Misdaden tegen de Rohingya's/Brief aan het tijdschrift Sante

Di 13 Maart 2018 13:01 | Astrid Essed | 858 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
MISDADEN TEGEN DE ROHINGYA'S/BRIEF AAN DE REDACTIE VAN HET TIJDSCHRIFT SANTE
ZIE OOK
AAN
DE REDACTIE VAN HET TIJDSCHRIFT SANTE
Onderwerp:
Uw rubriek over Myanmar
Geachte Redactie
Onlangs heb ik in uw januarinummer 2018 uw aanbevelend
artikel over een reis naar Myanmar gelezen.
En eveneens op uw wensite www.sante.nl uw daaraan voorafgaand
stukje ''Is Myanmar veilig?''
Zie hiervoor geheel onderin mijn brief.
Stel dat ik nog nooit van Myanmar gehoord had, of niet
op de hoogte was van wat zich daar afspeelde en speelt,
dan zou ik de indruk krijgen, in Sprookjesland beland te zijn.
''Puur, onaangetast, authentiek''
''Prachtige oude steden''
''Heilige, historische Tempels''
''Indrukwekkende landschappen''
''Magische Meren''
M'n liefje, wat wil je nog meer?
EXACT het sprookjesland waar de Prins op het Witte
Paard zijn Bruid Assepoester mee naartoe neemt.....
Land van Vrede, Liefde, Harmonie?
Nou, vergeet het maar
Misschien voor Westerse toeristen een soortement lustoord,
maar tegelijkertijd woedt daar vernietiging, massamoord, etnische
zuiveringen en ga zo maar door.
En daarom was het voor mij, alsof ik een ouderwetse reisgids 
over Zuid Afrika las, waarin ook zo mooi de natuur etc beschreven werd,
maar even niet vermeld, wat een misdaden en vernietiging zich daar afspeelde.
JA, ik praat over de APARTHEID!
En hier, in Myanmar, over de systematische misdaden tegen de
menselijkheid tegen de moslim minderheid, de Rohingya's!
Stoort het mij dus, dat u een leuk reisverslag over Myanmar schrijft,
waarbij u wijst op de rijke historie, de schoonheid van het landschap,
de spiritualiteit van oude tempels en andere aspecten van die rijke
cultuur/beschaving van Myanmar?
NATUURLIJK NIET
Het is zeker aanbevelenswaardig, een dergelijk byzonder land
een bezoek te brengen, te genieten en de eigen kennis te
verrijken, maar er moet, naar mijn mening OOK aandacht zijn
voor de zeer duistere zijden, die maar al te vaak in de
Nederlandse media worden onderbelicht.
De vervolging van de Rohingya's
Wat ik u dus kwalijk neem is het feit, dat u hierover in uw artikel
in het blad van januari 2018, met geen woord 
rept, niet eens de moeite neemt om te vermelden, DAT er uberhaupt
een moslim minderheid is, alsof deze mensen voor u niet bestaan.
Dat u het bestaat op uw website alleen maar te refereren aan 
de ''veiligheid'' van Myanmar [1],. alsof alleen de levens en
de veiligheid van Westerse toeristen tellen!
BAH!
VERVOLGING ROHINGYA'S
Het zou niet nodig moeten zijn, maar toch hier enkele pijnlijke feiten
over het door u zo in de lucht gestoken Myanmar:
Er is al decennialang een van Staatwege en niet Rohingya burgers
in Myanmar een oorlog [ja, zo sterk IS het] tegen de Rohingya's aan de gang,
waarbij hun huizen, winkels en Moskeeen in brand worden gestoken
en de Rohingya's worden mishandeld en vaak ook gedood! [2]
Dit gaat maar door en gaat maar door, met golven van heftigheid, maar 
het grondpatroon is helaas hetzelfde:
Massamoorden door het leger, etnische zuiveringen, het in brand steken
van hun huis en haard, zowel door het leger en/of door hysterische
massa's, niet zelden aangehitst door religieus fanatieke
Boeddhistische monniken! [3]
Ja Sante redactie, daar zitten monniken bij over wie u zo
idyllisch en hoog opgeeft in uw stuk!
Hebt u trouwens weleens gehoord van Ashin Warathu gehoord? [4]
Wordt ook wel de ''genocidale monnik'' genoemd en dat niet zonder reden!
[5]
Dat is wel wat anders dan het idyllische beeld, dat u schetst!
Eind 2017 en in januari 2018, toen u lekker rondtoerde door
Myanmar en uw aantekeningen voor uw idyllische verhaaltje maakte,
was het weer raak, net als in voorgaande jaren en de eerste helft
van 2017 [6]
Etnische zuiveringen, massamoorden, het vernietigen van ontvolkte
Rohingya dorpen, platbranden van huizen en ga zo maar door [7]
Het gaat hier wel om HONDERDDUIZENDEN MENSEN, JAAR
IN, JAAR UIT!
TENSLOTTE
Ik heb denk ik wel genoeg gezegd.
Prima, dat u een enthousiast verslag geeft over een geslaagde
reis naar Myanmar en dat u de schoonheid van het land en de
rijkdom van de cultuur beschrijft.
Maar waar ik bezwaren tegen heb is, dat u geen enkele zin
(het hoeft geen lang verhaal) wijdt aan de duistere kanten
De decennialange vervolging van de Rohingya´s en de tegen hen
gepleegde en nog plegende oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid (8), die zelfs volop aan de gang
waren in de tijd, dat u daar zo vrolijk rondtoerde (9)
Dat u wel een stuk eraan wijdt ´´hoe veilig is Myanmar´´ (10),
waarmee u de indruk wekt, dat alleen de veiligheid van een
stel Westerse toeristen geldt en dat de tragedie van de Rohingya´s
er niet, of minder, toe doet.
Wat meer aandacht te besteden aan deze tragedie, zonder het
toekomstige reizigers tegen te maken, kunt u best en is ook
uw morele plicht!
Tenslotte bent u geen reisbureau, dat aan deze reizen moet verdienen, maar
een tijdschrift, dat nota bene over gezondheid en welzijn gaat!
Telt het welzijn van de Rohingya´s dan niet.
Ik ga ervan uit, dat u in het vervolg meer oog hebt voor de schaduwzijden
en mensenrechten in de landen waarover u schrijft, waardoor uw lezers 
weliswaar worden geprikkeld daarheen te gaan, maar ook even stilstaan
bij het feit, dat het geen Sprookjeslanden zijn.
Veel beterschap toegewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
ZIE VOOR NOTEN
OF