Boef is product van mislukte tolerantie/Gifspuiterij van Nausicaa Marbe

Ma 15 Januari 2018 20:20 | Astrid Essed | 1067 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen
BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE/ISLAMOFOBE
EN HAATZAAIENDE GIFSPUITERIJ VAN NAUSICAA MARBE
ZIE OOK
Het Fenomeen Nausicaa Marbe, Islamofobe,racistische
Gifkikker en notoire verdediger van Israel's bezetting en terreur [1],
is het Nieuwe Jaar begonnen met een frisse cocktail van meer van
hetzelfde.
En de ingredienten voor die cocktail werden haar zelfs op een presenteer
blaadje aangeboden, zodat ze haar stokerij vrolijk kon botvieren.
Wie was de behulpzame aanbieder?
De rapper Sofiane Boussaadia, beter bekend als ''Boef''! [2]
DE ZAAK ''BOEF''!
Wat is er hier aan de hand?
Op Nieuwjaarsdag stond de rapper ''Boef'' langs de weg met een lekke band
en kreeg een lift van drie Marokkaanse dames.
Een normaal mens zou daar blij en dankbaar om zijn,
zo niet ''Boef''
Hij meldt op ''Snapchat'', dat hij is ''thuisgebracht door drie
''kechen'' [Marokkaanse straattaal voor ''hoer'' [3]
Daar laat hij het niet bij:
Als terecht verontwaardigde reacties losbreken, herhaalt hij
nogeens op Youtube.com, niet alleen dat deze dames volgens
hem ''hoeren'' zijn, maar geeft er nog een ''uitleg'' bij. [4]
Hiervoor heb ik maar een woord:
Deze boef is een laag bij de gronds sujet, in een woord een
HEL!
Nog afgezien van zijn seksisme, wat is dat voor een low life
mentaliteit om mensen, die je uit de brand geholpen hebben,
nog te beledigen ook.
Terecht heeft een van de dames woedend gereageerd! [5]
IK zou Marokkaanse meisjes adviseren:
Plak een sticker op je bumper met de tekst:
''IK STOP NIET VOOR BOEF!''
Laat hij de volgende keer maar gaan lopen!
Gezond!
Nou is het zo, dat veel jongens van Noord-Afrikaanse afkomst
[Boef is een Algerijn, geen Marokkaan!], zijn opgevoed met
de male dominant gedachte, dat zij ''all that'' zijn, maar
dat ontslaat Boef niet van zijn verantwoordelijkheid
voor zijn misselijke gedrag.
After all he is a grown up man!
Ondertussen heeft Boef  heel wat over zich heen gekregen.
Optredens werden afgezegd [6] en onder druk daarvan heeft hij
zijn excuses uiteindelijk aangeboden. [7]
Maar dit is niet de eerste keer, dat Boef zo weerzinwekkend uit
de hoek komt, al is het ''unieke'' hier, dat hij vrouwen uitscheldt
DIE HEM UIT DE BRAND GEHOLPEN HEBBEN.
Uniek inderdaad, hoor ik voor het eerst, dat iemand mensen
beledigt, die hem/haar hebben geholpen.
Maar hij is vaker zo grof:
Na vastgezeten te hebben, zei hij op Youtube.com, de dochter
van een politieagent ''te neuken'' [8]
Bij een conflict met een moderator van een Marokkaanse
discussiesite ging hij
nog weer verder:
''Ik neuk je moeder in haar kont'' [9]
Groffer kun je Marokkanen en ook andere allochtonen niet beledigen!
ISLAMOFOBE EN GIFKIKKER NAUSICAA MARBE
Een minderwaardig sujet dus, dat is die Boef
Staat buiten kijf.
Maar haatzaaieresse Nausicaa Marbe grijpt de Boef affaire dankbaar
aan om haar giftige cocktail van vooroordelen en ophitserij te
spuien in haar schotschrift ''Boef is product van mislukte tolerantie"' [10]
Ik zeg u eerlijk lezers, ik had dit hele schotschrift [11] aan mij
voorbij laten gaan, ware het niet, dat extreem
rechtse, Islamofobe gifikkers als Nausicaa Marbe en 
natuurlijkTOP gifkikker PVV leider G Wilders [12]
de Boef hufterij dankbaar hadden aangegrepen om at ramdom
weer eens lekker haat te zaaien en hele bevolkingsgroepen
over een kam te scheren met een straatschoft.
Overigens heb ik mij  laten verbazen door
Islamofoob en gifikker Theodor Holman, die  nu eens
een genuanceerd commentaar heeft gegeven. [13]
Ere wie ere toekomt!
Overigens betekent dat NIET [maar daar ga ik nu
niet opin] dat ik het inhoudelijk helemaal met
hem eens ben, maar het is al een verademing, dat hij nu eens
NIET generaliseert en dit aangrijpt om
de hetze kaart uit te spelen tegen Marokkanen en moslims.
Ook mijn tegenstanders doen weleens iets goed
en dat noem ik, to be fair, dan ook.
HAHAHAHA
Maar hier komt ie dan, een felle aanval op Nausicaa Marbe's
onwelriekende haatstuk.
Verwacht niet van mij, dat ik dit zin voor zin ga doornemen,
ik haal er de hoofdzaken uit!
En al het gebruikelijke Islamofobe, racistische en pro Israel
gejammer
is in dit schotschrift terug te vinden:
De ''vrouwonvriendelijke'' en ''conservatieve'' Islam ,
het bewust door elkaar gooien van anti Israelkritiek
en anti-semitisme, het linken van sexistisch gedrag aan
alle allochtone [Marokkaanse] jongeren, haar
gejerimieer over ''Westenhaat'', het zit er allemaal in.
Allemaal vrij gemakkelijk te weerleggen, zoals ik ga doen.
Maar een credit wil ik Marbe WEL geven:
EEN KEER in haar stuk geeft ze toe, dat sexisme is van mannen
van ALLE culturen.
Ik citeer
''Door #MeToo is er goddank besef gekomen over de denigrerende en soms gewelddadige bejegening van vrouwen door mannen uit alle culturen.'' [14]
Om daarna overigens weer te gaan ranten en raven over een bepaalde groep, een geloof.
Het venijn van dit hele stuk zit in drie zaken:
Aan het ploerterige gedrag van Boef worden allerlei zaken
gekinkt, die daar los van staan, zoals echt/vermeend anti-semitisme,
''Westenhaat'', sexisme in het algemeen, conservatieve Islam en ga zo maar door.
Marbe wekt de indruk van een ''tolerante'' Nederlandse Overheid,
die in haar ogen conservatieve zaken in stand houdt en Boef dus niet de maat
mag nemen.
Maar het kwalijkste is nog waarover zij NIET schrijft [behalve dan dat
''Me too'' zinnetje] [zie noot 14]]:
Het sexisme van AUTOCHTONE mannen
De vrouwonvriendelijkheid van delen van de christelijke Kerk
WEERLEGGING
STOKPAARDJE 1
''WESTENHAAT''
Eerst de weerlegging van de onzin van Marbe:
Boef is een ploerterig individu, die een aantal nare en
beledigende uitspraken gedaan heeft en hij staat op zichzelf,
niet voor alle Marokkaanse/Noord-Afrikaanse jongeren.
Daarnaast heeft zijn gedrag niets te maken met de Marbe
obsessie van Westenhaat, vermeend anti semitisme, de hoofddoeken-
kwestie en weet ik wat ze er meer bijhaalt.
Die ''Westenhaat'' is bovendien een term, die wordt gebruikt
door mensen, die in meerdere of mindere mate het Westerse
en met name Amerikaanse optreden in deze wereld verdedigen, de 
aanvallen op [vaak] moslimlanden, de oorlogsmisdaden, de misdaden
tegen de menselijkheid.
Het is dan niet vreemd, dat naast de ''usual suspects'' [waaronder
ondergetekende] de zogenaamde progressieve schrijvers/journalisten,
vele allochtone [maar ook autochtone] jongeren zich tegen ded verderfelijke
Westerse machtspolitiek in de wereld keren, waarbij de ene het
beter kan verwoorden dan de ander.
Voorbeelden van het Westerse militaire optreden in de wereld?
Haal je hart op aan noot 15!
De haat is daan ook niet zozeer tegen ''het Westen'' gericht, maar tegen
de politiek van de Westerse machthebbers.
En dat weten Marbe en co maar al te goed!
STOKPAARDJE 2/ANTI-SEMITISME
Marbe noemt in haar stuk een aantal voorbeelden van echt/vermeend
''anti-semitisme'' onder Marokkaanse [jongeren, of gewoon Marokkanen]
waarvan ik denk:
Wat heeft dat met Boef's misselijke gedrag te maken.
Ze pent het zo neer, dat het om individuele gevallen gaat, maar door dat
''anti-semitisme'' in een adem te noemen met haar andere anti-Marokkanen/
moslimobsessies, suggereert zij, dat ''anti-semitisme'' een Marokkaans
probleem is.
Ik dacht eerder een ''Westers''
Zou zij weleens gehoord hebben van het eeuwenoude Westerse anti-semitisme,
culminerend in de Holocaust?
Van het feit, dat Joden in Nederland pas eind 18e eeuiw burgerrechten
kregen en nog onder invloed van de Franse Revolutie?
Dat er in West-Europa naar verhouding de meeste Joden uit
Nederland zijn gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog? [16]
Schokkend is vooral, dat ook kort na de Tweede Wereldoorlog,
toen de feiten over de Holocaust [vergassing] al bekend waren,
het antisemitisme in weerzinwekkende vorm doorging! [17]
Ja Nausicaa en andere Marokkanen en moslimhaters, dit.
komt jullie lelijk voor de snoet he!
Dus minder hoog van de toren blazen over het echte/vermeende
anti-semitisme van niet autochtonen [vooral Noord-Afrikaanse
moslims zijn jullie target] graag.
Maar laten we dichter bij huis blijven!
Cabaretier en vuilbek Hans Teeuwen:
Op het Baliefestivan over het ''Vrije Woord''[ liet
hij zich ooit van een ''superfraaie'' kant zien.
Na een hoop geraaskal [zo waardeer ik de zogenaamde
kwinkslagen van Hans Teeuwen, maar het is wel
grappig, dat hij er met het debiele optreden van
iemand, die onder invloed van een of andere drug lijkt,
erin slaagt, een publiek mee te krijgen!], zette hij een A.H. [Adolf Hitler] masker op,
zette het weer af en toonde het publiek een exemplaar
van Hitler's Mein Kampf. [18]
Daarop bestond hij het om te zeggen: 
'Je leest '6 bladzijden en je hebt direct zin om Joden te vergassen'' [19]
Ik weet niet van jullie,lezers, maar ik vind dit wel een zeer schokkende
opmerking, gemaakt door een autochtone blanke man, waar de
Holocaust een WESTERSE misdaad is.
Je zou denken, dat iedereen over Teeuwen heen zou vallen en
er zullen er geweest zijn.
Maar NIET Annabel Nannninga, lijsttrekster voor Forum voor
Democratie bij de aanstaande Gemeenteraadsverliezingen.
Annabel Nanninga, die nog recentelijk in een
Tweet had beweerd, dat F v D opkomt tegen antisemitisme [20]
bestond het ooit de Teeuwen opmerking te liken als
''vrijheid van meningsuiting!] [21]
Ja Annabel, leuke opmerking over vermoorde Joden.
Ik noem Annabel Nanninga, omdat zij een van de geestverwanten
is van Nausicaa Marbe, die in haar schotschrift moord en brand
schreeuwt over het zogenaamde ''antisemitisme'' van de rapper
Appa en andere Noord Afrikanen, maar Teeuwen niet als
antisemiet aanmerkt!
Want zien jullie enige kritiek op Hans Teeuwen's vunzige
antisemitische opmerking in Marbe's schotschrift? [22]
Ik niet!
DUBBELE STANDAARDEN DUS!
Terecht merkt Peter Breedveld ''Frontaal Naakt'' op in een 
eerdere kritische reactie op die dubbele standaarden:
''' Als een Marokkaan ‘Fuck de Talmoed’ roept, is-ie een antisemiet, als een blanke middelbare man roept dat-ie zin heeft om Joden te vergassen, is-ie een held van het Vrije Woord. Zo liggen de verhoudingen.'' [23]
ZO IS HET EN NIET ANDERS!
[Niet dat ik die Talmoed opmerking goedkeur, maar nogmaals,
dubbele standaarden]
Daarbij verdraaien Marbe en co Nausicaa Marbe en co te pas en te onpas
terechte kritiek op bezettingsstaat Israel tot anti-semitisme.
Marbe's ''anti-semitisme'' opmerking over de rapper Appa [24] is 
een van de vele voorbeelden van deze bewuste verdraaiing:
Zijn opmerking waarbij hij ooit Israel vergeleken heeft met
Nazi Duitsland, werd prompt tot anti-semitisme gebombardeerd. [25]
NONSENS!
Historisch om allerlei redenen niet juist, maar overeenkomsten
zijn er WEL, standpunt Astrid Essed.
Beiden een bezettingsstaat, beiden verantoordelijk voor
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. [26]
Wie mij nu ook een antisemiet wil noemen, gaat maar lekker
zijn gang, maar sluit bewust en categorisch zijn ogen voor
Israel's moordcampagne. [27]
Hier gaat het dus om kritiek op Israel als STAAT, geen
Jodenhaat!
Israelkritiek is net zo min ''antisemitisme'' als kritiek
op de Surinaamse president en ex-dictator Bouterse racisme
is! [28]
En nog even voor de fijnproevers:
Dit als voorbeeld van de ''vuige antisemitische taal'', die Appa
volgens Marbe uitslaat [29]
''”Israel dwingt niet het recht af op zelfverdediging, maar om  te bezetten
en te koloniseren”
Een andere:
 
”De Palestijnen krijgen maar twee rechten:
Het recht om langzaam te sterven door de Blokkade
van Gaza en het recht om snel te sterven onder de zielloze bombardementen
van het terroristische, zionistische regime van een illegale Schurkenstaat”
Gezegd bij een toespraak tijdens een demonstratie in
2015 ter herdenking
van de bloedige Israelische aanvallen op Gaza in 2014. [30]
Er zit natuurlijk tactiek achter dat ''anti-semitisme'' gejammer over
pro Palestijnse Marokkaanse jongeren, die zich richten tegen Israel
en het zionisme, namelijk de aandacht afleiden van de misdaden van
de Israelische bezetting EN allochtone moslims een trap na geven, als groep.
Islamofobie dus.
Ik ontken overigens NIET, dat er Marokkaanse antisemieten ZIJN,
die lopen er onder autochtonen ook genoeg rond, maar meestal zijn
de targets van Nausicaa en co, Marokkaanse Palestina demonstranten
en/of activisten.
STOKPAARDJE 3/''CONSERVATIEVE'' EN ''VROUWONVRIENDELIJKE''
ISLAM EN HET WEGLATEN VAN KRITIEK OP DELEN VAN DE
CHRISTELIJKE KERK
Marbe rant en ravet:
''Ook duiken in die spiegel de vale smoelwerken op van de uitgeholde begrippen tolerantie en diversiteit: namen van deugdzame principes die in werkelijkheid slechts de monotonie van de conservatieve islam, inclusief zijn vrouwonvriendelijkheid, in bescherming nemen'' [31]
Wat een voorspelbare, Islamofobe onzin opmerkingen over
'monotomie van de 'conservatieve' Islam, inclusief zijn
vrouwonvriendelijkheid!
Alsof de Islam
als religie maar een kant kent en een uitingsvorm heeft.
Er zijn in meer dan 51 landen meer dan een miljard moslims, maar
de Islam zou overal dezelfde uitingsvorm hebben?
ONZIN!
Ik schreef dat ooit al eens in een kritiek op de ex Nederlandse 
politica en Islamofobe Hirsi Ali:
''Zoals reeds gesteld valt mij sterk aan de standpunten van Hirsi-Ali op haar vergaande generalisatie zowel de Islam in het algemeen als de islamitische landen in het byzonder. 
Zo maakt zij zoals reeds gezegd geen enkel onderscheid tussen stad en platteland, tussen laaggeschoolde en hogergeschoolde vrouwen en families en tussen de diverse richtingen binnen de Islam, die net zo gediffentieerd en gevarieerd zijn als binnen het christendom.''
en
''Natuurlijk heeft de Islam net zoals ieder andere godsdienst vrouwonvriendelijke componenten, maar dat hebben het christendom en het Jodendom ook.'' [32]
Wat betreft vrouwonvriendelijkheid is er in delen van de christelijke Kerk
en het Jodendom ook nogal wat aan te merken [33] en dat is logisch ook.
Het patriarchaat is wereldwijd en eeuwen en eeuwen doorgedrongen, dus
ook in de religies.
Kijk alleen maar naar de tijden, waarin de Bijbel de Koran en 
de Torah en ]later] de Talmoed zijn geschreven!
Maar haters gonna hate en voor Islamofoben met hun zieke
wereldbeeld is er geen nuance en begrijpen zij niet, of WILLEN
zij niet begrijpen. dat er evenals bij Christendom en Jodendom,
binnen de Islam een variant aan conservatieve en liberale stromingen zijn.
WAT MARBE NIET NOEMT/SEXISME BIJ AUTOCHTONE MANNEN
Bij al haar gejeremieer over de ''vrouwonvriendelijke Islam'', de
''conservatieve Islam'' en het sexisme bij Noord-Afrikaanse mannen
[wat wel degelijk aanwezig is] noemt Marbe bewust niet het sexisme
bij autochtone mannen, waardoor een vals en overtrokken beeld ontstaat.
Ik zal haar een handje helpen en enkele, korte, voorbeelden noemen:
Dit gaat in willekeurige volgorde en is lang niet compleet, but gives an
impression!
In 2015 werden in Alkmaar tijdens het Oktoberfest twaalf
serveersters zo lastiggevallen [aangerand, betast] door bezoekers,
dat ze naar huis zijn gegaan. [34]
DAT IS GEEN INCIDENT!
Jaarlijks worden op Oktoberfesten vrouwen te grazen genomen! [35]
De onverlaten waren geen allochtonen, maar autochtonen!
Volgens een EU rapport [Europees Agentschap voor Grondrechten
in Wenen], zijn de cijfers van het geweld tegen vrouwen schokkend.
45 procent van de Nederlandse vrouwen zegt dat zij sinds haar vijftiende eenmalig of meerdere malen slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld. Het Europees gemiddelde ligt op 33 procent.
Dat is omgerekend 62 miljoen vrouwen. [36]
Schokkend inderdaad.
En de verantwoordelijken zijn zeker allemaal
allochtonen?
Maak dat de kat wijs!
Het gaat hier grotendeels om AUTOCHTONE mannen!
Aanrandingen en ander vrouwvijandig gedrag van de blank-
autochtone studentenclub Vindicat. [37]
Komt geen allochtoon aan te pas, beste lezers!
Verder:
''Dierenvriend PVV Kamerlid Dion Graus [38] kwam in opspraak
in verband met de mishandeling van zijn hoogzwangere vrouw [39]
en ook ex CDA politicus Camiel Eurlings bleek losse handjes te
hebben. [40]
Last time I checked, they were white.....
Wat ook zo aardig is is een crimineel overzicht van politici
van de fascistische PVV [41], varierend van vrouwenmishandeling,
bedreiging, vuurwapenbezit, spionage, het kan niet op. [42]
Volgens mij zit er geen allochtoon of Noord-Afrikaan bij!
LOL!!!!!
TENSLOTTE
Rapper Boef is een misselijk sujet.
Niet alleen heeft hij bij  conflicten
zich op de meest grove wijze tegenover vrouwen en
meisjes uitgelaten [ik neuk je dochter, ik
neuk je moeder] [43], hij heeft het bestaan
drie dames, die zo vriendelijk geweest zijn, hem
op Nieuwjaarsdag uit de brand te helpen, voor
''kechs'' [hoeren] uit te maken. [44]
Minderwaardiger kan al niet.
Ik denk dat daarover zoveel mensen zijn
gevallen, eerder nog dan over zijn sexisme.
Maar wat minstens even kwalijk is, is dat
lieden als Nausicaa Marbe en haar [extreem]
rechtse geestverwanten dit betreurenswaardige
Boef incident hebben aangegrepen om weer eens
op demagogisch-discriminerende manier los
te gaan tegen de Islam, moslims en met name
Noord-Afrikanen. [45]
Daarom heb ik deze keer toch maar de moeite
genomen om het schotschrift van Nausicaa Marbe,
dat in de vuilnisbak thuishoort, aan te pakken.
In het huidige politieke klimaat met het
oprukkende fascisme [46], geen overbodige
luxe.
IEDEREEN EEN GEZOND EN STRIJDBAAR 2018 TOEGEWENST
Astrid Essed
ZIE VOOR NOTEN
OF

Meer van Astrid Essed