JA21/Handelaren in fascisme

Wo 15 Maart 2023 12:22 | Astrid Essed | 82 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
JA21/HANDELAREN IN FASCISME EN HAATZAAIERIJ
ZIE OOK
'' Invoke a terrifying internal and external enemy''
TEN STEPS TO CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
I
INLEIDING
II
JA21
I
INLEIDING
De Tweede Kamer, die lang werd beschouwd als democratisch bolwerk,
dat in ieder geval naar de vorm de zogenoemde ''democratische
waarden van de Grondwet verdedigde [1] werd in de loop van de eerste twintig jaren van de 21ste Eeuw steeds meer
een lachertje [beter gezegd een huilertje] van Zichzelf, vooral
waar het artikel 1 [Het Gelijkheidsbeginsel] en artikel 6 [Vrijheid van Godsdienst] [2] betreft.
Fascistische partijen zoals PVV en Forum voor Democratie [3] begonnen
de Kamer te bevolken [DAT is pas omvolking....[4] en stonden samen voor maar liefst 22 fascistenzetels. [5]
Er zijn activisten/schrijvers, die ook BBB [BoerBurgerBeweging] van Caroline van der Plas tot die fascisten
rekenen [6] en er is discussie over, maar persoonlijk heb ik daar nog niet overtuigend genoeg bewijs van gezien [7], al zit BBB wel in ''radicaal-rechts'' vaarwater [8]
Ook de Groep Van Haga, goed voor 3 zetels in de Tweede Kamer [9]  en die net zoals BBB in ''radicaal-rechts'' vaarwater zit [10], wil ik niet een twee drie tot fascistisch willen bestempelen.
Maar die discussie is van later zaak, want fascisme luistert nauw en moet naar mijn mening
zo duidelijk en zuiver genoeg worden gedefinieerd, om devaluatie van het begrip
te voorkomen [om te voorkomen dus, dat ieder autoritair standpunt als ''fascistisch'' wordt aangemerkt, wat de strijd alleen maar zou schaden]
Overigens wil ik niet uitsluiten, dat ik over genoemde groepen [BBB, Groep van Haga] niet van gedachten zou kunnen veranderen, maar dat is bij het schrijven van dit artikel  [nog] niet het geval.
Dat voordeel van de twijfel wil ik overigens NIET geven aan twee belangrijke
boerenorganisaties, Farmers Defence Force en Samen voor Nederland [11],
die er kennelijk geen moeite mee hadden, dat bij het afgelopen zaterdag
[11 maart] gehouden boerenprotest in Den Haag, de demonstranten
werden toegesproken door zowel PVV leider G Wilders als Forum
voor Democratieleider Thierry Baudet [12]
Organisaties, die toestaan, dat hun achterban wordt toegesproken door
twee belangrijke fascistische Leiders, kan niet anders dan een fascistische
inslag hebben!
Of....ze nemen het PVV en FvD fascisme op de koop toe, wat minstens
even kwalijk is.
JA21/JA21

Met dit artikel wil ik waarschuwen tegen JA21 en beoog ik aan te tonen,
dat deze partij, zowel qua achtergrond, leiderschap en standpunten,
wel degelijk kan worden aangemerkt als ''fascistisch''
FASTEN YOUR SEATBELTS
Maar eerst dient de vraag beantwoord te worden, welk klimaat
fascisten verder helpt
Met andere woorden:
Hoe gedijen zij?
HOE GEDIJEN FASCISTEN?
DOOR:
HET VERRAAD VAN DE TWEEDE KAMER/NORMALISERING
VAN FASCISME
Hoewel duidelijk fascistisch, zijn PVV en Forum voor Democratie niet alleen
de Duivel, de Tweede Kamer [De goeden niet te na gesproken] heeft een nare bijdrage geleverd aan de normalisering van het fascisme van deze twee partijen.
Vele voorbeelden zijn op te noemen, maar ik verwijs hier naar het passieve gedrag van Tweede Kamercoorzitter Vera Bergkamp [13] [al is zij
natuurlijk niet de enige], die keer op keer Wilders, maar ook andere PVV
Corypheeen, de gelegenheid heeft gegeven, discriminerende en fascistische taal uit te slaan, waarbij mensen [hier vluchtelingen] werden vergeleken met
dieren, er werd gesproken over het ''leegvreten'' van de verzorgingsstaat door
vluchtelingen en landen van herkomst werden aangeduid als ''achterlijke
islamitische zandbaklanden''
Gelooft u mij niet?
Zie dan noot 14!
En laat niemand beweren, dat de Kamervoorzitter geen machtsmiddelen heeft
om Tweede Kamerkeden, die over de schreef gaan, effectief aan te pakken
Die heeft hij/zij WEL
Zie noot 15
NIET ingrijpen, als er weer een fascistische haat rant in de Tweede Kamer
is, draagt bij aan de normalisering van en instemmen met dat fascisme, ook
al ben je zelf geen fascist!
Niet ingrijpen maakt je onderdeel van het fascistische probleem en mede-verantwoordelijk/schuldig, omdat je zo bijdraagt aan de veiligheid van fascisten,
hun gif te spuien en de onveiligheid van de groepen, die zij targeten:
Moslims, niet-westerse vluchtelingen, niet-westerse allochtonen, andersdenkenden, Joden.
JA, Joden!
Daarop kom ik aanstonds terug als we het gaan hebben over de fraaie lijsttrekker van JA21 voor de Provinciale Staten!
HOE GEDIJEN FASCISTEN?
DOOR 
HET VERRAAD VAN DISCRIMINERENDE NIET FASCISTISCHE POLITICI
DISCRIMINERENDE UITLATINGEN NED POLITICI
Heel pijnlijk is het verraad van niet-fascistische politici, die in de loop
der jaren discriminerende voorstellen, dan wel uitlatingen gedaan hebben,
die niet passen in een Tweede Kamer, die zich baseert op de Grondwet, met als
eerste artikel het Gelijkheidsbeginsel
Bij mijn onderzoek hiernaar stond ik versteld van uitspraken van politici uit
partijen, waarvan je het niet zou denken
Zie noot 16
En we weten ook allemaal hoe het afloopt met politici
als oud PvdA minister Ella Vogelaar, die niedt wilden discrimineren en zich'
consequent tegen een haatzaaier als Wilders verzetten.
Juist:
Afgeserveerd werden ze! [17]
HOE GEDIJEN FASCISTEN?
DOOR 
MAATSCHAPPELIJKE NORMALISERING
4 EN 5 MEI COMITE
DE BALIE 
NADIA ZEROUALI/KOOKINFLUENCER
Ook maatschappelijke organisaties/individuen etc kunnen, gewild of
ongewild, een kwalijke bijdrage leveren aan de normalisering van het fascisme,
waarvantalloze voorbeelden van niet-kritische interviews, publicatie door kranten van fascistengif, uitnodigingen voor debatten zonder kritische bevraging en ga zo maar door:
Drie voorbeelden licht ik eruit:
Voorbeeld EEN
Een buitengewoon pijnlijk voorbeeld vond ik de actie van het 4 en 5 mei Comite, dat juist het voorbeeld zou moeten geven in de strijd tegen fascisme:
Bij de publicatie van hun zogenaamde ''Vrijheidsboek'' werd als een
van de mede-auteurs door het 4 en 5 Mei Comitge FvD leider Thierry Baudet 
betrokken, die door het 4 en 5 Mei Comite werd geinterviewd en
''inspirerend'' werd genoemd......[18]
VOORBEELD TWEE
Ook Debatcentrum De Balie liet zich niet onbetuigd, door ruim
baan te bieden aan een debat tussen 
toen nog voormalig Groen Links politica [dus nog geen burgemeester]
Femke Halsema [19] en FvD voorman Thierry Baudet [20]
Zo geef je Baudet een podium en normaliseer je fascisme, zoals
ik ook schreef aan De Balie [21]
VOORBEELD DRIE
Het meest trieste voorbeeld vond ik nog wel een fragment uit het
RTL verkiezings/lijsttrekkersdebat 2021, waarbij kookicoon en eigenares
van een couscousbar Nadia Zerouali [van Marokkaanse afkomst] een vraag aan
Wilders stelde, hetgeen uitmondde in een kort debat, ermee eindigend, dat 
Wilders door Zerouali ''voor de thee'' werd uitgenodigd
Ik citeer Zerouali
''”Nee, het gaat natuurlijk ook niet lukken indie paar minuten, dus ik zou eigenlijk meneer Wilders willen uitnodigen tijdens een kopje thee en een lekkere couscous om hier wel even op door te gaan….” [22]
Ben ik nou gek of is Zerouali dat?
Want wat lees ik hier:
Dat Zerouali, zelf van Marokkaanse afkomst [en we weten, dat vooral
Masrokkanen Wilders' geliefde Doelwit zijn] [23], fascistenleider
Wilders [die overigens de uitnodiging accepteerde [24] uitnodigde
Op de Thee?
Wel beste lezers, naar mijn mening drink je geen thee met fascisten,
maar je bestrijdt  ze [25]
En door er een friendly tea debate van te maken, geef je de verkeerde
boodschap af, dat met fascisten nog wel een compromis te sluiten is.
QUOD NON! [26]
Ik hoef de geschiedenis er niet bij te halen toch?
II
JA21
HET ONTSTAAN 
Hoe is het Gedrocht dat zich ''Juiste Antwoord'' [JA] noemt [27]
eigenlijk ontstaan?
JA 21 is een afsplitsing van genoemde fascistische Partij
Forum voor Democratie en opgericht door de voormalige FvD politici Annabel Nanninga en Joost Eerdmans [28]
Niet bepaald [en dat is nog zacht uitgedrukt] principiele anti-fascisten dus.
Aanleiding tot deze afsplitsing vormde het volgende [ik citeer hier
Wikipedia, door mij gecheckt op betrouwbaarheid]
''Eind november 2020 ontstond er ophef binnen Forum voor Democratie (FVD) naar aanleiding van uitgelekte WhatsApp-gesprekken binnen de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD). In deze uitgelekte gesprekken werden onder andere fascistischeantisemitische en homofobe uitspraken gedaan door leden van de organisatie.'' [29]
Meer Fvd prominenten stapten op en sloten zich aan bij JA21 [30]
Maar hioewel ik wel blij was met deze fascistenruzie [31], had ik ook
zo mijn bedenkingen bij de afsplitsers, met name bij de nu JA21 lijsttrekker
Annabel Nanninga [32]
Op haar kom ik aanstonds terug!
ANNABEL NANNINGA, LIJSTTREKKER JA21/VLUCHTELINGENHATER EN
ANTI-SEMIET!
En daar is ze dan, onze Annabel Nanninga, de mevrouw, die vanwege de anti-semitische uitspraken, gedaan door de Jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, waartegen Thierry Baudet te mild zou hebben opgetreden, Forum
voor Democratie zou hebben verlaten? [33]
Geloof die onzin toch niet lezers!
Want een van de grootste antisemieten, die in de Staten Generaal der Nederlanden rondloopt is Madame Annabel Nanninga!
U gelooft mij niet?
Laten wij deze dame dan eens even citeren:
ROT FF OP @ FRANS TRAAS, DIE WAS HITLERVERGETEN IN DIE MOOIE OVENS VAN M’
MEIN KAMPF, JE LEEST 6 BLADZIJDEN EN HEBT METEEN ZIN
JODEN TE VERGASSEN
NU EVEN WAT MEIN KAMPFEN KOPEN, JE KUNT NIET
VROEG GENOEG BEGINNEN MET KERSTCADEAUX, STIHILLE
NACHT, SIEGHEILIGE NACHT
WAT ZIJN JULLIE STIL, IS ER IEMAND DOOD OF ZO?
[Over de 4 Mei Herdenking] [34]
ANNABEL NANNINGA
EBOLA/ENDLOSUNG DER MIGRANTENFRAGE
Daarnaast is Nanninga ook een befaamde vluchtelingenvreter
Zo leek de ziekte Ebola haar wel een leuk alternatief voor het
Vluchtelingenvraagstuk van Afrikaanse bootvluchtelingen
Ik citeer La Nanninga uit Geen Stijl:
''Fort Europa en de Verenigde Burchten van Amerika gaan vroeg of laat bezwijken onder de druk, en voordat dat gebeurt betalen heel wat sloebers met hun leven voor een plekkie aan de goede kant van de grens. Wat gaan we er aan doen, mensen? Rijkdom verherverdelen, rigoureuze geboortebeperking, hopen dat de ebola een beetje doorpakt, zeg het maar. Eén bootvluchteling maakt nog geen mondiale crisis, maar vierduizend in twee dagen: het seizoen is begonnen.'' [35]
In datzelfde onder noot 35 genoemde stukje ''De Grote Oversteek is begonnen'' [36] had La Nanninga het ook over ''Dobbernegers'' [37] verwijzend naar vluchtelingen, die  op
de Middellandse Zee ronddobberen en dreigend te verdrinken.
Typische fascistenhumor.
En dat is lijsttrekker van JA21
Maar dat zegt natuuuuurlijk niets over die Partij.......
III
STANDPUNTEN JA 21
JAJAJA
A
VIJANDDENKEN OVER VLUCHTELINGEN
Laten we nu eens kijken naar de standpunten van JA21
Wat wil JA 21?
Als ik zo eens rondstruin bij Asiel en Migratie, tref ik weinig fraais aan
Ik citeer
''Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is. De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie'' [38]
EN
''

JA21 wil

  • Immigratie fors inperken
  • Zeggenschap terughalen over onze eigen grenzen en asiel- en migratiebeleid, invoering mobiele grenscontroles
  • Asielzoekers opvangen in de eigen regio, veto tegen nieuwe EU-migratiepact
  • Illegaliteit strafbaar stellen, illegalen actief uitzetten in plaats van opvangen'' [39]
Zonder dit lang en breed te gaan analyseren [een goed verstaander heeft een
half woord nodig] moge duidelijk zijn, dat er niet alleen een hoop onzin staat,
maar ook een vluchtelingenvijandige agenda
Onzin schuilt in die opvang in de eigen regio.
Los van het feit, dat het recht op asiel waar ook, een mensen recht is [40]
is het ook nog eens onzin, omdat de meeste vluchtelingen al in de regio
worden opgevangen! [41]
Als ik dat weet, weet JA21 dat ook
Pure demagogie en volksophitserij dus tegen reeds kwetsbare vluchtelingen
JA21 zegt:
''Het Nederlandse belang moet weer voorop komen te staan. Nederland is hard toe aan zeggenschap over eigen grenzen en het asiel- en immigratiebeleid. Denemarken laat zien dat dit ook binnen de EU mogelijk is'' [42]
Waarnaar verwezen wordt is het verdoemelijke Deense Plan, waarbij
asiel wordt aangevraagd buiten de EU en ook als dat asiel wordt
toegekend, de vluchteling een heenkomen krijgt BUITEN de EU.
Niet alleen is dat in strijd met het het feit, dat je recht hebt, asiel aan te vragen in
een land van je eigen keuze en de al dan niet toekenning ook aldaar moet kunnen afwachten [43], bovendien gaat in dit geval Denemarken ook nog eens in zee met een land, waar de mensenrechtensituatie ronduit slecht is.
Rwanda [44]
Het klinkt verwarrend, maar het houdt dus in, dat als je asiel aanvraagt voor
Denemarken, je je asielaanvraag in Rwanda moet afwachten en als deze wordt toegekend, je ook in Rwanda moet blijven [45]
Bizar.
Maar los even van het bizarre en het feit, dat ondanks de ''wens'' van JA21,
ook in een Tweede Kamermotie vervat [46] en het feit, dat Nederland, in tegenstelling tot Denemarken, volgens Europees recht de Rwanda deal niet zo gemakkelijk zou kunnen doordrukken [47]
Nog los van deze feiten is een verkiezingspunt, waarbij vluchtelingen recht
op veiligheid en asiel wordt ontzegd, onbeschaafd en onmenselijk en ronduit misdadig.
Daarbij ademt het hele JA21 standpunt over vluchtelingen een sfeer waarin
vluchtelingen als Vijand gezien worden, wat aansluit bij extreem-rechtse wensen en Toekomstdromen
Nachtmerries dus
B
VIJANDDENKEN OVER MOSLIMS EN ISLAM
Ook een aardige inkijk biedt het standpunt ''Integratie en Nederlandse Identiteit''
Ik citeer:
''Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil:

  • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis. Immigranten dienen zich aan te passen.
  • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen.
  • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis.
  • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.'' [48]
Lezers, u leest het al:
Zonder enige nadere argumentatie [maar daarin zijn fascisten bewust niet sterk]
een hetze tegen de Islam en moslims, die impliciet worden voorgesteld
als een bedreiging.
Want waarom zou er een tegenstelling zijn tegen zogenoemde ''Westerse
waarden'' en de Islam?
Als JA21 onder Westerse waarden humanitaire waarden verstaat [dat doe ik
niet, vanwege de politiek-historische Westerse achtergrond, maar dat is
een ander artikel waard], wat is dan het probleem?
Iedere religie, inclusief de Islam IS gebaseerd op Liefde, Eenheid, Vrede [49]
Wat mensen daarmee doen, is een Ander Verhaal
C
VERHEERLIJKING EN VERGOEILIJKING VAN HET KOLONIALE
EN SLAVERNIJVERLEDEN
Je kon erop wachten
Ja hoor, hij kopt lekker in:
Want natuurlijk behoort bij het hoofdstukje ''Nederlandse integratie en
identiteit'':
''Wij maken géén excuses voor wie we zijn'' [50]
Dit is natuurlijk een sneer naar het maken van terechte excuses 
over het Nederlandse slavernijverleden, die in december 2022
eindelijk zijn aangeboden [51],
maar is ook een domme en onzinnige opmerking
Want wie zijn die ''Wij'' eigenlijk
Wil JA21 soms suggereren, dat het hele Nederlandse volk verantwoordelijk is
of de mensen soms AANPRATEN, dat de voorstanders van excuses iedereen bedoelen
Annabel Nanninga probeert dergelijke nonsens in ieder geval te suggereren [52]
met als doel westerse en niet westerse Nederlanders tegen elkaar uit te spelen
Weer zo'n misselijke, demagogische truc.
Het is evident:
De enige verantwoordelijken zijn de 17/18 en 19Eeuwse Nederlandse politiek-bestuurlijke elite en hun handlangers, die goud geld hebben verdiend aan slavernij en slavenhandel [53] en dat weten Nanninga en consorten ook
DUS:
Het werkelijke doel, zoals ook te lezen is uit het zinnetje ''''Wij maken géén excuses voor wie we zijn'' [54] is in feite, de JA21 trots over het slavernij-koloniale verleden uitspreken.
Iets wat de FvD ook doet [55]
Dit komt trouwens ook terug in het standpunt ''Cultuur en Kunst'' [56]
waarin het leuke zinnetje te lezen is
''Stoppen met het onzinnige ‘dekoloniseren’ van onze historie: handen af van straatnamen, standbeelden en geschiedenisboeken.''
[57]
Daarin kan ik alleen maar lezen een verheerlijking van de Misdaden, die Kolonialisme en Slavernijverleden heten en wat misschien nog erger is:
De Ontkenning daarvan
IV
VIJANDDENKEN/HETZE TEGEN NIET WESTERSE ALLOCHTONEN
JA21 zou geen extreem-rechtse signatuur hebben, alls niet-westerse
allochtonen niet toch een trap na konden krijgen:
De standpunten tav Veiligheid en criminaliteit ademen niet alleen een
law and order mentaliteit [58]. ook worden niet-westerse allochtonen nog eens
extra onder vuur genomen
Ik citeer:
''Zware criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten.'' [59]
Dat dit discriminerende stemmingmakerij is, hoef ik niet uit te leggen
EPILOOG
Vijanden van de Islam en moslims, Vijanden van vluchtelingen, Vijanden
van niet-westerse allochtonen, Voorstanders van keiharde criminaliteits
bestrijding, waarbij wordt gediscrimineerd [60], overduidelijke verheerlijking
van kolonialisme en slavernij [61] EN daarbij het loeiharde antisemitisme
van lijsttrekker Annabel Nanninga [62], het zijn allemaal ingredienten
van een fascistisch wereldbeeld.
Vooral die obsessie met dat ''grootse verleden'' en de kwaadaardige stemmingmakerij tegen vluchtelingen en niet-westerse allochtonen is zorgwekkend in de toch al fascistoiserende samenleving en politiek 
Dat het Taalgebruik wat minder grof is dan van Wilders en consorten is slechts een verschil in tactiek
Een Partij, die de Islam, vluchtelingen en niet westerse allochtonen stigmatiseert, die een hang heeft naar een onfris verleden, hamert op de ''Nederlandse identiteit'' [alsof witte, want dat bedoelen ze, Nederlanders
een soort Eenheidsworst zijn] en een lijsttrekker heeft die een verklaarde
antisemiet is, is gevaarlijk.
Is fascistisch
En is een nieuwe, Giftige Aanwinst in een voor niet-witte inwoners van Nederland EN voor hun links-radicale bondgenoten een groeiende
bedreiging.
Aan ons de Aanval in te zetten en de Vijand te herkennen EN bestrijden
Laat dit artikel hiertoe een van de vele aanzetten zijn!
Onthou de Woorden van Albert Einstein [63]
THE WORLD WILL NOT BE DESTROYED BY THOSE WHO DO
EVIL, BUT BY THOSE WHO WATCH THEM WITHOUT DOING
ANYTHING 
ASTRID ESSED
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed