2012
 
 
 
[2]
 
''Aan AT5 zegt d'Ancona: 'We zijn op hoog niveau in overleg om te kijken of deze leerlingen binnen de school kunnen blijven. Maar wij denken dat het voor hun veiligheid het beste is als ze van school gaan.' Hij vermoedt ook dat het beter is voor de rust op de school als de jongens, die nu nog vastzitten, niet terugkeren.

VOLKSKRANT
BELAGERS GRENSRECHTER NIET MEER VEILIG OP SCHOOL
21 DECEMBER 2012[3]

DE VOLKSKRANT
CLUB MELDT OVERLIJDEN MISHANDELDE GRENSRECHTER
3 DECEMBER 2012[4]

''Aan AT5 zegt d'Ancona: 'We zijn op hoog niveau in overleg om te kijken of deze leerlingen binnen de school kunnen blijven. Maar wij denken dat het voor hun veiligheid het beste is als ze van school gaan.' Hij vermoedt ook dat het beter is voor de rust op de school als de jongens, die nu nog vastzitten, niet terugkeren.

VOLKSKRANT
BELAGERS GRENSRECHTER NIET MEER VEILIG OP SCHOOL
21 DECEMBER 2012[5]
 
HUYGENS COLLEGE
PERSBERICHT INCIDENT
5 DECEMBER 2012
 
 
 
HUYGENS COLLEGE
MOGELIJKE BETROKKENHEID LEERLINGEN BIJ INCIDENT
6 DECEMBER 2012
 
 
[6]
 
BRIEF DIRECTEUR HUYGENS COLLEGE DD 6 DECEMBER
AAN DE OUDERS VAN ONZE LEERLINGEN
BETREFT: INCIDENT
 
ONDER LINK
 
HUYGENS COLLEGE
MOGELIJKE BETROKKENHEID LEERLINGEN BIJ INCIDENT
6 DECEMBER 2012
 
 
 
[7]
 
 
PVV WEBSITE
 

 

 

De Nederlandse politiek en media zijn in een totale staat van ontkenning. Er wordt n.a.v. de dood van een grensrechter gesproken over een voetbalprobleem, terwijl dat het echte probleem verhult. “Het is geen exclusief voetbalprobleem maar een Marokkanenprobleem dat zich uit op straat, op school, in het winkelcentrum, op het voetbalveld etc. 65 procent van de Marokkaanse jongeren is al eens aangehouden door de politie. Waarom durft niemand dit eerlijk te benoemen? Het Marokkanengeweld is bovendien puur racisme want de slachtoffers zijn zelden of nooit Marokkanen of islamieten”, aldus fractievoorzitter Wilders

PVV

POLITIEK EN MEDIA BLIND VOOR RACISTISCH GEWELD MAROKKANEN

http://www.pvv.nl/index.php/ component/content/article/36- geert-wilders/6329-pvv- politiek-en-media-blind-voor- racistisch-geweld-marokkanen. html


NOS

PVV: ''ALMERE'' MAROKKANENPROBLEEM

5 DECEMBER 2012


http://nos.nl/artikel/448183- pvv-almere-marokkanenprobleem. html