Dodenherdenking 4 mei/Deel I/Nederland herdenkt oorlogsmisdadigers!

Di 4 Mei 2021 14:50 | Astrid Essed | 102 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
DODENHERDENKING, 4 MEI/DEEL I/NEDERLAND HERDENKT OORLOGSMISDADIGERS!
ZIE OOK
VANDAAG, 4 MEI, HERDENK IK:
Alle mensen, mannen, vrouwen en kinderen, Joden, zigeuners [Sinti en
Roma], homosexuelen, Jehova's Getuigen, geestelijk en lichamelijk
gehandicapten, psychiatrische patienten, politieke tegenstanders
van het Nazi Beest en anderen, uit de Bezette Gebieden, Nazi Duitsland en Fascistisch Italie, die zijn vergast of geexecuteerd in
de [vernietigings] kampen
Alle verzetsmensen, mannen en vrouwen, in de door Nazi Duitsland
bezette gebieden en in het byzonder de Duitse in Nazi Duitsland zelf, die
zijn gevallen in de strijd voor vrijheid en tegen rassenwaan en uitsluiting
Alle burgerslachtoffers, gevallen door bombardementen, van de Nazi's
en Geallieerden, Nederlandse, Belgische, Franse, Duitse en anderen
Alle burgerslachtoffers van honger en ontbering, die in door het Nazi Beest bezet Europa en in Nazi Duitsland zijn omgekomen
Alle slachtoffers van de Terreur van Mussolini, zowel gewone'
burgers, politieke tegenstanders, als gedeporteerde Joden.
Alle burgerslachtoffers van de bombardementen van Mussolini, denkend
aan Abbessinie [Ethiopie]
Alle burgerslachtoffers van de Japanse bezetting in Azie, in de Japanse
kampen, of gedood door Japanse troepen
Alle slachtoffers van door de Japanners ingestelde dwangarbeid, in
het byzonder ook de Indonesische Romusha's [dwangarbeiders]
Alle Japanse burgerslachtoffers van Amerikaanse bombardementen, in
het byzonder Hiroshima en Nagasaki.
Alle verzetsmensen, die zijn gedood in hun strijd tegen de Japanse
bezetting in Azie.
Alle anderen, die ik vergeten ben te noemen en die eveneens slachtoffers zijn
geweest van de Nazi Terreur, de Terreur van Mussolini en de Japanse Terreur
Mogen zij rusten in Vrede
Lezers
Ik hoop het kort te houden:
Want een Doden Herdenking moet in mijn ogen kort en ingetogen zijn
Herdenking van de slachtoffers, maar ook een Blik naar Heden en Toekomst
Wat kunnen wij van alle aangerichte Bestialiteiten leren, om herhaling
te voorkomen?
Waar is het mis gegaan, in het heden
Waarvoor moeten wij waken?
HET NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI
MAAK NIEUWE ONDERDRUKKERS NIET TOT SLACHTOFFERS
Op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 mei lees ik:
In Nederland herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. [1]
HOHO Nationaal Comite!
Hier klopt iets duidelijk niet!
In de eerste plaats is het al heel raar, om bij de Herdenking van de slachtoffers
uit de Tweede Wereldoorlog, ook te herdenken ''slachtoffers van oorlogssituaties en
vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog'' [2]
ONZIN TOCH?
Dit zijn ''slachtoffers'' [later blijkt waarom ze tussen aanhalingstekens staan]
van oorlogshandelingen, die NA de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgehad.
Maar er is iets, dat veel erger is dan dat:
OORLOGSSITUATIES EN VREDESOPERATIES DUTCH STYLE, WAT
WORDT DAARMEE BEDOELD?
Dat wordt al duidelijk, op de website van het Nationaal Comite 4 en 5 Mei, onder
het kopje"
''Voor wie worden er kransen gelegd? [3]
En dan lezen we in de laatste alinea
''
  • een krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.'' [4]
Lezers, weet u wat dat betekent?
Niet alleen, dat ook niet in WO II gevallen slachtoffers
worden herdacht, maar veel erger, dat ook oorlogsmisdadigers herdacht worden.
En dat bezetting, de demon, die werd
bestreden door dappere verzetsmannen en vrouwen,
die daarvoor vielen en ja ook kolonialisme, worden gebagatelliseerd en zelfs verheerlijkt!
Dat onderdrukkers helden worden.
Want met ''militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties'' [5], worden ook
bedoeld de Nederlandse militairen, die tijdens de politionele acties [6] om het leven kwamen.
En die politionele acties, met als doel de toenmalige
kolonie ''Nederlands Indie'' opnieuw te knechten [7],
was een regelrechte koloniale strafexpeditie, die de eeuwenlange knechting en bezetting van Indonesie
in stand zou houden, een shame and disgrace.
Een bezetting, niet alleen met een bloedig spoor
van bestiale koloniale misdaden [8], maar een knechting
van een volk, dat het inherente recht op vrijheid en
zelfbeschikking werd ontzegd.
En waar was ook alweer door het verzet tegen gevochten
in WO II?
Was het niet tegen de misdadige Nazi bezetting van
Nederland, die heel wat korter geduurd heeft dan de Nederlandse in Indonesie? [9]
En dan uitgerekend op Dodenherdenking, de herdenking van knechting en Onvrijheid, de Nederlandse tyrannie in
Indonesie herdenken en de verdedigers daarvan als ''slachtoffers'' eren?
Niet ZIJ waren slachtoffer, maar het onderdrukte Indonesische volk!
En laten we vooral dit niet uitvlakken!
Het was niet alleen een koloniale oorlog, tijdens die
politionele acties zijn ernstige oorlogsmisdaden
en misdaden tegen de menselijkheid begaan! [10]
In een aantal gevallen werd niet voor de nazi's ondergedaan! [11]
Onder ''alle militairen...... omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties'' [12] wordt ook verstaan, de zogenaamde ''vredesoperaties'' [in werkelijkheid de versterking van de VS bezetting in Afghanistan en Irak] worden ook verstaan de Nederlandse militaire deelname
in bijvoorbeeld [Nederland heeft vaker toegeslagen] Afghanistan en Irak.
Dat zijn geen ''vredesoperaties'', maar pure militaire bezettingen van door de Amerikanen  veroverde gebieden in neo koloniale, imperialistische oorlogen. [13]
Ook heeft Nederland zich daar schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden [14]
En dergelijk Gajes moeten we herdenken, het
politionele actie Gajes en hun erfgenamen in Afghanistan en Irak?
Laat me niet lachen [huilen]
 NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI/FASCISME, ZIJN NORMALISERING EN SALONFAHIGHEID  
Het Nationaal Comite 4 en 5 mei, dat dient te waarschuwen tegen opkomend
fascisme en teloorgang van de Vrijheid, haalt zelf fascisten binnen!
Zo bestond zij het, Thierry Baudet, de leider van het fascistische Forum
voor Democratie [15], in een interview op te nemen [waarover een boek uitkwam]
en hem ''inspirerend'' te noemen
Ik citeer:
''Wat is vrijheid? Die vraag stelde het Nationaal Comité 4 en 5 mei aan veertien inspirerende Nederlanders, onder wie hiphopartiest Glenn de Randamie (Typhoon), Auschwitz-overlevende Lotty Huffener-Veffer, publicist Thierry Baudet, schrijfster Marion Bloem, historicus Chris van der Heijden, oud-minister Jan Pronk en politica Samira Bouchibti.

De geïnterviewden hebben een sterk ontwikkelde visie op vrijheid, gevormd vanuit heel verschillende achtergronden en ervaringen. Hun ideeën bieden stof tot nadenken en voer voor gesprek. Met een voorwoord van Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.'' [16]

Ik heb daarover het Nationaal Comite 4 en 5 mei stevig gekapitteld [17] en.....kreeg een nietszeggende brief terug. [18]

Wat mij niet verbaasde.

HET GEVAAR

We leven in tijden van steeds grotere normalisering van het fascisme.

Op ondergetekende en enkele andere activistische auteurs na [19] zijn er 

steeds minder, die deze Dreiging onverbloemd aan de kaak stellen.

We hebben nu een Tweede Kamer met 28 fascistenzetels [20] en dat is niet

te onderschatten.

En als dan Herdenkingscomite's, waarvan geacht wordt, dat zij hiertegen

waarschuwen, zelf fascisten voor een ''Vrijheidsboek'' binnenhalen

en interviewen.

Als onder Leiding van dit Comite Gajes, dat koloniale oorlogen

heeft gevoerd en daarbij misdaden gepleegd heeft, die soms

voor de nazi's niet onderdeden [21] dat in de

21 ste eeuw bezetting en onderdrukking verricht onder het mom

van ''vredesoperaties'', wordt herdacht, dan zijn we ver afgedwaald

van de ware betekenis van Vrijheid.

Dan is dit een Klap in het Gezicht van dappere Verzetshelden

als de Februaristakers. [22]

Laten we dus onze Herdenking terugpakken en niet alleen

het Verzet tegen Onderdrukking in een ver verleden herdenken,

maar dit ook doortrekken naar het heden.

Zodat Bezetting, Onderdrukking, Tyrannie en Knechting nooit

normaal worden.

HERDENK 4 MEI

HERDENK HEN DIE SLACHTOFFER WERDEN VAN ONDERDRUKKING, BOMBARDEMENTEN EN BEZETTING

EER HEN, DIE DE STRIJD VOOR DE VRIJHEID VOERDEN,

NO MATTER WHAT

ASTRID ESSED

NOTEN 1 T/M 10

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-10-dodenherdenking-4-mei-deel-i-nederland-herdenkt-oorlogsmisdadigers/

NOTEN 11 T/M 22

https://www.astridessed.nl/noten-11-t-m-22-dodenherdenking-4-mei-deel-i-nederland-herdenkt-oorlogsmisdadigers/

Meer van Astrid Essed