Anti-semitische opmerking Mart Smeets in programma 'Sterren op het Doek'/Brief aan Mart Smeets

Wo 18 December 2013 04:26 | Astrid Essed | 3121 keer bekeken | 0 reacties | 0 x aanbevolen | Artikel voorlezen

 

ANTI-SEMITISCHE OPMERKING MART SMEETS IN PROGRAMMA ''STERREN OP HET
DOEK''/BRIEF AAN MART SMEETS
 
ZIE OOK
 
 
 
AAN DE HEER M SMEETS
Radio en Televisiepresentator, Sportjournalist en
Sportcommentator
 
Onderwerp
Uw anti-semitische opmerking aan het adres van de schilder/kunstenaar 
J Rubens.
 
 
Geachte heer Smeets,
 
De door u gemaakte smakeloze en anti-semitische opmerking aan het adres
van kunstenaar, de heer Joop Rubens, heeft mij buitengewoon 
onaangenaam getroffen.
Achtergrond:
Op 7 december anno Domini 2013 was u de zesde gast in het programma van de omroep Max ''Sterren op het doek'', [1] waarin zogenaamde '''Bekende Nederlanders'' door presentratrice Hanneke groenteman worden
geinterviewd en tot slot drie schilderijen krijgen aangeboden, waarvan zij er een mee naar huis mogen nemen.
De kunstenaars, die u hadden geportretteerd waren Jantien de Boer, Marten Huitsing en de door u beledigde
Joop Rubens.[2]
 
Bij uw commentaar op het schilderij van de heer Rubens gaf u de volgende reactie ten beste
Ik citeer
''Ik voel me hier heel onplezierig bij, de confrontatie met mezelf is niet prettig. Een onsje
minder onderkin zou goed zijn. Dit is een bestraffende Amstelveense Joodse manier van kijken'' [3]
 
Al snel na de uitzending van het programma lag u onder vuur [4] en liet de heer Rubens, volkomen terecht, via de media
weten, van uw denigrerende opmerkingen [die trouwens ook beledigend
waren voor Hanneke Groenteman, eveneens Joods], niet gediend te zijn [5]
 
Uw ''verweer'' op de terecht verontwaardigde reacties was bijna zielig te noemen, als
het niet zo ernstig was.
U zei, zich van geen kwaad bewust te zijn  omdat de kunstenaar zichzelf zou
hebben voorgesteld als Amstelveens Joodse kunstenaar [6]
De kunstenaar daarentegen ontkende dit [7]
 
Maar voor mij is niet van belang, wie van u beiden het nu bij het rechte eind heeft.
 
Het feit, dat u beledigende, anti-semitische opmerkingen meent te 
kunnen rechtvaardigen met het argument ''dat hij/zij zichzelf als Joods
voorstelde'' is voor mij de limit.
 
Want anti-semitisch WAS uw opmerking
 
Te uwer informatie:
 
Het zou niet eens gezegd moeten worden, maar voor u is het blijkbaar nodig:
 
Door de eeuwen heen zijn Joden niet alleen opgejaagd en vervolgd, maar bovendien
buitengewoon racistisch [want anti-semitisme is een vorm van racisme] bejegend en beschouwd.
Negatieve kwalificaties, die aan Joden werden opgehangen waren, dat zij sluw, gierig, kwaadaardig
waren en erop uit, de medemens op te lichten en te benadelen.
Ook zouden zij erop uit zijn ''de wereld te overheersen'' en meer van dergelijke onzin.
 
Helaas heeft dit eeuwenlang anti semitisme in met name Europa, met zijn achterstelling
en pogroms, geleid tot een van de grootste misdaden in de geschiedenis der Mensheid.
De Holocaust.
 
Al is het alleen maar vanuit het oogpunt van die genocide, is het van belang, extra alert
te zijn op smakeloze, lompe en zogenaamd ''grappige'' opmerkingen over Joden.
 
Uw opmerking ''een bestraffende Amstelveens Joodse manier van kijken'' suggereert
het beeld van de ''Jood'', die anderen een hak zet of te slim af is.
 
Smakeloos, weerzinwekkend en anti semitisch.
 
Laf ook, om iemand te ''pakken'' tijdens een programma, wanneer hij/zij er niet
op bedacht is.
 
TENSLOTTE
 
Uw opmerking staat niet op zich.
Het is een teken aan de wand in deze steeds racistischer wordende tijden [8]
Dit jaar namelijk regende het nare en racistische grappen, o.a. van Gerard
Joling, Gordon, Jack Spijkerman en Daphne Bunskoek.
U voegt zich in die zeer dubieuze rij.
 
Sommigen heb ik van repliek gediend. [9]
Anderen hadden reeds hun excuses aangeboden, voordat ik kon schrijven.
 
Die excuses verwacht ik uiteraard ook van u.
Tegenover de door u beledigde kunstenaar, tegenover Hanneke Groenteman, de
Joodse gemeenschap en de inwoners in Nederland in het algemeen.
 
Juist als BNer hebt u hierin een grote verantwoordelijkheid, omdat naar u gekeken
en geluisterd wordt door een groot publiek..
 
Als racistische en anti-semitische opmerkingen salonfahig worden, sluipt
het Kwaad van racisme, dat ten koste van zoveel offers is bestreden en nog dagelijks
wordt bestreden, de maatschappij verder in en vergiftigt het iedereen, die ermee in aanraking komt.
 
Dus mijn oproep
Bied uw excuses aan en onthoudt u voortaan van iedere racistische en anti-semitische opmerking
 
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
 
 
 
[1]
 
OMROEP MAX/STERREN OP HET DOEK
MART SMEETS
 
 
[2]
 
OMROEP MAX/STERREN OP HET DOEK
MART SMEETS
 
 
[3]
 
JOOP
MART SMEETS ONDER VUUR VANWEGE ANTI JOODSE OPMERKING
9 DECEMBER 2013
 
 
[4]
 
AT5
JOODSE GEMEENSCHAP BOOS OP MART SMEETS
9 DECEMBER 2013
 
 
 
[5]
 
NU.NL
JOODSE KUNSTENAAR VINDT UITSPRAKEN MART SMEETS BENEDEN PEIL
9 DECEMBER 2013
 
 
'Het feit dat ik Joods ben heeft helemaal niets met het programma te maken. Het kwam zo onverwacht, dat ik perplex stond. Als hij dit eerder in het programma had gezegd, dan was ik weggelopen'

AT5
JOODSE GEMEENSCHAP BOOS OP MART SMEETS
9 DECEMBER 2013
 
 
 
[6]
 
JOOP
MART SMEETS ONDER VUUR VANWEGE ANTI JOODSE OPMERKING
9 DECEMBER 2013
 
 
 
[7]
 
JOOP
MART SMEETS ONDER VUUR VANWEGE ANTI JOODSE OPMERKING
9 DECEMBER 2013
 
 
 
[8]
 
 
WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR DEN HAAG/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN
OM EUROPESE ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN
 
 
 
 
 

Meer van Astrid Essed